دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت پارکت لمینت و کفپوش PVC (14 آذر)


پارکت لمینت آرتا | Arta کد 865
(35 دقیقه پیش)
٪۱
۲۷۰,۰۰۰
۲۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
 پارکت لمینت آرتا امباس کد 956
(35 دقیقه پیش)
٪۳
۳۴۰,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
کفپوش پلیژن کد 7041
(35 دقیقه پیش)
٪۴
۱۴۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پارکت لمینت آرتا | Arta کد 850
(35 دقیقه پیش)
٪۱
۲۷۰,۰۰۰
۲۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
پارکت لمینت آرتا امباس کد 952
(35 دقیقه پیش)
٪۳
۳۴۰,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پارکت لمینت آرتا | Arta کد 735
(35 دقیقه پیش)
٪۱
۲۷۰,۰۰۰
۲۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
کفپوش لمینت داچ فلور Dutch Floor
(35 دقیقه پیش)
۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
کفپوش گرانول رولی ضخامت 3 میل
(35 دقیقه پیش)
۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کفپوش تاتامی
(35 دقیقه پیش)
٪۸۹
۳۸۵,۰۰۰
۴۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
کفپوش پلیژن کد 4-7038
(35 دقیقه پیش)
٪۴
۱۴۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پارکت لمینت آرتا | Arta کد 725
(35 دقیقه پیش)
٪۱
۲۷۰,۰۰۰
۲۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پارکت لمینت آرتا | Arta کد 770
(35 دقیقه پیش)
٪۱
۲۷۰,۰۰۰
۲۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پارکت لمینت آرتا | Arta کد 845
(35 دقیقه پیش)
٪۱
۲۷۰,۰۰۰
۲۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پارکت لمینیت HDF ایزوفام INC-2137
(35 دقیقه پیش)
٪۵
۳۱۰,۰۰۰
۲۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
کفپوش پلیژن کد 4-7220
(35 دقیقه پیش)
٪۴
۱۴۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کفپوش گرانول
(35 دقیقه پیش)
٪۵۲
۲۲۵,۰۰۰
۱۰۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کفپوش اکو فلور کد EF10
(35 دقیقه پیش)
۱۳۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پارکت لمینت آرتا امباس کد 950
(35 دقیقه پیش)
٪۳
۳۴۰,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پارکت لمینت آرتا | Arta کد 765
(35 دقیقه پیش)
٪۱
۲۷۰,۰۰۰
۲۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کفپوش پی وی سی (PVC) پلیژن | Polygen کد AK7041-2
(35 دقیقه پیش)
٪۴
۱۴۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پارکت لمینیت HDF ایزوفام INC-2113
(35 دقیقه پیش)
٪۵
۳۱۰,۰۰۰
۲۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
 پارکت لمینت آرتا امباس کد 953
(35 دقیقه پیش)
٪۳
۳۴۰,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پارکت لمینیت HDF ایزوفام INC-2123
(35 دقیقه پیش)
٪۵
۳۱۰,۰۰۰
۲۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پارکت لمینت آرتا | Arta کد 840
(35 دقیقه پیش)
٪۱
۲۷۰,۰۰۰
۲۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پارکت لمینت آرتا | Arta کد 825
(35 دقیقه پیش)
۲۸۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کفپوش pvc کد 12
(35 دقیقه پیش)
۶۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پارکت لمینیت HDF ایزوفام INC-2122
(35 دقیقه پیش)
٪۵
۳۱۰,۰۰۰
۲۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
کفپوش پلیژن کد 1-7284
(35 دقیقه پیش)
٪۴
۱۴۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پارکت لمینیت HDF ایزوفام INC-2126
(35 دقیقه پیش)
٪۵
۳۱۰,۰۰۰
۲۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پارکت لمینت آرتا امباس کد 957
(35 دقیقه پیش)
٪۳
۳۴۰,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پارکت لمینت دکو | Deco کد 510
(35 دقیقه پیش)
۳۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پارکت لمینت آرتا | Arta کد 870
(35 دقیقه پیش)
٪۱
۲۷۰,۰۰۰
۲۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پارکت لمینت آرتا | Arta کد 755
(35 دقیقه پیش)
٪۱
۲۷۰,۰۰۰
۲۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کفپوش پی وی سی (PVC) پلیژن | Polygen کد AK7220-3
(35 دقیقه پیش)
٪۴
۱۴۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پارکت لمینیت HDF ایزوفام INC-2125
(35 دقیقه پیش)
٪۵
۳۱۰,۰۰۰
۲۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پارکت لمینیت HDF ایزوفام INC-2132
(35 دقیقه پیش)
٪۱۰
۳۵۶,۰۰۰
۳۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پارکت آرتا کد 860
(35 دقیقه پیش)
٪۱
۲۷۰,۰۰۰
۲۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
 پارکت لمینت آرتا امباس کد 954
(35 دقیقه پیش)
٪۳
۳۴۰,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
پارکت لمینت آرتا امباس کد 951
(35 دقیقه پیش)
٪۳
۳۴۰,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
 پارکت لمینت ایزوفام | Isofam کد INC1-1123
(35 دقیقه پیش)
٪۱۰
۳۵۶,۰۰۰
۳۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش مدرن فلور کد 15
(35 دقیقه پیش)
۱۶۳,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پارکت کرونوتکس کد D2779
(35 دقیقه پیش)
٪۱۸
۷۳۰,۰۰۰
۵۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پارکت دنیز کد ۵۷۱۴
(35 دقیقه پیش)
۲۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پارکت واریو کلیک کد 7020
(35 دقیقه پیش)
۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پارکت لمینیت HDF ایزوفام INC-2254
(35 دقیقه پیش)
٪۵
۳۱۰,۰۰۰
۲۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کفپوش آرتا کد F03-028
(35 دقیقه پیش)
٪۴
۱۸۹,۰۰۰
۱۸۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش pvc کد 4
(35 دقیقه پیش)
۶۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پارکت لمینت لونا تکس کد 7011
(35 دقیقه پیش)
۲۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پارکت لمینت ایزوفام | Isofam کد INC1-1132
(35 دقیقه پیش)
٪۵
۳۱۰,۰۰۰
۲۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پارکت لمینت آرتا | Arta کد 775
(35 دقیقه پیش)
٪۱
۲۷۰,۰۰۰
۲۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کفپوش گرانولی
(35 دقیقه پیش)
۱۷۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
فوم سایلنت 2 میلی‌متری
(35 دقیقه پیش)
۸,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پارکت لمینیت HDF ایزوفام INC-2164
(35 دقیقه پیش)
٪۵
۳۱۰,۰۰۰
۲۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پارکت استارلند کد 262
(35 دقیقه پیش)
۲۶۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
واش بتن 60×30 سفید-قرمز کد N107029
(35 دقیقه پیش)
٪۴
۹۲,۶۵۰
۸۸,۹۴۴ تومان
فروشندگان (۲)
پارکت لمینت آرتا | Arta کد 835
(35 دقیقه پیش)
٪۱
۲۷۰,۰۰۰
۲۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کفپوش اکو فلور کد EF08
(35 دقیقه پیش)
۱۳۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کفپوش اکو فلور کد EF13
(35 دقیقه پیش)
۱۳۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پارکت لمینت بالتیک وود baltic wood کد 690
(35 دقیقه پیش)
٪۵
۲۶۰,۰۰۰
۲۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
فوم رول پارکت
(35 دقیقه پیش)
٪۴۲
۱۲,۰۰۰
۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
لمینت LUXE WOOD801
(35 دقیقه پیش)
۶,۶۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پارکت آرتا کد 875
(35 دقیقه پیش)
۲۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کفپوش پلیژن کد 7-7220
(35 دقیقه پیش)
٪۴
۱۴۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پارکت لمینیت HDF ایزوفام INC-2135
(35 دقیقه پیش)
٪۵
۳۱۰,۰۰۰
۲۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پارکت لمینیت HDF ایزوفام INC-2253
(35 دقیقه پیش)
٪۵
۳۱۰,۰۰۰
۲۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پارکت دنیز کد 5704
(35 دقیقه پیش)
۲۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پارکت دنیز کد 5708
(35 دقیقه پیش)
۲۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پارکت دنیز کد 5702
(35 دقیقه پیش)
۲۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کفپوش مدرن فلور کد 17
(35 دقیقه پیش)
۱۶۳,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پارکت فالکن کد d2919
(35 دقیقه پیش)
۸۵۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کفپوش pvc کد 8
(35 دقیقه پیش)
۶۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش تایل نیشا
(35 دقیقه پیش)
۳۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تایل پارکت
(35 دقیقه پیش)
۳۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش پی وی سی کایا کد ۰۲
(35 دقیقه پیش)
٪۵
۱۵۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
نبشی تاشو 5 سانتی‌متر
(35 دقیقه پیش)
۶۷,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پارکت سان فلور کد 700
(35 دقیقه پیش)
۱۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پارکت فالکن کد d2920
(35 دقیقه پیش)
۸۵۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کفپوش اکو فلور کد EF16
(35 دقیقه پیش)
۱۳۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پارکت لمینیت HDF ایزوفام INC-2133
(35 دقیقه پیش)
٪۵
۳۱۰,۰۰۰
۲۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پارکت دنیز کد 5710
(35 دقیقه پیش)
۲۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پارکت لمینت آرتا امباس کد 955
(35 دقیقه پیش)
٪۳
۳۴۰,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پارکت بارلینک کد 1WJ000003
(35 دقیقه پیش)
۲,۷۲۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پارکت لمینت آرتا | Arta کد 785
(35 دقیقه پیش)
٪۱
۲۷۰,۰۰۰
۲۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پارکت واریو کلیک کد 7010
(35 دقیقه پیش)
۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پارکت لمینت لونا تکس کد 7015
(35 دقیقه پیش)
۲۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پارکت لمینت رولکس کد 6054
(35 دقیقه پیش)
۲۶۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کفپوش اکو فلور کد EFL02
(35 دقیقه پیش)
۱۴۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کفپوش تایل کلاسیک
(35 دقیقه پیش)
۴۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تایل کف کاذب
(35 دقیقه پیش)
۱۸۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش پی وی سی (PVC) آدورا | Adura کد A46
(35 دقیقه پیش)
٪۵
۲۶۵,۰۰۰
۲۵۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پارکت لمینت بری الوک کد 01
(35 دقیقه پیش)
٪۱۰
۱,۷۹۸,۰۰۰
۱,۶۱۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش پی وی سی مدل ۰۱۲
(35 دقیقه پیش)
٪۵
۱۵۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پارکت لمینت ایزوفام | Isofam کد INC1-1163
(35 دقیقه پیش)
٪۵
۳۱۰,۰۰۰
۲۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پارکت لمینت ایزوفام | Isofam کد INC1-1134
(35 دقیقه پیش)
٪۵
۳۱۰,۰۰۰
۲۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پارکت لمینت ایزوفام | Isofam کد INC1-1133
(35 دقیقه پیش)
٪۵
۳۱۰,۰۰۰
۲۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پارکت لمینت ایزوفام | Isofam کد INC1-1124
(35 دقیقه پیش)
٪۵
۳۱۰,۰۰۰
۲۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کفپوش آرتا کد F01-022
(35 دقیقه پیش)
٪۴
۱۸۹,۰۰۰
۱۸۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کفپوش وینیفلکس کد 2011
(35 دقیقه پیش)
٪۶
۲۲۹,۰۰۰
۲۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کفپوش وینیفلکس کد 2008
(35 دقیقه پیش)
٪۶
۲۲۹,۰۰۰
۲۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کفپوش پلیژن کد 5-7220
(35 دقیقه پیش)
٪۴
۱۴۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پارکت کرونوتکس کد D4755
(35 دقیقه پیش)
٪۲۲
۷۲۰,۰۰۰
۵۶۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پارکت استارلند کد 252
(35 دقیقه پیش)
۲۶۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کفپوش pvc کد 3
(35 دقیقه پیش)
۶۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پارکت دنیز کد 5703
(35 دقیقه پیش)
۲۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پارکت دنیز کد ۵۷۱۱
(35 دقیقه پیش)
۲۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پارکت لمینت دکو 551
(35 دقیقه پیش)
۳۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پارکت لمینت تکنوفلور 330
(35 دقیقه پیش)
۳۵۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پارکت لمینت رولکس کد 6058
(35 دقیقه پیش)
۲۶۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پارکت فالکن کد d3545
(35 دقیقه پیش)
۸۵۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پارکت وینیفلکس کد 183223
(35 دقیقه پیش)
۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کفپوش تایل پازل طرح نو
(35 دقیقه پیش)
۹۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4 5 6 17
لیست قیمت پارکت و کف پوش هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت پارکت و کف پوش از لیست قیمت پارکت و کف پوش کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر پارکت و کف پوش کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین پارکت و کف پوش های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر پارکت و کف پوش های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۴۵۴,۹۵۳ تومان تا ۵۵۶,۰۵۴ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های پارکت و کف پوش در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب پارکت و کف پوش به ترتیب الویت عبارتند از گرین,دنیز,کلاسیک,پی وی, ...