ایمالز

لیست قیمت پارکت و کف پوش


پارکت لمینت آرتا | Arta کد 765
٪۷
۱۹۹,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
کفپوش طرح چوب
۳۹,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
کفپوش پی وی سی (PVC) پلیژن | Polygen کد AK7220-3
٪۴
۱۲۵,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
 پارکت لمینت ایزوفام | Isofam کد INC1-1123
٪۶
۲۲۸,۶۵۰
۲۱۵,۹۷۸
تومان
(۴ ساعت پیش)
فوم سایلنت فویل دار
٪۵۰
۶۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
کفپوش پلیژن کد 4-7038
٪۴
۱۲۵,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت لمینت آرتا | Arta کد 870
٪۷
۱۹۹,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت لمینت گردویی – 8029
۵۸۶,۲۷۹ تومان
(۴ ساعت پیش)
کفپوش گل گیر(چتری)
۱۲,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
کفپوش گرانول
٪۴۴
۱۷۶,۰۰۰
۹۸,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت لمینت آرتا | Arta کد 840
٪۷
۱۹۹,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت لمینت آرتا | Arta کد 735
٪۷
۱۹۹,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
کفپوش دی فال کد 6010
۱۲۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
فوم سایلنت 2 میلی‌متری
٪۵۰
۱۹,۰۰۰
۹,۵۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت لمینت آرتا | Arta کد 665
۱۹۴,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
کفپوش پی وی سی (PVC) پلیژن | Polygen کد AK7041-2
٪۴
۱۲۵,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
کفپوش آرتا کد F03-028
٪۴
۱۴۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
تایل پارکت مدل 011
۳۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
استیکر سه بعدی کف مدل SW 604
۵۱,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
کفپوش pvc کد 4
۱۶۹,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
کفپوش لوتوس کد ۹۲۱
٪۴
۱۲۵,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت لمینت آرتا | Arta کد 850
٪۷
۱۹۹,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
پارکت بارلینک کد 1WJ000003
۲,۱۹۸,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت لمینت آرتا امباس کد 952
٪۷
۲۴۷,۰۰۰
۲۲۹,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت واریو کلیک کد 7020
۳۴۹,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت سان فلور 712
۱۴۳,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت لمینت آرتا | Arta کد 865
٪۷
۱۹۹,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
کفپوش pvc کد 7
۱۶۹,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
کفپوش آرتا کد F07-096
٪۴
۱۴۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت لمینت یونیک 3041
٪۴
۲۳۰,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
کفپوش مدرن فلور کد 02b
٪۵
۱۴۰,۰۰۰
۱۳۳,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
کفپوش آرتا کد F03-032
٪۴
۱۴۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
پارکت رولکس 6052
٪۱۳
۲۳۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت لمینت آرتا | Arta کد 780
٪۱۸
۲۲۵,۷۶۲
۱۸۵,۱۷۶
تومان
(۱ ساعت پیش)
پارکت لمینت آرتا | Arta کد 725
٪۷
۱۹۹,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
کفپوش پلیژن کد 1-7284
٪۴
۱۲۵,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تاتامی فومی باضخامت ۱سانتی متر
٪۱۴
۹۹,۰۰۰
۸۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
کفپوش آرتا کد F01-020
٪۴
۱۴۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
فوم سایلنت 1/5 میلی‌متری
۸,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت لمینت آرتا | Arta کد 835
٪۷
۱۹۹,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت لمینت آرتا | Arta کد 770
٪۷
۱۹۹,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت لمینت آرتا | Arta کد 775
۱۸۳,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت کرونو اورجینال 3969
٪۶۱
۵۸۰,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
کفپوش وینیفلکس کد 640
۱۲۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
کفپوش وینیفلکس کد 1805
۱۲۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت لمینت هایکا | Hika کد 7718
٪۴
۴۴۴,۶۷۵
۴۲۶,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت لمینیت HDF ایزوفام INC-2122
٪۱۰
۲۶۱,۰۰۰
۲۳۵,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۴ ساعت پیش)
کفپوش تایل روماک مدل 026
۴۹,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
کفپوش دی فال 6007
۱۲۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت لمینت L1004
٪۳۶
۲۸۰,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت فالکن کد d4189sl
۱,۰۸۳,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت لمینت ایزوفام | Isofam کد INC1-1145
٪۱۰
۲۶۱,۰۰۰
۲۳۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت لمینت ایزوفام | Isofam کد INC1-1122
٪۱۰
۲۶۱,۰۰۰
۲۳۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت لمینت آرتا | Arta کد 755
٪۷
۱۹۹,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت لمینت آرتا | Arta کد 635
٪۷
۱۹۹,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
کفپوش تاتامی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
کفپوش وینیفلکس کد 62331
۱۳۲,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
کفپوش آرتا کد F01-079
٪۴
۱۴۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
کفپوش آرتا کد F01-018
٪۴
۱۴۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
کفپوش پلیژن کد 7041
٪۴
۱۲۵,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت واریو کلیک کد 816
۳۳۹,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
کفپوش کشو ایکیا مدل BESTÅ
۱۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
کفپوش لوتوس کد ۹۱۱
٪۴
۱۲۵,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
کفپوش تایل مشبک مدل 032
۹۶,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
کفپوش تایل مرغداری مدل 031
۴۵,۰۰۰ تومان
(۱ ساعت پیش)
پارکت فالکن کد d2916
۷۸۶,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
پارکت بارلینک کد 1WJ000004
۲,۰۵۵,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت بارلینک کد 1WJ000007
۲,۱۹۸,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت لمینت آرتا | Arta کد 721
٪۷
۱۹۹,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت لمینت ایزوفام | Isofam کد INC1-1134
٪۱۰
۲۶۱,۰۰۰
۲۳۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت لمینت ایزوفام | Isofam کد INC1-1133
٪۱۰
۲۶۱,۰۰۰
۲۳۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت لمینت ایزوفام | Isofam کد INC1-1132
٪۱۰
۲۶۱,۰۰۰
۲۳۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت لمینت ایزوفام | Isofam کد INC1-1124
٪۱۰
۲۶۱,۰۰۰
۲۳۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت لمینت آرتا | Arta کد 825
٪۷
۱۹۹,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت لمینت آرتا | Arta کد 750
٪۱۵
۲۳۰,۰۰۰
۱۹۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت لمینت آرتا | Arta کد 845
٪۷
۱۹۹,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
کفپوش آرتا کد F05-086
٪۴
۱۴۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
کفپوش آرتا کد F03-029
٪۴
۱۴۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰
تومان
(۱ ساعت پیش)
کفپوش آرتا کد F07-098
٪۴
۱۴۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
کفپوش وینیفلکس کد 5331091_2
۲۵۸,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت زد فور پلاس کد 3902
٪۴
۱۹۵,۰۰۰
۱۸۷,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت وینیفلکس کد 682104
۲۴۴,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت استارلند کد 254
٪۴
۲۱۷,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت کرونوتکس کد 4794
۷۹۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
کفپوش پی وی سی (PVC) آدورا | Adura کد A45
٪۴
۱۹۵,۰۰۰
۱۸۷,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
کفپوش پی وی سی (PVC) آدورا | Adura کد A31
٪۴
۱۹۵,۰۰۰
۱۸۷,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت استار فلور کد 709
۱۹۸,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
کفپوش گرانولی طوسی  ELA
۱۰۵,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
پارکت لمینت آرتا مدل 870 ماناستیر اوک
٪۸
۳۸۴,۳۶۴
۳۵۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
لیست قیمت پارکت و کف پوش هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت پارکت و کف پوش از لیست قیمت پارکت و کف پوش کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر پارکت و کف پوش کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین پارکت و کف پوش های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر پارکت و کف پوش های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳۰۹,۷۱۹ تومان تا ۳۷۸,۵۴۶ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های پارکت و کف پوش در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب پارکت و کف پوش به ترتیب الویت عبارتند از یونیک,فونیکس,بیسیک,نوبل, ...