ایمالز

لیست قیمت درب و پنجره (2 خرداد)


درب ضد سرقت بیسکوییتی
٪۸
۳,۷۰۰,۰۰۰
۳,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
درب ضد سرقت مدل آبنوس
٪۶
۴,۷۰۰,۰۰۰
۴,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
درب داخلی اتاقی MDF اتاقی روکش pvc کد 1357
٪۱۴
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
درب HDF کد 394 خام
٪۱۶
۸۹۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
درب ضد سرقت روکش راش مدل تاوریژ کد 2365
٪۸
۵,۲۰۰,۰۰۰
۴,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد سرقت لامینوکس مدل ماهور
۳,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد سرقت ونوس روکش فلزی
٪۶
۴,۸۰۰,۰۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ملامینه مدل پرستیژ
٪۱۴
۱,۰۵۰,۰۰۰
۹۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
درب ضد آب حمام سرویسی کد 1193
٪۱۱
۹۵۰,۰۰۰
۸۴۵,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد سرقت ونوس
٪۵
۳,۹۰۰,۰۰۰
۳,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
درب ضد سرقت ونی گلس
٪۸
۵,۱۰۰,۰۰۰
۴,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب cnc کد 1578
۱۵,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
در اچ دی اف خام کد 395
۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد سرقت رویه فلزی مدل پردیس کد 2590
٪۱۲
۵,۲۰۰,۰۰۰
۴,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد سرقت سه قاب شطرنجی راش
٪۴
۳,۸۵۰,۰۰۰
۳,۶۸۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد سرقت لوکس مدل ونوس کد 1212
۲,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب داخلی کد 0035
۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب cnc کد 1078
۱۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
درب ضد سرقت روکش راش CNC کدMT206
٪۶
۴,۲۰۰,۰۰۰
۳,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
درب HPL ملامینه مدل ماهور کد 1104
٪۱۴
۱,۰۵۰,۰۰۰
۹۰۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
درب ضد سرقت شیشه دار طرح ونوس SD115
٪۳
۵,۹۰۰,۰۰۰
۵,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
درب ضد آب ABS چام
٪۱۱
۹۶۰,۰۰۰
۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب HDF خام چهارقاب مادرید
٪۱۶
۸۹۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد سرقت سه قاب پی وی سی
٪۵
۳,۷۰۰,۰۰۰
۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
درب ضد سرقت مدل نگین کد ۹۰۰
۳,۳۶۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب HDF ترک ادسا شیشه خور کد 9022
۱,۱۸۵,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد سرقت مدل نگین
٪۶
۳,۱۰۰,۰۰۰
۲,۹۱۴,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد آب حمام ای بی اس سفید چرم کد 1190
٪۱۱
۹۵۰,۰۰۰
۸۴۵,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد سرقت ایرانی پی وی سی کد 2221
٪۱۰
۳,۹۰۰,۰۰۰
۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ویلایی ضد سرقت دو لنگه کد 4001
٪۲۲
۱۲,۸۸۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد سرقت فلزی کد 2584
٪۹
۵,۳۵۰,۰۰۰
۴,۸۴۵,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب داخلی لوکس ام دی اف اتاق با رنگ پلی اورتان کد 923
٪۲۶
۲,۳۰۰,۰۰۰
۱,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد سرقت دولنگه شیشه خور کد MT201
٪۱۰
۱۹,۹۰۰,۰۰۰
۱۷,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
درب ضد سرقت رویه فلز مدل آرامیس کد 2585
٪۱۴
۵,۷۵۰,۰۰۰
۴,۹۴۵,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
درب ضد سرقت دایره ای شیشه خور SD122
٪۷
۶,۱۵۰,۰۰۰
۵,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب  داخلی وکیوم pvcکد153
۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب فلزی ضد سرقت کد 704
٪۱۰
۵,۰۰۰,۰۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
درب ضد سرقت لوکس کد MA 282
۸,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ملامینه طرح حصیری
٪۱۴
۱,۰۵۰,۰۰۰
۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب داخلی MDF اتاقی لوکس با رنگ پلی اورتان کد 931
٪۱۵
۲,۷۰۰,۰۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ورودی ضد سرقت برجسته کد 250
٪۴
۴,۸۰۰,۰۰۰
۴,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد سرقت SD111 CNC
۴,۰۵۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد سرقت ونوس پی وی سی گردو جنگلی
٪۸
۳,۸۵۰,۰۰۰
۳,۵۵۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
درب ضد سرقت روکش لامینوکس کد 323
٪۵
۴,۰۰۰,۰۰۰
۳,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد سرقت سارای گلس
٪۶
۵,۶۵۰,۰۰۰
۵,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد آب سرویسی ABS کد 1199
٪۱۳
۱,۱۰۰,۰۰۰
۹۵۵,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ABS ساده مدل درب ضد اب سرویس بهداشتی کد 1167
٪۱۴
۱,۱۰۰,۰۰۰
۹۵۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
درب HDF خام سه قاب ساده
٪۱۶
۸۹۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد سرقت ونوس سلطنتی SD110
۶,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد سرقت کرکره برجسته راش
٪۱۱
۵,۳۰۰,۰۰۰
۴,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب HDF کد 711
۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد سرقت مدل سارای
٪۵
۵,۶۰۰,۰۰۰
۵,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد سرقت مدل آریا
٪۲۰
۴,۰۷۰,۰۰۰
۳,۲۵۶,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
 درب ضد سرقت مدل رادین
۳,۷۱۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب HDF ترک چهارقاب ابرویی کد 1131
٪۳۲
۱,۳۹۹,۰۰۰
۹۵۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد سرقت کرکره رویه فلزی
٪۵
۴,۷۵۰,۰۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد سرقت لوکس مدل ونوس کد 1208
۲,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب HPL کد MA391 طرح مدادی کد 1101
٪۹۰
۸,۲۲۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد سرقت طرح آبشار روکش راش سی ان سی
٪۵
۴,۱۰۰,۰۰۰
۳,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
درب ضد سرقت ونوس پی وی سی گردو افرا
٪۵
۳,۹۰۰,۰۰۰
۳,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب با روکش طبیعی کد 408
۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب HDF خام سه قاب آمریکایی
٪۱۶
۸۹۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب چوبی لوکس مدل دوقاب کد 304
۱,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد سرقت طرح منبت روکش چوب راش
٪۴
۷,۱۰۰,۰۰۰
۶,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب داخلی لوکس MDF اتاق با رویه PVC کد 1368
٪۹۰
۱۴,۸۲۰,۰۰۰
۱,۴۱۵,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد سرقت مدل آراز کد ۷۰۰
۴,۶۶۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
ضد سرقت ماهان (لامینوکس)
۳,۶۹۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضدسرقت ترک اصل کد 185
۴,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضدآب سرویس بهداشتی ABS کد 1203
٪۴
۱,۱۰۰,۰۰۰
۱,۰۵۵,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب HDF اتاقی خام حصیری کد 1114
۸۳۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب HDF اتاقی سه قاب کد 1115
۸۳۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضدصوت آکوستیک لمسه کد MA275
۳,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ورودی ساختمان فلزی کد 2630
۱۷,۹۹۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ABS ضد آب قابدار سرویس بهداشتی کد 1180
٪۱۳
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
در ضد سرقت لامینوکس کد 319
٪۱۶
۴,۳۰۰,۰۰۰
۳,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد سرقت سوپر لوکس کد 1106
۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب اتاق خواب مدرن PVC-C404
۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد آب توالت ABS کد 1186
٪۱۴
۱,۱۰۰,۰۰۰
۹۵۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
درب HDF ترک دو قاب کد 1140
٪۳۲
۱,۳۹۹,۰۰۰
۹۵۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
 درب ضد سرقت رویه فلزی ونوس   قهوه ای 110 در 210
٪۸
۵,۳۴۰,۰۰۰
۴,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
محافظ ضد سرقت درب پراید
۵۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب اتاق شیشه خور کد MT3086
۲,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد سرقت کلاسیک دو قاب SD120
۶,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد سرقت لامینوکس کد 1301
٪۶
۴,۰۵۰,۰۰۰
۳,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
درب با روکش  PVC کد 605
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد سرقت رویه فلزی مدل سه قاب
٪۵
۴,۷۵۰,۰۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب HPL ملامینه طرح حصیری کد 1100
٪۸
۱,۰۳۰,۰۰۰
۹۴۹,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
درب HPL ملامینه مدل پرستیژ کد 1103
٪۱۱
۱,۰۷۰,۰۰۰
۹۴۹,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
درب ABS ساده درب ضد اب سرویس بهداشتی کد 1166
٪۱۴
۱,۱۰۰,۰۰۰
۹۵۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
درب ABS سرویس بهداشتی ساده کد 1171
٪۱۳
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
در چوبی لابی تک لنگه کد 21055
٪۱۱
۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد سرقت برجسته کد MA 297
٪۱۰
۵,۸۰۰,۰۰۰
۵,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب حمام چوبی ضد آب کد 047
٪۷
۱,۳۴۰,۰۰۰
۱,۲۴۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
دورکوب mdf درب داخلی
٪۱۶
۹۲۵,۰۰۰
۷۷۵,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد سرقت ونوس پلاس
٪۶
۴,۶۵۰,۰۰۰
۴,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب HDF خام چهارقاب ابرویی
٪۱۶
۸۹۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱۱ ساعت پیش)
درب ضد آب سرویس بهداشتی ABS کد 1197
٪۱۴
۱,۱۰۰,۰۰۰
۹۵۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
لیست قیمت درب و پنجره هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت درب و پنجره از لیست قیمت درب و پنجره کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر درب و پنجره کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین درب و پنجره های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر درب و پنجره های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳,۲۸۷,۴۷۱ تومان تا ۴,۰۱۸,۰۲۰ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های درب و پنجره در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب درب و پنجره به ترتیب الویت عبارتند از ونوس,دیپلمات,ماهور,کلاسیک, ...