ایمالز

لیست قیمت کمربند طبی (13 تیر)


کمربند پد دار طب و صنعت مدل 53400
٪۲۸
۳۳۰,۰۰۰
۲۳۷,۹۹۹تومان
(55 دقیقه پیش)
کمربند طبی کار پاک سمن کد 076
٪۱۷
۲۵۶,۵۷۵
۲۱۲,۰۵۵تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کمربند طبی سخت نئوپرن تن یار Tanyar4030
٪۳۶
۴۹۸,۰۰۰
۳۱۸,۷۰۰تومان
(55 دقیقه پیش)
کمربند پد دار صادراتی تن یار Tanyar4320
٪۳۶
۴۳۸,۰۰۰
۲۷۹,۵۰۰تومان
(55 دقیقه پیش)
کمربند طبی سایبرتک تن یار Tanyar4360
٪۳۶
۴۴۸,۰۰۰
۲۸۶,۷۲۰تومان
(55 دقیقه پیش)
شکم بند بعد از دوران بارداری تینور مدل A-01
٪۲۲
۳۸۳,۰۰۰
۲۹۸,۷۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
کمربند ساکروایلیاک طب و صنعت مدل 53600
٪۲۸
۳۳۰,۰۰۰
۲۳۷,۹۹۹تومان
(55 دقیقه پیش)
کمربند طبی سخت صادراتی ۳۲ سانتی تن یار Tanyar4370
٪۳۶
۴۴۸,۰۰۰
۲۸۶,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کمربند طبی طب و صنعت مدل 53100
۲۶۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
کمربند طبی سخت صادراتی FREE تن یار Tanyar4290
٪۳۶
۴۳۸,۰۰۰
۲۸۰,۳۲۰تومان
(55 دقیقه پیش)
کمربند طبی پد دار پاک سمن کد 141
٪۱
۳۵۸,۰۰۰
۳۵۳,۰۰۰تومان
(55 دقیقه پیش)
کمربند طبی طب و صنعت مدل 53200
۲۳۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کرست کمر  Oppo 2951 لومبار ساپورت
۸۳۷,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کمربند کار تن یار
٪۱۵
۳۱۸,۰۰۰
۲۷۰,۰۰۰تومان
(55 دقیقه پیش)
کرست کمر  Oppo 2950 پددار
۲۸۳,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کرست کمر  Oppo 2952 سه محافظ
۹۷۵,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کمربند طبی سخت FREE تن یار Tanyar4047
٪۳۱
۳۸۸,۰۰۰
۲۶۷,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
کمربند آتل دار لامبو ساکرال پین مد 2004
٪۳۲
۳۴۱,۶۰۰
۲۳۳,۸۳۵تومان
(55 دقیقه پیش)
کمر بند طبی آتل دار مدل A-04 سایز مدیوم تاینور
٪۲۲
۹۵۱,۶۰۰
۷۴۳,۴۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کمربند طبی نمدی 1027
٪۱۹
۱۶۰,۰۰۰
۱۲۹,۶۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کمربند طبی کار طب و صنعت
٪۱۵
۲۵۰,۰۰۰
۲۱۲,۵۰۰تومان
(55 دقیقه پیش)
کمربند کار سما طب کد 4014
۱۴۷,۲۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
کمربند طبی سخت آتل دار( با کش الاستیک) پاک سمن
٪۱۷
۴۶۸,۰۰۰
۳۸۹,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کمربند قرقره‌ای دو طرفه طب و صنعت 53700
٪۲۳
۳۰۰,۰۰۰
۲۲۹,۹۰۰تومان
(55 دقیقه پیش)
کمربند طبی سخت الاستیک آدور
٪۹
۳۵۰,۰۰۰
۳۲۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کمر بند فنردار سایز M اپو
۲۹۴,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کمربند طبی نرم صادراتی FREE تن یار Tanyar4280
٪۱۲
۴۲۸,۰۰۰
۳۷۸,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کمر بند آتل دار دکتر مد مدل  B021
٪۱۱
۶۵۱,۸۰۰
۵۸۲,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کمربند طبی سخت تینور کد A-13
۶۳۹,۰۰۰تومان
(۱۲ ساعت پیش)
کمربند طبی نوید کد 138
٪۲۰
۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کمربند طبی نوید کد 148
٪۳۶
۲۲۰,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
شلوارک لاغری نوکست c5-005
۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کمربند سخت الاستیک توان تن کد BA013
۲۹۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کرست کمر سخت توان تن کد BA004
٪۱۴
۳۵۰,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کمربند طبی داکتر مد مدل DR-B053
۲۳۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کمربند طبی اپو 2061
۲۱۷,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کمربند پد دار سما طب پاکان
٪۱۴
۲۸۵,۰۰۰
۲۴۵,۰۰۰تومان
(55 دقیقه پیش)
کرست کمر لومبو ساکرال رقابتی سما طب پاکان
٪۲۲
۲۵۰,۰۰۰
۱۹۵,۰۰۰تومان
(55 دقیقه پیش)
کمربند طبی کد 3227
٪۲۲
۱۰۸,۰۰۰
۸۴,۰۰۰تومان
(55 دقیقه پیش)
کمربند طبی سخت الاستیک تن یار Tanyar4040
٪۱۵
۴۲۸,۰۰۰
۳۶۵,۰۰۰تومان
(55 دقیقه پیش)
کمربند کنترل خروپف فیلیپس هلند Philips SN3710
٪۹
۱۲,۷۱۲,۰۱۰
۱۱,۵۴۷,۷۴۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کمربند گرمکن بیورر آلمان Beurer Rücken- Nacken-Heizkissen HK 53
٪۱۰
۴,۷۵۲,۱۵۰
۴,۲۸۸,۸۲۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کمر بند طبی اوتی کد 408
۱۹۵,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کمربند طبی  مدل BO1000
۹۹۵,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کمربند طبی سخت نئوپرنی پددار آدور
٪۳۵
۴۲۰,۰۰۰
۲۷۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کمربند طبی سخت صادراتی آدور
۲۷۹,۰۰۰تومان
(۲۰ ساعت پیش)
پد طبی کشکک زانو پاک سمن کد 057
٪۱۲
۸۴,۰۰۰
۷۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۱ ساعت پیش)
کرست کمر اپو Oppo 2968-30cm
٪۶
۵۱۰,۰۰۰
۴۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کمربند طبی سخت L.S.O آدور
٪۲۲
۴۰۰,۰۰۰
۳۱۰,۰۰۰تومان
(۲۰ ساعت پیش)
کمربند طبی مدل نوید کد 137
۱۵۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
کمربند طبی نوید کد 184
٪۲۴
۲۵۰,۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کرست کمر با کش دوبل سما طب
۲۴۹,۶۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کمر بند طبی صنایع پزشکی فروهر مدل BA02
٪۵
۱۹۱,۰۰۰
۱۸۱,۴۵۰تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کمربند طبی نئومد مدل JC-B-8800
٪۱
۶۹۰,۰۰۰
۶۷۹,۹۰۰تومان
(۹ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کمربند طبی نوید کد 139
۱۴۸,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کمربند طبی نوید کد 152 مدل T.L.S.O
۲۸۳,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کمربند طبی ولکر کد 23007
۱,۷۹۳,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کمربند طبی سخت نئوپرنی پاک سمن
۴۸۶,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کمربند طبی نرم FREE تن یار Tanyar4069
٪۱۶
۴۵۰,۰۰۰
۳۷۷,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کمربند طبی نرم الاستیک تن یار Tanyar4060
۴۱۸,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۷ ساعت پیش)
شلوار لاغری نوکست
۴۳۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کمربند طبی نرم 6 فنره
۲۹۸,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کمربند نمدی طبی Small
۹۷,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کمربند نمد کشی سایز لارج کد 317
۱۸۹,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۲ ساعت پیش)
کمربند کار توان تن کد BA011
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کمربند نرم منفذدار توان تن کد BA015
۴۱۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کمربند طبی نئومد مدل JC-004
۴۳۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کمربند چهار فنره صادراتی تنکو
٪۱۰
۲۰۰,۰۰۰
۱۷۹,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کمربند گرمکن بیورر آلمان Beurer mobiler Wärmegürtel HK 72 Akku
٪۹
۶,۶۵۳,۰۲۰
۶,۰۲۳,۳۵۰تومان
(۸ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کمربند طبی تن یار مدل 4320
٪۳۴
۴۳۸,۰۰۰
۲۹۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کمر بند طبی اوتی کد 411
۲۱۴,۵۵۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کمربند طبی تن یار کد 4340
٪۳۰
۲۹۸,۰۰۰
۲۰۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کمربند طبی داپر مدل DP2
۵۶۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کمربند طبی اوتی مدل 413
۲۲۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
کمربند طبی تن یار کد 4210
٪۳۰
۳۱۸,۰۰۰
۲۲۳,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کمربند طبی نرم الاستیک آدور Ador
٪۱۱
۳۳۹,۰۰۰
۳۰۳,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
کمربندطبی کار
٪۳۶
۱۸۵,۰۰۰
۱۱۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کمربند  کار
٪۵
۲۰۰,۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۷ ساعت پیش)
لیست قیمت کمربند طبی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت کمربند طبی از لیست قیمت کمربند طبی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر کمربند طبی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین کمربند طبی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر کمربند طبی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۵۹۲,۳۴۹ تومان تا ۷۲۳,۹۸۲ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های کمربند طبی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب کمربند طبی به ترتیب الویت عبارتند از پاک سمن,تن یار,کرست,طب و صنعت, ...