ایمالز

لیست قیمت گوشت کوب برقی


گوشت کوب قلمی تک کاره بوش مدل BOSCH BS-121
٪۲۲
۵۲۰,۰۰۰
۴۰۵,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
گوشت کوب برقی براون مدل MQ9087X
٪۵
۳,۲۴۳,۰۰۰
۳,۰۸۰,۸۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
BRAUN MQ500 Blender
٪۵
۹۵۰,۰۰۰
۹۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
گوشت کوب برقی فلر HB808
٪۷
۱,۸۵۰,۰۰۰
۱,۷۱۵,۰۰۰
تومان
(۱۰ ساعت پیش)
گوشتکوب همزن برقی اوربیت میکس پارس خزر
٪۲
۱,۵۶۰,۰۰۰
۱,۵۳۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
Pars Khazar HB5501AP
٪۵
۴۸۵,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
گوشت کوب تک کاره مایر مدل mr-181
٪۴
۷۲۰,۰۰۰
۶۹۱,۲۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
گوشت کوب برقی مدل BS-1221
٪۴۴
۹۸۰,۰۰۰
۵۵۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
گوشتکوب برقی بیم  چندکاره HB4301PST
٪۳
۱,۴۸۰,۰۰۰
۱,۴۳۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
 گوشتکوب برقی بوش مدل BOSCH MSM2610BGB
٪۱۲
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۰ ساعت پیش)
گوشت کوب براون Braun مدل MQ5035
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
گوشتکوب برقی مکسی مدل BND-M4
٪۴
۴۵۰,۰۰۰
۴۳۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
گوشت کوب چهار کاره بوش BOSCH مدل  BH-800H
٪۱۸
۸۵۰,۰۰۰
۶۹۹,۵۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
گوشت کوب 4+1 کاره بوش مدل BS-1158
٪۱۲
۹۰۰,۰۰۰
۷۹۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
BOSCH MSM641204
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
Feller HB400 Hand Blender
٪۲۱
۸۰۰,۰۰۰
۶۲۹,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
گوشت کوب دسینی مدل 999
٪۳۰
۴۰۰,۰۰۰
۲۸۲,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
گوشتکوب برقی براون مدل BRAUN MQ3038
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
Techno Te-808 Hand Blender
٪۱۱
۸۳۰,۰۰۰
۷۳۵,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
Keep Hand Blender khb-800
٪۵
۲,۰۲۲,۰۰۰
۱,۹۲۰,۹۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
گوشت کوب برقی براون مدل MQ3025
۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
گوشتکوب برقی بوش مدل BOSCH ErgoMixx MS61A4110
٪۱۰
۱,۹۵۰,۰۰۰
۱,۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۱۰ ساعت پیش)
Bosch MSM87160 Hand Mixer
٪۲۸
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۵۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
Braun MQ 5045 WH Blender
٪۲
۱,۷۹۱,۰۰۰
۱,۷۵۵,۱۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
Bosch MSM6250
٪۲۹
۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۳۵۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
گوشتکوب برقی MC 2000 مک استایلر
٪۶
۶۹۵,۰۰۰
۶۵۶,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
گوشتکوب برقی براون مدل BRAUN MQ 3000
٪۱۸
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۱۹۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
Panasonic MX-SS1 Hand Mixer
٪۳۳
۱,۸۵۸,۵۰۰
۱,۲۳۹,۰۰۰
تومان
(۶ ساعت پیش)
 Gosonic GSB-841
٪۶
۶۵۵,۰۰۰
۶۱۸,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
گوشت کوب برقی سونامی مدل 170
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
گوشتکوب برقی براون مدل BRAUN MQ3048
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
گوشت کوب برقی براون مدل MQ9087XL
۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
گوشت کوب برقی المپیا مدل OE-844
٪۱۵
۲۷۵,۰۰۰
۲۳۵,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
Bosch MSM88190 Hand Mixer
٪۱۹
۴,۳۰۰,۰۰۰
۳,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
Fakir MR.CHEF Hand Blender
٪۱۲
۱,۶۵۰,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
گوشتکوب برقی بیم  تک کاره HB4301MST
٪۴
۱,۱۴۵,۰۰۰
۱,۰۹۹,۳۹۵
تومان
(۲ ساعت پیش)
گوشتکوب برقی بوش مدل BOSCH ErgoMixx MS6CM6155
٪۷
۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۶۱۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
گوشت کوب برقی بوش مدل BH-803H
٪۸
۷۲۰,۰۰۰
۶۶۲,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
گوشت کوب برقی 4 کاره گاسونیک مدل 84- GSB
٪۱۷
۹۰۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
Bosch MSM67140 Hand Blender
٪۳۱
۲,۶۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
Magic AFM170 Hand Blender
٪۷
۱,۶۹۰,۰۰۰
۱,۵۸۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
گوشت کوب برقی فوما مدل FU-929
٪۲۶
۴۷۰,۰۰۰
۳۴۹,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
Delmonti DL100 Hand Blender
٪۱۸
۱,۲۰۰,۰۰۰
۹۸۸,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
 BELLEZA 61202
٪۱۷
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
گوشت کوب برقی کنوود مدل HDP408WH
۲,۷۵۳,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
گوشت کوب برقی مولینکس مدل DD83G
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
گوشت کوب برقی چند کاره ی مایر مدل  MR-285
٪۱۴
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۵۵۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
گوشت کوب برقی مدل BS-808S
۴۹۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
گوشتکوب برقی کنوود مدل KENWOOD HDP109WG
٪۱۷
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۳۳۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
گوشت کوب برقی نوا مدل NHB-107
۴۴۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
گوشت کوب برقی فیلیپس مدل PHILIPS HR2545
٪۸
۱,۷۳۰,۰۹۵
۱,۵۹۴,۹۱۳
تومان
(۲ ساعت پیش)
گوشت کوب دوکاره نیما NM-713
٪۲۹
۵۰۰,۰۰۰
۳۵۳,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
گوشت کوب برقی فیلیپس مدل 2534
٪۳۳
۱,۳۸۷,۵۰۰
۹۲۵,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
گوشت کوب برقی براون مدل MQ3045
٪۱۲
۱,۸۵۴,۰۰۰
۱,۶۳۸,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
لیست قیمت گوشت کوب برقی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت گوشت کوب برقی از لیست قیمت گوشت کوب برقی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر گوشت کوب برقی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین گوشت کوب برقی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر گوشت کوب برقی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱,۶۵۷,۷۶۱ تومان تا ۲,۰۲۶,۱۵۲ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های گوشت کوب برقی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب گوشت کوب برقی به ترتیب الویت عبارتند از بوش,براون,مولینکس,تفال, ...