ایمالز

لیست قیمت سنتور (13 تیر)


سنتور 12 خرک صادقی
٪۳۰
۸,۵۲۰,۰۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنتور مافی ساده
۱,۶۴۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنتور وفایی مدل یک مهر
٪۲۱
۲۴۰,۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنتور صادقی دو طرفه سفارشی
۲۱,۸۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور صالحی راد یک مهر
۱,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور صادقی ساده معمولی
٪۵۰
۴,۸۲۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور ماهور مدل دو مهر
٪۲۵
۳,۶۰۰,۰۰۰
۲,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنتور اسلامی دو مهر
۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنتور موسوی دوکوک (سوپرانو)
۴,۸۹۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنتور گلدار صادقی مینیاتور
۵,۹۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور گلدار صادقی
۳,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور موسوی مدل اکونومی
٪۱۶
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۹۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنتور صفری مدل دو مهر
۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنتور صادقی قنبری مینیاتور
۵,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور اسلامی یک مهر
۳,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز پیش)
سنتور صادقی ساده دو مهر
٪۴۵
۶,۳۲۰,۰۰۰
۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور وظیفه دوست سه مهر
۷,۸۹۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنتور وظیفه دوست دو مهر
۵,۱۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور موسوی رزوود آمریکایی
۹,۶۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور آراس
۲,۴۴۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنتور بیگدلو
۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور میرکی یک مهر
۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز پیش)
گردنبند سنتور ویژه آراکس
۱۷۰,۰۰۰تومان
(۴ روز پیش)
سنتور عشقی مدل 2 مهر
٪۴۰
۳,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور صالحی راد
۳,۱۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور ماهور مدل یک مهر
٪۸
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنتور صادقی ساده مینیاتور
۴,۴۶۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنتور صادقی چهارخط مینیاتور
٪۳۶
۷,۸۲۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنتور ایرانی یک مهر براق
۱,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور صادقی گلدار سفارشی
۶,۹۸۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنتور صادقی چهار خط معمولی
٪۴۶
۵,۵۲۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنتور موسوی ونگه آمریکایی
۱۵,۹۷۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنتور موسوی چهارده خرک
۱۲,۹۳۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنتور موسوی باس
۱۴,۸۶۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنتور علیزاده 1 مهر
۲,۵۸۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنتور علی خلیلی
۲,۲۴۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنتور سالاری دو مهر سل کوک
۳,۷۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور پرنیان مدل استاندارد
٪۳۰
۲,۳۵۰,۰۰۰
۱,۶۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور گلچین یک مهر
۱,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور صادقی چهار خط دو مهر
۳,۷۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور موسوی ساپلی
۴,۹۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور طلوعی حرفه‌ای لا کوک
۱۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور بیداد سه مهر
۴,۷۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور دلنواز یک مهر
۲,۲۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور نوا مدل تک مهر
۱,۳۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور طنین درجه 1
۱,۸۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور بهرنگ ویژه
۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور صادقی ساده سفارشی
۳,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنتور پاکوهی سه مهر
۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور فرهاد درجه یک
۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور علیزاده 2 مهر
۲,۷۹۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
سنتور سالاری یک مهر سل کوک
۲,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور طلوعی حرفه‌ای سل کوک
۱۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور امید فروغی یک مهر
۲,۱۶۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور فرد مدل دومهر آموزشی کد RB2
٪۵۱
۲,۲۰۰,۰۰۰
۱,۰۷۸,۰۰۰تومان
(۱۰ ساعت پیش)
سنتور پرنیان مدل سه مهر ویژه
۲,۴۸۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
سنتور گلچین دو مهر
۲,۷۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور مرادی یک مهر
۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور حمید بختیاری کیا مدل تک مهر اکونومی
٪۳۸
۲,۸۵۰,۰۰۰
۱,۷۸۰,۰۰۰تومان
(۲ روز پیش)
سنتور اصفهان صبا یک مهر
٪۱
۶,۰۵۰,۰۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۳ ساعت پیش)
سنتور بیداد یک مهر
۲,۴۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور امیر عظیمی معرق
۴,۷۱۴,۰۰۰تومان
(۶ ساعت پیش)
سنتور امیر عظیمی ساده
۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز پیش)
سنتور پارسا ویژه
۲,۵۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور هورین طلایی
۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور هزاردستان سری 2
۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز پیش)
سنتور هزاردستان سری 1 ویژه
۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور میرکی سه مهر
۳,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور محمدی سه مهر
۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور غلامی گرگری 3 مهر گردو
۲,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور علیرضا انصاری حرفه ای
۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
سنتور علیپور 3 مهر
۴,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور علیپور 2 مهر
۳,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور نبی افسون
۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز پیش)
سنتور احد مسعودی شورانگیز
۶,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز پیش)
سنتور فرد مدل صبا کد 545
٪۵۱
۲,۱۰۰,۰۰۰
۱,۰۲۹,۰۰۰تومان
(۱ روز پیش)
سنتور سالاری مدل سه مهر
٪۶
۵,۲۰۰,۰۰۰
۴,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۵ ساعت پیش)
سنتور مدل فربد 4مهر کد 540
٪۴۸
۴,۲۰۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز پیش)
سنتور فرد مدل مهر ویژه کد 0142
٪۴۰
۱,۷۸۰,۰۰۰
۱,۰۶۸,۰۰۰تومان
(۱۹ ساعت پیش)
سنتور فراد مدل 4مهر شهریار کد ew100
٪۶۲
۴,۹۰۰,۰۰۰
۱,۸۶۲,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
سنتور دکوری کد 007
۱۱۰,۰۰۰تومان
(۲ روز پیش)
سنتور پیمان
۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۳ ساعت پیش)
لیست قیمت سنتور هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت سنتور از لیست قیمت سنتور کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر سنتور کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین سنتور های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر سنتور های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۴,۸۲۹,۳۳۰ تومان تا ۵,۹۰۲,۵۱۵ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های سنتور در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب سنتور به ترتیب الویت عبارتند از مینیاتور,ماهور,پرنیان,گردو, ...