ایمالز

لیست قیمت رادیو (5 بهمن)


Sony ICF-M780SL Radio
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
Sony ICF-SW11
٪۳
۸,۲۰۰,۰۰۰
۷,۹۵۴,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
Marshal ME-1115 Radio
٪۳۰
۸۰۰,۰۰۰
۵۶۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
MEIER M-165BT Radio
۳۵۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
Meier M-112BT Radio
٪۱۱
۵۵۰,۰۰۰
۴۹۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو کمای مدل MD-1901 BT
۵۹۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
Golon RX-607A Radio
۲۴۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
Sony ICF-P26 Radio
۱,۱۳۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو کیمای مدل MD-1905BT
۴۶۹,۹۰۰ تومان
(۷ ساعت پیش)
رادیو تکسان مدل R1012
۴۵۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو کاچیبو مدل KK-MP905
۴۶۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
MEIER M-162BT Radio
۳۴۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو ضبط و اسپیکر مکسیدر مدل MX_RA2114CT
۷۴۴,۰۴۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
Sony ICF-F10
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
Sony ICF C1T Clock Radio
٪۱۴
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۵۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو جوک مدل cm-h660sur
۲۷۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو مدل X6BT
٪۳۴
۲۲۰,۰۰۰
۱۴۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
Sony ICF-J40
۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
Golon RX-608A Radio
۲۳۶,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
Concord RF-504U Radio
٪۵
۳۱۰,۰۰۰
۲۹۴,۵۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو گولون مدل Golon-RX917
۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو ان ان اس کد CMP-NS-032TT
٪۳۰
۵۰۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو مکسیدر مدل AM12
٪۳
۹۸۰,۰۰۰
۹۵۰,۶۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو بلوتوثی گولون مدل 7600
۲۹۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
Panasonic RF-562D Radio
۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
Tecsan R-909 Radio
۵۶۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو توشیبا مدل TX-PR20
٪۹
۳۴۹,۵۰۰
۳۱۹,۵۰۰
تومان
(۷ ساعت پیش)
رادیو سونی مدل ICF-SW35
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۷ ساعت پیش)
رادیو NNS-251
۴۴۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو RAISENG-909
۳۵۳,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو کی ان استار مدل RX-607AC
۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو پاناسونیک مدل RF-2400D
٪۲۱
۲,۱۰۰,۰۰۰
۱,۶۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
رادیو یوگان مدل Y-033U
۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو کیمای مدل 515
۵۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو مدل 505 کیمای
۶۶۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو فیلیپس مدل  AJ3116M
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو مکسیدر مدل AM01
٪۳
۷۹۰,۰۰۰
۷۶۶,۳۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو مکسیدر مدل MX-RA1223 AM01
٪۳
۶۹۹,۹۴۰
۶۷۸,۹۴۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
رادیو متوسط 1907
٪۲
۶۰۰,۰۰۰
۵۹۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
Sony ICF-C1 Clock Radio
۳,۵۴۳,۶۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو FM و پخش 18 ولت لیتیومی AEG مدل BR18C
٪۱۸
۳,۱۵۶,۱۸۹
۲,۵۸۸,۰۷۵
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
Kemai MD-1802BT Radio
۶۹۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
Kemai MD-1701BT Radio
۸۴۷,۸۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو kemai کد MD-1800BT
۷۹۳,۰۰۰ تومان
(۷ ساعت پیش)
رادیو کیمای MD-V8BT
۲۷۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو MIER-135
۲۱۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو MIER-137
۲۴۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو SONIKA-381
۱۷۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو والتر مدل R-160
٪۵
۱,۷۵۰,۰۰۰
۱,۶۶۲,۵۰۰
تومان
(۷ ساعت پیش)
رادیو  کیمای مدل MD-505BT
۸۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو ان ان اس مدل NS-2888BT
۲۸۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو گولون مدل RX-381BT LED TORCH
۴۴۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو مدل MD-1908BT
۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو کمای مدل 516
۶۶۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو مییر مدل M520BTs
۴۲۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو گولون مدل RX-BT610T
۵۱۸,۷۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو گولون مدل 608AC
۳۱۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
رادیو گولون مدل 8866
۲۹۴,۵۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو میر مدل M-BT1700
۹۰۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو گولون مدل RX-BT650T
۳۵۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
رادیو مکسیدر مدل AM03
٪۳
۷۴۳,۹۹۰
۷۲۱,۶۷۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو گولون مدل WEXUR-664489
۷۹۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو گرام والتر مدل 055A
٪۱۴
۵,۵۰۰,۰۰۰
۴,۷۳۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
رادیو کمایی مدل MD-300BT
۳۷۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
رادیو مکسیدر مدل MX-RA1213 AM05
۱,۰۴۰,۳۶۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
Marshal ME-1129 Radio
٪۸
۶۳۰,۰۰۰
۵۸۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
AEG BR 18C-0 Jobside Radio
٪۳
۲,۳۷۷,۰۰۰
۲,۳۰۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
Twins 1484BT Radio
۹۲۶,۸۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو توینس مدل 1480BT
٪۱۵
۹۱۰,۰۰۰
۷۷۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
JMP جی ام پی رادیو سفید010-WHITE
۲,۹۸۹,۹۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۴۹۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو JIOC-366
۱۳۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
Maxeeder MX-RA1224 Radio
٪۶
۸۶۰,۰۰۰
۸۱۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو گولون مدل RX-A08AC
۲۱۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو میر  مدل 115BT
۶۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو کن استار مدل 607AC
۲۲۷,۷۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو  واکسیبا مدل XB-834BT-S
۴۲۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
رادیو کیمای مدل MD506BT
۶۲۲,۵۱۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
رادیو ویج مدل 208BT
۲۹۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
رادیو کیمای مدل MD-119BT-S
۳۹۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
رادیو گولون مدل VEQS-1616
۴۹۸,۲۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو گولون مدل RX-BT978S
۴۵۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
رادیو مدل M-520BT-S
۴۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو مکسیدر مدل AM 13
٪۳
۱,۰۰۹,۹۰۰
۹۷۹,۶۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو مکسیدر مدل AM08
٪۳
۸۹۰,۰۰۰
۸۶۳,۳۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو جوک مدل TGK-2021UR
۲۴۰,۸۹۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو مدل VVAXLBA-811BT
۲۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو مکسیدر مدل AM05
٪۳
۷۹۰,۰۰۰
۷۶۶,۳۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو گولون مدل RX-608ACW
۲۸۱,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو جوک  کد cm-h330sur
۲۴۲,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
رادیو جی پاس مدل GR13013
۸۳۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
رادیو کیمای مدل MD-505BT
۶۳۲,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
رادیو جوک کد cmp-H666SUR
۲۹۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
رادیو جوک کد cmp-H1011USB
۲۱۲,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
Kemai MD-1709BT Radio
۵۸۶,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
رادیو بی سیم میکروتیک مدل RB921UAGS-5SHPacD-NM
۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو گولون مدل RX-9922UAR
۴۳۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو ایپی مدلFP_1973BT
۴۹۸,۷۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو مییر کد M-137U
۲۷۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو فپه مدل FP-260BT-S
۳۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
رادیو کیمای مدل Kemai-1905BT
۸۲۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
لیست قیمت رادیو هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت رادیو از لیست قیمت رادیو کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر رادیو کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین رادیو های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر رادیو های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۹۹۷,۳۵۹ تومان تا ۱,۲۱۸,۹۹۴ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های رادیو در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب رادیو به ترتیب الویت عبارتند از سونی,مارشال,پاناسونیک,کنکورد, ...