ایمالز

لیست قیمت مصالح ساختمانی

لیست قیمت مصالح ساختمانی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت مصالح ساختمانی از لیست قیمت مصالح ساختمانی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر مصالح ساختمانی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
5,200 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
225,000 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
220,000 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
900 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
13,900 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
72,000 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
11,500 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
743,400 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
4,000 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
4,450 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
2,200 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
55,000 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
22,600 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
10,000 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
63,000 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
24,500 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
36,500 تومان
(۵ روز و ۱۲ ساعت پیش)
1,820 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
46,000 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
225,000 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
3,700 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
4,800 تومان
(۵ روز و ۱۲ ساعت پیش)
3,700 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
2,200 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
7,000 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
300,000 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪5
495,000
470,000
تومان
(۷ روز و ۱۴ ساعت پیش)
49,000 تومان
(۷ روز و ۱۴ ساعت پیش)
1,220,000 تومان
(۷ روز و ۱۴ ساعت پیش)
18,500 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
35,800 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
32,700 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
30,700 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
1,345 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
4,900 تومان
(۷ روز و ۱۴ ساعت پیش)
33,000 تومان
(۷ روز و ۱۴ ساعت پیش)
66,002,400 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
10,000 تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
1,030 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
1,800 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
9,000 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
7,700 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪25
135,000
101,250
تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
1,950 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
420,000 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
27,000 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪6
55,236,694
51,784,400
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
98,000 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
47,400 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
46,000 تومان
(۷ روز و ۱۴ ساعت پیش)
1,360,000 تومان
(۷ روز و ۱۴ ساعت پیش)
249,000 تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
76,000 تومان
(۷ روز و ۱۴ ساعت پیش)
690,000 تومان
(۷ روز و ۱۴ ساعت پیش)
1,300,000 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
25,000 تومان
(۷ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪6
135,000
127,000
تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
115,000 تومان
(۷ روز و ۱۴ ساعت پیش)
81,000 تومان
(۷ روز و ۱۴ ساعت پیش)
1,352 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
37,000 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
1,287 تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)