ایمالز

لیست قیمت نردبان (6 بهمن)


نردبان فراز پله مدل نگین 6 پله
٪۸
۴۰۰,۰۰۰
۳۷۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 7 پله شفا فلزی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان مخابراتی آهنی ۴ متری
۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
آسانکار نردبان 36 پله 4 تکه آسان کار
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 16 پله آسانکار مدل As4p16
۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 6 پله ایران پایه
٪۱۸
۷۴۰,۰۰۰
۶۱۰,۰۰۰
تومان
(۱۶ ساعت پیش)
نردبان پنج پله مدل الوند آلوم پارس پله
۴۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان رنگی پرندگان هوبی مدل B161
۱۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 5 پله بلندا مدل B.O5s
۴۶۵,۰۰۰ تومان
(47 دقیقه پیش)
نردبان خانگی مدل کیهان NV196
۵۱۳,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان کد 001 - NV198
۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان خانگی آلوم پارس پله هایلوکس 5 پله
۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان هارمونی 12 پله 4 تکه با قفل بزرگ
۲,۱۳۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان پنج پله فاتح مدل Fa5s
۴۵۸,۰۰۰ تومان
(47 دقیقه پیش)
نردبان تلسکوپی Telestep مدل Telescopic Ladder Black line 3.3m
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان پنج پله یونیک مدل UN 2320
٪۱۱
۱,۵۲۰,۰۰۰
۱,۳۴۹,۰۰۰
تومان
(47 دقیقه پیش)
نردبان مخابراتی 31 پله 3 کشو آلوم راد
۲,۶۷۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان خانگی آلوم پارس پله کلاسیک 5 پله
٪۱۳
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۳۹۰,۰۰۰
تومان
(47 دقیقه پیش)
نردبان سه پله مدل برلیان آلوم پارس پله
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 20 پله آسانکار مدل As4p20
٪۷
۲,۸۸۹,۰۰۰
۲,۶۸۶,۷۷۰
تومان
(47 دقیقه پیش)
نردبان آلومینیوم ۱۰ پله مدرن
۱,۰۶۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان دو طرفه فراز پله مدل مدرن 14 پله
٪۱۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
۹۸۶,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 23 پله البرز
٪۷
۸۵۰,۰۰۰
۷۹۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان کشوئی صنعتی آلوم پارس پله اکسلنت 4 متری
٪۱۳
۲,۳۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۸ ساعت پیش)
نردبان مخابراتی آهنی ۵متری
۸۶۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 32 پله آسانکار As4p32
٪۹
۴,۳۵۰,۰۰۰
۳,۹۵۸,۵۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 4پله خانگی ماندگار مدل سما
٪۵
۵۰۵,۰۰۰
۴۸۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان مخابراتی مدل اکسلنت NV200
۱,۸۱۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 4 پله ایران پایه
٪۶
۴۶۸,۰۰۰
۴۳۸,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 12 پله 4 تکه آسان کار
۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 5 پله ایران پایه
٪۶
۵۶۰,۰۰۰
۵۲۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 16 پله 4 تکه راد استار
٪۸
۲,۳۸۰,۰۰۰
۲,۱۸۸,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان شش پله یونیک UN 2330
٪۱۲
۱,۷۸۰,۰۰۰
۱,۵۷۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۱ ساعت پیش)
نردبان خانگی آلوم پارس پله هایلوکس 4 پله
۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان دو پله مدل برلیان آلوم پارس پله
۸۶۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان چهار پله یونیک مدل UN 2310
٪۱۲
۱,۲۴۵,۰۰۰
۱,۰۹۷,۰۰۰
تومان
(47 دقیقه پیش)
نردبان دو طرفه تلسکوپی مدل TRDL-3.2M
۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان طنابی مدل پله چوبی
۱۴۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 12 پله 4 تکه راد استار
٪۱۰
۲,۱۰۰,۰۰۰
۱,۸۸۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 24 پله 4 تکه راد استار
٪۱۰
۳,۲۰۰,۰۰۰
۲,۸۹۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان مخابراتی 25 پله 2 کشو آلوم راد
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان خانگی آلوم پارس پله الماس 5 پله
۷۸۱,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان چهار پله مدل الماس آلوم پارس پله
۷۳۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان شش پله مدل اطلس آلوم پارس پله
۱,۳۱۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 5 پله رونیک مدل C2
۴۷۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان مخابراتی آهنی ۵.۷ متری
۱,۰۱۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 4 پله آنتیک آلوم پارس
٪۹
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۵۳۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 3 پله ایران پایه
٪۸
۳۴۶,۰۰۰
۳۲۰,۰۰۰
تومان
(47 دقیقه پیش)
نردبان 24 پله 4 تکه آسان کار
۳,۸۵۲,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان کشویی 28 پله اکسلنت
۳,۹۹۶,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 7 پله کلاسیک با جا ابزار آلوم پارس
٪۱۳
۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۶۶۰,۰۰۰
تومان
(47 دقیقه پیش)
نردبان 4 پله آهنی یونیک مدل 2325
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان تاشو لیمون کد 286
۴۸۲,۰۰۰ تومان
(47 دقیقه پیش)
نردبان 3 پله آهنی یونیک مدل UN-2300
۸۱۳,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان خانگی آلوم پارس پله هایلوکس 6 پله
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان کشوئی صنعتی آلوم پارس پله اکسلنت 7.5 متری
٪۵
۳,۹۵۰,۰۰۰
۳,۷۶۰,۰۰۰
تومان
(۸ ساعت پیش)
نردبان هفت پله مدل برلیان آلوم پارس پله
۲,۵۳۶,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان چهار پله کرستون مدل Butterfly41
٪۱۲
۴۵۰,۰۰۰
۳۹۶,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 4 پله فولاد بهمن مدل SiDaCo.BA4s
۸۲۶,۵۰۰ تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
نردبان چهار پله فاتح مدل SiDaCo.Fa4s
۳۷۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
صندلی نردبان شو مدل ناوک
۱,۳۹۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
نردبان 8 پله آذین مدل سوپر استپ Az8s
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان تا شو آلومینیومی گلبرگ
۵۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان چهار پله مدل کاراسان کد 26010002
۳۸۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان استخر 4 پله هایپرپول مدل STANDARD
٪۵
۳,۰۴۷,۰۰۰
۲,۸۹۵,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
نردبان 6 پله رویال کد MRK6
٪۴
۵۶۰,۰۰۰
۵۳۹,۰۰۰
تومان
(47 دقیقه پیش)
نردبان 5 پله مدل برلیان
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(47 دقیقه پیش)
نردبان ۵ پله آروا مدل ۴۷۵۲
٪۲۱
۱,۱۵۸,۰۰۰
۹۱۹,۸۰۰
تومان
(47 دقیقه پیش)
نردبان 4 پله خانگی پله پهن
٪۱۱
۴۵۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰
تومان
(۵ روز و ۲۳ ساعت پیش)
آسانکار نردبان 8 پله مدل بهمن
۱,۳۸۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان مخابراتی پرشین 9 متری 3 تکه کد 1226
٪۷
۳,۴۹۰,۰۰۰
۳,۲۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان تلسکوپی تاشو کد 1414
٪۱۵
۴,۱۰۰,۰۰۰
۳,۴۹۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 5 پله مدل کاراسان کد05
۴۸۸,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
نردبان 20 پله آلوم راد مدل تاشو
۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 21 پله آلوم راد مدل M21
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 3 پله مدل آسمان
۳۳۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
نردبان 4 پله مدل سپاهان مشبک
۴۱۶,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 4 پله آرش مدل باربد
٪۴۱
۷۲۵,۰۰۰
۴۲۶,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 3 پله آرش مدل باربد
۳۲۹,۹۰۰ تومان
(۶ روز پیش)
نردبان 32 پله آلیان صنعت مدل تاشو AL4P32
۴,۲۹۳,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
نردبان 4 پله کارسازان
۳۴۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 3 پله کار سازان
٪۱
۲۵۵,۰۰۰
۲۵۲,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 10 پله 2 تکه راد استار
٪۱۴
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۳۶۸,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 3 پله کاسپین
۸۹۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 4 پله آهنی شفا
۳۶۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 2 پله ایران پایه
۲۰۵,۰۰۰ تومان
(47 دقیقه پیش)
نردبان الماس 4 پله آلوم پارس
۷۸۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 5 پله آنتیک آلوم پارس
٪۱۸
۲,۳۰۰,۰۰۰
۱,۸۹۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 12 پله 2 تکه آسان کار
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان مخابراتی 21 پله 2 کشو آلوم راد
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
نردبان کشویی 30 پله اکسلنت
۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 6 پله آلمینیوم یونیک مدل 2331
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان 4 پله آلمینیوم یونیک مدل UN-2315
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان Select Step مدل 5-8 لیتل جاینت
۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان پله ای سارایلی Sarayli 4
۵۱۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان خانگی آلوم پارس پله کلاسیک 4 پله
٪۲۴
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
تومان
(۸ ساعت پیش)
نردبان خانگی آلوم پارس پله کلاسیک 6 پله
٪۱۵
۱,۸۹۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
تومان
(47 دقیقه پیش)
نردبان خانگی آلوم پارس پله اطلس 4 پله
۸۷۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان خانگی آلوم پارس پله الماس 6 پله
۹۳۱,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
نردبان خانگی آلوم پارس پله الوند 4 پله
۷۳۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان خانگی آلوم پارس پله الوند 5 پله
۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
نردبان کشوئی صنعتی آلوم پارس پله اکسلنت 5 متری
٪۱۲
۲,۹۵۰,۰۰۰
۲,۵۹۰,۰۰۰
تومان
(۸ ساعت پیش)
نردبان کشوئی صنعتی آلوم پارس پله تک صنعت 4 متری
٪۱۵
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰
تومان
(۱۲ ساعت پیش)
لیست قیمت نردبان هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت نردبان از لیست قیمت نردبان کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر نردبان کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین نردبان های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر نردبان های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱,۴۲۸,۲۵۸ تومان تا ۱,۷۴۵,۶۴۹ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های نردبان در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب نردبان به ترتیب الویت عبارتند از هارمونی,برلیان,کلاسیک,یونیک, ...