دسته‌بندی کالاها

نردبان- خرید و قیمت نردبان تاشو، آلمینیومی،فلزی، مخابراتی (14 بهمن)


نردبان 5 پله ایران پایه
(۱ ساعت پیش)
۴۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
نردبان 4 متری کشویی الگانت
(۱ ساعت پیش)
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
نردبان 20 پله آسانکار مدل As4p20
(۲۳ ساعت پیش)
۳,۳۰۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
نردبان هارمونی 12 پله 4 تکه با قفل بزرگ
(۲۳ ساعت پیش)
٪۷
۳,۶۴۰,۰۰۰
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
نردبان 4 پله ایران پایه
(۱ ساعت پیش)
۵۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
نردبان 6 پله ایران پایه
(۲۳ ساعت پیش)
۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
نردبان ۵ پله آروا مدل ۴۷۵۲
(۱ ساعت پیش)
٪۹
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
نردبان 3 پله ایران پایه
(۲۳ ساعت پیش)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
نردبان 5 پله بلندا مدل B.O5s
(۲۳ ساعت پیش)
۶۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
نردبان 16 پله آسانکار مدل As4p16
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۱
۳,۲۷۳,۰۰۰
۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
نردبان 3.5 متری کشویی آیرون
(۲۳ ساعت پیش)
٪۸
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
نردبان خانگی آلوم پارس پله کلاسیک 4 پله
(۲۳ ساعت پیش)
٪۸
۲,۱۲۰,۰۰۰
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
نردبان کشوئی صنعتی آلوم پارس پله اکسلنت 9 متری
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴
۷,۳۵۰,۰۰۰
۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
نردبان 5 پله ماندگار مدل سما
(۱ ساعت پیش)
۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
نردبان 20 پله مدل فراز
(۲۳ ساعت پیش)
۳,۵۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
نردبان خانگی آلوم پارس پله هایلوکس 4 پله
(۹ ساعت پیش)
٪۶
۲,۶۲۰,۰۰۰
۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
نردبان پنج پله فاتح مدل Fa5s
(۲۳ ساعت پیش)
۶۳۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
نردبان آروا کد 4753
(۱ ساعت پیش)
٪۱۰
۱,۹۵۰,۰۰۰
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
نردبان 14 پله مدل آیرون Iron
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۱
۹۳۹,۰۰۰
۸۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
نردبان پنج پله یونیک مدل UN 2320
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۲۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
نردبان 12 پله 4 تکه راد استار
(۹ ساعت پیش)
٪۷
۲,۸۵۰,۰۰۰
۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
نردبان 5 پله رویال کد MRK5
(۱ ساعت پیش)
۵۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
نردبان 16 پله 4 تکه راد استار
(۲۳ ساعت پیش)
٪۷
۳,۳۵۰,۰۰۰
۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
نردبان 6 پله آسانکار مدل As6s
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
نردبان خانگی آلوم پارس پله کلاسیک 3 پله
(۵ روز و ۹ ساعت پیش)
٪۱۱
۱,۷۲۰,۰۰۰
۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
نردبان کشوئی صنعتی آلوم پارس پله اکسلنت 4 متری
(۲۳ ساعت پیش)
٪۷
۳,۵۹۰,۰۰۰
۳,۳۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
نردبان 4 پله فولاد بهمن مدل SiDaCo.BA4s
(۱ ساعت پیش)
٪۱۱
۱,۱۱۵,۰۰۰
۹۹۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
نردبان 32 پله آسانکار As4p32
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴
۶,۰۴۰,۰۰۰
۵,۷۹۸,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
نردبان سه پله آروا مدل 4750
(۱ ساعت پیش)
٪۱۰
۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
نردبان فراز پله مدل نگین 6 پله
(۲۳ ساعت پیش)
۵۸۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
نردبان 2 پله ایران پایه
(۲۳ ساعت پیش)
۳۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
نردبان هارمونی آلوم پارس 10 پله 2 تکه
(۲۳ ساعت پیش)
٪۸
۲,۶۰۰,۰۰۰
۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
نردبان 3 پله مدل H67
(۲۳ ساعت پیش)
۲۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پله استخر ایمکس مدل Standard NSL815-S
(۹ روز و ۹ ساعت پیش)
۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
نردبان 4 پله رویال کد MRK4
(۲۳ ساعت پیش)
۵۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
نردبان 4پله خانگی ماندگار مدل سما
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۸۹۰,۰۰۰
۷۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
نردبان تاشو راد استار 20 پله 4 تکه کد 1216
(۲۳ ساعت پیش)
٪۶
۳,۸۸۰,۰۰۰
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
نردبان 6 پله ماندگار مدل آسمان
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴
۸۴۰,۰۰۰
۸۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
نردبان 3 پله مدل کاسپین فراز پله
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۰۸۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
نردبان هارمونی آلوم پارس 28 پله 4 تکه کد 1528
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴
۶,۱۲۰,۰۰۰
۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
نردبان 5 پله مرتفع
(۲۳ ساعت پیش)
۶۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
نردبان 8 پله 2 تکه راد استار
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۱
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
نردبان 14 پله 2 تکه راد استار
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۰
۲,۶۹۰,۰۰۰
۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
نردبان هفت پله مدل هایلوکس آلوم پارس پله
(۷ روز و ۱۸ ساعت پیش)
۳,۳۶۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
نردبان پنج پله فولاد بهمن مدل FB5s
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۱۱
۱,۳۲۱,۰۰۰
۱,۱۷۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
نردبان 18 پله مدل آیرون  Iron
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۱
۱,۱۶۷,۰۰۰
۱,۰۳۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
نردبان 10 پله مدل آیرون Iron
(۱ ساعت پیش)
۹۳۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
نردبان 2 پله آرتیستون صنعت کد 6502
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪۱۲
۴۳۰,۰۰۰
۳۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
نردبان 7/5 متری کشویی الگانت 3 تکه
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴
۵,۸۵۰,۰۰۰
۵,۶۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
نردبان ۳۸ پله ۱۰ متری اکسلنت آلوم پارس
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴
۸,۴۵۰,۰۰۰
۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
نردبان اکسلنت ۶متری آلوم پارس
(۱ ساعت پیش)
۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
آسانکار نردبان 18پله - 2تکه پلاس
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
نردبان فراز پله مدل زرین 7 پله
(۲۳ ساعت پیش)
۷۷۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
نردبان 4 پله مدل keyhan
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪۱۱
۷۳۷,۰۰۰
۶۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
نردبان خانگی 5 پله ونوس کد 6454
(۲۳ ساعت پیش)
۶۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
نردبان هارمونی آلوم پارس 32 پله 4 تکه کد 1529
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴
۶,۸۰۰,۰۰۰
۶,۵۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
نردبان 18 پله قائم مدل 005
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۲۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
نردبان 5 پله مدل کاراسان کد05
(۲۳ ساعت پیش)
۶۰۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
نردبان 10 پله 2 تکه راد استار
(۲۳ ساعت پیش)
٪۹
۲,۰۵۰,۰۰۰
۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
نردبان 24 پله 4 تکه آسان کار
(۲۳ ساعت پیش)
۴,۲۸۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
نردبان پنج پله پارتیان
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۷۱۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی چهارپایه
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۶۵۱,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
نردبان شش پله فاتح مدل Fa6s
(۲۳ ساعت پیش)
۸۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
نردبان ایکیا BEKVAM
(۲۳ ساعت پیش)
۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
نردبان 12 پله آسانکار  مدل As4p12
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۵۴۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
نردبان 6 پله ایران یاس مدل 04
(۲۳ ساعت پیش)
۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
1 2 3 4 5 6 17
لیست قیمت نردبان هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت نردبان از لیست قیمت نردبان کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر نردبان کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین نردبان های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر نردبان های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲,۳۳۳,۶۵۴ تومان تا ۲,۸۵۲,۲۴۳ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های نردبان در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب نردبان به ترتیب الویت عبارتند از آروا,هارمونی,کلاسیک,اطلس, ...