ایمالز

لیست قیمت طبقه دیواری (13 تیر)


طبقه دیواری ال سی دی آرم مدل SH-D
۳۱۴,۰۰۰تومان
(۸ روز و ۹ ساعت پیش)
طبقه دیواری چوبی مدل 3020
۳۵,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
طبقه دیواری پایپ آرتا کد 457
۳۴۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری طرح کلبه
٪۱۰
۶۰,۰۰۰
۵۴,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
طبقه دیواری کودک مدل unicorn
۵۵,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری فشم سایز 40
۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری ایکیا مدل 468
۵۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری چوبی مدل 2525
۴۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
طبقه دیواری آرتا کد 439
۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری مدل T20
۲۵۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
طبقه رومیزی مدل cp14
٪۳۰
۳۶۰,۰۰۰
۲۵۲,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
طبقه دیواری کد 01
۱,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری کد 1102
۲۱,۲۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری آرتا مدل 387
۸۰۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۷ ساعت پیش)
طبقه دیواری آرتا مدل 396
۶۴۳,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری طرح قلبی
٪۲۷
۸۹,۰۰۰
۶۵,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۷ ساعت پیش)
طبقه دیواری رومادون کد 3002
۸۴,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پایه نگهدارنده طبقه دیواری مدل PA 2065
۱۶,۹۹۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری چوبی مدل 003
۲۲۶,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری طرح کامیون
۶۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۹ ساعت پیش)
گونیا طاقچه مدل 5
۱۳,۵۰۰تومان
(۴ روز و ۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری طرح قلب تکی
۳۵,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری مدل Rectangle مجموعه 2 عددی
۱۶۵,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری  فشم سایز 80
۲۴۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری کارا مدل 11019
۶۹,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۹ ساعت پیش)
طبقه دیواری آرتا کد 341
۲۲۱,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری آرتا کد 343
۵۸۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری آرتا کد 340
۸۱۹,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری ایکیا مدل 469
۳۵,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۹ ساعت پیش)
گونیا طاقچه مدل 01
۱۱,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۱۷ ساعت پیش)
طبقه دیواری ال سی دی آرم مدل SH-A
۲۶۰,۰۰۰تومان
(۸ روز و ۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری آرتا کد 385
۴۴۱,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۸ ساعت پیش)
طبقه رومیزی مدل 1100
۸۲,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۹ ساعت پیش)
طبقه چوبی آسوریک مدل گره
۳۹۸,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری کد 002
۲۴,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
طبقه دیواری آرتا مدل 384
۴۶۸,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری آرتا مدل 386
۵۰۰,۰۰۰تومان
(۹ روز و ۱۷ ساعت پیش)
طبقه دیواری آرتا مدل 393
۵۳۶,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری آرتا مدل 473
۶۹۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری آرتا مدل 467
۳۴۴,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری آرتا مدل 466
۱,۱۵۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری آرتا مدل 465
۶۴۱,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری کد 50
٪۸
۲۹۹,۰۰۰
۲۷۵,۰۰۰تومان
(۹ ساعت پیش)
طبقه دیواری دلفین کد 6010-MD
۱۱۵,۵۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
طبقه دیواری دلفین مدل T-5010-WD
۱۰۷,۸۰۰تومان
(۷ روز و ۹ ساعت پیش)
طبقه دیواری مدل BX01
٪۱۲
۲۵۵,۰۰۰
۲۲۵,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۹ ساعت پیش)
طبقه دیواری مدل A-25
۲۱۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۹ ساعت پیش)
طبقه دیواری رومادون کد 3029
٪۳
۱۴۱,۰۰۰
۱۳۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری رومادون کد 3032
٪۷
۱۸۹,۰۰۰
۱۷۵,۰۰۰تومان
(۱۳ روز و ۱ ساعت پیش)
طبقه دیواری رومادون کد 3031
٪۹
۱۲۶,۰۰۰
۱۱۵,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری رومادون کد 3027
٪۶
۱۸۹,۰۰۰
۱۷۷,۰۰۰تومان
(۱۳ روز و ۱ ساعت پیش)
طبقه دیواری رومادون کد 3030
٪۵
۱۴۷,۰۰۰
۱۳۹,۰۰۰تومان
(۱۳ روز و ۱ ساعت پیش)
طبقه دیواری رومادون کد 3033
٪۵
۱۴۷,۰۰۰
۱۳۹,۰۰۰تومان
(۹ روز و ۱۷ ساعت پیش)
طبقه دیواری رومادون کد 3026
۱۴۲,۰۰۰تومان
(۹ روز و ۱۷ ساعت پیش)
طبقه دیواری رومادون کد 3028
٪۳
۳۴۰,۰۰۰
۳۲۹,۰۰۰تومان
(۱۳ روز و ۱ ساعت پیش)
طبقه دیواری چوبی طرح گل کد 66037
۳۸۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری  کد B40
۲۳,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری مدل gandom کد 501010
۵۹,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری مدل 001
۱۷۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۹ ساعت پیش)
ست آینه و طبقه دیواری تهران آینه کد 201
٪۱۲
۸۵۰,۰۰۰
۷۴۸,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۹ ساعت پیش)
طبقه دیواری مدل HEA  SH4
۳۴۵,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
طبقه دیواری ایکیا مدل PERISKOP
۹۲۰,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
طبقه دیواری مدل 02 مجموعه 3 عددی
۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۹ ساعت پیش)
طبقه دیواری دیزوم مدل LIB-1042
٪۱۷
۲,۱۰۰,۰۰۰
۱,۷۴۰,۰۰۰تومان
(۷ روز و ۹ ساعت پیش)
گونیا طاقچه مدل 0.5 بسته 6 عددی
۹,۵۰۰تومان
(۴ روز و ۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری مدل sh3 به همراه آینه
٪۴۲
۱,۳۷۰,۰۰۰
۷۸۹,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری  کد 013
۲۱۴,۵۰۰تومان
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
طبقه دیواری مدل O2-2 مجموعه دو عددی
۳۷۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
گونیا طاقچه مدل 250
۱۸,۲۸۰تومان
(۸ روز و ۹ ساعت پیش)
طبقه دیواری مدل 3I Ushape
۲۳۸,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۹ ساعت پیش)
طبقه دیواری نیازشاپ مدل Home2 کد NS9066
۱۰۸,۵۰۰تومان
(۷ روز و ۹ ساعت پیش)
لیست قیمت طبقه دیواری هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت طبقه دیواری از لیست قیمت طبقه دیواری کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر طبقه دیواری کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین طبقه دیواری های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر طبقه دیواری های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲۹۳,۱۰۵ تومان تا ۳۵۸,۲۴۰ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های طبقه دیواری در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب طبقه دیواری به ترتیب الویت عبارتند از رومادون,ایکیا,دلفین,فرش