ایمالز

لیست قیمت فضای درمانی (10 تیر)


صندلی آزمایشگاهی چرخ دار نیلپر SL206R
٪۹
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۳۱۹,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی مدل A418 راحتیران
٪۸
۳,۶۹۰,۰۰۰
۳,۳۹۳,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی مدل A111 راحتیران
٪۸
۱,۷۵۰,۰۰۰
۱,۶۰۹,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی مدل P25q
۲,۴۵۲,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
صندلی پزشکی چرخ دار نیلپر SL104X
٪۹
۲,۰۱۰,۰۰۰
۱,۸۲۹,۱۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
صندلی و میز مدل sr315x4 نیلپر
٪۹
۶,۷۱۰,۰۰۰
۶,۱۰۶,۱۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی مدل A212 راحتیران
٪۸
۱,۸۵۰,۰۰۰
۱,۷۰۲,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
تابوره چرمی ساده
۵۶۵,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
صندلی تابوره کف گرد ARAD120
۷۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی تابوره کد ۲۰۱۲ |  صندلی آزمایشگاهی
۱,۸۹۰,۸۶۹تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
911 عصا صندلی شو
۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی تابوره چرخ دار نیلپر SL206
٪۷
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۳۴۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی مدل D L106 انرژی
٪۴
۱,۳۶۸,۰۰۰
۱,۳۱۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی مدل A517 راحتیران
٪۸
۳,۶۹۰,۰۰۰
۳,۳۹۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی مدل A516 راحتیران
٪۷
۳,۶۹۰,۰۰۰
۳,۴۳۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی مدل A316 راحتیران
٪۸
۱,۹۵۰,۰۰۰
۱,۷۹۳,۹۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی مدل A211 راحتیران
٪۸
۱,۸۵۰,۰۰۰
۱,۷۰۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
تابوره فلزی
۶۴۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی تابوره کف گرد پشتی دار کد000111
۹۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی تابوره پشتی دار
۸۸۵,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی تابوره مدل KT2010
۱,۷۴۶,۳۴۴تومان
(۳ روز و ۱۱ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی مدل A518 راحتیران
٪۸
۳,۹۹۰,۰۰۰
۳,۶۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی مدل A315 راحتیران
٪۸
۱,۹۵۰,۰۰۰
۱,۷۹۴,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی مدل A112 راحتیران
٪۸
۱,۷۵۰,۰۰۰
۱,۶۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
صندلی تابوره کف چرم
۹۶۳,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی و کارگاهی راحتیران مدل A416
٪۷
۳,۴۹۰,۰۰۰
۳,۲۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
تابوره هلالی T1 (صندلی پزشکی)
۱,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی تابوره مدل KT2015
۱,۸۰۶,۵۶۳تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی راحتیران مدل A 230
٪۸
۲,۰۹۰,۰۰۰
۱,۹۲۲,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی نوین سیستم مدل رکابدارRL
٪۸
۳,۳۷۵,۶۰۰
۳,۰۹۴,۳۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
صندلی انتظار تک نفره
۴۱۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی پزشکی چرخ دار نیلپر SL106X
۲,۱۹۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی پزشکی تیس مدل Z10
۲,۰۴۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۵ ساعت پیش)
صندلی انتظارچهارنفره متال پلاست صنایع نظری
٪۷
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۳۲۵,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۵ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی مدل A417 راحتیران
٪۸
۳,۴۹۰,۰۰۰
۳,۲۱۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۵ ساعت پیش)
صندلی عمومی کلیک پشت توری صنایع نظری
٪۶
۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۷۸۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی پزشکی شیزن مدل L106
٪۵
۱,۸۹۰,۰۰۰
۱,۷۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
تابوره دندانپزشکی 8000
۱,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی تابوره کف گرد پشتی دار کد000112
۱,۰۹۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی تابوره پشتی دار چرمی
۱,۰۴۰,۰۰۰تومان
(۱۰ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی پزشکی |صندلی آزمایشگاهی کد ۱۱
۱,۲۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی آرام گستر مدل 112NA105
۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی آرام گستر مدل 112NA108
۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۹ روز و ۱۱ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی مدل FA700
۲,۴۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
تابوره زیمنسی T2 (صندلی پزشکی)
۱,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی T13-P
۱,۰۲۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۵ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی تابوره مدل KT130
۷۸۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی تابوره مدل KT140
۹۰۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۵ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی تابوره مدل KT160
۱,۰۸۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۵ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی تابوره مدل KT180
۹۰۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی تابوره مدل KT2013
۱,۵۴۱,۶۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی راحتیران مدل A 215
٪۷
۱,۶۵۰,۰۰۰
۱,۵۳۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی آرتینکو مدل رکابدار
۲,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
صندلی دندانپزشکی نوین سیستم مدل N001
٪۸
۲,۶۲۵,۶۰۰
۲,۴۰۶,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی صنعتی مدل SL206D نیلپر
٪۴
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۳۹۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی مدل A520 راحتیران
۳,۹۹۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی مدل A519 راحتیران
۳,۶۹۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۷ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی مدل A420 راحتیران
۳,۶۹۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی مدل A419 راحتیران
۳,۴۹۰,۰۰۰تومان
(۹ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی مدل A317 راحتیران
۱,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی مدل A113 راحتیران
۱,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی مدل L401T راینو
۱,۶۰۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
صندلی عمومی کلیک پشت فوم صنایع نظری
۱,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی چرخ دار آزمایشگاهی (تابوره)
۱,۰۹۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی چرمی مدل sl206r نیلپر
٪۴
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۲۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی پارچه ای مدل L105B راد سیستم
٪۳
۲,۳۳۶,۰۰۰
۲,۲۶۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
تابوره چرمی جک دار
۸۳۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی خونگیری آزمایشگاهی
۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی تابوره کد ۲۰۱۱ | صندلی آزمایشگاهی
٪۱۸
۱,۵۴۰,۰۰۰
۱,۲۷۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی کد ۱۸۰
۷۹۹,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی آرام گستر مدل 213PG104
۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی آرام گستر مدل 213PG107
۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۹ روز و ۱۱ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی آرام گستر مدل 113NA102
۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی آرام گستر مدل 112NA102
۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی تابوره مدل KT170
۷۹۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی تابوره مدل KT190
۱,۲۴۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی تابوره مدل KT2011
۱,۷۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۶ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی راحتیران مدل A 220
٪۷
۱,۶۵۰,۰۰۰
۱,۵۳۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی راحتیران مدل A 221
٪۶
۱,۱۹۰,۰۰۰
۱,۱۱۸,۶۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی آرتینکو مدل حلقه دار
۲,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی راینو مدل L402
۲,۰۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
صندلی آزمایشگاهی نوین سیستم مدل حلقه دار
٪۸
۳,۳۷۵,۶۰۰
۳,۰۹۴,۳۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
صندلی دندانپزشکی دنتوس مدل لوتوس
۴,۳۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
لیست قیمت فضای درمانی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت فضای درمانی از لیست قیمت فضای درمانی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر فضای درمانی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین فضای درمانی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر فضای درمانی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱,۸۰۴,۱۷۷ تومان تا ۲,۲۰۵,۱۰۶ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های فضای درمانی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب فضای درمانی به ترتیب الویت عبارتند از آزمایش,نیلپر,راحتیران,متال, ...