ایمالز

لیست قیمت ریل کشو و کابینت


ریل غلطکی سفید 50 سانت
۴۳,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
ریل ساچمه ای فول پمپی آرام بند 30 سانت
٪۴۶
۳۰۰,۰۰۰
۱۶۲,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
ریل غلطکی سفید 35 سانت
۴۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
ریل سه تیکه ساچمه ای 40 سانت
٪۱۵
۵۲,۰۰۰
۴۴,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
ریل سه تیکه ساچمه ای 45 سانت
٪۱۵
۵۸,۰۰۰
۴۹,۵۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
ریل سه تیکه ساچمه ای 25 سانت
۴۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
ریل سه تیکه ساچمه ای 35 سانت
۵۷,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
ریل غلطکی سفید 30 سانت
۳۴,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
۷۵,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
اتصال U شکل زیر سینک ملونی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 80-65 سانت یونیت 50 سانت
٪۱۵
۱,۱۹۶,۴۴۸
۱,۰۱۸,۴۴۰
تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ریل ساچمه ای تاچ فول یونی هوپر 35 سانت
٪۴۶
۳۰۰,۰۰۰
۱۶۲,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
سبد ریلی چند منظوره کف توری یونیت 55 سانت مکس استیل
٪۱۴
۵۹۴,۴۸۴
۵۰۸,۷۳۲
تومان
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
ریل سه تیکه ساچمه ای 30 سانت
٪۱۱
۳۷,۰۰۰
۳۳,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
ریل 80 کیلو ایرانی
۹۴,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
ریل غلطکی سفید 40 سانت
۴۵,۵۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
سوپر تاندم یخچالی  یونی هوپر یونیت 45 ارتفاع 170
٪۶۶
۱۳,۹۵۰,۰۰۰
۴,۷۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
ریل تبدیل میز 4 به 6 نفره مپا
۴۴۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
مگنت ریل مگنتی صامت
۴۱,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
خار طبقه مکنده مدل 1032
۲,۵۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
بدنه دوبل فلزی ملونی - Melloni
۳۶۸,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۰ ساعت پیش)
ریل 50 کیلویی45 سانت بلند بلوم
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
ریل سه تیکه ساچمه ای عرض 4/5 سایز 45 سانت
٪۱۶
۶۹,۰۰۰
۵۸,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
ریل سه تکه ساچمه  ای تاچ 50 سانت
۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
ریل تاندم باکس آلفا 50 سانت
۲۸۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
ریل ساچمه ای 3M52 کینگ اسلاید - KingSlide
۲۳۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ریل ساچمه ای 60 سانت ورق 1.1.1 ایرانی
٪۲۰
۷۵,۰۰۰
۶۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ریل ساچمه ای 45 سانت ورق 1.1.1 ایرانی
٪۱۸
۵۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ریل ساچمه ای 30 سانت ورق 1.1.1 ایرانی
٪۱۴
۳۵,۰۰۰
۳۰,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
ریل سه تیکه  30 سانت چینی
٪۲۴
۵۵,۰۰۰
۴۲,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۲۰ ساعت پیش)
ریل سه تیکه  40 سانت عرض 4/5
٪۱۳
۶۰,۰۰۰
۵۲,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
ریل سه تیکه  30 سانت عرض 4/5
٪۱۵
۴۶,۰۰۰
۳۹,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
۹۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۰ ساعت پیش)
۹۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱۹۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۰ ساعت پیش)
۵۱۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۴۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۵۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۰ ساعت پیش)
ریل ساچمه ای پمپی آرام بند سایز 60 ملونی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ریل ساچمه ای تاچ سایز 30 ملونی
۱۶۲,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
ریل تاندم تاچ فول سه بعدی سایز 45 ملونی
۴۱۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ریل ساچمه ای تاچ سایز 40 ملونی
۲۰۸,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
ریل 80 کیلوطرح ترک پا نگیر
۱۱۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
رگال گرد ملونی مدل PRO-2056
۲۲۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۲۰ ساعت پیش)
رگال بیضی ملونی مدل PRO-2058
۱۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ ماه و ۲۸ روز و ۱۵ ساعت پیش)
سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 185-170 سانت یونیت 25 سانت
٪۱۴
۱,۸۷۹,۹۰۰
۱,۶۱۱,۵۸۷
تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 95-80 سانت یونیت 25 سانت
٪۱۵
۱,۳۲۸,۵۸۰
۱,۱۳۱,۶۰۰
تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ریل تاندم نیمه فول آرام بند یونی هوپر سایز 30 سانت
۲۱۵,۰۰۰ تومان
(۱ ماه و ۱۷ روز و ۷ ساعت پیش)
سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 170-155 سانت یونیت 25 سانت
٪۱۴
۱,۷۴۷,۹۰۰
۱,۴۹۸,۴۲۷
تومان
(۴ روز و ۲۰ ساعت پیش)
سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 200-185 سانت یونیت 25 سانت
٪۱۴
۱,۹۳۰,۵۰۰
۱,۶۵۴,۹۶۵
تومان
(۹ روز پیش)
سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 215-200 سانت یونیت 25 سانت
٪۱۴
۲,۰۶۲,۵۰۰
۱,۷۶۸,۱۲۵
تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 230-215 سانت یونیت 25 سانت
٪۱۴
۲,۱۱۸,۶۰۰
۱,۸۲۴,۱۱۵
تومان
(۴ روز و ۲۰ ساعت پیش)
مینی سوپر پهلو یونیت 30 طرح ایتالیایی مکس استیل
۴۱۰,۰۰۰ تومان
(۱ ماه و ۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
ریل سه تیکه ساچمه ای 50 سانت
٪۱۱
۶۲,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
ریل غلطکی سفید 45 سانت
۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 155-140 سانت یونیت 25 سانت
٪۱۴
۱,۶۹۷,۳۰۰
۱,۴۵۵,۰۴۹
تومان
(۹ روز پیش)
سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 140-125 سانت یونیت 25 سانت
٪۱۴
۱,۵۶۵,۳۰۰
۱,۳۴۱,۸۸۹
تومان
(۹ روز پیش)
سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 125-110 سانت یونیت 25 سانت
٪۱۵
۱,۵۱۵,۰۲۶
۱,۲۹۳,۷۹۶
تومان
(۹ روز پیش)
سوپر وسط مکس استیل ارتفاع 110-95 سانت یونیت 25 سانت
٪۱۴
۱,۳۸۸,۴۶۱
۱,۱۸۸,۱۸۰
تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
لیست قیمت ریل کشو و کابینت هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت ریل کشو و کابینت از لیست قیمت ریل کشو و کابینت کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر ریل کشو و کابینت کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین ریل کشو و کابینت های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر ریل کشو و کابینت های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۵۳۹,۷۱۸ تومان تا ۶۵۹,۶۵۵ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های ریل کشو و کابینت در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب ریل کشو و کابینت به ترتیب الویت عبارتند از اسمارت,ایکیا,نووا