دسته‌بندی کالاها

قیمت صندلی اپن آشپزخانه | خرید صندلی کانتر و بار (12 آذر)


صندلی اپن زیمر مدل CHB402
(۴ ساعت پیش)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
صندلی اپن آشپزخانه جهانتاب مدل ورونیکا
(۴ ساعت پیش)
٪۸
۳,۸۹۰,۰۰۰
۳,۵۷۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
صندلی اپن نیلپر مدل SD515X
(۴ ساعت پیش)
٪۹
۲,۶۷۰,۰۰۰
۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
صندلی ایزی مدل ETW51 استیل هامون
(۴ ساعت پیش)
٪۵
۲,۰۹۰,۰۰۰
۱,۹۸۵,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
صندلی جهانتاب مدل هلنا
(۴ ساعت پیش)
٪۸
۳,۴۰۰,۰۰۰
۳,۱۲۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
صندلی کانتر مدل ایگلوسا جهانتاب
(۴ ساعت پیش)
٪۸
۳,۹۰۰,۰۰۰
۳,۵۸۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
صندلی اپن پایه بلند گردان نیلپر مدل SB533Y
(۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۱,۳۵۰,۰۰۰
۱,۲۱۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
صندلی اپن مدل 2150 اپن تاپ
(۴ ساعت پیش)
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
صندلی اپن چوبی لهستانی کد 55
(۴ ساعت پیش)
۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
اپن تاپ صندلی اپن جکدار
(۴ ساعت پیش)
۹۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی اپن راحتیران مدل V120
(۴ ساعت پیش)
٪۸
۲,۴۲۰,۰۰۰
۲,۲۲۶,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
صندلی اپن زیمر مدل CHB-301
(۴ ساعت پیش)
٪۷
۲,۴۷۰,۰۰۰
۲,۲۹۷,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
صندلی اپن اوان کد B240F پارچه ای
(۴ ساعت پیش)
۱,۰۴۴,۵۶۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی اپن مدل ناپل
(۴ ساعت پیش)
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی اپن جک دار نیلپر مدل SD315X
(۴ ساعت پیش)
٪۹
۲,۴۶۰,۰۰۰
۲,۲۳۵,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
صندلی اپن مدل V110 راحتیران
(۴ ساعت پیش)
٪۸
۲,۲۳۰,۰۰۰
۲,۰۵۱,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
صندلی کانتر مدل مارس جهانتاب
(۴ ساعت پیش)
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
صندلی کانتر مدل اسپن جهانتاب
(۴ ساعت پیش)
۳,۴۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
صندلی ارتفاع بلند(چرخ دار)سیلا P15qx
(۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۲,۹۴۳,۰۰۰
۲,۶۴۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
اپن تاپ صندلی اپن تیگو
(۴ ساعت پیش)
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی اپن مدل آرال کد ۰۵
(۴ ساعت پیش)
۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی اپن نیلپر مدل SB528y
(۴ ساعت پیش)
٪۹
۲,۴۷۰,۰۰۰
۲,۲۴۲,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
صندلی اپن جکدار آرتمن مدل ABB
(۴ ساعت پیش)
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
صندلی اپن پایه کوتاه نیلپر مدل SB333Y
(۴ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۹
۱,۱۴۰,۰۰۰
۱,۰۳۲,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
صندلی اپنی راحتیران مدل C 251T
(۴ ساعت پیش)
٪۸
۱,۳۲۵,۰۰۰
۱,۲۱۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
صندلی کانتر مدل ویستا جهانتاب
(۴ ساعت پیش)
۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
صندلی اپن مدل صدف کد O110
(۴ ساعت پیش)
۵۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی اپن چستر فیلد
(۴ ساعت پیش)
۱,۹۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی اپن مدل لوکاس جهانتاب
(۴ ساعت پیش)
٪۸
۳,۹۰۰,۰۰۰
۳,۵۸۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
صندلی اپن مدل نرماندی
(۴ ساعت پیش)
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی تعادلی آرتمن SUB
(۴ ساعت پیش)
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
صندلی اپن جک دار نیلپر مدل SD415X
(۴ ساعت پیش)
٪۹
۲,۶۳۰,۰۰۰
۲,۳۸۸,۳۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی اپن تشک دار نیلپر مدلSB633Y
(۴ ساعت پیش)
٪۹
۲,۵۸۰,۰۰۰
۲,۳۴۱,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
صندلی اپن ایزی مدل ET51
(۴ ساعت پیش)
٪۵
۳,۲۹۰,۰۰۰
۳,۱۲۵,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
صندلی اپن جکدار آرتمن مدل DLB690
(۴ ساعت پیش)
٪۸
۲,۳۷۰,۰۰۰
۲,۱۸۰,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
صندلی اپن پاشا مدل PT51
(۴ ساعت پیش)
٪۵
۱,۹۹۰,۰۰۰
۱,۸۹۰,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
صندلی اپن فونیکس مدل PH51
(۴ ساعت پیش)
٪۵
۲,۵۹۰,۰۰۰
۲,۴۶۰,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
صندلی اپن زیمر مدل CHB-302
(۴ ساعت پیش)
۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
صندلی اپن زیمر مدل CHB-401
(۴ ساعت پیش)
٪۷
۱,۵۳۰,۰۰۰
۱,۴۲۲,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
اپن تاپ صندلی دورن پایه طلایی
(۴ ساعت پیش)
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی اپن لیدوما مدل Q820
(۴ ساعت پیش)
٪۲
۱,۰۹۸,۰۰۰
۱,۰۷۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی اپن لیدوما مدل آرین O500
(۴ ساعت پیش)
٪۳۴
۶۰۰,۰۰۰
۳۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی اپن نیلپر مدلِ SB333
(۴ ساعت پیش)
٪۹
۱,۱۴۰,۰۰۰
۱,۰۳۴,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی اپن مدل 2135 اپن تاپ
(۴ ساعت پیش)
۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی بار متوسط هلگر
(۴ ساعت پیش)
۱,۵۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی کانتر فلزی تونت صنایع نظری
(۴ ساعت پیش)
٪۶
۲,۲۰۰,۰۰۰
۲,۰۶۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی کانتر مدل الیسا جهانتاب
(۴ ساعت پیش)
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
صندلی بار  سیلا سفارشی مدل O15X
(۴ ساعت پیش)
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
صندلی اپن داووس مدل DAT51
(۴ ساعت پیش)
٪۵
۲,۵۹۰,۰۰۰
۲,۴۶۰,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
صندلی اپن راحتیران مدل V160
(۴ ساعت پیش)
٪۸
۲,۴۲۰,۰۰۰
۲,۲۲۶,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
صندلی اپن راحتیران مدل V135
(۴ ساعت پیش)
٪۸
۲,۳۵۰,۰۰۰
۲,۱۶۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
صندلی اپنی راحتیران مدل C 241T
(۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۱,۰۹۰,۰۰۰
۹۷۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
صندلی اپن کد Sa001
(۴ ساعت پیش)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی اپنی لگنی OP1003 آرتمیس
(۴ ساعت پیش)
۹۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
Nazari Cafe P110B Chair
(۴ ساعت پیش)
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی اپن جک دارگردان نیلپر مدل SB633
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۹
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۲۷۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی نیلپر مدل SB533
(۴ ساعت پیش)
٪۳
۱,۲۵۰,۰۰۰
۱,۲۱۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی اپن مدل O301 انرژی
(۴ ساعت پیش)
۳,۳۰۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی کانتر وگا صنایع نظری
(۴ ساعت پیش)
٪۲۰
۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی اپن کد B222P
(۴ ساعت پیش)
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی اپن زین اسبی
(۴ ساعت پیش)
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی ایزی مدل EW51 استیل هامون
(۴ ساعت پیش)
٪۵
۱,۹۹۰,۰۰۰
۱,۸۹۰,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی اپن کد 137
(۴ ساعت پیش)
۹۲۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی اپن جکدار 2002
(۴ ساعت پیش)
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی بار نظری مدل فیوره کد N106B
(۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی اپن مدل آرال کد ۰۷
(۴ ساعت پیش)
۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی اپنی راحتیران مدل V 261T
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۸
۲,۰۲۰,۰۰۰
۱,۸۵۸,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی آشپزخانه آریا
(۴ ساعت پیش)
٪۲۴
۸۵۰,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی اپن کارین مدل Ap003
(۴ ساعت پیش)
۲۲۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی اپن نیلپر SB528 با روکش چوب
(۴ ساعت پیش)
۲,۶۹۲,۳۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی اپن مدل السا
(۴ ساعت پیش)
۵۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی اپن مدل ستاره کروم
(۴ ساعت پیش)
۵۵۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی اپن مدل Pr789
(۴ ساعت پیش)
۷۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی اپن پایه متوسط نیلپر مدل SB433Y
(۴ ساعت پیش)
٪۳
۱,۲۵۰,۰۰۰
۱,۲۱۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
صندلی اپن مدل 2017 اپن تاپ
(۴ ساعت پیش)
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی نیلپر مدل SB433
(۴ ساعت پیش)
٪۳
۱,۲۵۰,۰۰۰
۱,۲۱۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی گردان تابوره آفو مدل T5000
(۱۰ روز و ۱ ساعت پیش)
۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی اپن مدل Nastas
(۴ ساعت پیش)
۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی اپن جکدار 2014
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی اپن جکدار 2010
(۴ ساعت پیش)
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تابوره جک دار و چرخ دار کفی گرد کد 101
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی بار فلزی لاکی کد N۱۰۵B
(۴ ساعت پیش)
۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی بار جک دار اطمینان
(۴ ساعت پیش)
۹۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی اپن مدل آرال کد ۰۴
(۴ ساعت پیش)
۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی اپن ویهان مدل R73
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
۱,۵۴۴,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی اپن لیدوما مدل O5000
(۴ ساعت پیش)
٪۳۵
۲,۳۰۰,۰۰۰
۱,۴۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی اپن لیدوما مدل O4000
(۴ ساعت پیش)
٪۲۴
۲,۵۰۰,۰۰۰
۱,۹۰۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
اپن تاپ صندلی اپن رز طلایی
(۴ ساعت پیش)
۱,۹۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی اپن مدل KH کد 070
(۴ ساعت پیش)
۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
 صندلی کانتر دورن کد 005
(۴ ساعت پیش)
۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی کانتر لیدن کد 008
(۷ روز و ۳ ساعت پیش)
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی اپن پایه متوسط گردان نیلپر مدل SB433
(۴ ساعت پیش)
٪۹
۱,۲۸۰,۰۰۰
۱,۱۶۰,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی بار متوسط مدل HORSE هلگر
(۴ ساعت پیش)
۱,۴۳۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی بار بلند مدل HORSE هلگر
(۴ ساعت پیش)
۱,۵۷۸,۳۲۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی اپن مدل 2207 اپن تاپ
(۴ ساعت پیش)
۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی اپن تاشو مدل FRANKLIN
(۴ ساعت پیش)
۲,۳۱۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی اپن مدل  CP12
(۴ ساعت پیش)
۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی اپن مدل MP44
(۴ ساعت پیش)
۵۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی اپن مدل KS
(۴ ساعت پیش)
۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی اپن زیمر مدل CHB-501
(۴ ساعت پیش)
٪۷
۲,۶۰۴,۰۰۰
۲,۴۲۱,۷۲۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی اپن کف گرد
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی اپن 580
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4 5 6 13
لیست قیمت صندلی اپن هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت صندلی اپن از لیست قیمت صندلی اپن کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر صندلی اپن کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین صندلی اپن های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر صندلی اپن های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱,۸۲۲,۱۲۰ تومان تا ۲,۲۲۷,۰۳۵ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های صندلی اپن در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب صندلی اپن به ترتیب الویت عبارتند از نیلپر,جهان,راحتیران,استیل, ...