ایمالز

لیست قیمت گاز رومیزی


صفحه گازی توکار بوش مدل BOSCH PPQ9B6O90
۳۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه ای بوش مدل ppq9a6b90
٪۱۴
۳۶,۵۰۰,۰۰۰
۳۱,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه ای توکار بوش مدل PRS9A6D70 (سرامیکی) - 5 شعله
٪۱۵
۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه ای اخوان جم مدل Z 4
٪۲۵
۳,۰۹۶,۶۹۰
۲,۳۲۲,۵۱۸
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه‌ای پالیما مدل TFI5
٪۲۱
۱,۳۳۷,۰۰۰
۱,۰۵۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه ای توکار بوش مدل PCR9A5B90
٪۱۸
۱۵,۶۳۰,۰۰۰
۱۲,۸۵۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه ای ارج خزر مدل fev-5
٪۲۷
۱,۳۵۰,۰۰۰
۹۹۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
اجاق گاز استیل اخوان مدل Gi135
۲,۹۱۲,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق توکار  LETO PG14
٪۷
۱۰,۲۹۲,۵۰۰
۹,۵۷۲,۰۲۵
تومان
(۲ ساعت پیش)
گاز صفحه استیل 523S کن
٪۳۰
۵,۷۰۰,۰۰۰
۳,۹۹۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
گاز رومیزی کد S5960 استیل البرز
۲,۷۱۳,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه شیشه ای داتیس مدل DG-512 ULTRA
٪۲۰
۶,۹۸۴,۰۰۰
۵,۵۸۷,۲۰۰
تومان
(۶ ساعت پیش)
صفحه برقی بوش مدل PKV975DC1D
٪۱۱
۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۳,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
گاز اخوان کد GI14
۲,۵۳۸,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه ای اسنوا مدل SG-19576
٪۱۰
۸,۴۷۹,۰۰۰
۷,۶۳۱,۱۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه ای داتیس  DG535
٪۲۰
۶,۹۶۲,۰۰۰
۵,۵۴۸,۷۱۴
تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه ای کن مدل 523M
٪۳۰
۵,۷۰۰,۰۰۰
۳,۹۹۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
گاز صفحه استیل S-5910 استیل البرز
٪۲۴
۴,۹۲۷,۷۰۰
۳,۷۴۵,۰۵۲
تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه شیشه ای توکار 5 شعله اسنوا مدل G302
٪۱۵
۳,۲۴۹,۰۰۰
۲,۷۵۵,۱۵۲
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه ای ارج خزر مدل fa-5
۱,۵۸۵,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
 اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل G518
٪۲۲
۳,۸۹۹,۰۰۰
۳,۰۲۹,۵۲۳
تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه ای شیشه ای کن مدل CG-9502
٪۳۰
۶,۹۰۰,۰۰۰
۴,۸۶۴,۵۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق گاز شیشه ای رابیتس مدل RG 540T
۳,۰۸۹,۲۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه ای سیمر مدل G570
٪۲۰
۳,۸۰۹,۰۰۰
۳,۰۶۶,۲۴۵
تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق گاز استیل البرز مدل G-5951S
۲,۸۷۱,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
گاز توکار آلتون مدلAlton Glass Gas G516D
٪۱۱
۴,۵۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق توکار کن  CAN 511G
٪۳۰
۵,۶۲۰,۰۰۰
۳,۹۳۴,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
صفحه برقی 5شعله بوش اسپانیا BOSCH PIK975N24E
٪۱۳
۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴,۷۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه ای  کن سفید. مدل اپل
٪۲۹
۵,۶۵۰,۰۰۰
۴,۰۳۹,۷۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق گاز داتیس مدل DG-534
٪۲۰
۴,۷۶۶,۰۰۰
۳,۷۹۸,۵۰۲
تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق گاز داتیس مدل DG-544
٪۲۰
۶,۶۷۰,۰۰۰
۵,۳۳۶,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه ای 5 شعله شیشه مشکی اخوان مدل Z-6
٪۲۵
۳,۰۹۶,۶۹۰
۲,۳۲۲,۵۱۸
تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه ای پارس مکس ترموکوپل دار مدل PM-T
٪۶
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۶۹۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
اجاق توکار  استیل البرز S-5909
۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه ای 5 شعله استیل البرز مدل S-5701
٪۲۲
۳,۸۷۶,۰۰۰
۳,۰۲۳,۲۸۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه شیشه ای کن آی مدل IG-6401
٪۳۰
۳,۲۹۰,۰۰۰
۲,۲۸۶,۵۵۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق گاز رومیزی 5 شعله درسا مدل سانا
٪۲۰
۳,۸۲۶,۰۰۰
۳,۰۵۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
گاز رومیزی کد S5959 استیل البرز
۲,۷۱۳,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق گاز 5 شعله شیشه ای داتیس مدل DG-597
٪۲۰
۸,۱۰۴,۰۰۰
۶,۴۵۸,۸۸۸
تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه‌ای سینجر SDG 512D
٪۱۹
۴,۱۰۰,۰۰۰
۳,۳۲۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
اجاق گاز داتیس مدل DG-567 ULTRA
٪۲۰
۷,۸۰۸,۰۰۰
۶,۲۲۲,۹۷۶
تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه شیشه ای 5 شعله استیل البرز کد G5907-R
٪۲۴
۴,۶۳۴,۹۰۰
۳,۵۰۸,۶۱۹
تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق توکار  اخوان v2
٪۲۲
۵,۲۳۹,۸۰۰
۴,۰۶۰,۸۴۵
تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه ای اخوان G14
٪۲۵
۴,۲۰۰,۰۰۰
۳,۱۴۹,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه ای مرسین مدل 505
٪۸
۲,۰۷۵,۰۰۰
۱,۹۰۴,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
اجاق گاز رومیزی DG542 Ultra داتیس
٪۲۰
۷,۶۹۷,۰۰۰
۶,۱۳۴,۵۰۹
تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق گاز رومیزی 5 شعله درسا مدل رایا
٪۲۱
۴,۲۵۹,۰۰۰
۳,۳۷۱,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
گاز صفحه ای بیمکث مدل MG 5080
٪۲۰
۳,۷۳۶,۹۰۰
۲,۹۸۵,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه استیل کن آی مدل IS-9501
٪۳۰
۴,۲۲۰,۰۰۰
۲,۹۳۲,۹۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه استیل بیمکث مدل MG5011
٪۲۴
۲,۵۵۹,۹۰۰
۱,۹۴۵,۵۲۴
تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه ای جم مدل JAM-Z5
٪۲۲
۳,۰۹۶,۰۰۰
۲,۴۱۴,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
صفحه گاز رومیزی کد PCS9A5B90 بوش
٪۱۳
۱۷,۶۵۰,۰۰۰
۱۵,۳۲۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
صفحه گاز رومیزی کد DG-531 داتیس
٪۲۰
۴,۳۰۱,۰۰۰
۳,۴۲۷,۸۹۷
تومان
(۲ ساعت پیش)
گاز صفحه ای داتیس مدل DG551
٪۲۰
۴,۷۴۹,۰۰۰
۳,۷۸۴,۹۵۳
تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق گاز رومیزی دنپاسر مدل bt1
٪۱۴
۱,۱۸۰,۰۰۰
۱,۰۲۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق توکار  CAN 518SX
٪۳۰
۵,۷۳۰,۰۰۰
۴,۰۱۱,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه ای اخوان G135
٪۲۲
۴,۴۹۷,۸۰۰
۳,۴۸۵,۷۹۵
تومان
(۲ ساعت پیش)
گاز رومیزی استیل البرز کد G5908
۳,۷۸۳,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه شیشه ای مدل G-233 مستر پلاس ناب استیل
٪۱۶
۶,۹۸۰,۰۰۰
۵,۸۵۹,۷۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل DG525
٪۲۰
۵,۵۶۶,۰۰۰
۴,۴۵۲,۸۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل DG536
٪۲۰
۶,۳۹۸,۰۰۰
۵,۰۹۹,۲۰۶
تومان
(۲ ساعت پیش)
گاز رومیزی مدل PHN 961 آریستون
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
گاز رومیزی کد G5960w استیل البرز
٪۲۴
۳,۸۵۶,۸۰۰
۲,۹۱۹,۵۹۷
تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق گاز صفحه‌ای سینجر SDG 520D
٪۲۹
۴,۵۱۳,۰۰۰
۳,۱۹۹,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
گاز صفحه ای آلتون مدل S520D
۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
اجاق توکار  استیل البرز G-3501
۲,۴۹۸,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
گاز توکار داتیس مدل DG 402
٪۲۰
۳,۶۲۱,۰۰۰
۲,۸۸۵,۹۳۷
تومان
(۲ ساعت پیش)
گاز لتو مدل PS19
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
لیست قیمت گاز رومیزی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت گاز رومیزی از لیست قیمت گاز رومیزی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر گاز رومیزی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین گاز رومیزی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر گاز رومیزی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۴,۹۹۸,۹۸۶ تومان تا ۶,۱۰۹,۸۷۱ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های گاز رومیزی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب گاز رومیزی به ترتیب الویت عبارتند از اخوان,بوش,استیل البرز,کن, ...