ایمالز

لیست قیمت گیره (8 تیر)


گیره رومیزی پروسکیت مدل PD-372
۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره رومیزی
٪۲۰
۹۵۰,۰۰۰
۷۶۰,۰۰۰تومان
(31 دقیقه پیش)
گیره گونیا مدریت
۵۹۷,۹۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره رومیزی 140 ذوب ریزان آمل
٪۱۸
۱,۵۹۸,۰۰۰
۱,۳۱۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
اسلب گیر مدریت کد 02 بسته 2 عددی
٪۴۲
۱,۹۵۰,۰۰۰
۱,۱۳۵,۰۰۰تومان
(31 دقیقه پیش)
گیره رومیزی پروکسون کد 20392
۲,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره نگهدارنده برد مدل ZD-11E
۳۶۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره رومیزی صنعتگران مدل SN100
۷۸۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره رومیزی تمام فولادی 160 میلی‌متری ‏
٪۱۸
۲,۶۹۷,۰۰۰
۲,۲۱۱,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره صافکاری هزبرن مینی مدل 63010
۱,۸۲۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره صافکاری  هزبرن 5 تن مدل 63005
۲,۴۵۰,۰۰۰تومان
(31 دقیقه پیش)
گیره زیر دریلی مهدوی A 200
۱,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره رومیزی 180 ذوب ریزان آمل
٪۳۰
۲,۰۹۷,۰۰۰
۱,۴۶۸,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره رومیزی ایران صنعت مدل 160 کد VA1000-403
۱,۸۸۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
گیره زیر دریل مهر مدل C1
۵۶۴,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره رومیزی وینکس مدل EH3101 سایز 75 میلی متر
٪۵
۱,۸۸۰,۰۰۰
۱,۷۸۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
گیره رومیزی رولنس مدل RH-001S
۳۸۳,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره بغل میزی توپی YCT مدل AT-6075
۴۵۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره بسی مدل BPC-H12
۸۵۸,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره ابزار پروکسون کد 28410
۳۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
گیره رومیزی تمام فولادی 180 میلی‌متری ‏
٪۱۸
۲,۸۴۷,۰۰۰
۲,۳۳۴,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره اتوماتیک رومیزی
۴۵۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
گیره صافکاری هزبرن 1 تن مدل 63006
۱,۷۶۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره رومیزی کنفون کد 5893
۲۳۷,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره لوله رومیزی 2 اینچ S.T.A
٪۱۶
۱,۲۵۰,۰۰۰
۱,۰۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
گیره رومیزی تمام فولادی 200 میلی‌متری ‏
٪۱۸
۲,۹۹۷,۰۰۰
۲,۴۵۷,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره رومیزی تمام فولادی 140 میلی‌متری ‏
٪۱۸
۲,۱۴۷,۰۰۰
۱,۷۶۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره زیر دریلی گروز DPV/120
۴,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره رومیزی آمل صنعت مدل RX-544425
۳,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره بغل میزی مدل بول کد YP-060CM
٪۴۷
۸۸۰,۰۰۰
۴۶۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره زیر دریلی مهر C2
۱,۲۵۰,۰۰۰تومان
(31 دقیقه پیش)
گیره رومیزی 120 ذوب ریزان آمل
٪۱۸
۱,۱۹۸,۰۰۰
۹۸۲,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره رومیزی 160 ذوب ریزان آمل
٪۳۰
۱,۸۹۸,۰۰۰
۱,۳۲۸,۵۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره رومیزی فولادی مهدوی مدل AMP
٪۷
۱,۷۲۰,۰۰۰
۱,۵۹۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره نجاری فک 12 مهدوی مدل Q12
٪۷
۲۴۵,۰۰۰
۲۲۹,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره نجاری فک 14 مهدوی مدل Q14
٪۶
۲۶۵,۰۰۰
۲۴۹,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره ایجاد اتصال قائمه
۴۷۳,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره صافکاری هزبرن 5 تن مدل 63007
٪۵
۴,۲۰۰,۰۰۰
۳,۹۸۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
گیره صافکاری هزبرن 3 تن مدل 63004
۲,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره صافکاری هزبرن 3 تن مدل 63003
۲,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
گیره رومیزی مهر مدل M100
۱,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره رومیزی پروکسون کد 28602
۲,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره رومیزی مهدوی مدل M100
۱,۰۵۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره رومیزی مهدوی مدل M120
۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره بغل میزی  کد 3.5
۹۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره رومیزی پروکسون کد 28610
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره مدریت مدل 15 B1
٪۲۵
۳۱۸,۰۰۰
۲۳۸,۰۰۰تومان
(۹ روز و ۱۵ ساعت پیش)
گیره بسی مدل BPC-H34
۹۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
استند فرز پروکسون مدل 28566
۱,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
مهارکش مدل M20
۹۲,۳۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره لوله گیر 2 اینچ سیتو CITO
۹۸۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره رومیزی فولادی 120 میلی متری مهدوی
۲,۵۹۴,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
گیره نجاری آلمانی 300 میلیمتر
۲,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره زیر دریلی 200 میلیمتر
۹۸۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره رومیزی فولادی مهدوی P120
۲,۴۳۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
گیره رومیزی فولادی مهدوی P100
۱,۷۵۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره رومیزی فولادی مهدوی P80
۱,۵۵۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره نگهدارنده کد 004
۶۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
گیره بغل میزی یاس مدل 736006
۵۸۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
گیره مونتاژ رومیزی کد 01
۳۹۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره پیشکار مدل AHN
۴۴,۵۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره رومیزی آمل صنعت مدل AT-140
۱,۶۴۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
گیره رومیزی پروسکیت مدل PD-374
۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره ایران پتک  مدل KD1210
۱۳۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره رومیزی  آمل صنعت مدل AT-180
۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
گیره گونیا مدل DP-90
۶۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
گیره رومیزی پروسکیت مدل PD-376
۲,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
گیره رومیزی مدل  AMOL-200
۲,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گیره ضامن دار مدل LU020 مجموعه 2 عددی
۳۶,۹۰۰تومان
(۲ روز و ۶ ساعت پیش)
گیره کلمپ مدل S10
۲۱,۶۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
لیست قیمت گیره هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت گیره از لیست قیمت گیره کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر گیره کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین گیره های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر گیره های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱,۵۸۹,۳۹۳ تومان تا ۱,۹۴۲,۵۹۲ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های گیره در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب گیره به ترتیب الویت عبارتند از ایران پتک,هزبرن,پروکسون,رونیکس, ...