دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت صندلی ماساژ (11 آذر)


صندلی ماساژ زنیت مد KS 970
(۶ ساعت پیش)
٪۹
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
صندلی ماساژ آی رست مدل SL-A389-2
(۱ روز پیش)
٪۱
۲۱۴,۱۰۰,۰۰۰
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
صندلی ماساژور آی رست SL-A100
(۱ روز پیش)
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی ماساژور آی ریلکس مدل ibody 202
(۱ روز پیش)
٪۱۲
۳۳,۶۰۰,۰۰۰
۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
فوجی صندلی ماساژ فوجی FUJI-889L
(۶ ساعت پیش)
٪۶
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
صندلی ماساژور CROSS CARE مدل H015A
(۶ ساعت پیش)
۶۲,۰۴۸,۲۵۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی ماساژور کامتک Comtek AZ RK7912D
(۱۹ ساعت پیش)
٪۱
۱۵۰,۱۰۰,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
صندلی ماساژور CROSS CARE مدل H020A
(۶ ساعت پیش)
۹۶,۵۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی ماساژور آرونت مدل Aront RT 7900
(۱ روز پیش)
۲۰۸,۴۹۹,۹۹۰ تومان
فروشندگان (۴)
صندلی ماساژور کراس Cross H021
(۱ روز پیش)
۸۲,۷۳۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی ماساژور کامتک Comtek AZ RK1903
(۱۹ ساعت پیش)
٪۱
۱۲۰,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
صندلی ماساژ کامتک Comtek RK1906
(۱۹ ساعت پیش)
٪۱
۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
روکش صندلی ماساژ دنومد DenoMed 588
(۱۹ ساعت پیش)
٪۷
۴,۲۰۰,۰۰۰
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی ماساژور Aront RT8800
(۱۹ ساعت پیش)
۲۷۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی ماساژور آذیموس مدل AZ 8099EF
(۱ روز پیش)
٪۱
۲۶,۸۰۰,۰۰۰
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی ماساژور بن کر Boncare k16
(۱ روز پیش)
۱۶۰,۹۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
مبل بادی ماساژور مدل yt-127
(۱ روز پیش)
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی ماساژ کراس مدل DLK-C002
(۶ ساعت پیش)
٪۱۵
۳۴,۱۲۶,۹۹۰
۲۹,۰۰۷,۹۴۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی ماساژور CROSS CARE مدل H017A
(۶ ساعت پیش)
۶۸,۹۴۲,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
مبل ماساژور رانگ تای مدل RT-6602
(۱۰ ساعت پیش)
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
روکش صندلی ماساژور میوتو ایتالیا مدل DORSO 3D
(۶ ساعت پیش)
٪۱۶
۲۵,۸۰۰,۰۰۰
۲۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
ماساژور پا فول آپشن مدل MS-818
(۱ روز پیش)
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی ماساژ  کراس کر مدل DLK-S002
(۶ ساعت پیش)
۶۰,۳۹۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
مبل ماساژور روبیمکث Robimax
(۱۹ ساعت پیش)
۲۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی ماساژور Aront RT7709
(۱۹ ساعت پیش)
۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
مبل ماساژ روتای Rotai مدل RT-8600s
(۱ روز پیش)
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
Boncare Massage chairs k19
(۶ ساعت پیش)
۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی ماساژ روتای مدل RT-5862
(۶ ساعت پیش)
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی ماساژور فول آپشن ونتورا Ventora Massage Chair VT-9000
(۱ روز پیش)
٪۱۷
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی ماساژور آرونت مدل RT-8800
(۱ روز پیش)
۲۷۸,۴۹۹,۹۹۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی ماساژور کامتک Comtek 1900A
(۱۹ ساعت پیش)
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی ماساژور Aront RT8713
(۱ روز پیش)
۲۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی ماساژ الکس
(۱ روز پیش)
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی ماساژور CrossCare dlk-l003
(۱ روز پیش)
۱۵۱,۶۷۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی ماساژور فوجیریوکی مدل EC-3900AE
(۶ ساعت پیش)
۱۸۶,۱۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
صندلی ماساژور مدل MS-357
(۱ روز پیش)
۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی ماساژ آکیومد CM70 – 2021
(۱۰ ساعت پیش)
٪۱۳
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ماساژور بالش مدل beurer MG140
(۱ روز پیش)
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی ماساژور آی ریلکس i Relax H018
(۱ روز پیش)
٪۱
۵۳,۲۰۰,۰۰۰
۵۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی ماساژور روتای Rotai 6920
(۱ روز پیش)
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی ماساژور بن کر مدل K17
(۱ روز پیش)
٪۲۴
۹۸,۸۰۰,۰۰۰
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی ماساژور کراس Cross L003
(۱ روز پیش)
۱۶۶,۸۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی ماساژ آذیموس مدل AZ1906
(۶ ساعت پیش)
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی ماساژ آذیموس مدل AZ RK7912D
(۶ ساعت پیش)
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی ماساژور فوجی مدل Fuji FJ-889 L
(۱ روز پیش)
۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی ماساژور خودرو مدل HL88
(۱ روز پیش)
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی ماساژور اسنیلکس مدل 01
(۱ روز پیش)
۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی ماساژور آرونت مدل RT-7709
(۶ ساعت پیش)
۲۱۸,۴۹۹,۹۹۰ تومان
فروشندگان (۲)
صندلی ماساژ  کراس مدل DLK-L003
(۱ روز پیش)
٪۱۰
۱۶۶,۸۴۰,۹۹۰
۱۵۰,۱۵۶,۸۹۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی ماساژ مدل scape
(۶ ساعت پیش)
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی ماساژور CROSS مدل DLK-C002
(۱ روز پیش)
۳۱,۰۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی ماساژور کد DLA02
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی ماساژور مدل MRS-zxx9022
(۱ روز پیش)
۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی ماساژور آرونت مدل RT-8713
(۱ روز پیش)
۲۴۸,۴۹۹,۹۹۰ تومان
فروشندگان (۱)
صندلی ماساژور مدل A10-S
(۶ ساعت پیش)
٪۲۹
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3
لیست قیمت صندلی ماساژ هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت صندلی ماساژ از لیست قیمت صندلی ماساژ کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر صندلی ماساژ کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین صندلی ماساژ های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر صندلی ماساژ های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۹,۵۶۸,۰۵۰ تومان تا ۱۱,۶۹۴,۲۸۳ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های صندلی ماساژ در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب صندلی ماساژ به ترتیب الویت عبارتند از زنیت مد,بیورر,آرونت,کراس, ...