دسته‌بندی کالاها

خرید و قیمت سینک ظرفشویی توکار،دوقلو،سرامیکی،گرانیتی (14 آذر)


سینک گرانیتی فونیکس 320
(۱ ساعت پیش)
٪۷
۲,۹۹۲,۰۰۰
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴۵)
سینک مدل 334 اخوان توکار (سایز 50*75)
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۳,۴۲۰,۲۰۲
۲,۹۲۴,۳۰۰ تومان
فروشندگان (۴۸)
سینک ظرفشویی توکار اخوان کد 318
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲,۸۸۸,۸۰۰
۲,۴۸۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۹)
سینک باکس توکار اخوان کد ۶۰۱s
(۱ ساعت پیش)
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۳)
سینک مدل 147 اخوان توکار (سایز50*120)
(۱ ساعت پیش)
٪۱۵
۲,۲۷۲,۴۴۵
۱,۹۲۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴۷)
سینک گرانیتی فونیکس 410
(۱ ساعت پیش)
۳,۳۴۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۵)
سینک استیل البرز مدل 764 توکار
(۱ ساعت پیش)
۲,۰۰۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴۱)
سینک باکسی کن مدل cn104
(۱ ساعت پیش)
٪۲۱
۸,۸۴۰,۰۰۰
۶,۹۸۳,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۲۴)
سینک توکار استیل البرز کد 813/50
(۱ ساعت پیش)
۲,۲۶۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴۷)
سینک توکار اخوان مدل 348
(۱ ساعت پیش)
٪۱۵
۴,۳۳۳,۷۹۳
۳,۶۷۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۴)
سینک گرانیتی Phoenix مدل 370 مرمر طلایی
(۱ ساعت پیش)
٪۷
۲,۹۹۰,۰۰۰
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۶)
سینک ظرفشویی توکار اخوان کد 324s
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲,۳۶۴,۰۰۰
۲,۰۲۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۳)
سینک باکسی کن مدل cn90
(۱ ساعت پیش)
٪۲۱
۸,۱۵۰,۰۰۰
۶,۴۳۸,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲۳)
سینک ظرفشویی 300s توکار اخوان
(۱ ساعت پیش)
۲,۷۰۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۲)
سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 148-NEW
(۱ ساعت پیش)
٪۱۵
۲,۶۱۵,۴۱۴
۲,۲۱۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۹)
سینک باکس توکار اخوان کد ۶۰۰s
(۱ ساعت پیش)
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۱)
سینک اخوان توکار 161-SP
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۱,۴۳۰,۰۰۰
۱,۲۲۲,۶۵۰ تومان
فروشندگان (۲۷)
سینک استیل روکار اخوان مدل 322
(۱ ساعت پیش)
۲,۶۹۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۵)
سینک توکار استیل البرز مدل 725 (سایز 120X60 )
(۱ ساعت پیش)
٪۱۹
۲,۳۸۰,۶۰۰
۱,۹۳۳,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۳۸)
سینک زیرصفحه ای اخوان کد 401 (سایز72X40 )
(۱ ساعت پیش)
٪۱۷
۲,۸۱۹,۰۰۰
۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۹)
سینک روکار اخوان کد 364S (سایز60*120)
(۱ ساعت پیش)
٪۱۶
۱,۹۲۵,۹۶۶
۱,۶۱۷,۸۱۱ تومان
فروشندگان (۴۱)
سینک توکار اخوان کد 346
(۱ ساعت پیش)
۵,۶۲۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۱)
سینک اخوان روکار کد 121SP
(۱ ساعت پیش)
٪۱۵
۱,۴۴۴,۷۵۲
۱,۲۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۶)
سینک باکسی کن مدل cn74
(۱ ساعت پیش)
٪۲۱
۷,۲۸۰,۰۰۰
۵,۷۵۱,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۲۳)
سینک ظرفشویی مکاپا مدل کوآدور Coador
(۱ ساعت پیش)
٪۲۵
۴,۹۶۸,۰۰۰
۳,۷۲۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۷)
سینک توکار اخوان کد 159 new  (سایز 50*120)
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲,۴۳۰,۱۲۵
۲,۰۷۷,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۳۴)
سینک توکار کد 344 اخوان توکار (سایز50*39)
(۱ ساعت پیش)
٪۱۶
۲,۰۳۷,۳۳۳
۱,۷۱۱,۳۵۹ تومان
فروشندگان (۳۵)
سینک ظرفشویی روکار 738 استیل البرز
(۱ ساعت پیش)
٪۱۹
۲,۵۰۸,۶۰۰
۲,۰۳۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۲)
سینک آشپزخانه روکار 815 استیل البرز (سایز 60*120 )
(۱ ساعت پیش)
٪۱۹
۳,۲۶۵,۷۰۰
۲,۶۵۱,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۴۰)
سینک گرانیتی فونیکس 60 5 رنگ
(۱ ساعت پیش)
٪۵
۲,۸۰۸,۰۰۰
۲,۶۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۴)
سینک روکار اخوان 31
(۱ ساعت پیش)
۱,۵۵۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۵)
سینک توکار استیل البرز کد 812/50
(۱ ساعت پیش)
٪۱۷
۲,۵۰۸,۶۰۰
۲,۰۸۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴۷)
سینک گرانیتی فونیکس 210
(۱ ساعت پیش)
٪۵
۳,۱۵۰,۰۰۰
۲,۹۹۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۴)
سینک اخوان مدل 358 توکار
(۱ ساعت پیش)
۲,۶۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۰)
سینک اخوان مدل 500 S توکار
(۱ ساعت پیش)
۲,۲۲۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۰)
سینک فانتزی توکار اخوان کد 6 (116x50)
(۱ ساعت پیش)
٪۱۵
۲,۳۰۰,۰۰۰
۱,۹۶۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴۲)
سینک فونیکس مدل 140 توکار
(۱ ساعت پیش)
۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۱)
سینک ظرفشویی 304s توکار اخوان
(۱ ساعت پیش)
۲,۷۰۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۳)
سینک توکار کن مدل 8072P
(۱ ساعت پیش)
٪۲۲
۳,۴۰۰,۰۰۰
۲,۶۵۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۳)
سینک توکار 350 اخوان  (سایز 50*80)
(۱ ساعت پیش)
۳,۰۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۱)
سینک استیل البرز مدل 763 توکار
(۱ ساعت پیش)
۲,۰۰۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۸)
سینک روکار استیل البرز 530/50
(۱ ساعت پیش)
٪۱۹
۲,۶۶۸,۳۰۰
۲,۱۶۶,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۳۵)
سینک فونیکس مدل 510 توکار
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۴,۹۸۶,۰۰۰
۴,۳۰۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۹)
سینک ایلیا استیل 2065 توکار
(۱ ساعت پیش)
۳,۲۵۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۱)
سینک ظرفشویی توکار پرنیان استیل مدل PS1207
(۱ ساعت پیش)
٪۱۹
۲,۹۳۷,۵۰۰
۲,۳۹۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۷)
سینک باکس توکار اخوان کد ۶۰۰
(۱ ساعت پیش)
۴,۰۴۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۸)
سینک ظرفشویی توکار اخوان کد 136SP
(۱ ساعت پیش)
٪۱۵
۱,۵۲۷,۸۴۹
۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۸)
سینک توکار استیل البرز کد 540 (سایز 83.1×83.1)
(۱ ساعت پیش)
٪۱۹
۲,۵۶۸,۳۰۰
۲,۰۸۵,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲۷)
سینک زیرصفحه ای اخوان کد 400
(۱ ساعت پیش)
۱,۸۴۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۶)
سینک روکار ایلیا استیل کد 1068
(۱ ساعت پیش)
۲,۶۹۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
سینک اخوان مدل 500 توکار
(۱ ساعت پیش)
۲,۶۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۲)
سینک توکار اخوان کد 326 (سایز 50*100)
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۳,۱۹۶,۳۰۰
۲,۷۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۸)
1 2 3 4 5 6 17
لیست قیمت سینک ظرفشویی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت سینک ظرفشویی از لیست قیمت سینک ظرفشویی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر سینک ظرفشویی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین سینک ظرفشویی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر سینک ظرفشویی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲۳۷,۸۶۶ تومان تا ۲۹۰,۷۲۵ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های سینک ظرفشویی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب سینک ظرفشویی به ترتیب الویت عبارتند از اخوان,استیل البرز,ایلیا استیل,فونیکس, ...