ایمالز

لیست قیمت سینک ظرفشویی


سینک باکسی کن مدل cn104
٪۲۴
۶,۴۷۰,۰۰۰
۴,۹۱۷,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک ظرفشویی استیل البرز مدل 816 توکار
٪۲۴
۲,۳۵۱,۲۰۰
۱,۷۷۹,۸۵۸
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک آشپزخانه توکار 332 اخوان (سایز 120*50)
٪۲۲
۲,۶۳۶,۰۰۰
۲,۰۴۲,۹۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک توکار گرانیتی کن مدل Enigma D200
۲,۲۰۹,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
سینک باکسی کن مدل cn90
٪۱۵
۵,۵۴۰,۰۰۰
۴,۷۰۹,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
سینک گرانیتی شاین مدل 527 مشکی سنگی
٪۵
۴,۴۷۰,۰۰۰
۴,۲۴۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
سینک توکار ایلیا استیل کد 2070
۳,۸۲۸,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک ظرفشویی گرانیتی توکار Arax کد107
٪۴
۲,۷۰۰,۰۰۰
۲,۶۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
سینک الماس روکار مدل :SA25
٪۱۲
۷۲۳,۰۰۰
۶۳۵,۵۱۷
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک الماس توکار مدل :SA39
٪۱۲
۱,۴۷۱,۰۰۰
۱,۲۹۳,۰۰۹
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک توکار کاور شیشه ای کلایبرگ مدل S117 LUXURY
٪۱۵
۱۵,۸۰۰,۰۰۰
۱۳,۴۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
سینک استیل البرز مدل 764 توکار
٪۲۴
۲,۱۰۶,۷۰۰
۱,۵۹۴,۷۷۱
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک استیل البرز مدل 765 توکار
٪۲۴
۲,۱۰۶,۷۰۰
۱,۵۹۴,۷۷۱
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک گرانیتی فونیکس 320
٪۷
۳,۰۰۲,۰۰۰
۲,۸۰۲,۵۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک ظرفشویی کن مدل Jazz 3 copy
٪۲
۳,۳۰۰,۰۰۰
۳,۲۳۴,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
سینک توکار 735 استیل البرز  (سایز 52*116)
٪۲۴
۲,۱۰۶,۷۰۰
۱,۵۹۴,۷۷۱
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک  زیرکورین مدل 410 اخوان (سایز 40*71)
٪۲۲
۳,۲۱۰,۵۰۰
۲,۴۸۸,۱۳۷
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک SA34 الماس
٪۱۲
۶۷۶,۰۰۰
۵۹۴,۲۰۴
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک روکار اخوان مدل 57
۲,۰۰۴,۰۰۰ تومان
(۸ ساعت پیش)
سینک گرانیتی فونیکس 320WM
٪۵
۳,۰۲۵,۰۰۰
۲,۸۷۳,۷۵۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک توکار استیل البرز 736 (سایز 116*52)
٪۲۴
۲,۱۰۶,۷۰۰
۱,۵۹۴,۷۷۱
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک توکار استیل البرز کد 614 (سایز 117×52)
٪۳۳
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک مدل 334 اخوان توکار (سایز 50*75)
٪۲۲
۲,۹۶۱,۲۱۴
۲,۲۹۹,۳۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک مدل 12050-9CR اخوان روکار لگن چپ(سایز 50*120)
٪۱۰
۷۸۱,۰۳۹
۷۰۲,۹۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
سینک الماس توکار مدل :SA10
٪۱۳
۱,۰۲۵,۰۰۰
۸۹۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک ظرفشویی بنتو مدل B74
٪۵
۴,۲۵۰,۰۰۰
۴,۰۳۷,۵۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
سینک استیل البرز مدل 761 توکار 52*116
٪۲۴
۲,۱۰۶,۷۰۰
۱,۵۹۴,۷۷۱
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک ایلیا استیل 2065 توکار
٪۲۲
۳,۰۳۱,۵۰۰
۲,۳۵۵,۴۷۵
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک روکار استیل البرز 530 (سایز 50*132.5)
٪۲۴
۲,۲۴۰,۹۰۰
۱,۶۹۶,۳۶۱
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک درسا مدل DS123 توکار
٪۱۹
۲,۴۸۵,۰۰۰
۲,۰۲۴,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
سینک الماس توکار مدل :SA29
٪۱۲
۱,۰۷۳,۰۰۰
۹۴۳,۱۶۷
تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سینک کن مدل 9062
٪۵
۲,۰۱۰,۰۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سینک آشپزخانه ایلیا استیل فانتزی توکار مدل 2064
٪۲۲
۲,۶۱۱,۰۰۰
۲,۰۲۸,۷۴۷
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک ظرفشویی اخوان روکار مدل 148-NEW
٪۲۱
۲,۲۶۴,۴۲۸
۱,۷۸۸,۸۹۸
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک باکسی کن مدل cn74
٪۲۴
۵,۴۵۰,۰۰۰
۴,۱۴۲,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک توکار داتیس مدل DB-136
٪۲۰
۳,۵۱۷,۰۰۰
۲,۸۱۳,۶۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک زیرکار آندرمونت استیل البرز  905 (سایز 83.5x55 )
٪۲۴
۳,۴۹۶,۲۰۰
۲,۶۴۶,۶۲۳
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک توکار بیمکث مدل BS 722
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک SA32 الماس
٪۱۲
۶۹۱,۰۰۰
۶۰۷,۳۸۹
تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سینک ظرفشویی ایلیا استیل مدل 2026 توکار
٪۱۹
۲,۷۶۶,۰۰۰
۲,۲۴۰,۴۶۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک ظرفشویی توکار ایلیا استیل مدل 2068
٪۲۲
۲,۲۷۳,۰۰۰
۱,۷۶۶,۱۲۱
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک روکار ایلیا استیل کد 1068
۲,۰۵۲,۰۰۰ تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سینک پرنیان استیل مدل 1216 توکار
۳,۸۷۳,۶۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
سینک پرنیان استیل مدل PS4230 توکار
٪۲۰
۵,۷۶۶,۰۰۰
۴,۶۲۷,۰۰۰
تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سینک باکس توکار اخوان کد ۶۰۰
۳,۲۰۵,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک ظرفشویی روکار اخوان 154SP (سایز 120*60)
٪۲۲
۸۹۱,۸۰۰
۶۹۴,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک توکار استیل البرز کد 540 (سایز 83.1×83.1)
٪۲۱
۲,۱۵۷,۰۰۰
۱,۶۹۹,۷۱۶
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک توکار استیل البرز کد 611  (سایز 100*51)
٪۲۴
۱,۹۲۸,۳۰۰
۱,۴۵۹,۷۲۳
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک توکار ایلیا استیل مدل 4013
٪۲۲
۱,۳۸۰,۰۰۰
۱,۰۷۲,۲۶۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک روکار استیل البرز کد 735 (سایز 60*120)
٪۱۹
۲,۱۰۶,۷۰۰
۱,۷۰۶,۴۲۷
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک درسا مدل DS116-R توکار
٪۱۹
۲,۴۸۵,۰۰۰
۲,۰۲۴,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
سینک توکار کلایبرگ مدل S113 ELIOT
٪۱۵
۶,۴۹۰,۰۰۰
۵,۵۱۵,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
سینک روکار 1062 ایلیا استیل سایز 120*60
٪۲۲
۳,۱۳۳,۵۰۰
۲,۴۳۴,۷۲۹
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک کن مدل 9072P
٪۹۱
۲۰,۱۰۰,۰۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک ظرفشویی توکار کد 328 اخوان
٪۱۶
۲,۳۹۳,۶۰۰
۲,۰۱۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک ظرفشویی کن استیل مدل 8031-P توکار
٪۵
۲,۱۹۰,۰۰۰
۲,۰۸۰,۰۰۰
تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سینک توکار اخوان مدل 360
٪۱۹
۲,۲۳۶,۱۴۳
۱,۸۱۱,۲۷۶
تومان
(۱۴ ساعت پیش)
سینک ایلیا استیل مدل 6030 توکار
۴,۵۸۴,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک پرنیان استیل مدل PS 1221
۱,۹۲۱,۵۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
سینک پرنیان استیل مدل PS 4207
٪۱۹
۳,۰۶۵,۵۰۰
۲,۴۹۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک پرنیان استیل مدل PS1121 روکار
۲,۰۷۶,۹۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
سینک ظرفشویی استیل البرز کد 761 روکار
٪۲۱
۲,۲۴۰,۹۰۰
۱,۷۶۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک روکار معمولی طرح فانتزی
۵۶۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
سینک توکار اخوان مدل 43
۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سینک توکار استیل البرز مدل 725  (سایز 120X60 )
٪۲۱
۱,۹۹۹,۰۰۰
۱,۵۷۹,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
لیست قیمت سینک ظرفشویی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت سینک ظرفشویی از لیست قیمت سینک ظرفشویی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر سینک ظرفشویی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین سینک ظرفشویی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر سینک ظرفشویی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲,۱۳۱,۲۵۷ تومان تا ۲,۶۰۴,۸۷۰ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های سینک ظرفشویی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب سینک ظرفشویی به ترتیب الویت عبارتند از اخوان,استیل البرز,ایلیا استیل,کن, ...