دسته‌بندی کالاها

خرید و قیمت ماشین ظرفشویی رومیزی و چند نفره (14 آذر)


ماشین ظرفشویی بوش مدل BOSCH SMS46NI01B
(40 دقیقه پیش)
۱۶,۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۹)
ماشین ظرفشویی پاکشوما مدل MDF-15310
(40 دقیقه پیش)
۱۸,۰۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۱)
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DFB512Fw
(40 دقیقه پیش)
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
ماشین ظرفشویی بوش مدل BOSCH SMS46NW01B
(40 دقیقه پیش)
۱۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۶)
ماشین ظرفشویی بوش سری 6 مدل  SMS68TI02B
(40 دقیقه پیش)
٪۱۷
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
ماشین ظرفشویی اسنوا مدل SWD-226
(40 دقیقه پیش)
٪۵
۲۰,۴۴۹,۰۰۰
۱۹,۴۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۶)
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS8ZDW48Q
(40 دقیقه پیش)
٪۱۷
۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۰)
ماشین ظرفشویی پاکشوما مدل MDF 14302
(40 دقیقه پیش)
٪۱۰
۱۷,۸۴۰,۰۰۰
۱۵,۹۷۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
ظرفشویی 14 نفره بوش BOSCH Serie 8 SMS88TW02M
(40 دقیقه پیش)
٪۷
۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
ماشین ظرف‌شویی ال جی مدل DFB425FP
(40 دقیقه پیش)
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
ماشین ظرفشویی بوش مدل BOSCH SMS46MW20M
(40 دقیقه پیش)
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
ماشین ظرفشویی بوش مدل BOSCH SMS45JI01B
(40 دقیقه پیش)
٪۱۸
۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
ماشین ظرفشویی بوش مدل BOSCH SMS6ECI07E
(40 دقیقه پیش)
٪۱۲
۲۹,۳۰۰,۰۰۰
۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS8ZDI48Q
(40 دقیقه پیش)
٪۹
۳۸,۲۰۰,۰۰۰
۳۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
ماشین ظرفشویی سفید دوو مدل DW-2560
(40 دقیقه پیش)
۲۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
ماشین ظرفشویی 13 نفره بوش مدل  SMS6HMW27Q
(40 دقیقه پیش)
٪۲۸
۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
ماشین ظرفشویی بوش مدل BOSCH SMS6ECI03E
(40 دقیقه پیش)
٪۱۷
۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۳)
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMI88TS02B
(40 دقیقه پیش)
٪۱۴
۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
ماشین ظرفشویی ال جی مدل DE14W
(40 دقیقه پیش)
۲۲,۰۸۹,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
ماشین ظرفشویی بوش مدل BOSCH SMS45DW10Q
(40 دقیقه پیش)
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
ماشین ظرفشویی جی‌پلاس مدل K351
(40 دقیقه پیش)
٪۱۳
۱۵,۹۰۰,۰۰۰
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۳)
ماشین ظرفشویی ایستاده کندی مدل CDM 1513
(40 دقیقه پیش)
٪۵
۱۸,۰۷۰,۰۰۰
۱۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
ماشین ظرفشویی بوش مدل BOSCH SMS4HBI56E
(40 دقیقه پیش)
٪۱۵
۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
ماشین ظرفشویی دوو مدل DW-2562
(40 دقیقه پیش)
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره دوو مدل DDW -M1412
(40 دقیقه پیش)
٪۶
۱۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ماشین ظرفشویی 6 نفره رومیزی مایدیا مدل WQP6-3206B
(40 دقیقه پیش)
٪۲
۹,۹۹۰,۰۰۰
۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
ماشین ظرفشویی کنوود مدل KD - 430 W
(40 دقیقه پیش)
۲۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS46MI20M
(40 دقیقه پیش)
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره مدل XD88W
(40 دقیقه پیش)
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ماشین ظرفشویی سام 14 نفره مدل DW-180
(40 دقیقه پیش)
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
ماشین ظرفشویی توکار بوش مدل SMV88TX36E
(40 دقیقه پیش)
٪۱۵
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
ماشین ظرفشویی بوش SMS67MW01B
(40 دقیقه پیش)
٪۱۵
۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
ماشین ظرفشویی سفید بوش مدل  SMS46MW01B
(40 دقیقه پیش)
٪۱۲
۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
ماشین ظرفشویی بوش مدل BOSCH SMS67NI10Q
(40 دقیقه پیش)
٪۱۷
۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
ماشین ظرفشویی بوش مدل SKS62E28IR
(40 دقیقه پیش)
٪۲۲
۲۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
ماشین ظرفشویی سری 6 SMS67MI01B
(40 دقیقه پیش)
٪۱۶
۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS88TI01M
(40 دقیقه پیش)
٪۳
۳۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
ماشین ظرفشویی الگانس مدل WQP10
(40 دقیقه پیش)
۱۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
ماشین ظرفشویی امرسان مدل ED 14-MI3
(40 دقیقه پیش)
٪۳
۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
ماشین ظرفشویی کندی مدل CDM - 1523 W
(40 دقیقه پیش)
٪۱۳
۲۰,۷۰۰,۰۰۰
۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
ماشین ظرفشویی 14 نفره بکو مدل DFN28422W
(40 دقیقه پیش)
٪۱۴
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ماشین ظرفشویی توکار بوش - مدل SMV69M00IR
(40 دقیقه پیش)
٪۹
۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS68MI04E
(40 دقیقه پیش)
٪۶
۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
ماشین ظرفشویی ال جی DC34W
(40 دقیقه پیش)
۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
ماشین ظرفشویی بوش مدل SKS62E22IR
(40 دقیقه پیش)
٪۶
۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ماشین ظرفشویی ال جی DC32T
(40 دقیقه پیش)
٪۷
۲۸,۹۰۰,۰۰۰
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ماشین ظرفشویی جی‌پلاس مدل GDW-K462NS
(40 دقیقه پیش)
٪۱۲
۱۷,۹۸۰,۰۰۰
۱۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
ماشین ظرفشویی بوش مدل BOSCH SMS46MI01B
(40 دقیقه پیش)
٪۱۰
۲۲,۸۰۰,۰۰۰
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
ماشین ظرفشویی توکار بوش مدل SMV6ECX51E
(40 دقیقه پیش)
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS40C02IR
(40 دقیقه پیش)
٪۲۲
۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ماشین ظرفشویی بوش SMS67TW02B
(40 دقیقه پیش)
٪۱۰
۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
هیمالیا ماشین ظرفشویی هیمالیا مدل بتا MDK16-BETA
(40 دقیقه پیش)
٪۱۱
۱۶,۶۵۰,۰۰۰
۱۴,۸۳۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
ماشین ظرفشویی ال جی DC45W
(40 دقیقه پیش)
۳۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
ماشین ظرفشویی میدیا مدل MIDEA WQP6-3208A
(40 دقیقه پیش)
٪۷
۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
ماشین ظرفشویی بوش مدل BOSCH SMS67NW10Q
(40 دقیقه پیش)
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
ماشین ظرفشویی 14 نفره سام مدل DW-185
(40 دقیقه پیش)
۱۵,۹۸۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
ماشین ظرفشویی بوش SMS45DI10Q
(40 دقیقه پیش)
٪۲۹
۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
ماشین ظرفشویی توکار بوش مدل BOSCH SMV46NX01B
(40 دقیقه پیش)
٪۷
۲۸,۵۰۰,۰۰۰
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
ماشین ظرفشویی بوش SMS68TW06E
(40 دقیقه پیش)
٪۱۶
۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMI66MS01B
(40 دقیقه پیش)
٪۱۵
۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
ماشین ظرفشویی سری 6 بوش مدل SMS68TW02B
(40 دقیقه پیش)
٪۲
۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ماشین ظرفشویی بوش مدل BOSCH SMS67NW10M
(40 دقیقه پیش)
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
ماشین ظرفشویی دوو 14 نفره مدل DDW-4471
(40 دقیقه پیش)
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
ماشین ظرفشویی دوو 14 نفره مدل DDW-3480
(40 دقیقه پیش)
۲۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS4ECW26M
(40 دقیقه پیش)
٪۲
۲۴,۹۹۹,۰۰۰
۲۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ماشین ظرفشویی ال جی مدل XD74S-GSC
(40 دقیقه پیش)
٪۱۰
۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS6ZCI49E
(40 دقیقه پیش)
٪۶
۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
ماشین ظرفشویی بوش مدل BOSCH SMS46MW10M
(40 دقیقه پیش)
٪۲۴
۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره بوش مدل SMS46NW03E
(40 دقیقه پیش)
٪۲۰
۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
ماشین ظرفشویی کنوود مدل KD - 430 S
(40 دقیقه پیش)
۲۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS46MI10M
(40 دقیقه پیش)
٪۲۰
۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
ماشین ظرفشویی الگانس مدل EL9005
(40 دقیقه پیش)
۱۶,۹۹۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS68NW06E
(40 دقیقه پیش)
٪۲۳
۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره مدل XD77S
(40 دقیقه پیش)
٪۳
۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی مدل XD77
(40 دقیقه پیش)
٪۱
۳۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
ماشین ظرفشویی جی‌پلاس مدل L463NS
(40 دقیقه پیش)
٪۶
۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS50D08GC
(40 دقیقه پیش)
٪۱۷
۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ماشین ظرفشویی هیوندای مدل HDW-1404
(40 دقیقه پیش)
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
ماشین ظرفشویی 8 نفره مجیک مدل 2155S
(40 دقیقه پیش)
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ماشین ظرفشویی رومیزی مجیک 2195BS
(40 دقیقه پیش)
٪۳
۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ماشین ظرفشویی کروپ مدل DMC-2140
(40 دقیقه پیش)
۱۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
1 2 3 4
لیست قیمت ماشین ظرف شویی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت ماشین ظرف شویی از لیست قیمت ماشین ظرف شویی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر ماشین ظرف شویی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین ماشین ظرف شویی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر ماشین ظرف شویی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲۲,۰۴۹,۸۱۴ تومان تا ۲۶,۹۴۹,۷۷۳ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های ماشین ظرف شویی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب ماشین ظرف شویی به ترتیب الویت عبارتند از بوش,پاکشوما,ال جی,سامسونگ, ...