دسته‌بندی کالاها

جاروبرقی | قیمت انواع جارو برقی با برندهای مختلف (9 مهر)


جاروبرقی بوش مدل BGL8PRO5IR
(41 دقیقه پیش)
٪۱۶
۷,۲۰۰,۰۰۰
۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹۵)
جاروبرقی بوش BGL8GOLDIR
(41 دقیقه پیش)
٪۲۰
۶,۷۰۰,۰۰۰
۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷۲)
جاروبرقی 2100 وات دوو اسپرو مدل DVC-LH22B
(41 دقیقه پیش)
٪۱۳
۴,۴۰۰,۰۰۰
۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴۷)
جاروبرقی پاکشوما مدل PVC 25501
(41 دقیقه پیش)
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴۸)
جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL8POW2
(41 دقیقه پیش)
٪۹
۸,۵۰۰,۰۰۰
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۴)
جاروبرقی دوو مدل DVC-S22
(41 دقیقه پیش)
٪۱۵
۴,۱۶۰,۰۰۰
۳,۵۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵۸)
جارو برقی فیلیپس 2200 وات PHILIPS FC9176
(41 دقیقه پیش)
٪۱۸
۴,۱۰۰,۰۰۰
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۴)
جاروبرقی بوش مدل BGL82294IR
(۴ ساعت پیش)
۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۰)
جارو برقی فیلیپس مدل FC9174
(41 دقیقه پیش)
٪۲۰
۶,۴۰۰,۰۰۰
۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۸)
جاروبرقی نانیوا مدل NVC-9820
(41 دقیقه پیش)
۱,۴۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۸)
جاروبرقی بوش BGLS42230
(41 دقیقه پیش)
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۴)
جارو برقی با پاکت بوش BSGL5PRO5
(41 دقیقه پیش)
۳,۸۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۱)
جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL6PRO1
(41 دقیقه پیش)
٪۳۲
۹,۴۰۰,۰۰۰
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۳)
جاروبرقی بوش مدل BGL35MOV24
(41 دقیقه پیش)
٪۲۴
۵,۰۰۰,۰۰۰
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۹)
جاروبرقی سطلی پاکتین   4300
(۱۰ ساعت پیش)
٪۲۱
۲,۴۶۰,۰۰۰
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
جاروبرقی بوش مدل BSGL3MULT3
(41 دقیقه پیش)
۳,۲۳۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۸)
جاروبرقی دوو ESPERO مدل DVC-LH22R
(41 دقیقه پیش)
٪۱۷
۴,۷۰۰,۰۰۰
۳,۸۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۷)
جاروبرقی اسنوا مدل SVC-CA20
(41 دقیقه پیش)
٪۹
۲,۷۴۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
جاروبرقی سام مدل VC8030
(41 دقیقه پیش)
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۹)
جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGLS48GOLD
(41 دقیقه پیش)
٪۵
۴,۹۴۶,۰۰۰
۴,۶۹۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۵)
جاروبرقی آب و خاک بوش مدل BWD421PRO
(۴ ساعت پیش)
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
جارو برقی پارس خزر 2000 وات VC-2000
(۱۰ ساعت پیش)
٪۱۱
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۶)
جاروبرقی بوش مدل BGL82030
(۱۰ ساعت پیش)
۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۰)
جاروبرقی سطلی تیوا 4200 ( VC 4200 )
(41 دقیقه پیش)
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
جاروبرقی بوش مدل BOSCH BGL35MOV27
(41 دقیقه پیش)
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۱)
جارو برقی ال جی مدل VB-5220HTS
(41 دقیقه پیش)
٪۱۱
۸,۱۰۰,۰۰۰
۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
جارو برقی سایا مدل لوتوس
(41 دقیقه پیش)
٪۱۶
۲,۶۷۲,۹۰۰
۲,۲۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۱)
جاروبرقی نانیوا مدل NVC-8115
(41 دقیقه پیش)
۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
جاروبرقی بوش مدل BGL32500
(41 دقیقه پیش)
٪۳۷
۵,۴۰۰,۰۰۰
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
جاروبرقی بوش مدل BGL72294
(۱۰ ساعت پیش)
٪۲۴
۷,۰۰۰,۰۰۰
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
جاروبرقی بوش BOSCH BGL81800IR
(۱۰ ساعت پیش)
٪۳۰
۷,۰۰۰,۰۰۰
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۷)
جاروبرقی بوش مدل BGL8SIL59D
(41 دقیقه پیش)
٪۱۲
۶,۴۳۰,۰۰۰
۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۳)
جاروبرقی نانیوا مدل NVC-9870
(41 دقیقه پیش)
٪۱۰
۳,۶۰۰,۰۰۰
۳,۲۵۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۶)
جارو برقی آ ا گ مدل vx9-4-oko
(۱۰ ساعت پیش)
٪۹
۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
جاروبرقی سامسونگ VC20M255AWB
(۱۰ ساعت پیش)
٪۶
۳,۹۰۰,۰۰۰
۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
جاروبرقی پلار مدل 2700
(۱۰ ساعت پیش)
٪۱۴
۱,۶۷۵,۰۰۰
۱,۴۳۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
جاروبرقی سطلی کوپکس مدل VCC3600
(۱۰ ساعت پیش)
۹۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
جاروبرقی وینسنت مدل FC5621
(41 دقیقه پیش)
٪۲۱
۳,۶۹۰,۰۰۰
۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۹)
جاروبرقی میگل GVC 200
(۱۰ ساعت پیش)
۲,۵۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۳)
جاروبرقی تولیپس مدل VC-624 D
(41 دقیقه پیش)
۲,۳۰۸,۳۰۰ تومان
فروشندگان (۱۳)
جاروبرقی پاناسونیک MC-CG717
(۱۰ ساعت پیش)
٪۸
۵,۱۹۰,۰۰۰
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
 جاروبرقی سطلی هیتاچی 2300 وات مدل CV-9800
(۱۰ ساعت پیش)
٪۲
۶,۶۰۰,۰۰۰
۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
جارو برقی ال جی مدل VN-3822
(۱۰ ساعت پیش)
٪۲
۹,۲۰۰,۰۰۰
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
جاروبرقی 7488 ویداس
(41 دقیقه پیش)
٪۳
۱,۵۷۴,۰۰۰
۱,۵۲۶,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
جاروبرقی تولیپس مدل VC-625
(41 دقیقه پیش)
٪۱
۲,۱۲۲,۰۰۰
۲,۱۰۰,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۱۳)
جاروبرقی وینسنت مدل VC418
(41 دقیقه پیش)
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
جاروبرقی وینسنت مدل FC7625
(41 دقیقه پیش)
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۹)
جارو برقی ناسا الکتریک مدل NS-9096
(41 دقیقه پیش)
۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۳)
جاروبرقی بوش مدل BGL7200
(۱۰ ساعت پیش)
٪۳۳
۶,۰۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
جاروبرقی فلر مدل VC 209
(41 دقیقه پیش)
٪۶
۵,۵۰۰,۰۰۰
۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
جاروبرقی بوش مدل BOSCH MoveOn BGL35MON9
(41 دقیقه پیش)
٪۲۵
۵,۵۰۰,۰۰۰
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
جارو برقی 2000 پارس خزر VC-2000W
(41 دقیقه پیش)
٪۸
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۹)
جاروبرقی بوش مدل BGL35MOV14
(41 دقیقه پیش)
٪۲۱
۴,۸۰۰,۰۰۰
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
جاروبرقی پلار مدل 3600
(۱۰ ساعت پیش)
٪۱۴
۲,۲۵۴,۰۰۰
۱,۹۳۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
جاروبرقی تولیپس مدل VC-A635
(41 دقیقه پیش)
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۸)
جارو برقی سیزلر  سطلی مدل MVC 5000
(۱۰ ساعت پیش)
٪۳
۱,۹۵۰,۰۰۰
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
جاروبرقی اسنوا مدل SVC-CA20WE
(۱۰ ساعت پیش)
٪۹
۲,۷۴۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جاروبرقی 2500 وات کرال مدل VSC- 5250
(۱۰ ساعت پیش)
٪۵
۲,۹۹۵,۰۰۰
۲,۸۵۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
جارو برقی پارس خزر ECO-1800W
(۱۰ ساعت پیش)
۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
جارو برقی ال جی مدل VB-8120
(۱۰ ساعت پیش)
٪۲
۸,۱۵۰,۰۰۰
۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
جاروبرقی نانیوا مدل NVC-9400
(41 دقیقه پیش)
۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
جاروبرقی دلمونتی مدل DL470
(۱۰ ساعت پیش)
٪۶
۵,۲۰۰,۰۰۰
۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
جاروبرقی فیلیپس مدل PHILIPS FC8293
(41 دقیقه پیش)
٪۱۳
۳,۸۰۰,۰۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
جاروبرقی تولیپس مدل VC-622S
(41 دقیقه پیش)
٪۱۸
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۵)
جاروبرقی بوش مدل BGL72234
(41 دقیقه پیش)
٪۲۵
۵,۵۰۰,۰۰۰
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
جارو برقی بوش BGN22200
(41 دقیقه پیش)
۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
جاروبرقی نانیوا مدل NVC-9800
(۱۰ ساعت پیش)
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
جاروبرقی بوش BZGL2A317
(۱۰ ساعت پیش)
٪۴۰
۵,۵۰۰,۰۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
جاروبرقی 2500 وات کندی مدل KCV256
(41 دقیقه پیش)
٪۵
۳,۱۴۰,۰۰۰
۲,۹۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جاروبرقی تکنو مدل Techno Te-2440
(41 دقیقه پیش)
۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
جاروبرقی Naniwa مدل NVC-9810
(41 دقیقه پیش)
٪۸
۴,۱۰۰,۰۰۰
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
جاروبرقی نانیوا مدل nvc-8400
(41 دقیقه پیش)
٪۱۲
۳,۶۸۰,۰۰۰
۳,۲۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
جاروبرقی بوش مدل BGS5SIL66
(۱۰ ساعت پیش)
٪۱۱
۸,۰۰۰,۰۰۰
۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جاروبرقی ایمل مدل mvc 4300
(41 دقیقه پیش)
۲,۶۹۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
جارو برقی اوژن مدل VC300
(۴ ساعت پیش)
۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
جاروبرقی تولیپس مدل VC-620
(۴ ساعت پیش)
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۶)
جاروبرقی سطلی کهکشان Star۵۰۰۰
(۱۰ ساعت پیش)
۸۹۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
جاروبرقی بوش مدل BGS5330A
(۱۰ ساعت پیش)
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جاروبرقی تیوا مدل 3600
(۱۰ ساعت پیش)
٪۱۰
۲,۸۲۶,۰۰۰
۲,۵۴۳,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
جاروبرقی سطلی کوپکس مدل VCC3700
(۱۰ ساعت پیش)
٪۳۶
۱,۸۱۰,۰۰۰
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
لیست قیمت جارو برقی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت جارو برقی از لیست قیمت جارو برقی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر جارو برقی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین جارو برقی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر جارو برقی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۴,۵۹۱,۶۷۴ تومان تا ۵,۶۱۲,۰۴۷ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های جارو برقی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب جارو برقی به ترتیب الویت عبارتند از بوش,پاناسونیک,پارس خزر,دوو, ...

1 2 3 4 5 6 7