ایمالز

لیست قیمت کمد و دراور


کمد لباس مدل FH120
۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
کمد لباس دو کشو مدل فودکا
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کمد لباس سه کشو آلوا کد G23
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کمد لباس کد FH113
٪۱۷
۲,۱۰۰,۰۰۰
۱,۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کمد لباس مدل FH41
۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کمد لباس مدرن فوبورو مدل ربکا
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کمد درب ریلی مدل کومودو
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
جعبه لباس ایکیا مدل Skubb
٪۵۴
۱,۱۷۵,۶۰۰
۵۴۰,۷۸۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
کمد دو درب ریلی W1027
۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کمد لباس آینه دار مدل پارس
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کمد دو درب چهارکشو W1023
۲,۲۵۵,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دراور مدل K541
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کمد لباس درب لولایی DL 23
٪۵
۹,۸۱۵,۴۰۰
۹,۳۲۴,۶۳۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کمد لباس مدل FH112
۱,۲۳۵,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کمد لباس درب ریلی وکیوم مدل KR31
۱۳,۳۲۷,۲۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کمد لباس وندیک دو درب چهارکشو 1452
۱,۳۷۲,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دراور ایکیا مدل KULLEN
۱,۲۸۸,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کمد لباس درب لولایی DL 8
۶,۹۷۴,۱۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دراور مدرن مدل DR204
۲,۵۹۹,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
دراور پنج کشو آلوا پاسنگی کد G41
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دراور‌ پنج کشو لمکده مدل بیانکو
٪۹
۱,۶۵۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دراور آینه دار آپادانا مدل پالی
۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کمد لباس درب لولایی DL 20
۱۰,۳۳۲,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کمد لباس  بلج مدرن DL 72
٪۵
۴,۹۰۷,۷۰۰
۴,۶۶۲,۳۱۵
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کمد مدل آسپاد دکوچید
۴,۴۴۵,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کمد لباس سامان مدل Narges
٪۱۰
۶۵۰,۰۰۰
۵۸۵,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کمد وندیک کد 1451
۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دراور ایکیا مدل RAST
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دراور مدل D4WKV
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دراور مدل میلان کد sd-05
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
فایل 4 طبقه ماریا هوم کت hk-19242
۳۵۵,۳۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کمد لباس مدل FH119
۲,۰۲۵,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کمد لباس درب ریلی KR24
۸,۰۳۴,۲۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کمد لباس درب لولایی DL 12
۸,۳۶۹,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کمد لباس مدل FH141
۱,۵۲۷,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
 کمد لباس دو کشو دموی کد G25
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کمد چهار درب آپادانا مدل ونوس
۱۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کمد سه تکه W1026
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دراور چهارکشو  ماندیس کمجاچوب
۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کمد سه درب آینه دار مدل k710
۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کمد لباس یک درب آبنوس کمجاچوب
۳,۰۳۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ساک لباس کاج مدل Oltra سایز 6
٪۱۶
۴۷,۹۰۰
۴۰,۲۴۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ساک لباس کاج مدل Oltra سایز 3
٪۱۵
۳۷,۰۰۰
۳۱,۴۵۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دراور آینه دار آپادانا مدل کلاسیک سیلور
۶,۹۶۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
میز آرایش آینه و نشیمن  مدل افس
٪۵
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۸۵۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قفسه طرح دراور ایکیا مدل MOPPE
۱,۹۸۸,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کمد ویترین دار آپادانا مدل پالی
۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دراور 6 کشو سفید ایکیا MALM
۷,۱۲۵,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کشوی قهوه ای ایکیا MALM
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دراور 8 کشو طرح ایکیا HEMNES
۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کمد لباس کد 1005
۲,۹۱۲,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
مدل دراور و آینه ارشیا
۵,۳۸۴,۵۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کمد لباس درب لولایی DL 15
۱۲,۳۹۸,۴۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کمد ویترین دار آپادانا مدل رابیت
۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
دراور شش کشو پتینه کاری کد ۱۰۱۵۱۴
٪۴
۵۳۰,۰۰۰
۵۱۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کمد دو درب دوکشو مدل MD395
٪۴
۲,۷۵۰,۰۰۰
۲,۶۴۵,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
میز دراور سه کشو مدل MD804
٪۱۰
۱,۰۵۰,۰۰۰
۹۴۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کمد بلج  لباس باکس دار DL 76
۶,۱۹۹,۲۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دراور 3 کشو طرح ایکیا مدل کیارو کد 498
٪۴
۳,۶۵۰,۰۰۰
۳,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دراور دو کشو چهار در کد 2071
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کمد وینه چوب مدل لورا دو درب
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۰ ساعت پیش)
کمد سه درب ایکیا BRIMNES
٪۱۱
۱۰,۷۷۳,۰۰۰
۹,۶۱۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دراور پنج کشو مونیکا کمجاچوب
۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
کمد لباس یک درب ماندیس کمجاچوب
۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ساک لباس کاج مدل Oltra سایز 4
٪۱۵
۴۵,۰۰۰
۳۸,۲۵۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دراور سه کشو مدل آریل دکوچید
۲,۱۱۳,۰۰۰ تومان
(۴ روز پیش)
باکس ایکیا SKUBB کوچک سفید
۴۳۵,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱ ساعت پیش)
باکس ایکیا SKUBB متوسط مشکی
۵۸۵,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱ ساعت پیش)
دراور کودک کرور مدل Cars
۵۳۲,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دراور 6 کشو طرح ایکیا مدل MALM کد 451
٪۴
۴,۶۹۰,۰۰۰
۴,۴۹۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
لیست قیمت کمد و دراور هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت کمد و دراور از لیست قیمت کمد و دراور کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر کمد و دراور کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین کمد و دراور های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر کمد و دراور های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳,۲۶۹,۷۹۰ تومان تا ۳,۹۹۶,۴۱۱ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های کمد و دراور در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب کمد و دراور به ترتیب الویت عبارتند از ایکیا,هوم کت,لیمون,کلاسیک, ...