ایمالز

لیست قیمت ترمومتر (13 تیر)


ترمومتر لیزری UNI-T UT300S
٪۴
۷۰۰,۰۰۰
۶۷۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
ترمومتر یونیتی مدل UT320D
٪۶
۸۵۰,۰۰۰
۷۹۵,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ترمومتر یونیتی مدل UT320A
٪۱۶
۷۰۰,۰۰۰
۵۸۵,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری وینتکت مدل WT550
۶۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری UNI-T UT309A
۶۸۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری تفنگی بنتچ GM700
۱,۴۸۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM1150
٪۵
۲,۲۰۰,۰۰۰
۲,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری تفنگی فلوک مدل FLUKE 62 Max plus
٪۱۰
۵,۸۰۰,۰۰۰
۵,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری UNI-T UT309C
۲,۳۸۶,۱۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری تفنگی بنتک GM300E
۵۸۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر دو کاناله UNI-T UT325
٪۵
۳,۶۰۰,۰۰۰
۳,۴۱۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری یونیتی مدل UT305S
٪۵۸
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۴۱۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری UNI-T UT305C
۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری اچ کو مدل WDKL-EWQ-001
٪۲
۴۱۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری مدل WT700
۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ترمومتر چهارکانال مدل WT308B
۱,۰۱۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری فلوک مدل 62MAX
٪۱۱
۵,۵۰۰,۰۰۰
۴,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری زوتک مدل GM550
۵۶۲,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری UNI-T UT301C
۱,۸۲۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری CEM DT-8858
۵,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری سنیت مدل SNT320
۶۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
ترمومتر چوبی
۲۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
ترمومتر بریسک مدل PG900
٪۲۳
۱۷۵,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری تفنگی بنتک GM1850
۴,۰۱۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری مدل WT327A
۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری مدل WT327B
۶۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری مدل WT323D
۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ترمومتر غیر تماسی بنتک مدل GM550
۶۲۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
ترمومتر لوترون مدل TM-917
۶,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
ترمومتر 4 کاناله لوترون مدل TM-947SD
۱۰,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری لوترون مدل TM-969
۷,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ترمومترهای بلور مایع   F/#92600-003
۲۰۵,۷۹۰تومان
(۶ روز و ۲۱ ساعت پیش)
ترمومتر الکلی
۲۹۹,۱۱۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر دیجیتال TPM 10
۶۱,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری UNI-T UT305A
۷,۹۸۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری CEM DT-8869H
۸,۵۳۲,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری  بنتک مدل GM533A
٪۵
۸۲۰,۰۰۰
۷۷۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری دیجیتال وینتکت مدل WT900
٪۱۱
۱,۳۶۰,۰۰۰
۱,۲۱۰,۴۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری چندکاره برند آپا مدل APPA IT-1
٪۱
۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۹۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دما سنج تماسی بنتچ مدل BENETECH GM1312
٪۱۳
۷۵۰,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر تماسی 2 کانال CEM DT-852B
۲,۹۳۵,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری کیوریتسو 5510
٪۱۰
۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۲۱ ساعت پیش)
ترمومتر مادون قرمز تفنگی 500 درجه مستک مدل MS6522B
٪۹
۱,۱۰۰,۰۰۰
۹۹۹,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری یونیتی UT300A Plus
۶۵۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر دیجیتال پروب دار 1040 تفا
۶۹۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۲۱ ساعت پیش)
ترمومتر محیط 1004 تفا
۱۰۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۲۱ ساعت پیش)
ترمومتر محیط 5003 تفا
۲۱۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری ضد انفجار FLUKE 568EX
٪۳
۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۶,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری مدل WT323E
۱,۵۱۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری مدل GM1250
٪۵
۲,۹۵۰,۰۰۰
۲,۸۰۲,۵۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری مدل GT950
۱,۱۱۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر آنالوگ کد 160-0
۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
ترمومتر ویکتور مدل 303B
۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری دیجیتال وینتکت مدل WT323B
۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل 17c
۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۲۱ ساعت پیش)
ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل 120c
۳,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۲۱ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری کیو کیو زد ام مدل TF600
٪۴۸
۱,۲۹۵,۰۰۰
۶۷۳,۴۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری گیلسان مدل ds
۸۹۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM270
۳۵۵,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری مستک مدل MS6541
۱,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری یونیتی مدل +UT302C
۲,۴۷۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM550
۶۸۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری غیر تماسی فلوک مدل 566
٪۳
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر دیجیتال
۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومترهای بلور مایع F/#92600-002
۲۳۵,۳۶۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر دیجیتال T-BAR 91000-024/F
۱,۴۴۹,۰۶۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر دیجیتال آشپزخانه
۹۴۸,۱۹۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دماسنج تماسی TESTO 926
۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر جیوه‌ای Precision
۲۰۳,۲۲۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر چوبی محیط 1049 تفا
۱۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر مادون قرمز 330 تفا (TFA)
۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری فلوک مدل Fluke 59 MAX
۲,۷۴۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری فلوک مدل ۵۷۲-۲
٪۹
۱۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۶,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری تکنو مدل E300
٪۴۷
۱,۴۹۰,۰۰۰
۷۸۹,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
ترمومتر لیزری انرژی جنس مدل eg-720
۵۹۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۳ ساعت پیش)
لیست قیمت ترمومتر هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت ترمومتر از لیست قیمت ترمومتر کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر ترمومتر کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین ترمومتر های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر ترمومتر های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲,۶۱۳,۳۷۵ تومان تا ۳,۱۹۴,۱۲۶ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های ترمومتر در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب ترمومتر به ترتیب الویت عبارتند از امسیگ,یونیتی,فلوک,مستک, ...