ایمالز

لیست قیمت تنبک


تنبک چوبی کد Am-Kh-T01
٪۱۰
۲۲۸,۰۰۰
۲۰۵,۲۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تنبک حلمی یک تکه سنتی گردو
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تنبک یداللهی
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تنبک  استاد قربانی
٪۹
۲,۰۵۰,۰۰۰
۱,۸۶۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تنبک شیرانی مدل E-R
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تنبک شیرانی مدلS-H
۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
داربوکا Master Work
٪۱۸
۱,۶۵۰,۰۰۰
۱,۳۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تنبک فایبرگلاس حلمی
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
سافت کیس تنبک مدل Soft
٪۷۰
۱۲۵,۰۰۰
۳۸,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
تنبک حلمی ساده
۱,۲۴۹,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تنبک خام رحیم شیرانی مدل ممتاز
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
داربوکا مدل طنین Az205b
۴۷۵,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تنبک قربانی مدل T-18
٪۱۳
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۲۲۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
ضرب بوشهری پژواک کد 4006
۷۷۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تنبک جوزدانی صنوبر
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
هارد کیس تنبک مدل Hard
۲۴۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
تنبک شیرانی کوچک
٪۱۰
۱,۲۵۰,۰۰۰
۱,۱۲۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
داربوکا وطن مدل 3029SY
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
طلق داربوکا مدل 001
۵۸,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
تنبک میرزاخانی گردو سیاه چهار شکاف
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
تنبک میرزاخانی توت کهنه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تنبک حلمی یک تکه متوسط
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۱۱ روز و ۲ ساعت پیش)
تنبک حلمی سوخت نگاری
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۴ ساعت پیش)
تنبک خاتم آکبند
٪۹
۸,۲۰۰,۰۰۰
۷,۴۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
ضرب بوشهری پژواک کد 4013
۷۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تنبک طاهری آکبند
٪۴
۷,۷۰۰,۰۰۰
۷,۳۸۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تمپوباس (داربوکا) جوهرالفن دل B23-6063S آکبند
٪۱۵
۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۶۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
باتاس برند ماینل Meinl
٪۹
۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
تنبک ( تمبک ) خاتم کاراصفهان (شیرانی) دهنه 28
٪۶
۳,۵۰۰,۰۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تنبک ( تمبک ) خاتم کاراصفهان (شیرانی) دهنه۲۶
٪۱۲
۳,۲۰۰,۰۰۰
۲,۸۰۰,۰۰۰
تومان
(۶ روز و ۴ ساعت پیش)
تنبک فلزی با پوست مصنوعی
۵۳۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تنبک شیرانی مدل نیکا
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
تنبک سقا دولتی ( هنر ) یک مهر
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تنبک فروغی دو مهر
٪۷
۱,۰۵۰,۰۰۰
۹۸۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تمبک بوشهری طرح ۳
۵۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
داربوکا
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
تنبک شیرانی مدل 25
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
تنبک شیرانی مدل ایرانی
۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
تنبک یا ضرب کوردی کد 4017
۸۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
تمبک یا ضرب کوردی کد 4907
۷۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تنبک حلمی قهوه ای
۱,۲۶۹,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تنبک شیرانی مدل نونهال
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
تنبک شیرانی مدل 1 مهر
۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تنبک حلمی ترکه ای بدون شکم
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۴ ساعت پیش)
داربوکا پژواک مدل majed
۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تنبک میرزاخانی زبان گنجشک
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تنبک صمد شیرانی سه مهر SH
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تنبک محب پور متوسط
۹۸۶,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
تنبک محب پور کوچک
۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تنبک محب پور دو مهر
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۴ ساعت پیش)
تنبک حلمی یک تکه کودک
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
تنبک حلمی طرح سوخته کاری باستانی مدل  SHA12
۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۴ ساعت پیش)
تمپوباس (داربوکا) جوهرالفن مدل B23-6063S آکبند
٪۲۸
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۸۶۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
داربوکا (تمپو) جوهرالفن سه لبه
٪۸
۸,۰۰۰,۰۰۰
۷,۴۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
کتاب آموزش داربوکا اثر شایان ریاحی جلد اول
٪۹
۲۰۰,۰۰۰
۱۸۲,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تنبک (تمبک) یک تکه منتظری
٪۶
۳,۵۰۰,۰۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
طبلک فروزنده
۱۹۴,۷۵۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تنبک شیرانی مدل دارا
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
کیف تنبک چرم
۶۲۵,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۴ ساعت پیش)
تنبک جوزدانی گردو
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تنبک مصطفوی سه ستاره
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
تنبک مصطفوی ویژه
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
داربوکا نقره ای گل دار aj
٪۱۵
۱,۸۹۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تنبک مهدی پور ترکه ای دهنه بزرگ
٪۹
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۲۷۰,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تنبک امید فروغی شکم دار شیار دار
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
تنبک پایه دار دکوری
۸۹,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تنبک صمد شیرانی کودک
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تنبک یا ضرب کوردی کد 4896
۸۵۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
تنبک دلق حرفه ای کد4039
۷۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تنبک یا ضرب کوردی کد 4924
۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
لیست قیمت تنبک هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت تنبک از لیست قیمت تنبک کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر تنبک کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین تنبک های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر تنبک های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲,۴۲۴,۳۹۵ تومان تا ۲,۹۶۳,۱۵۰ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های تنبک در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب تنبک به ترتیب الویت عبارتند از مستر,کلاسیک