ایمالز

لیست قیمت انواع فن کویل سقفی، دیواری، زمینی (9 تیر)


فن کویل زمینی گلدیران GL  مدل GLKF4-300
٪۱۲
۷,۵۰۰,۰۰۰
۶,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل دیواری گرین ایرباس مدل GWF600P1
٪۳۱
۱۲,۳۰۰,۰۰۰
۸,۵۴۸,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل سقفی توکار کانالی هایسنس مدل HFP-51WA
٪۵
۴,۷۰۰,۰۰۰
۴,۴۶۵,۰۰۰تومان
(۹ ساعت پیش)
فن کویل دیواری گرین ایرباس مدل GWF400P1
٪۳۰
۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۷,۶۴۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل زمینی میدیا مدل MKF-300
٪۲۷
۹,۴۰۰,۰۰۰
۶,۸۲۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل کاستی چهار طرفه گرین ایرباس G4WF1000P1
٪۳۵
۲۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۴,۲۵۶,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل زمینی گلدیران GL  مدل GLKF4-900
٪۱۲
۱۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۰,۶۴۸,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل کانالی میدیا مدل MKT3H-1600G100
٪۱۱
۲۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۹,۱۳۵,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل سقفی توکار گرین مدل GDF1200P1
٪۳۰
۱۳,۲۰۰,۰۰۰
۹,۱۷۴,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل کاستی چهار طرفه گرین ایرباس G4WF1400P1
٪۳۰
۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۲۰۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کوئل دیواری میدیا مدل MKG-600
٪۳۸
۱۸,۱۰۰,۰۰۰
۱۱,۲۸۴,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل زمینی گلدیران GL مدل GLKF4-600
٪۱۲
۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۱۲۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل دیواری گلدیران GL مدل GLKG-400s
٪۱۲
۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۴۴۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل دیواری گرین ایرباس مدل GWF300P1
٪۳۱
۱۰,۹۰۰,۰۰۰
۷,۵۷۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل دیواری میدیا مدل MKG-500
٪۳۷
۱۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۱,۱۹۳,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل سقفی توکار کانالی هایسنس مدل HFP-136WA
٪۵
۷,۷۰۰,۰۰۰
۷,۳۱۵,۰۰۰تومان
(۹ ساعت پیش)
فن کویل زمینی میدیا مدل MKF-900
٪۳۵
۱۴,۹۰۰,۰۰۰
۹,۷۳۷,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل کانالی میدیا مدل MKT3H-2200G100
٪۱۱
۲۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۲,۶۹۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل زمینی 200 CFM آذر نسیم
٪۱۴
۴,۴۵۰,۰۰۰
۳,۸۲۷,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل دیواری گرین ایرباس مدل GWF800P1
٪۳۰
۱۴,۲۰۰,۰۰۰
۹,۸۶۹,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل زمینی کریوه پایه دار تهویه مدل SV-200
٪۲۰
۵,۰۹۷,۰۰۰
۴,۰۶۷,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل سقفی-زمینی گرین مدل GFF1000P1
٪۳۰
۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۱۲۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل سقفی توکار گرین مدل GDF1000P1
٪۳۰
۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۷,۷۸۴,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل زمینی گلدیران GL  مدل GLKF4-400
٪۱۲
۸,۱۰۰,۰۰۰
۷,۱۲۸,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل دیواری گلدیران GL مدل GLKG-300s
٪۱۲
۱۲,۹۰۰,۰۰۰
۱۱,۳۵۲,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل دیواری گلدیران GL مدل GLKG-600s
٪۱۲
۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲,۷۶۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کوئل سقفی - زمینی گرین مدل GFF400P1
٪۳۰
۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۷,۶۴۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل سقفی توکار 300 گرین
٪۳۱
۵,۹۰۰,۰۰۰
۴,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل کاستی چهار طرفه میدیا مدل MKA-850
٪۴۱
۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۵۵۹,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل زمینی میدیا مدل MKF-500
٪۲۷
۱۱,۷۵۰,۰۰۰
۸,۵۵۴,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل کاستی یک طرفه GL گلدیران مدل GLKC-300
٪۱۲
۱۲,۹۰۰,۰۰۰
۱۱,۳۵۲,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک مدل MKT3U-600
٪۲۴
۶,۹۰۰,۰۰۰
۵,۲۲۰,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل دیواری میدیا مدل MKG-400
٪۳۸
۱۶,۱۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۱۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
فن کویل کانالی میدیا مدل MKT3H-1400G70
٪۱۱
۱۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۵,۳۰۸,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل کانالی میدیا مدل MKT3H-1200G70
٪۱۱
۱۶,۴۵۰,۰۰۰
۱۴,۶۴۰,۵۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل کاستی چهار طرفه گرین ایرباس G4WF1200P1
٪۳۱
۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۲,۸۵۷,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل کانالی گرین مدل GDF2000P1/H
٪۳۱
۳۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۳,۲۸۲,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل کانالی گرین مدل GDF1800P1/H
٪۳۱
۳۰,۵۰۰,۰۰۰
۲۱,۱۹۷,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل کانالی گرین مدل GDF1200P1/H
٪۳۰
۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۲۹۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل کانالی گرین مدل GDF800P1/H
٪۳۱
۱۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۳,۵۵۲,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل سقفی توکار کانالی هایسنس مدل HFP-68WA
٪۵
۴,۹۰۰,۰۰۰
۴,۶۵۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل زمینی کریوه پایه دار تهویه مدل SV-400
٪۱۸
۶,۶۴۴,۰۰۰
۵,۴۶۷,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل کاستی چهار طرفه گرین ایرباس G4WF400P1
٪۳۱
۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۹,۳۸۲,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل سقفی-زمینی گرین مدل GFF600P1
٪۳۰
۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۹,۷۳۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل کاستی چهار طرفه میدیا مدل MKA-1200
٪۴۱
۲۵,۷۵۰,۰۰۰
۱۵,۱۹۷,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل زمینی میدیا مدل MKF-400
٪۲۷
۱۰,۱۰۰,۰۰۰
۷,۳۷۱,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل سقفی توکار گرین مدل GDF1400P1
٪۳۱
۱۳,۹۰۰,۰۰۰
۹,۶۶۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کوئل کاستی چهارطرفه گلدیران مدل GL-GLKA-1200
٪۱۲
۲۰,۶۰۰,۰۰۰
۱۸,۱۲۸,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل سقفی توکار کانالی هایسنس مدل HFP-170WA
٪۵
۸,۳۵۰,۰۰۰
۷,۹۳۲,۵۰۰تومان
(۹ ساعت پیش)
فن کویل سقفی توکار کانالی هایسنس مدل HFP-102WA
٪۵
۶,۵۵۰,۰۰۰
۶,۲۲۲,۵۰۰تومان
(۹ ساعت پیش)
فن کوئل کاستی چهارطرفه گلدیران مدل GL-GLKA-1500
٪۱۲
۲۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۹,۹۷۶,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل کانالی میدیا مدل MKT3H-1800G100
٪۱۱
۲۳,۲۰۰,۰۰۰
۲۰,۶۴۸,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل سقفی توکار میدیا مدل MKT3-400
٪۳۷
۹,۵۰۰,۰۰۰
۶,۰۱۵,۱۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل سقفی توکار میدیا مدل MKT3-300
٪۳۴
۸,۴۰۰,۰۰۰
۵,۵۶۰,۱۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل کاستی چهار طرفه میدیا مدل MKA-1500
٪۴۱
۲۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۶,۷۴۴,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل زمینی میدیا مدل MKF-600
٪۲۶
۱۲,۷۵۰,۰۰۰
۹,۳۷۳,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل کاستی چهار طرفه گرین ایرباس G4WF600P1
٪۳۰
۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۱۱,۶۷۶,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل کاستی یک طرفه گرین مدل G1WF500P1
٪۳۶
۱۹,۸۰۰,۰۰۰
۱۲,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل سقفی توکار گرین مدل GDF400P1
٪۳۱
۶,۵۰۰,۰۰۰
۴,۵۱۷,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل کانالی گرین مدل GDF1600P1/H
٪۳۱
۲۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۹,۸۰۷,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل کانالی گرین مدل GDF1000P1/H
٪۳۱
۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۴,۲۴۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
فن کویل سقفی توکار کانالی هایسنس مدل HFP-204WA
٪۵
۸,۸۵۰,۰۰۰
۸,۴۰۷,۵۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک مدل MKT3U-1000
٪۲۶
۱۰,۶۰۰,۰۰۰
۷,۸۳۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل کاستی یک طرفه میدیا مدل MKC-400
٪۴۱
۱۸,۱۰۰,۰۰۰
۱۰,۶۴۷,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل کاستی یک طرفه میدیا مدل MKC-300
٪۴۱
۱۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۰,۳۷۴,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل کاستی یک طرفه میدیا مدل MKC-600
٪۱۱
۱۵,۳۰۰,۰۰۰
۱۳,۶۱۷,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل سقفی زمینی وستن ایر 800CFM
٪۲۶
۱۴,۹۵۰,۰۰۰
۱۱,۰۳۳,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
فن کویل سقفی توکار 1000CFM آذرنسیم
٪۱۴
۸,۴۱۰,۰۰۰
۷,۲۳۲,۶۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل سقفی توکار گرین مدل GDF600P1
٪۳۸
۹,۲۰۰,۰۰۰
۵,۶۸۸,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کوئل سقفی توکار (فشار پایین) جی پلاس GFU-LC1000G30
٪۱۳
۱۱,۶۴۴,۰۰۰
۱۰,۱۳۰,۲۸۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کوئل سقفی توکار (فشار پایین) جی پلاس GFU-LC800G30
٪۱۳
۱۰,۰۹۰,۰۰۰
۸,۷۷۸,۳۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کوئل سقفی توکار (فشار پایین) جی پلاس GFU-LC300G30
٪۱۳
۵,۹۹۴,۰۰۰
۵,۲۱۴,۷۸۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کوئل سقفی توکار تک الکتریک مدل MKT3U-300
٪۲۵
۶,۰۰۰,۰۰۰
۴,۵۲۴,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل دیواری 300 تراست
۹,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۱ ساعت پیش)
فن کویل سقفی توکار گلدیران GL   مدل GLT3H-1600
۲۰,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
فن کویل زمینی میدیا مدل MKF-800
٪۳۴
۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۹,۵۵۵,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل سقفی توکار گلدیران GL مدل GLT3H-1200
۱۵,۵۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
فن کویل دیواری وستن ایر 300CFM
٪۱۸
۱۱,۱۵۰,۰۰۰
۹,۱۳۷,۵۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل سقفی-زمینی گرین مدل GFF800P1
٪۳۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۴۲۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل کانالی ساران مدل SRDF-1000
٪۳
۱۵,۳۵۸,۰۰۰
۱۴,۸۹۷,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل سقفی ساران بدون کابینت بدون پلنیوم و فیلتر
٪۳
۵,۱۴۷,۹۰۰
۴,۹۹۳,۴۶۳تومان
(۲ روز و ۲۱ ساعت پیش)
فن کویل زمینی کریوه پایه دار تهویه مدل SV-600
٪۱۸
۶,۸۵۸,۰۰۰
۵,۶۳۰,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل سقفی توکار تهویه مدل HR-300
٪۳
۴,۹۳۲,۴۰۰
۴,۷۸۵,۴۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل زمینی بالازن ساران مدل FRFCTE-300
٪۹
۶,۸۴۸,۴۵۰
۶,۲۳۲,۰۹۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل زمینی کریوه بدون پایه تهویه مدل SB-400
٪۱۲
۶,۶۴۴,۰۰۰
۵,۸۳۷,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل سقفی زمینی وستن ایر 400CFM
٪۲۸
۱۰,۸۵۰,۰۰۰
۷,۷۸۶,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۱ ساعت پیش)
فن کویل سقفی زمینی وستن ایر 600CFM
٪۲۷
۱۳,۶۵۰,۰۰۰
۹,۹۲۸,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۱ ساعت پیش)
فن کوئل سقفی توکار (فشار پایین) جی پلاس GFU-LC400G30
٪۱۳
۶,۴۵۰,۰۰۰
۵,۶۱۱,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
MKT3H-1000G30
٪۸
۱۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۵,۸۲۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
فن کویل زمینی مورب زن ساران SRFCSE-800
٪۳
۱۲,۰۷۱,۴۰۰
۱۱,۷۰۹,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
فن کویل کاستی یک طرفه گرین مدل G1WF400P1
٪۳۱
۱۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۷۷۲,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل کاستی یک طرفه گرین مدل G1WF300P1
٪۳۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۴۲۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل سقفی توکار 600 گرین
٪۳۰
۷,۲۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۴,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل دیواری وستن ایر مدل WWF-600H1
۱۲,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل زمینی تهویه 600
٪۱۳
۶,۸۵۸,۰۰۰
۵,۹۹۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۱ ساعت پیش)
فن کویل کانالی میدیا مدل MKT3H-1000
٪۳۷
۱۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۰,۸۶۰,۸۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل کاستی چهار طرفه میدیا مدل MKA-600
٪۴۱
۲۰,۴۰۰,۰۰۰
۱۲,۰۱۲,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل زمینی میدیا مدل MKF-150
٪۲۷
۸,۲۵۰,۰۰۰
۶,۰۰۶,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل کاستی چهارطرفه گلدیران GL مدل GLKD-400
٪۱۲
۱۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۱,۹۶۸,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل کانالی سه ردیفه تراست مدل TMFCD3-600L
۶,۰۵۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۱ ساعت پیش)
فن کویل زمینی بالازن ساران مدل FRFCTE-200
٪۹
۵,۷۳۵,۸۰۰
۵,۲۱۹,۵۷۸تومان
(۱ ساعت پیش)
فن کویل زمینی کریوه بدون پایه تهویه مدل SB-200
٪۳
۵,۳۸۶,۲۰۰
۵,۲۲۵,۲۰۰تومان
(۲ روز و ۲۱ ساعت پیش)
فن کویل زمینی 300 CFM مدیا
٪۷
۹,۴۰۰,۰۰۰
۸,۷۴۲,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
فن کویل سقفی – زمینی گرین 1000CFM
٪۲۹
۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۰۹۶,۰۰۰تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لیست قیمت فن کویل هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت فن کویل از لیست قیمت فن کویل کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر فن کویل کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین فن کویل های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر فن کویل های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۲,۱۳۲,۰۳۱ تومان تا ۱۴,۸۲۸,۰۳۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های فن کویل در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب فن کویل به ترتیب الویت عبارتند از گرین,میدیا,ال جی,هایسنس, ...