ایمالز

لیست قیمت گلیم و جاجیم (8 تیر)


گلیم دست بافت
۱۰۰,۰۰۰تومان
(37 دقیقه پیش)
گلیم فرش ماشینی کاشان طرح عشایری آبی
٪۳۳
۱۲۰,۰۰۰
۸۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 53
۱۸۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
قالیچه اسنزا هلند ESSENZA Anneclaire
٪۹
۵,۸۱۵,۴۳۰
۵,۲۸۵,۶۹۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گلیم نقشه شاپرک کهن فرش زاهد
۱۸۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گلیم طرح گل ۱۰۰ در ۷۷ kb56
۵۵۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گلیم دستباف کد 008
۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
گلیم دستبافت یک متری مدل ورنی کد 141258
۱,۳۴۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
فرش گبه طرح گنبدی کد 13B90054
۱۶۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گلیم نقشه خزان کهن فرش زاهد
۱۸۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گلیم دستباف دو و نیم متری طرح قشقایی مدل AA
۱۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
گلیم فرش هامون ساوین
۵۲۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گبه دستباف سه متری مدل AA
۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گبه دستباف یک متری مدل KH
۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گلیم ایکیا TANUM
۳۰۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گلیم ماشینی دنیای فرش طرح ستایش
٪۴
۸۷۸,۰۰۰
۸۴۲,۸۸۰تومان
(۴ ساعت پیش)
فرش گبه طرح قشقایی کد 13B90058
۱۶۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 80
٪۴
۱,۲۴۲,۰۰۰
۱,۱۹۲,۳۲۰تومان
(۴ ساعت پیش)
گلیم فرش ماشینی کد 27G60345
۱۹۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
وول پنل طرح برگ
۱,۱۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
زیر انداز نمدی کدا 454
۶۷,۰۰۰تومان
(۱۰ روز و ۱۵ ساعت پیش)
گلیم ماشینی سهند کد GJ03.GE
٪۴
۵۷,۰۰۰
۵۴,۷۲۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گلیم ماشینی ستاره طلایی ملت مدل 9303
۷۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
گلیم ماشینی مدل آشپزخانه فانتزی
٪۱۱
۷۴۸,۰۰۰
۶۶۵,۷۲۰تومان
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
گلیم فرش دستبافت دو متری کد 982
۱۶,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
گلیم دستبافت طرح شطرنجی
٪۵
۳۷۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
گلیم دستباف دو و نیم متری طرح لوزی مدل AA
٪۵
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گبه ماشینی افرند مدل 805/3 زمینه لاکی
۳,۶۷۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
گلیم دستبافت یک متری مدل ورنی کد 141271
۱,۳۶۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
گلیم هرسینی دستباف (100*150) کد 363
۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
گلیم فرش1929 ساوین
۵۲۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گلیم دستبافت فرش هریس کد 100956
۱,۰۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
گلیم دستباف یک متری  کد GLG5
۲,۵۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
فرش گبه طرح قشقایی کد 13B90040
۱۶۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
فرش گبه طرح قشقایی کد 13B90021
۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گلیم فرش فانتزی کد 44G60337
۸۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گلیم فرش ماشینی کد 27G60335
۱۹۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گلیم فرش ماشینی کد 27G60344
۸۵,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
پادری نمدی کد 456
۶۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
زیرانداز نمدی طرحدار 473
۹۱۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
فرش گرد نمدی کد 476
۴۵۹,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
فرش گرد نمدی کد 477
۴۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
گلیم جاجیم شازده کد 2248 - 50*80
۶۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
گلیم جاجیم شازده کد 2243 - 50*80
۶۰,۰۰۰تومان
(۸ روز و ۱۵ ساعت پیش)
گبه دستباف یک متری سی پرشیا کد 171596
۲,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
گبه دستبافت یک متری کد 660
۳,۴۹۰,۰۰۰تومان
(۹ روز و ۱۵ ساعت پیش)
نمد فرش مدل tb_600
۴۰۰,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
نمد فرش مدل tb205b
۴۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
گلیم ماشینی سهند کد GJ01.G5 زمینه کرم
٪۴
۵۷,۰۰۰
۵۴,۷۲۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گلیم دستباف یک متری مدل AA266
۱۵,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
قالیچه گرد اسنزا هلند ESSENZA Isabelle
٪۹
۶,۳۴۴,۱۰۰
۵,۷۴۱,۴۲۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
گلیم ماشینی مدل قاب
٪۴
۳۰۸,۰۰۰
۲۹۵,۶۸۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گلیم دستبافت نیم متری مدل ورنی کد 141232
۸۶۷,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
گلیم دستبافت نیم متری مدل ورنی کد 141235
۱,۳۲۹,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
گلیم دستبافت یک متری مدل ورنی کد 141260
۱,۳۰۸,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
گبه ماشینی سهند کد B045.BJ طرح هریس زمینه قرمز
٪۵
۷۹,۰۰۰
۷۵,۰۵۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
گلیم فرش رایان ساوین
۱۴۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گلیم فرش پونه ساوین
۵۲۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
گلیم فرش پوپک ساوین
۵۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
گلیم فرش پرستو ساوین
۵۲۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گلیم دستبافت گالری تپیس کالکشن مهر کد 05
۱۹۸,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
گلیم دستبافت نیم متری فرش هریس کد 100999
۸۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
گلیم ماشینی کد 113 طرح خشتی
٪۱۳
۵۹۰,۰۰۰
۵۱۵,۱۰۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
گلیم ماشینی دنیای فرش  طرح خشتی سلطنتی
٪۴
۸۱۶,۰۰۰
۷۸۳,۳۶۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گلیم ماشینی دنیای فرش  طرح شهرزاد
۳۴۹,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
گلیم ماشینی ستاره کویر یزد مدل sp-119
۱۱۹,۲۸۰تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
گلیم ماشینی ستاره کویر یزد مدل sp-122
۲,۴۳۵,۸۳۰تومان
(۶ روز و ۱۵ ساعت پیش)
گلیم ماشینی کد 103
۲۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
گلیم ماشینی کد 104
۲۲۰,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گبه ماشینی مدل آرینا کد 8762
۲۷۵,۰۰۰تومان
(۱۵ ساعت پیش)
گلیم ماشینی ستاره کویر یزد مدل G-203
۶۵,۵۲۰تومان
(۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
لیست قیمت گلیم و جاجیم هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت گلیم و جاجیم از لیست قیمت گلیم و جاجیم کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر گلیم و جاجیم کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین گلیم و جاجیم های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر گلیم و جاجیم های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳,۱۱۸,۱۹۵ تومان تا ۳,۸۱۱,۱۲۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های گلیم و جاجیم در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب گلیم و جاجیم به ترتیب الویت عبارتند از جاجیم,گلیم,فرش,پرشیا, ...