ایمالز

لیست قیمت دماسنج محیطی (6 بهمن)


دماسنج و رطوبت سنج شیائومی MHO-C401
٪۱۴
۴۵۸,۰۰۰
۳۹۵,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
ترمومتر مایعات جیوه ای
۱۹,۸۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال دو سنسور مدل DC-803
٪۱۴
۲۹۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج و رطوبت سنج محیطی مک مدل DYWSJ62
۴۱,۵۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۹ ساعت پیش)
دماسنج چوبی مدل Mercurial
۱۹,۹۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج محیطی مدل TMP-10
٪۱۰
۳۹,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
تومان
(۱۱ ساعت پیش)
دماسنج جیوه ای مدل Maximum Minimum
۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
شیرسنج شیشه ای مدل Lactometer 3950
۵۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
دماسنج حمام کودک طرح دار روتو Rotho
۶۴,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج حمام کودک روتو Rotho
۶۴,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
دماسنج محیطی مدل DV1
۲۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
دماسنج رطوبت سنج عقربه ای
۵۸,۵۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج و رطوبت سنج مدل TH-11
۶۴,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج و رطوبت سنج تی اف ای کد 30.5027
۵۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج الکلی رنگ زرد
٪۵۱
۱۷,۹۰۰
۸,۷۷۱
تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج محیطی مدل بهاری
۲۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
رطوبت سنج تفا مدل 44.1004 TFA
٪۸
۱۹۲,۰۰۰
۱۷۶,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
ترمومتر خاک تفا مدل 19.1006 TFA
٪۸
۱۳۲,۰۰۰
۱۲۱,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
ترمومتر محیط تفا مدل 12.3049.10 TFA
٪۸
۶۰,۰۰۰
۵۵,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج و رطوبت سنج مدل Sikla
۸۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۰ ساعت پیش)
رطوبت سنج و دماسنج مدل CX-201A
۱۰۳,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج طرح چوب 15 مدل ترنم
۲۰,۵۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
دما سنج مینیموم و ماکسیموم
۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دما سنج محیطی مدل چوبی کد001
۲۱,۵۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج مدل 01
۱۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج دو محیط تفا مدل 301011
۲۵۶,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج و رطوبت سنج مدل LX8010
۵۳,۰۰۰ تومان
(۱۱ ساعت پیش)
دماسنج دیوا مدل 50
۲۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
دماسنج جیوه ای چوبی
۱۹,۹۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
دماسنج محیط مدل چوبی
٪۱۷
۱۸,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج محیطی تی اف ای مدل 10.3015.02
۳۴۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
دماسنج و رطوبت سنج مدل C001
۸۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج محیطی مدل DK50
۱۹,۸۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دما و رطوبت سنج محیطی وایرلس مارمونیکس MHT-355 W
٪۱۶
۷۷۰,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج حمام کیکابو Kikkaboo مدل پنگوئن
٪۱۱
۱۱۰,۰۰۰
۹۸,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج حمام ببدور Bebedor زرافه سبز
۴۸,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج برقی اتاق و آب تامی تیپی
۸۶۸,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج محیطی مدل دیواری
۲۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج محیطی اطلس مدل SLM3 بسته 3 عددی
۶۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
دماسنج محیطی مدل چوبی کد401
۲۰,۸۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
دماسنج محیطی جومبو کد 40
۵۸,۷۶۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
دماسنج محیطی مدل 05
۱۹,۶۵۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
دماسنج محیطی جامبو مدل 40
۵۹,۰۷۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج محیطی مدل روباه
۷۵,۶۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
دماسنج محیطی اطلس مدل شقایق
٪۲۳
۳۳,۵۰۰
۲۵,۹۰۰
تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
دماسنج محیطی مدل فلامینگو
۷۵,۶۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
دماسنج محیطی مدل سنباد
۷۸,۹۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
دما سنج و رطوبت سنج مدل HTC-1
۷۹,۲۰۰ تومان
(۷ ساعت پیش)
دما سنج و رطوبت سنج مدل DY
۴۲,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج محیطی مدل چوبی کد 2
۲۴,۵۰۰ تومان
(۱۱ ساعت پیش)
دماسنج محیطی مدل گیتار
۲۱,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
دماسنج محیطی مدل 2548
۲۱,۸۱۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج محیطی مدل w-6604 کد 115216
۴۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
دماسنج اتاق کودک طرح کلاغ
۶۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج اتاق کودک طرح فلامینگو
۶۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج اتاق کودک طرح روباه
۶۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج اتاق کودک طرح ببر
۶۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج محیطی مدل آدم برفی
۲۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
دماسنج محیطی مدل 2212-CS1
۱۹۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
دماسنج اتاق کودک مدل اردک
۳۸,۰۰۰ تومان
(۱۱ ساعت پیش)
دماسنج اتاق کودک مدل جوجه کد 1010
۴۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج محیطی آل فیدا مدل 14L06
٪۳۸
۴۵,۰۰۰
۲۸,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
دماسنج محیطی مدل 04
۱۴,۵۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
دماسنج حمام کودک ناک مدل N10256187.1
۳۴۸,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج جیوه ای مدل 01
۲۸۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
دماسنج اتاق کودک طرح خرس مدل 01284
۹۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲ ساعت پیش)
ترمومتر گرد تفا مدل 14.6006 TFA
٪۹
۱۲۰,۰۰۰
۱۰۹,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج دیواری چوبی
۱۴,۵۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج و رطوبت سنج سی ای ام مدل DT-191A
٪۷
۲,۱۰۰,۰۰۰
۱,۹۵۳,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
ترمومتر اورال
۲۵,۰۰۰ تومان
(۷ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج چوبی مدل falcon
۲۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج طرح چوب 20 مدل ترنم
۱۷,۱۵۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج محیطی مدل چوبی
۲۲,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
دماسنج محیط کد 12
۱۹,۹۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
دماسنج محیطی تی اف ای کد 10.3015.03
۳۲۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
دماسنج محیط دیواری
۲۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج جیوه ای ماکزیمم مینیمم
۱۶۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج محیطی اینتکس کد 29039
۱۷۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
دماسنج محیطی پاپیولار مدل PE-TH8010
٪۲۲
۶۹۲,۵۰۰
۵۴۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج محیطی مدل XHB310
۳۴۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
دماسنج حمام و اتاق طرح فیل ببنئو Bebeneo
۳۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج حمام کیکابو Kikkaboo طرح فیل
۱۱۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج چوبی
٪۱۵
۱۹,۰۰۰
۱۶,۱۵۰
تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دما سنج محیطی طرح گیتار کد RM8
۱۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج محیطی مدل SH-1122
۱۹,۷۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
دماسنج و رطوبت سنج محیطی مدل TPM-10-1
۵۱,۸۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج محیطی مدل 001
۴۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
دماسنج محیطی مدل Z150
۷۴,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج محیطی مدل 78-01
۲۳,۸۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج الکلی رنگ سبز
٪۵۱
۱۷,۹۰۰
۸,۷۷۱
تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج الکلی رنگ قهوه ای روشن
٪۵۱
۱۷,۹۰۰
۸,۷۷۱
تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج الکلی رنگ کرم تیره
٪۵۱
۱۷,۹۰۰
۸,۷۷۱
تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج الکلی رنگ نارنجی
٪۵۱
۱۷,۹۰۰
۸,۷۷۱
تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج الکلی رنگ نخودی
٪۵۱
۱۷,۹۰۰
۸,۷۷۱
تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
دماسنج محیطی مدل DB50
۱۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
دماسنج محیطی مدل SH 40
۳۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
لیست قیمت دماسنج محیطی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت دماسنج محیطی از لیست قیمت دماسنج محیطی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر دماسنج محیطی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین دماسنج محیطی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر دماسنج محیطی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲۵۴,۳۰۱ تومان تا ۳۱۰,۸۱۲ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های دماسنج محیطی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب دماسنج محیطی به ترتیب الویت عبارتند از کیکابو,تستو,ببنئو