ایمالز

لیست قیمت لوستر و آویز


لوستر چشمه نور 24 شعله کد S3574/8+4-A
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
سقفی کد 1132
۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر چشمه نور 12شعله کد S3559 6
٪۲۲
۴,۳۰۰,۰۰۰
۳,۳۳۷,۲۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
لوستر برنزی بامشاد 8 شاخه طلا-سفید کیمیانور
٪۹
۱۰,۵۳۰,۰۰۰
۹,۵۸۰,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر سقفی دالوپ کد 1
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر LED مدل کتیبه مربع 40 آنتیک کیمیانور
٪۹
۲,۰۴۰,۰۰۰
۱,۸۵۰,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر سه شعله برای آشپزخانه کد 124870
٪۶۵
۹۹۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر 6 شعله تابنده مدل آتن
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر برنزی آرامیس 8 شاخه طلا-سفید کیمیانور
٪۹
۱۰,۷۰۰,۰۰۰
۹,۷۳۰,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
چشمه نور لوستر سقفی کریستالی 6638/30 کروم
٪۳۱
۱,۹۶۲,۰۰۰
۱,۳۵۱,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر آویز 8 شاخه کد Brc-07-8
۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر مدرن فلزی 50سانت کد 70120
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر پنکه دار مدل CF171
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر مجلل 8 شعله کد8 /81081
٪۵
۱۹۸,۰۰۰
۱۸۸,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر چشمه نور 30 شعله کد C2730
٪۲۵
۸۸,۴۹۳,۰۰۰
۶۶,۱۲۹,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر فلزی کد 9608
۸۸۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر سقفی دارون کد 1
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر چشمه نور 6 شعله کد C2547/6
٪۴۳
۸,۲۸۶,۰۰۰
۴,۷۶۱,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر 12 شعله چشمه نور کد C2970-4-B
۵,۷۰۲,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر چشمه نور 5 شعله کد 829WT
٪۲۲
۱,۶۸۱,۰۰۰
۱,۳۱۳,۸۸۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
چراغ آویز رایکا مدل RO-1268-A
٪۹
۲۳۰,۰۰۰
۲۱۰,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر چشمه نور 12 شعله کد C2922 6 AW
٪۴۸
۱۲,۷۶۸,۰۰۰
۶,۶۶۹,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر 15 شعله چشمه نور کد C2970/5
٪۴۴
۶,۱۹۸,۰۰۰
۳,۴۷۷,۴۸۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
لوستر 6 شعله چشمه نور کد C3324/6-WT-AO
٪۳۶
۷,۵۷۵,۰۰۰
۴,۸۱۶,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
لوستر چشمه نور 7 شعله کد 506
٪۲۵
۱,۹۰۲,۰۰۰
۱,۴۲۹,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر مدل پیچ P/3 AN
۴۲۵,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر مدرن فلزی طرح سوزان
۳,۵۱۴,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر  دایکاست آلومینیوم ۴۸ شعله چشمه نور کد S3574/12-8-4-A
٪۱۷
۳۵,۲۳۴,۰۰۰
۲۹,۱۹۵,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر کریستالی دولاین قطر45سانت
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
چراغ آویز مدرن 41 شاخه تلاستر مدل t6
۵۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر چشمه نور 15 شعله کد C2725
٪۳۲
۲۵,۰۰۴,۰۰۰
۱۶,۹۸۱,۹۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
آویز نمدی مدل قلب
۴۸,۵۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
آویز سقفی مدل 807341 میتره
۱,۳۴۸,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر آرتا کد 152/3
۳۹۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر 5 شعله چشمه نور کد S3568/5
٪۳۰
۲,۹۱۶,۰۰۰
۲,۰۴۱,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
چراغ آویز کد M20
۷۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر برنزی طرح فرشتگان
٪۱۱
۵,۹۰۰,۰۰۰
۵,۲۵۵,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر سقفی سه بعدی کد 92654
٪۵۶
۴,۱۵۰,۰۰۰
۱,۸۲۵,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر مجلل 10 شعله کد 10/1106
٪۲۵
۳۰,۶۲۱,۶۰۰
۲۲,۹۶۶,۲۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر سقفی مدل پیچ کد Ldb1/100
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
چشمه نور لوستر 24 شعله کد 2752
۱۳,۴۱۵,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر سقفی چشمه نور 4 شعله مدل S3586/4
٪۱۹
۹۱۹,۰۰۰
۷۴۳,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر چشمه نور 5 شعله کد G573/5
٪۱۷
۷۳۲,۰۰۰
۶۰۴,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
چراغ سقفی ایکیا مدل HEKTAR
۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
چراغ آویز کد 111
۹۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
لوستر 6 شعله دیلایت کد TK09/6-DLGHT426
۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر سقفی مدرن کد L02050
۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر 10 شعله چشمه نور کد A3559-5-AO
٪۲۷
۳,۸۲۴,۰۰۰
۲,۷۹۴,۹۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر برنزی چپقی 8 شاخه دوبل طلا-سفید کیمیانور
٪۹
۱۱,۸۶۰,۰۰۰
۱۰,۷۸۰,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
آویز تک شعله گلدانی
۲۸۵,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر فنری چهار شعله ۱۰۰۹
٪۱۹
۱,۳۵۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر چشمه نور 5 شعله کد S3543
٪۲۰
۳,۲۱۶,۰۰۰
۲,۵۷۰,۰۰۰
تومان
(۱۳ ساعت پیش)
لوستر چشمه نور 5 شعله کد C2727
٪۳۰
۳,۱۴۰,۰۰۰
۲,۱۹۸,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
چراغ آویز سهیل مدل Eslimi
٪۶
۱۵۸,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر سقفی آرتا کد 107/4
۱۵۰,۵۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
لوستر چشمه نور تک شعله کدC2758-1H
٪۲۷
۱,۶۴۴,۰۰۰
۱,۱۹۷,۹۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لوستر حصیری مدل SINNERLIG
۳,۴۸۸,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لیست قیمت لوستر و آویز هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت لوستر و آویز از لیست قیمت لوستر و آویز کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر لوستر و آویز کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین لوستر و آویز های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر لوستر و آویز های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۴,۵۴۷,۶۷۶ تومان تا ۵,۵۵۸,۲۷۱ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های لوستر و آویز در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب لوستر و آویز به ترتیب الویت عبارتند از چشمه نور,ایکیا,برلیان,فلاور, ...