دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت کلاه ایمنی | خرید کلاه مهندسی و کارگری (16 آذر)


کلاه ایمنی پرشین سیفتی کد X90
(۲ ساعت پیش)
۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
کلاه ایمنی هترمن مدل MK3
(۱۵ ساعت پیش)
۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
کلاه ایمنی jsp
(۱۵ ساعت پیش)
۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
کلاه ایمنی جی اس پی مدل 2
(۱۰ ساعت پیش)
۳۸,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کلاه ایمنی یووکس مدل Pheos B-WR
(۲ ساعت پیش)
۴۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کلاه ایمنی کد 4554
(۱۵ ساعت پیش)
۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کلاه ایمنی ویکتوریا بند رگلاژی VC 2040
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۷۹,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کلاه ماسک اتوماتیک مدل R9000 ADF-206S
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کلاه ایمنی هترمن مدل MK8 طرح 2
(۱۵ ساعت پیش)
٪۷
۴۱۰,۰۰۰
۳۸۱,۳۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کلاه ایمنی مدل PS-2060 پارس سیف
(۱۸ ساعت پیش)
۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
کلاه ایمنی هترمن مدل MK8
(۱۵ ساعت پیش)
۲۶۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کلاه ایمنی سبلان مدل JSP
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
۳۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کلاه ایمنی اخوان مدل IGD 01
(۱۵ ساعت پیش)
۳۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کلاه ایمنی یووکس مدل pheos alpine
(۱۵ ساعت پیش)
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کلاه ایمنی هارد کپ هترمن
(۶ ساعت پیش)
۱۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیلد محافظ صورت سیما سیف رنگی
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۱۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ایمنی لبه دار آبی مدل KO-ABI
(۶ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کلاه و توری پارچه ای هفت گوهر
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۶۳,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کلاه ایمنی هایک مدل H201
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۲۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کلاه ایمنی هایک مدل H202
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۱۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کفش ایمنی ایمن ترن مدل پاور کد 1610 رنگ کرم
(۲ ساعت پیش)
٪۱۷
۳۷۴,۰۰۰
۳۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کلاه ایمنی کارگری Sun Viking
(۲ ساعت پیش)
۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کلاه آتش نشانی PAB FIRE 05
(۱۵ ساعت پیش)
۷۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کلاه ایمنی پادکس | مدل SKY 1
(۱۵ ساعت پیش)
۲۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شیشه ماسک DIN9 (درجه تیرگی9)  آروا مدل 8301
(۱۵ ساعت پیش)
٪۱۷
۱۵,۰۰۰
۱۲,۴۵۰ تومان
فروشندگان (۲)
کلاه ماسک اتوماتیک Esab مدل Warrior Tech
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کلاه ایمنی پارسیف مدل PS4
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
۱۰۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شیلد محافظ صورت کاناسیف (طلق و هدگیر) CANASAFE SHIELD
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪۸
۱۳۶,۲۵۰
۱۲۵,۳۵۰ تومان
فروشندگان (۲)
کلاه ایمنی دوچرخه راکی مدل HB31 طرح 02
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۴۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کلاه ایمنی پرشین سیفتی
(۲ ساعت پیش)
۲۱۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کلاه ایمنی سندبلاست
(۱۵ ساعت پیش)
۶۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ایمنی مدل MK6 ، هترمن –
(۲ ساعت پیش)
۱۸۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کلاه ایمنی هترمن مدل CAP
(۲ ساعت پیش)
۱۰۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کلاه ایمنی ویکتوریا مدل A
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۱۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ایمنی مدل E16
(۲ ساعت پیش)
۲۹,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پوتین ایمنی پاتن مدل پیشرو
(۶ ساعت پیش)
۲۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
کلاه ایمنی هترمن مدل MK6 طرح 2
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
٪۷
۴۰۰,۰۰۰
۳۷۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ایمنی هترمن مدل MK2D
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ایمنی کار در ارتفاع JSP
(۱۵ ساعت پیش)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ایمنی ایمن افق مدل JSP
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
۶۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ایمنی صنعتی MK3، هترمن
(۱۵ ساعت پیش)
۴۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ایمنی لنو مدل EH بسته 4 عددی
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
۱۷۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ایمنی لنو مدل SH
(۱۵ ساعت پیش)
٪۱۰
۶۳,۰۰۰
۵۶,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ایمنی مدل TN بسته 4 عددی
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
۱۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ایمنی مدل SE1718
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
۱۸۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ایمنی ویکتوریا مدل B
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۱۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ایمنی مدل وایکینگ
(۱۰ ساعت پیش)
۶۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ایمنی هترمن(Hatterman) مدل MK6
(۱۵ ساعت پیش)
۱۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ایمنی مدل Dwarf 7E پرشین سیفتی
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ایمنی مهندسی مدل گپ
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
۹۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ایمنی مدل VC2040 E17
(۱۵ ساعت پیش)
۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ایمنی  مدل 115
(۱۵ ساعت پیش)
۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کلاه و توری فلزی یک تکه هفت گوهر
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۹۲,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ایمنی بلک دیاموند مدل Half Dome
(۱۵ ساعت پیش)
۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ایمنی هایک مدل H203
(۱۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۲۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کلاه ایمنی هایک مدل H205
(۱۵ ساعت پیش)
۲۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کلاه ایمنی هایک مدل H207
(۱۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۳۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کلاه ایمنی هایک مدل H204
(۱۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۳۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کلاه عملیاتی برند CASCO مدل PF1000 Extreme
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۴۲۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کلاه زنبورداری کلوش فضایی
(۱۵ ساعت پیش)
۴۱,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه اسکیت حرفه‌ای صورتی
(۱۵ ساعت پیش)
۵۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه دوچرخه سواری جاینت مدل (Rail (MIPS
(۶ روز و ۱۰ ساعت پیش)
۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه عایق برق نقاب بلند یووکس مدل Pheos E-WR
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۳۷,۹۶۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه عایق برق یووکس مدل Pheos E-S-WR
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۸۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه کاسکت آیرو Airoh Valor
(۱۵ ساعت پیش)
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ایمنی پارس سیف مدل PS4
(۱۵ ساعت پیش)
۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ایمنی هرو مدل IGD.Hero Juli
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
٪۱۰
۲۱۰,۰۰۰
۱۸۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ایمنی جی اس پی مدل IGDjsp1 بسته 5 عددی
(۱۵ ساعت پیش)
٪۲۲
۲۶۰,۰۰۰
۲۰۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ایمنی آی جی ام مدل VC-2040
(۱۰ ساعت پیش)
۱۳۳,۵۶۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ایمنی رشید پلاستیک طوس ایمن
(۹ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۲۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کلاه ایمنی تک پلاست مدل MKID 88
(۱۰ ساعت پیش)
۴۱,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ایمنی کار در ارتفاع پتزل مدل ورتکس ونت petzl vertex-vent
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
٪۳
۳,۵۱۳,۰۷۰
۳,۴۱۷,۲۵۹ تومان
فروشندگان (۱)
فیلتر یدک ماسک اخوان مدل 203
(۱۵ ساعت پیش)
۱۸۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ایمنی تولیدی محافظت مدل 12
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
۱۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شیلد ایمنی اوسینا مدل  B5S5 بسته 5 عددی
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ایمنی مدل 267-269
(۳ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ماسک اتوماتیک Optrel مدل neo p550
(۷ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سیستم حفاظت تنفسی تِکمن مدل FreFlow V1
(۷ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ماسک اتوماتیک اُپترل مدل e684 PAPR
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
٪۸
۲۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ماسک اتوماتیک مدل ADF-206S طرح American eagle
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کلاه ماسک اتوماتیک مدل AH50
(۱۵ ساعت پیش)
۷۰۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
کلاه ایمنی مدل پادکس مدل SKY1
(۱۸ ساعت پیش)
٪۳۲
۵۸۰,۰۰۰
۳۹۴,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4 5 6
لیست قیمت کلاه ایمنی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت کلاه ایمنی از لیست قیمت کلاه ایمنی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر کلاه ایمنی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین کلاه ایمنی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر کلاه ایمنی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱,۰۴۹,۷۰۲ تومان تا ۱,۲۸۲,۹۶۹ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های کلاه ایمنی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب کلاه ایمنی به ترتیب الویت عبارتند از پرشین,شیلد,شیائومی,ویکتوریا, ...