ایمالز

لیست قیمت کلاه ایمنی


کلاه ایمنی سندبلاست
۴۷۵,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
کلاه ایمنی پرشین سیفتی کد X90
۱۱۰,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
ماسک جوشکاری اولکو مدل 2000-E-90390
٪۱۵
۱,۹۸۵,۰۰۰
۱,۶۹۵,۰۰۰
تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کلاه ایمنی ماتریکس مدل Max 3
٪۳۵
۱۵۴,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰
تومان
(23 دقیقه پیش)
کلاه ایمنی هترمن مدل MK8
٪۷
۲۱۰,۰۰۰
۱۹۵,۰۰۰
تومان
(23 دقیقه پیش)
ماسک جوشکاری اپترل مدل Panaromaxx
۵,۶۰۲,۶۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
کلاه ایمنی مدل وایکینگ
۵۲,۵۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
کلاه ایمنی هایک مدل H207
۳۷۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کلاه کاسک سلما کایلاس _ Kailas Selma II Climbing Helmet
٪۱۰
۱,۶۹۰,۰۰۰
۱,۵۲۱,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۲۰ ساعت پیش)
کلاه کاسک  GRIVEL SALAMANDER
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
کلاه ایمنی هترمن مدل MK6 طرح 2
٪۷
۱۹۸,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
کلاه ایمنی مدل PS-2060 پارس سیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان
(23 دقیقه پیش)
کلاه ایمنی هترمن مدل MK3
۲۷,۰۰۰ تومان
(23 دقیقه پیش)
ماسک جوشکاری اخوان مدل WH-3124
۲۰,۵۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
کلاه ایمنی لنو مدل SH
۲۷,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
ماسک جوشکاری وینر مدل W-022
٪۹
۹۵۰,۰۰۰
۸۶۹,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
ماسک جوشکاری دستی مدل HT255
۲۲,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کلاه ایمنی یووکس مدل pheos alpine
۱,۷۲۹,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
هدشیلد هترمن (Hatterman)
۱۳۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کلاه ایمنی هایک مدل H201
۲۰۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کلاه ایمنی هایک مدل H202
۱۱۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کلاه سنگنوردی سیموند SIMOND
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
کلاه ایمنی آلومینیومی
۴۰۲,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۸ ساعت پیش)
ماسک جوشکاری تک پلاست
۱۸,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
کلاه عملیاتی برند CASCO مدل PF1000R
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کلاه ایمنی گپ uvex مدل u-cap
۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
کلاه ماسک جوشکاری مدلP850
۲,۰۹۸,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کلاه ماسک جوشکاری هترمن مدل تایوان
۱۱۴,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کلاه ماسک  LION KING 2ترافیمت ایتالیا
۲,۶۲۱,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
کلاه ایمنی ناین بات شیائومی مدل V11
۸۲۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کلاه دوچرخه سواری reddo
٪۱۸
۴۵۰,۰۰۰
۳۷۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کلاه نقاب دار و شالدار کد 2028
٪۲۸
۹۵,۰۰۰
۶۸,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
٪۵
۹۳۰,۰۰۰
۸۸۶,۰۰۰
تومان
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
ماسک جوشکاری معمولی اینکو WM101
۱۳۵,۰۰۰ تومان
(23 دقیقه پیش)
کلاه ایمنی هترمن مدل MK8 طرح 2
٪۷
۲۱۰,۰۰۰
۱۹۵,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
کلاه ایمنی هترمن مدل MK6 طرح 1
٪۶
۱۷۵,۰۰۰
۱۶۵,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
ماسک اتوماتیک سه ولوم طرح دار چینی
۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کلاه ایمنی کار در ارتفاع JSP
۷۴۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
ماسک جوشکاری هترمن
۳۹,۰۰۰ تومان
(23 دقیقه پیش)
ماسک جوشکاری مدل 380S
۳۰۵,۲۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
کلاه ایمنی صنعتی MK7 هترمن
۱۶۷,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
کلاه ایمنی صنعتی MK3، هترمن
۳۶,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
کلاه ایمنی مدل MK6 ، هترمن –
۱۴۶,۰۰۰ تومان
(23 دقیقه پیش)
کلاه ایمنی لنو مدل EH
٪۲۳
۵۳,۰۰۰
۴۱,۰۰۰
تومان
(۱۰ ساعت پیش)
ماسک جوشکاری اولکو مدل 2000-E-11-90385
٪۱۰
۱,۵۵۰,۰۰۰
۱,۳۹۰,۰۰۰
تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کلاه ایمنی jsp
۳۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
کلاه ایمنی سبلان مدل JSP
۴۳,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کلاه ایمنی نورث مدل A79R
۱۶۵,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
کلاه ایمنی جی اس پی مدل 2
۲۲,۰۰۰ تومان
(23 دقیقه پیش)
کلاه ایمنی مدل I 568
۶۵,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کلاه ایمنی استیل پرو سیفتی مدل MOUNTAIN
٪۶۷
۱,۳۰۲,۴۰۰
۴۲۵,۰۰۰
تومان
(۱۰ ساعت پیش)
ماسک جوشکاری مدل W-001
٪۳۶
۲۸,۹۰۰
۱۸,۴۵۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
کلاه ایمنی هترمن مدل CAP
۵۹,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کلاه ایمنی جی اس پی مدل IGD JSP 1
٪۱۵
۴۲,۰۰۰
۳۵,۷۰۰
تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کلاه ایمنی کد 203
۶۲,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
ماسک جوشکاری کلاهی تایوان
۹۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
کلاه ایمنی کد 110
۱۲۴,۰۲۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کلاه ایمنی پرشین سیفتی کد ECO1
۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
کلاه ایمنی مدل Impactor II
۴۲۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
کلاه ایمنی مدل IGD3
۳۶,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کلاه ایمنی مدل IGD2
۳۲,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کلاه ایمنی ویکتوریا مدل A
۷۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کلاه ایمنی ویکتوریا مدل B
۶۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کلاه ایمنی کارگری A برند ایمن گام IMG
۴۱,۵۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کلاه ایمنی هارد کپ هترمن
۶۳,۹۵۴ تومان
(23 دقیقه پیش)
کلاه ایمنی هترمن(Hatterman) مدل MK6 عایق برق
۱۸۳,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۸ ساعت پیش)
شیلد محافظ صورت سیما سیف بی رنگ
۹۶,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کلاه ایمنی مهندسی مدل گپ
۹۲,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
ماسک جوشکاری مدل 3001 کد 2023 بسته 20 عددی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
ماسک جوشکاری مدل 3001 کد 2021 بسته 20 عددی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
ماسک جوشکاری  مدل 3001 کد 2022 بسته 20 عددی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کلاه ایمنی همر مدل 110
۸۷,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کلاه ایمنی  مدل 115
۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کلاه و توری فلزی ، تاشو هفت گوهر
۶۷,۳۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کلاه ایمنی بلک دیاموند مدل Half Dome
۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
کلاه ایمنی مدل E16
۲۸,۵۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
کلاه ایمنی هایک مدل H203
۲۹۵,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
کلاه ایمنی هایک مدل H205
۲۷۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کلاه ایمنی کندور مدل 4P-R1701
۸۴,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کفش ایمنی ایمن ترن مدل پاور کد 1610 رنگ کرم
٪۱۷
۳۰۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۱۸ ساعت پیش)
کلاه ایمنی قرمز
۲۷,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
ماسک جوشکاری اتومات S.M.S
۶۳۵,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
کلاه ایمنی فول بریم هترمن
٪۱
۳۴۱,۰۰۰
۳۳۷,۵۹۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لیست قیمت کلاه ایمنی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت کلاه ایمنی از لیست قیمت کلاه ایمنی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر کلاه ایمنی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین کلاه ایمنی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر کلاه ایمنی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۸۳۷,۸۲۱ تومان تا ۱,۰۲۴,۰۰۴ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های کلاه ایمنی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب کلاه ایمنی به ترتیب الویت عبارتند از آروا,اخوان,اینکو,پرشین, ...