دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت سازهای افکت (16 آذر)


فین پدل برد مدل Bote - Side Bite Fins
(۱۵ ساعت پیش)
۸۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
M-Audio SP-2 Sustain Pedal
(۱۵ ساعت پیش)
۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اکارینا شوارتز مدل NF Concerto
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
اکارینا شوارتز مدل CF Concerto
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
افکت Aquaphone basic Ø 35 cm مدل AAP 634
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۵۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
اکارینا Terre مدل G2
(۱۵ ساعت پیش)
۸۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پدال PSP-125 Sustain
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چنگ رومی بلوط 7 سیم گوش ماهی
(۱۵ ساعت پیش)
۹۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پدل برد seaflo 8596
(۱۵ ساعت پیش)
٪۱۵
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چنگ رومی بلوط 16 سیم سیمرغ
(۱۵ ساعت پیش)
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیکر تخم مرغی الیس مدل AM0012BN بسته 2 عددی
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
۲۴۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اکارینا مدل Sweet20
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پن فلوت آقا بابایی مدل پایه زیر
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
KORG NUVIBE | افکت کرگ
(۱۵ ساعت پیش)
۱۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پن فلوت سه اکتاو
(۱۵ ساعت پیش)
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پن فلوت مدل 12N
(۱۵ ساعت پیش)
۱۶,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اکارینا شوارتز مدل CC Concerto
(۸ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
اکارینا شوارتز مدل NG Concerto
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۵۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
تمبورین آلیس مدل PE-R4
(۱۵ ساعت پیش)
۴۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پدال درام پرل مدل P-3000D
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۱۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تمبورین پوستی نینو مدل NINO24R سایز 8 اینچ
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیکر Shaman با صدای اقیانوس سایز کوچک TERRE
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۶۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
زنگ Donkeycall Vibraslap metal
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
زنگوله تبتی سایز بزرگ TERRE
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
زنگوله حلقه ای TERRE
(۱۵ ساعت پیش)
۴۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
زنگوله کشیشی بالی Terre
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۱۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اکارینا پیکولو Terre گام صدا C1
(۱۵ ساعت پیش)
۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
افکت Agogometal large L 33cm مدل CL-AG01
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
افکت Caxixi large gourd bottom مدل AC 713
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۵۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
افکت Caxixi small gourd bottomraffia مدل AC 713
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
افکت cymbal tingsha Ø 6.5cm var مدل ACT 856
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
افکت Noseflute wood مدل ANF 880
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۴۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
افکت Owl flute H 10 cm مدل AEF 308
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
افکت Singing bowl cast Ø 20 cm مدل AKS 858
(۱۵ ساعت پیش)
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
افکت Soundelephant 13 cm مدل AEL 003
(۱۵ ساعت پیش)
۶۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
افکت Soundelephant 75 cm مدل AEL 001
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
افکت Tobillera on ribbon c130 nutshells L 55 cm مدل ATB 778
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
افکت Water Spring Bowl pro 40 cm مدل AWS 1100
(۱۵ ساعت پیش)
۷۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پن فلوت ایران ساز مدل 18noteC
(۱۵ ساعت پیش)
۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیکر استوانه ای BCH
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۲۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
Cega LY19 SW Harp
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
CEGA LY19 SB romi harp
(۱۵ ساعت پیش)
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
CEGA LY16 PB romi harp
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
CEGA LY16 SG romi harp
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۲,۴۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
GECKO v15MC romi harp
(۱۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
sega mini romi harp
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
Gecko GK 15M lyre harp
(۱۵ ساعت پیش)
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
CEGA str16pd romi harp
(۱۵ ساعت پیش)
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چنگ رومی بلوط 10 سیم حلزون
(۱۵ ساعت پیش)
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چنگ رومی بلوط 16 سیم اسلیمی
(۱۵ ساعت پیش)
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پابند پدل برد مدل Bote - 10' Coiled
(۱۵ ساعت پیش)
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
زنبورک نقره ای آراکس
(۱۶ روز و ۶ ساعت پیش)
۱۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
افکت جغد Owl flute H15
(۱۵ ساعت پیش)
۶۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چنگ رومی سگا مدل LY16_HB
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
مینی چنگ رومی سگا مدل LY19_SG
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کازو هوهنر کد 02
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
شیکر تخم مرغی الیس مدل AM0012MS بسته 2 عددی
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
۲۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ساز چوبک زیکو مدل Claves بسته دو عددی
(۱۵ ساعت پیش)
٪۲۵
۷۶,۰۰۰
۵۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کازو مدل 03
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۲۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اکارینا مدل 13AC-Bl
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ساز چوبک مدل Octav
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۱۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
شیکر تخم مرغی مدل باربد
(۱۵ ساعت پیش)
۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پدل برد پدل برد seaflo
(۱۵ ساعت پیش)
٪۱۴
۱۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پدال واه Dunlop DimeBag CryBaby From Hell
(۱۵ ساعت پیش)
۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ساز افکت باران کد 01
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اکارینا مدل 13AC-CC
(۶ ساعت پیش)
۹۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اکارینا مدل 13AC-B
(۶ ساعت پیش)
۹۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
طبلک پادوک مدل chil09
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
اکارینا مدل لاک پشت 01
(۱۵ ساعت پیش)
۲۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اکارینا استگ مدل OCA-PL BL
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تمبورین ماینل مدل TA2M-SNT
(۱۰ روز و ۱۰ ساعت پیش)
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تمبورین دوبل کد RF131
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۵
۴۲۰,۰۰۰
۳۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
اکارینا شوارتز مدل CG Concerto
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۶۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چوبک شمالی مدل wood
(۱۵ ساعت پیش)
۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ساز چوبک مدل Az28
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
۷۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کازو مدل NN221
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کازو مدل METAL SILVER
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
۱۵۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پدال افکت TC-Helicon VoiceTone R1
(۱۵ ساعت پیش)
۲,۴۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پدال افکت TC-Helicon VoiceTone D1
(۱۵ ساعت پیش)
۲,۱۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
هولدر تمبورین مینل مدل MC-TH
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۶۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
ماراکا آفریقایی ترر مدل TERRE Juju
(۱۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۵۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تمبورین پوستی نینو مدل NINO24SB سایز 8 اینچ
(۸ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تمبورین پوستی نینو مدل NINO24Y سایز 8 اینچ
(۷ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
افکت Bells 2 rows pair on velvet anklet
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
تمبورین دو ردیفه مینل مدل AE-MTA2BO
(۱۷ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
زنگوله چوب گلسرخ TERRE
(۷ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۵۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
افکت Apito 3-tone whistle handcarved on a string مدل C-AP01
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
افکت Aquaphone basic Ø 30 cm مدل AAP 633
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۵۴,۹۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
افکت Bells 1 row pair on velvet anklet مدل AS736
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۸۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
افکت Bells1 row pair braided on rope مدل AS 731
(۷ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
افکت Birdflute fantasy bird مدل ATF 867
(۲۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
افکت Birdflute raven مدل ATF 868
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
افکت Cabalonga nut shaker مدل ACN 1892
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
افکت Caxix Ø gigante gourd bottom مدل AC 716
(۱۵ ساعت پیش)
۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
افکت Caxixi mini gourd bottomraffia مدل AC719
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۳۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
افکت Colanut rattle braided grip مدل AKN652
(۱۵ ساعت پیش)
۶۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
افکت Colanut shaker L 25cm مدل AKS 777
(۱۵ ساعت پیش)
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
افکت crystal singing bowls 11 مدل Ekks 933-4
(۱۵ ساعت پیش)
۱۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
افکت Dance rattle large juju beans مدل AFR735B
(۷ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
افکت Froggy L14 cm painted مدل AFR738B
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۶۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
افکت Froggy L20 cm painted مدل AFR739B
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۹۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
افکت Froggy L45 cm painted مدل AFR740B
(۱۵ ساعت پیش)
۵,۲۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
افکت Juju shaker large beans مدل AJS778
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4
لیست قیمت سازهای افکت هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت سازهای افکت از لیست قیمت سازهای افکت کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر سازهای افکت کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین سازهای افکت های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر سازهای افکت های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲,۹۶۲,۰۶۹ تومان تا ۳,۶۲۰,۳۰۶ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های سازهای افکت در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب سازهای افکت به ترتیب الویت عبارتند از مپکس,ترر,کارینا,بدون برند, ...