ایمالز

لیست قیمت سازهای افکت


Remido 12stru Harp
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
افکت Agogometal large L 33cm مدل CL-AG01
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
افکت Aquaphone basic Ø 35 cm مدل AAP 634
٪۳
۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۳,۸۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
افکت Colanut rattle string L 80 cm nuts 50 cm مدل AKN 650
۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
CEGA LY16 SB romi harp
۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
زنگوله تبتی سایز بزرگ TERRE
۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
تمبورین چوبی Gon bops مدل PTAMWH2
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
چنگ رومی سگا مدل 16 سیم
٪۱۶
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۰۹۵,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
cega mini LY19 SG romi harp
۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
M-Audio SP-2 Sustain Pedal
٪۱۷
۱,۲۵۰,۰۰۰
۱,۰۳۵,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
زنگ Donkeycall Vibraslap metal
۸۷۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
افکت Caxixi mini gourd bottomraffia مدل AC719
۲۹۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
افکت Froggy L11 cm painted مدل AFR735B
۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
KORG NUVIBE | افکت کرگ
٪۴۱
۱۱,۸۵۰,۰۰۰
۷,۰۱۵,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
پدال افکت TC-Helicon VoiceTone R1
٪۵
۲,۶۰۰,۰۰۰
۲,۴۸۰,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
پدال افکت TC-Helicon VoiceTone D1
٪۹
۲,۴۰۰,۰۰۰
۲,۱۸۵,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱۱ ساعت پیش)
تمبورین پوستی نینو مدل NINO24SB سایز 8 اینچ
٪۲۵
۱,۰۵۰,۰۰۰
۷۸۷,۵۰۰
تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
افکت Bells single bundle of 100 pieces
۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
زنگوله کشیشی بالی Terre
۹,۱۱۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
افکت Kayaba Raftrattle L 19 cmمدل EK 742
۵۶۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
افکت Soundelephant 75 cm مدل AEL 001
۳۷۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
افکت طوفان
۲۶۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
CEGA LY16 PB romi harp
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
CEGA LY16 PG romi harp
۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
Gecko GK 15M lyre harp
۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
چنگ رومی بلوط 16 سیم بلوط
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چنگ رومی بلوط 16 سیم قو
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چنگ رومی 16 سیم پلی‌‌وود مدل اسلیمی
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
FP02M ZOOM - پدال0
۳,۰۲۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
تمبورین ماینل مدل TA2M-SNT
۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
VOX WAH V845 | پدال واه
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
پن فلوت مدل 12N
۱۷,۰۱۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
تمبورین آلیس مدل PE-R4
۲۴۲,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
تمبورین پژواک مدل majied
۲۶۹,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
ساز چوبک مدل Az28
۳۷,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
پدال دوبل درام مپکس مدل P-600TW
٪۱۰
۵,۲۸۰,۰۰۰
۴,۷۵۲,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
کازو مدل METAL SILVER
۱۰۷,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
پن فلوت 18 لوله درجه یک بامبو آکبند
٪۱۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۰۸۰,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
هولدر تمبورین مینل مدل MC-TH
۵۶۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
تمبورین پوستی نینو مدل NINO24R سایز 8 اینچ
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
تمبورین پوستی نینو مدل NINO24Y سایز 8 اینچ
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
شیکر TERRE Seedshaker XXL Chacha
۹۱۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
افکت Bells 2 rows pair on velvet anklet
۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
تمبورین دو ردیفه مینل مدل AE-MTA2BO
۳,۰۳۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
زنگوله تبتی سایز متوسط TERRE
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
زنگوله چوب گلسرخ TERRE
۴۴۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
اکارینا پیکولو Terre گام صدا C1
۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
افکت Apito 3-tone whistle handcarved on a string مدل C-AP01
۳۷۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
افکت Aquaphone basic Ø 30 cm مدل AAP 633
۴۵,۲۲۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
افکت Birdflute fantasy bird مدل ATF 867
۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
افکت Caxix Ø gigante gourd bottom مدل AC 716
۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
افکت Caxixi small gourd bottomraffia مدل AC 713
۳۷۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
افکت Colanut rattle braided grip مدل AKN652
۵۶۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
افکت Colanut shaker L 25cm مدل AKS 777
۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
افکت crystal singing bowls 18 مدل Ekks 937
۲۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
افکت cymbal tingsha Ø 6.5cm var مدل ACT 856
۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
افکت Dance rattle large juju beans مدل AFR735B
۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
افکت Froggy L14 cm painted مدل AFR738B
۵۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
افکت Froggy L20 cm painted مدل AFR739B
۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
افکت Froggy L45 cm painted مدل AFR740B
۴,۳۳۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
افکت Froggy L9 cm painted مدل AFR734B
۳۳۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
افکت Juju shaker large beans مدل AJS778
۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
افکت Kayaba Raftrattle L 23 cm مدل EK 743
۶۷۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
افکت Okarina medium earthenware مدل EOK 876
۴۲۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
افکت Owl flute H 10 cm مدل AEF 308
۳۷۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
افکت Owl flute H 12 cm مدل AEF 309
۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
افکت Owl flute H 75 cm مدل AEF 307
۲۹۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
افکت Singing bowl cast Ø 20 cm مدل AKS 858
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
افکت Soundelephant 13 cm مدل AEL 003
۵۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
افکت Water Spring Bowl pro 40 cm مدل AWS 1100
٪۶
۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۹,۲۵۰,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
افکت Caxixi double gourd bottom lمدل AC 727
۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
شیکر استوانه ای BCH
۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
ویند سرف بادی مدل "Pouyaniz - Tourist Wind Sup 10'6
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۱۹ ساعت پیش)
Cega LY19 SW Harp
٪۶
۲,۴۳۰,۰۰۰
۲,۲۸۴,۰۰۰
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
CEGA str16pg romi harp
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
CEGA LY16 PW romi harp
۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
cega mini LY16 HB romi harp
۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
CEGA str16pd romi harp
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
چنگ رومی بلوط 10 سیم حلزون
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
چنگ رومی بلوط 16 سیم سیمرغ
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
چنگ رومی بلوط 7 سیم گوش ماهی
۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
زنبورک نقره ای آراکس
۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
اکارینا آلتو 6 سوراخ
۳۹۹,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
افکت جغد Owl flute H15
۵۳۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
پدل برد بادی مدل Bote - Drift Aero 10'8" Classic
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
چوبک شمالی مدل wood
۴۰,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
کازو مدل NN221
۸۸,۰۰۰ تومان
(۹ ساعت پیش)
پدال درام پرل مدل P-3000D
۱۰,۵۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
شیکر TERRE SEEDSHAKER XXL مدل JUJU
۹۱۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
زنگوله حلقه ای TERRE
۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
افکت Bells1 row pair braided on rope مدل AS 731
۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۲۲ ساعت پیش)
لیست قیمت سازهای افکت هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت سازهای افکت از لیست قیمت سازهای افکت کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر سازهای افکت کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین سازهای افکت های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر سازهای افکت های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲,۹۹۶,۱۴۹ تومان تا ۳,۶۶۱,۹۶۰ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های سازهای افکت در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب سازهای افکت به ترتیب الویت عبارتند از کرگ