ایمالز

لیست قیمت غلات و حبوبات

لیست قیمت غلات و حبوبات هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت غلات و حبوبات از لیست قیمت غلات و حبوبات کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر غلات و حبوبات کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
85,000 تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪8
59,500
55,000
تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
18,320 تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪48
24,900
12,900
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
8,000 تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
180,000 تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
34,000 تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
80,000 تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
240,000 تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪10
110,000
99,000
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪1
95,000
94,050
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪10
5,680
5,112
تومان
(۱ ساعت پیش)
٪11
9,000
8,010
تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
220,000 تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪7
105,000
98,000
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪40
16,900
10,140
تومان
(۱ ساعت پیش)
٪40
24,990
14,994
تومان
(۷ ساعت پیش)
8,000 تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
7,560 تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
96,492 تومان
(۷ ساعت پیش)
170,000 تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪5
275,000
261,250
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
136,680 تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪15
6,000
5,100
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪11
15,900
14,100
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪40
16,450
9,870
تومان
(۷ ساعت پیش)
٪30
23,800
16,700
تومان
(۷ ساعت پیش)
5,240 تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪40
17,900
10,740
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪16
270,000
228,000
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪16
15,900
13,410
تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
٪20
17,800
14,240
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪10
5,550
4,995
تومان
(۷ ساعت پیش)
9,450 تومان
(۷ ساعت پیش)
٪5
16,000
15,200
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪5
56,500
53,675
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪5
261,000
247,950
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
233,100 تومان
(۱۰ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪13
7,298
6,350
تومان
(۷ ساعت پیش)
٪40
16,000
9,600
تومان
(۱ ساعت پیش)
14,900 تومان
(۶ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪5
14,800
14,000
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪40
9,000
5,400
تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
17,800 تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
٪32
19,400
13,100
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪23
13,000
10,000
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪20
4,700
3,760
تومان
(۷ ساعت پیش)
٪14
18,200
15,600
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪26
30,000
22,300
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪9
5,500
5,000
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪12
14,900
13,112
تومان
(۱ روز و ۱۱ ساعت پیش)
٪14
14,250
12,300
تومان
(۷ ساعت پیش)
٪19
8,900
7,200
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
11,950 تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪15
25,500
21,700
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪15
142,500
121,200
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪7
30,900
28,800
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
9,900 تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪40
17,900
10,740
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪5
14,700
13,965
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
13,800 تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
2,800 تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
10,800 تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
12,800 تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
13,800 تومان
(۳ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪4
12,500
12,000
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪25
17,500
13,200
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
6,900 تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪49
21,500
10,950
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)