دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت میخ کوب (۱۴ بهمن)


میخکوب بادی رونیکس مدل RA-1850
(۱ ساعت پیش)
۱,۹۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴۰)
میخکوب بادی آروا اسکا مدل 3310
(۱ ساعت پیش)
٪۱۷
۱,۰۸۰,۰۰۰
۸۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۵)
میخ کوب بادی رونیکس مدل RA-CT64
(۱ ساعت پیش)
۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۲)
میخ کوب جیتول مدل 1850A
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۰)
میخ کوب بادی آنکور اسکا مدل F50
(۱ ساعت پیش)
٪۱۰
۸۹۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۵)
میخکوب بادی ای پی ان مدل NL1850A
(۱ ساعت پیش)
٪۸
۱,۸۹۸,۰۰۰
۱,۷۴۶,۱۶۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
میخکوب بادی رونیکس مدل RA-F30
(۱ ساعت پیش)
٪۱۶
۱,۸۹۸,۰۰۰
۱,۵۹۴,۳۲۰ تومان
فروشندگان (۱۵)
میخکوب بادی آروا اسکا مدل 3311
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۴۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میخکوب بادی آروا Arva تی مدل 3312
(۱ ساعت پیش)
٪۱۹
۲,۹۹۸,۰۰۰
۲,۴۲۸,۳۸۰ تومان
فروشندگان (۱۹)
میخکوب تی آنکور مدل  CT64
(۱ ساعت پیش)
٪۱۸
۱,۵۲۰,۰۰۰
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
میخکوب مکس مدل MF50
(۱ ساعت پیش)
۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
میخکوب بادی سوماک مدل F18-30
(۱ ساعت پیش)
٪۵
۳,۶۵۰,۰۰۰
۳,۴۶۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
میخکوب بادی CT64 جیت
(۱ ساعت پیش)
۴,۹۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
میخکوب شارژی براش لس محک کد NM-18B
(۱ ساعت پیش)
٪۱۵
۷,۲۰۰,۰۰۰
۶,۰۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
دستگاه میخکوب بادی اسکا هیوندای مدل AN-F50
(۲۳ ساعت پیش)
٪۵
۲,۲۹۸,۰۰۰
۲,۱۸۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
میخکوب بادی سوماک V زن مدل V-15AH
(۱ ساعت پیش)
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
میخکوب بادی سوماک دو پایه مدل N-50
(۱۵ ساعت پیش)
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
میخکوب بادی سوماک مدل F16-50
(۱۵ ساعت پیش)
۹,۰۳۸,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
میخکوب بادی اسکا کرون مدل CT38107
(۱ ساعت پیش)
٪۱۰
۲,۰۹۰,۰۰۰
۱,۸۸۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
تفنگ میخ کوب نوا مدل NTG9450
(۱۲ ساعت پیش)
٪۳
۹,۹۹۸,۰۰۰
۹,۶۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
میخ کوب پوکا مدل BNF501
(۱۵ ساعت پیش)
٪۴
۱,۱۸۰,۰۰۰
۱,۱۳۲,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
میخکوب بادی سوماک مدل T-64F
(۱ ساعت پیش)
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
میخکوب بادی ماکیتا مدل AF505N
(۲۳ ساعت پیش)
۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
میخکوب بادی جیت JIT 1850A Brad Nailer
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۷
۴,۱۸۸,۰۰۰
۳,۴۷۶,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
میخکوب بادی CT38070 کرون
(۱ ساعت پیش)
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
میخ کوب بادی آنکور تی پو مدل T50
(۵ ساعت پیش)
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
میخکوب بادی سوماک سرگرد مدل R-70PA
(۱۵ ساعت پیش)
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
دستگاه میخکوب اسکا آنکور مدل F30
(۵ ساعت پیش)
٪۳
۶۰۰,۰۰۰
۵۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
میخکوب بادی اکتیو مدل AC2050T
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۱,۹۶۴,۰۰۰
۱,۶۸۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
میخ کوب شارژی آاگ مدل B18N18LI
(۱ ساعت پیش)
٪۱۰
۴۸,۸۰۰,۰۰۰
۴۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
میخکوب بادی اسکا دامار مدل F50
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۸
۱,۵۲۰,۰۰۰
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
میخ کوب بادی نووا مدل NTA 1850
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
میخ کوب بادی ماکیتا مدل af506
(۱ ساعت پیش)
٪۱۱
۴,۳۰۰,۰۰۰
۳,۸۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
میخکوب بادی سوماک مدل F18-50
(۱۵ ساعت پیش)
۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
میخکوب برقی ۱۸۰۰ وات زوبر مدل KEN-F30
(۱ ساعت پیش)
٪۱۱
۱,۷۵۰,۰۰۰
۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
میخکوب تیپو انکور مدل 1650
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میخ کوب اسکا F 50 رونیکس مدل 1850A
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۷
۴,۲۰۰,۰۰۰
۳,۴۶۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میخکوب بادی هیوندای اسکا مدل HCN-9045
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۲۰
۱۴,۴۲۰,۰۰۰
۱۱,۵۶۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
میخکوب بادی سوماک سرگرد مدل R-90PA
(۱ ساعت پیش)
۳۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
میخکوب برقی سوماک مدل EF18/35
(۱۵ ساعت پیش)
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
میخکوب بادی کرون CT38106
(۱ ساعت پیش)
٪۱۰
۱,۹۸۰,۰۰۰
۱,۷۸۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
تفنگ میخکوب RSCO مدل NG3L
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخکوب بادی سوماک سرگرد مدل R-65PA
(۱۵ ساعت پیش)
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
میخ کوب بادی ای پی ان مدل NL50T
(۵ ساعت پیش)
۲,۴۳۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میخکوب بادی سوماک سرگرد مدل R-55 PA
(۱۵ ساعت پیش)
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
میخکوب بادی تیپو 64 نارکو
(۲۳ ساعت پیش)
٪۵
۳,۹۵۰,۰۰۰
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخ کوب اکسکورت مدل XDC21-232D
(۲۳ ساعت پیش)
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
میخکوب بادی هیوندای اسکا مدل HCN-8350
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
٪۱۳
۱۰,۹۹۵,۰۰۰
۹,۵۶۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
میخ کوب بولتانگ مدل چاشنی دار
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۸۷۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخکوب بادی شیلدر مدل sh-f50
(۲۳ ساعت پیش)
٪۵
۱,۸۰۴,۰۰۰
۱,۷۱۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میخکوب اسکا 50 رونیکس مدل Ronix 1850
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۶
۴,۱۸۸,۰۰۰
۳,۵۱۷,۹۲۰ تومان
فروشندگان (۲)
میخ کوب چاشنی خور مدل ۳۶۱
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخ کوب بادی کنزاکس مدل F50 اسکا KAN-1850
(۲۳ ساعت پیش)
٪۶
۱,۷۹۸,۰۰۰
۱,۶۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
میخ کوب بادی اکسکورت مدل xas01-f50
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخ کوب بادی f30
(۲۳ ساعت پیش)
۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخکوب برقی زوبر مدل K10471
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخ کوب برقی اکسکورت مدل XMT01-1022J
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخ کوب چاشنی خور دسته بلند 3 متری
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخ کوب بادی هیوندای مدل F50B
(۲۳ ساعت پیش)
٪۳
۱,۹۹۹,۰۰۰
۱,۹۳۸,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میخکوب بادی دامار مدل SK-50
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخکوب بادی ب آ مدل SK350-224C
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخکوب بادی به آ مدل ‏ 464-343C
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخکوب بادی ان ای سی مدل NEC 2510
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخ کوب جیتول مدل T50
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
٪۷
۳,۶۹۹,۰۰۰
۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میخ کوب بادی تیوان مدل T50
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲۰
۱,۷۹۶,۰۰۰
۱,۴۳۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخکوب شارژی میلواکی مدل M18CN16GA-202X
(۲۳ ساعت پیش)
۴۵,۱۵۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخ اسکا NAILS For Pneumatic Nailer F20
(۱۲ ساعت پیش)
۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخ اسکا NAILS For Pneumatic Nailer F50
(۱۲ ساعت پیش)
۱۶۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
سوزن میخکوب آلفا مدل F10-50
(۲۳ ساعت پیش)
۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه میخکوب NIV CN55
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۱۲,۶۴۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخکوب بادی TWDT اسکا مدل TW-18/30
(۵ روز و ۱۳ ساعت پیش)
٪۵
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخکوب بادی TWDT تی پو مدل TW-16/50
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
٪۸
۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخ کوب یونیکورن مدل 3801
(۲۳ ساعت پیش)
۲۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخ کوب بادی کرون مدل (F50) CT 38070
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میخکوب بادی هاردکس (F50)
(۲۳ ساعت پیش)
٪۲
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۴۶۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میخ کوب بادی مدل 2011
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخ کوب بادی توتال مدل GA18
(۲۳ ساعت پیش)
٪۷۹
۸,۵۰۰,۰۰۰
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میخ کوب کا ال مدل KLZC6041E
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۴,۷۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخکوب بادی اسکا جیت مدل JIT 1850
(۹ روز و ۱۶ ساعت پیش)
٪۹
۳,۹۷۰,۰۰۰
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میخکوب بادی AT-3010 پوما
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
منگنه کوب بادی دامار مدل 420380216
(۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میخکوب شارژی آاگ مدل B18N18LI-201C
(۲۳ ساعت پیش)
۴۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخکوب بادی دامار مدل ST64
(۲۳ ساعت پیش)
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخکوب بادی دامار مدل TIPO-50
(۵ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۱,۸۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخکوب بادی مدل CF505 کاربو Carbo
(۲۳ ساعت پیش)
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخکوب تیپو بادی دامار مدل DM-T50
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
دستگاه میخکوب NIV CN70
(۸ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۱۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخکوب بادی T64 جیت (کره ای) مدل RH-CT64
(۲۳ ساعت پیش)
٪۱۵
۵,۸۸۸,۰۰۰
۵,۰۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخ کوب بادی T هیوندای AN-T64
(۵ روز و ۱۶ ساعت پیش)
۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخکوب بادی TWDT اسکا مدل TW-18/50
(۲۳ ساعت پیش)
٪۴
۲,۲۰۰,۰۰۰
۲,۱۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخکوب بادی TWDT تی مدل TW-16.64
(۱۰ روز و ۱۷ ساعت پیش)
٪۵
۴,۱۰۰,۰۰۰
۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخ کوب بادی وسترن مدل YP02
(۵ روز و ۴ ساعت پیش)
٪۲۳
۲,۶۰۰,۰۰۰
۱,۹۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخ کوب بادی رنوایر مدل 1664ry
(۲۳ ساعت پیش)
۶,۷۴۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میخکوب بادی شیلدر مدل SH50
(۲۳ ساعت پیش)
٪۹
۱,۹۲۹,۰۰۰
۱,۷۵۸,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3
لیست قیمت میخ کوب هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت میخ کوب از لیست قیمت میخ کوب کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر میخ کوب کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین میخ کوب های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر میخ کوب های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۵,۱۱۰,۱۰۳ تومان تا ۶,۲۴۵,۶۸۲ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های میخ کوب در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب میخ کوب به ترتیب الویت عبارتند از رونیکس,آروا,آنکور,توسن پلاس, ...