ایمالز

لیست قیمت میخ کوب (6 بهمن)


تفنگ میخکوب بتون والتی تایوان مدل PT450V
٪۹
۶,۴۰۰,۰۰۰
۵,۸۵۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخکوب بادی رونیکس مدل RA-1850
٪۱۷
۱,۵۹۸,۰۰۰
۱,۳۳۳,۸۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
تفنگ میخکوب بتون کامرکس تایوان مدل COMREX CT-45
٪۴
۵,۸۹۰,۰۰۰
۵,۶۸۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
تفنگ میخکوب رونیکس مدل RH-0450
٪۳
۶,۴۹۸,۰۰۰
۶,۳۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
میخکوب بادی ای پی ان مدل NL1850A
٪۷
۱,۲۴۸,۰۰۰
۱,۱۵۹,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
میخکوب بادی آروا اسکا مدل 3311
٪۱۵
۹۹۷,۰۰۰
۸۴۷,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
میخکوب بادی ای اف 505 ماکیتا
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخ کوب اسکا جیت مدل JIT - F30
٪۱۱
۱,۲۹۸,۰۰۰
۱,۱۵۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
میخکوب بادی CT64 جیت
٪۱۶
۴,۲۹۸,۰۰۰
۳,۶۲۷,۰۰۰
تومان
(۶ ساعت پیش)
میخ کوب بادی آنکور اسکا مدل F50
٪۱۸
۷۹۰,۰۰۰
۶۴۳,۹۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
میخکوب بادی آروا اسکا مدل 3310
٪۲۰
۷۹۸,۰۰۰
۶۳۸,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دستگاه میخکوب اسکا آنکور مدل F30
۴۲۸,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخکوب بادی TP10-SK50 توسن پلاس
۲,۵۵۸,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخکوب تی آنکور مدل  CT64
٪۳
۱,۱۹۷,۰۰۰
۱,۱۶۱,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
میخکوب بادی اکتیو مدل AC1550F
٪۱۰
۱,۲۸۰,۰۰۰
۱,۱۵۱,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
میخکوب بادی سوماک V زن مدل V-15AH
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخکوب مدل 7530 رونیکس
٪۵
۲,۵۹۸,۰۰۰
۲,۴۷۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخکوب بادی تی پو رونیکس مدل RA-T50
٪۱۶
۱,۹۹۸,۰۰۰
۱,۶۶۹,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
تفنگ میخ کوب نوا مدل NTG9450
۶,۹۷۰,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
میخکوب بادی ان ای سی مدل NEC 2510
٪۱۴
۱,۲۵۸,۰۰۰
۱,۰۸۱,۸۸۰
تومان
(۱۵ ساعت پیش)
میخکوب بادی جیت JIT 1850A Brad Nailer
٪۱۶
۲,۸۹۸,۰۰۰
۲,۴۲۰,۰۰۰
تومان
(۶ ساعت پیش)
میخکوب بادی رونیکس مدل RA-F30
٪۱۷
۱,۲۹۸,۰۰۰
۱,۰۸۳,۵۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
میخکوب مکس مدل MF50
٪۱۳
۷۳۹,۹۰۰
۶۴۵,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
میخ کوب پوکا مدل BNF501
٪۶
۸۸۰,۰۰۰
۸۲۹,۹۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
میخکوب بادی سوماک سرگرد مدل R-65PA
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخ کوب شارژی آاگ مدل B18N18LI
۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
میخکوب بادی سوماک مدل F18-50
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخکوب بادی سوماک مدل F18-30
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
میخکوب بادی ماکیتا مدل AF505N
۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخکوب بادی تیوان مدل 1850
٪۱۰
۱,۰۷۰,۰۰۰
۹۶۳,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
تفنگ میخکوب بتن والته مدل PT45
٪۲
۶,۰۰۰,۰۰۰
۵,۸۹۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
میخ کوب جیتول مدل T50
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
تفنگ میخکوب هیلتی DX460 MX72
٪۱
۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴,۷۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخ کوب بادی اکتیو مدل AC-1030F
٪۱۰
۱,۰۸۰,۰۰۰
۹۷۱,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
میخ میخکوب 5000 عددی مدل F40 تینا فلز
۶۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخکوب بادی دامار مدل ST64
۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱ ساعت پیش)
میخکوب بادی دامار مدل TIPO-50
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
میخکوب بادی سوماک مدل T-64F
۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
میخکوب برقی سوماک مدل EF18/35
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخ اسکا NAILS For Pneumatic Nailer F30
۶۸,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخ اسکا NAILS For Pneumatic Nailer F40
۷۹,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
میخکوب تیپو انکور مدل 1650
٪۳
۸۹۹,۰۰۰
۸۷۵,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخ کوب بادی رونیکس مدل RA-CT64
٪۱۶
۲,۹۹۸,۰۰۰
۲,۵۱۶,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
منگنه کوب بادی ایکس کورت مدل XCORT AIR NAILER MODEL 1416
٪۱۸
۱,۲۰۰,۰۰۰
۹۹۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخ کوب شارژی هیلتی لیختن اشتاین HILTI BX 3-ME (02) AKKU-SETZGERÄT
٪۴
۶۷,۴۶۹,۰۰۰
۶۴,۴۴۶,۹۹۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخکوب برقی  35-10 میلی متر سوماک مدل EF1835
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخکوب بادی TWDT اسکا مدل TW-18/50
٪۷
۲,۰۹۰,۰۰۰
۱,۹۳۶,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
میخکوب بادی TWDT اسکا مدل TW-18/30
٪۸
۱,۷۲۷,۰۰۰
۱,۵۹۵,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
میخکوب برقی ۱۸۰۰ وات زوبر مدل KEN-F30
٪۷
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰
تومان
(۶ ساعت پیش)
میخ کوب یونیکورن مدل 3801
۲۱۰,۰۰۰ تومان
(۱۰ ساعت پیش)
تفنگ میخ کوب نووا مدل NTG-8460
۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخ کوب بادی هیوندای مدل F50B
٪۲۱
۲,۱۴۰,۰۰۰
۱,۶۸۰,۰۰۰
تومان
(۱۵ ساعت پیش)
میخ کوب هیلتی مدل DX 2 به همراه چاشنی
٪۷
۱۲,۷۵۰,۰۰۰
۱۱,۹۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
تفنگ پیچ و مهره میخکوب هیلتی لیختن اشتاین HILTI BOLZENSETZGERÄT DX 2
٪۶
۲۳,۲۶۱,۷۰۰
۲۱,۷۵۵,۲۳۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخکوب شارژی آاگ مدل B18N18LI-201C
٪۸
۳۵,۸۰۰,۰۰۰
۳۲,۹۵۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
میخکوب بادی مدل HX-1850 هاردکس
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخکوب بادی اکتیو مدل AC2050T
۱,۴۴۸,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخ کوب بادی آنکور تی پو مدل T50
٪۳
۸۹۹,۰۰۰
۸۷۰,۰۳۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
میخکوب بادی سوماک سرگرد مدل R-90PA
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
میخکوب بادی سوماک سرگرد مدل R-70PA
۲۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
میخکوب بادی سوماک مدل F16-50
۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
گان بتن هیلتی Hilti HDM500
٪۸
۳,۰۵۰,۰۰۰
۲,۸۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخکوب شارژی میلواکی مدل M18CN16GA-202X
٪۲
۴۵,۱۵۴,۰۰۰
۴۴,۲۵۰,۵۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخ کوب بادی ای پی ان مدل NL50T
٪۲۰
۲,۲۴۸,۰۰۰
۱,۷۹۸,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
تفنگ میخکوب آیرون مکس مدل IM-F1272
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخکوب بادی مدل CF505 کاربو Carbo
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخکوب بادی سوماک سرگرد مدل R-55 PA
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
میخکوب بادی کرون CT38106
٪۱۰
۱,۳۹۰,۰۰۰
۱,۲۵۱,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
میخکوب منگنه کوب برقی سوماک مدل E80-16
۳,۸۲۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
دستگاه میخکوب بادی مدل 16/64 LW ویستا
۲,۷۶۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
دستگاه تی ان کوب NIV ST64
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۷ ساعت پیش)
دستگاه میخکوب NIV CN55
۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخکوب بادی آروا Arva تی مدل 3312
٪۱۵
۱,۹۹۸,۰۰۰
۱,۶۹۸,۳۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
میخ کوب ماکیتا AF506
٪۴
۳,۳۰۰,۰۰۰
۳,۱۶۸,۰۰۰
تومان
(۶ ساعت پیش)
میخ کوب شارژی میلواکی آمریکا Milwaukee M18 FFN-0C
٪۶
۳۰,۲۱۰,۰۰۰
۲۸,۳۹۲,۳۷۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخ کوب شارژی میلواکی آمریکا Milwaukee FUEL M18 FNCS18 FNCS18GS-0X
٪۸
۲۵,۶۷۸,۵۰۰
۲۳,۵۲۳,۵۲۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخ کوب شارژی هیلتی لیختن اشتاین HILTI BX 3-BTG (02) AKKU-SETZGERÄT
٪۴
۷۲,۰۰۰,۵۰۰
۶۸,۹۰۹,۰۱۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
تفنگ میخکوب هیلتی لیختن اشتاین HILTI BOLZENSETZGERÄT DX 76
٪۴
۹۳,۰۴۶,۸۰۰
۸۹,۶۴۶,۱۶۰
تومان
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
تفنگ میخکوب هیلتی لیختن اشتاین HILTI DX 351 M E BOLZENSETZGERÄT
٪۶
۵۵,۳۸۵,۰۰۰
۵۲,۱۶۱,۵۹۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
تفنگ پیچ و مهره میخکوب هیلتی لیختن اشتاین HILTI DX 351-BT BOLZENSETZGERÄT
٪۴
۱۰۳,۰۱۶,۱۰۰
۹۹,۳۵۵,۱۵۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخ کوب اکسکورت مدل XDC21-232D
۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۵ ساعت پیش)
میخکوب بادی TWDT تی مدل TW-16.64
٪۷
۳,۸۳۶,۰۰۰
۳,۵۷۰,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
میخ کوب بادی ای پی ان مدل  NL1850A _1
۱,۲۴۰,۳۴۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
دکمه زن بادی مدل TWTD 8504
۲,۳۶۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۷ ساعت پیش)
میخکوب بادی اسکا کنزاکس مدل KAN-1850
٪۱۰
۱,۱۵۹,۰۰۰
۱,۰۴۸,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
میخکوب بادی TWDT تی پو مدل TW-16/50
٪۸
۲,۵۶۵,۰۰۰
۲,۳۷۲,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
میخ کوب بادی کرون مدل CT38107
۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان
(۱۹ ساعت پیش)
میخ کوب بادی کرون مدل (F50) CT 38070
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
میخ کوب بادی رونیکس مدل NL50T
۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
پوسته میخکوب والت مدل ct45_01
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخ کوب بادی کرون مدل CT38070
۱,۴۹۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخ میخکوب 2500 عددی مدل FT45 تینا فلز
٪۱۴
۹۹,۸۰۰
۸۵,۵۰۰
تومان
(۷ روز و ۱۵ ساعت پیش)
میخکوب بادی ب آ مدل SK350-224C
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخکوب بادی به آ مدل ‏ 464-343C
۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخکوب بادی سوماک دو پایه مدل N-50
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخ کوب جیتول مدل CT64
۳,۹۷۹,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
میخکوب شارژی آاگ آلمان AEG Powertools Akku-Nagler B18N18-0
٪۳
۲۱,۷۸۲,۳۶۰
۲۱,۰۵۶,۲۹۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخکوب بادی دامار DAMAR F50-B Pneumatic Nailer
۸۸۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخ اسکا NAILS For Pneumatic Nailer F50
٪۱۴
۱۰۹,۷۰۰
۹۴,۱۸۵
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخکوب بادی تیپو 64 نارکو
٪۳۰
۲,۶۸۹,۰۰۰
۱,۸۸۹,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخکوب تیپو بادی دامار مدل DM-T50
۱,۳۳۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخکوب بادی اسکا کرون مدل CT38107
٪۱۰
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۳۰۵,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
میخکوب شارژی 18 ولت ماکیتا مدل DPT351Z
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
دستگاه میخکوب بادی ماکوتا Makota TM F50
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
میخ کوب شارژی میلواکی آمریکا Milwaukee M18FN18GS-0X - FUEL
٪۶
۲۳,۶۶۴,۵۰۰
۲۲,۲۵۴,۷۰۰
تومان
(۳ روز و ۱ ساعت پیش)
میخ کوب شارژی هیلتی لیختن اشتاین HILTI BX 3-L (02) SETZGERÄT
٪۴
۶۸,۹۷۹,۵۰۰
۶۶,۰۵۹,۲۰۰
تومان
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
میخ کوب شارژی هیلتی لیختن اشتاین HILTI BX 3-BT (02) AKKU-SETZGERÄT
٪۴
۷۲,۰۰۰,۵۰۰
۶۸,۹۰۹,۰۱۰
تومان
(۵ روز و ۱ ساعت پیش)
لیست قیمت میخ کوب هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت میخ کوب از لیست قیمت میخ کوب کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر میخ کوب کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین میخ کوب های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر میخ کوب های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۸,۸۱۸,۷۷۰ تومان تا ۱۰,۷۷۸,۴۹۷ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های میخ کوب در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب میخ کوب به ترتیب الویت عبارتند از رونیکس,آنکور,آروا,چاشنی, ...