ایمالز

لیست قیمت بالشتک پشت سری (8 تیر)


دور گردنی هوشمند مدل کامفورت پلاس
٪۲۲
۲۹۸,۰۰۰
۲۳۲,۴۴۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
بالش دور گردنی مدل تراکشن بادی
٪۱۳
۱۵۰,۰۰۰
۱۳۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
بالش طبی مموری پشت گردنی EmsiG مدل MF12
٪۱۳
۵۲۸,۰۰۰
۴۵۸,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
دور گردنی طبی هوشمند مدل H
٪۲۲
۲۶۰,۰۰۰
۲۰۲,۸۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
بالش بادی گردنی
۲۸,۶۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
بالش مموری فوم دور گردنی ورنا
٪۹
۴۲۵,۰۰۰
۳۸۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
پشت کمری خودرویی هوشمند
٪۲۵
۳۲۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
بالش مسافرتی و ماساژور شیائومی LF-TJ001
٪۸
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۲۹۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
دورگردنی M  هوشمند
۲۳۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشت کمری طبی باسئوس مدل CRTZ01-A01
٪۲۶
۹۲۵,۰۰۰
۶۸۵,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
بالش دور گردنی مسافرتی
۲۵,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
پشتی طبی حرفه ای زیفِن بَک
۴۹۲,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
بالش دور گردنی سفری هوشمند M
٪۱۱
۲۸۰,۰۰۰
۲۴۸,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشتی کمری ورنا
۲۳۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
دورگردنی طبی مدی فوم
٪۶
۴۰۰,۰۰۰
۳۷۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
دورگردنی طبی ایلیا مدل 110
۴۶,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
دور گردنی بادی
۲۲,۵۰۰تومان
(۵ روز و ۱ ساعت پیش)
دور گردنی الیافی
۴۱,۵۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشتی کمری طبی باراد
٪۳
۱۹۵,۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشتی کمری ستاره ای هوشمند
۲۷۷,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشت کمری طبی مدی فوم MEDI FOAM
٪۳
۵۵۰,۰۰۰
۵۳۵,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
بالشتک صندلی مدل 007
۸۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
بالش دور گردنی کدG01
۱۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
بالش دور گردنی مدل ZM
۲۴,۹۶۰تومان
(۹ ساعت پیش)
بالش دور گردنی هوشمند مدل M
۲۲۰,۵۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشتی طبی طرح ماساژ
٪۱۱
۱۹۰,۰۰۰
۱۷۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
پشتی طبی درمان پژوه مدل Simple
۱۲۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
بالشت گردنی ورنا مدل پارچه ای
٪۳۵
۴۸۷,۲۰۰
۳۱۷,۵۲۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
بالشت گردنی پلی اورتان درمان پژوه
۲۶۰,۳۸۰تومان
(۲ روز و ۱ ساعت پیش)
پشت گردنی صندلی خودرو دو عددی مدل 004
۸۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
پشت گردنی صندلی خودرو دو عددی مدل 006
۸۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
پشت کمری طبی امسیگ مدل MF10-E
۵۴۵,۳۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
بالش دور گردنی مدل b_1800
۵۳,۲۰۰تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
بالشت پشت کمری طبی مدل اداری هوشمند
۲۸۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
پشت کمری هوشمند مدل Home
۲۹۲,۰۰۰تومان
(۱۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
بالش گردن مخصوص خودرو باراد مدل حامی
٪۲۳
۳۸۰,۰۰۰
۲۹۳,۵۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
دورگردنی بادی
٪۱۱
۶۵,۰۰۰
۵۸,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
دورگردنی هوشمند مدل کودک
۱۷۷,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
بالشت گردنی
۷۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
 پشتی طبی ساده
۱۵۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
بالش بادی گردنی سینکو (sinco)
۷۵,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشت کمری ورنا مدل 01
۳۳۳,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
بالش گردنی طرح خرس
۱۰۸,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشت کمری دکتر بیست مدل Massager
۳۶۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
دور گردنی طبی مدل 100
۴۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
دورگردنی گرین رست مدل GR 132
٪۱۲
۳۷۰,۰۰۰
۳۲۵,۶۰۰تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
پشتی طبی کالتکس مدل Flat
۱۷۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
دور گردنی سوفی مدل SOFI NT32
٪۷
۱۸۸,۰۰۰
۱۷۵,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
بالش دور گردنی الیافی بیوتی بیسیک
۸۰,۰۰۰تومان
(۱۰ روز و ۱۴ ساعت پیش)
بالشتک ارتوپدی اوتک ORing
۲۶۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
پشت گردنی صندلی خودرو دو عددی مدل 002
۸۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۳ ساعت پیش)
پشت گردنی صندلی خودرو دو عددی مدل 0013
۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
پشت گردنی صندلی خودرو دو عددی مدل 0014
۸۰,۰۰۰تومان
(۱۸ روز و ۱۴ ساعت پیش)
پشت گردنی صندلی خودرو دو عددی مدل 0016
۸۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۳ ساعت پیش)
دورگردنی ویسکوتکس مدل Ellipse Collar
۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
بالش دور گردنی امسیگ مدل MF12-E
٪۱۲
۶۰۰,۰۰۰
۵۲۷,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
پشت کمری طبی باراد مدل LS2
۷۹۲,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشت کمری طبی زیفن مدل 010
۶۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
بالش دور گردنی مدل تراکشن بادی سایز XL
۱۵۱,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
بالش دور گردنی مدل تراکشن بادی سایز M
۱۴۵,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
ک نودِل (نودل گردنی) هیدروجیم HG020
۲۷۵,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
بالش پشتی کمری مموری فوم هریس
۳۴۵,۰۰۰تومان
(۱۴ روز و ۱۴ ساعت پیش)
بالش دور گردنی مدل KA
٪۴۰
۷۵,۰۰۰
۴۵,۰۰۰تومان
(۱۵ روز و ۱۴ ساعت پیش)
دورگردنی طبی کالتکس مدل U کد 009
۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
بالش دور گردنی Tima  کدP02
۳۸,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
بالش گردنی مدل S1
۵۰,۰۰۰تومان
(۱۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
بالش گردنی مدل MHR
۴۳,۵۰۰تومان
(۶ روز و ۱۴ ساعت پیش)
بالش دور گردنی مدل Simple
۶۵,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
بالشتک دوکاره طب و صنعت تک سایز
٪۵
۴۰۰,۰۰۰
۳۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
مجموعه دورگردنی و چشم بند ورنا کد TN01
۳۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
بالش بادی دورگردنی دبلیو اس دی
۳۸,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۴ ساعت پیش)
بالش محافظ گردن
۴۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
بالش گردنی الیاف
۴۷,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
بالش مموری فوم دورگردنی رایا مدل B
۵۸۹,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۳ ساعت پیش)
زیر گردنی تی لش Tlash
۱۱۰,۰۰۰تومان
(۱۴ ساعت پیش)
پشتی طبی مموری درمان پژوه
۳۰۶,۳۶۰تومان
(۱ روز و ۹ ساعت پیش)
لیست قیمت بالشتک پشت سری هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت بالشتک پشت سری از لیست قیمت بالشتک پشت سری کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر بالشتک پشت سری کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین بالشتک پشت سری های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر بالشتک پشت سری های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲۴۹,۳۷۴ تومان تا ۳۰۴,۷۹۱ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های بالشتک پشت سری در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب بالشتک پشت سری به ترتیب الویت عبارتند از زیکلاس مد,کمری,امسیگ,اینتکس, ...