دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت هود (14 آذر)


هود مخفی کن مدل آرتیما 2 سایز 70
(۱ ساعت پیش)
٪۲۱
۳,۰۸۰,۰۰۰
۲,۴۳۳,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۴۸)
هود مخفی بیمکث مدل B2068U سایز 70
(۱ ساعت پیش)
٪۱۳
۲,۷۵۰,۴۰۰
۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۶)
هود کن مدل 1440 مخفی CAN سایز 60
(۱ ساعت پیش)
۲,۴۹۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۴)
هود آشپزخانه استیل البرز مدل SA-506 مخفی
(۱ ساعت پیش)
٪۳۹
۲,۳۰۰,۰۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۹)
هود مورب بیمکث مدل B2032U سایز ۹۰
(۱ ساعت پیش)
٪۱۸
۳,۶۵۲,۰۰۰
۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۱)
 هود مخفی بیمکث مدل B2030U
(۱ ساعت پیش)
٪۸
۲,۰۶۰,۰۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۲)
هود زیر کابینتی بیمکث B4002 U سایز90
(۱ ساعت پیش)
٪۲۲
۲,۶۹۲,۹۰۰
۲,۱۱۳,۹۲۰ تومان
فروشندگان (۲۱)
هود کن مدل آرتیما 7 مشکی
(۱ ساعت پیش)
٪۲۱
۲,۹۷۰,۰۰۰
۲,۳۵۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴۸)
هود بیمکث مدل 2045 سایز 90
(۱ ساعت پیش)
٪۲۲
۴,۶۱۹,۹۰۰
۳,۶۲۶,۶۲۰ تومان
فروشندگان (۳۲)
هود مخفی آلتون مدل H603S
(۱ ساعت پیش)
٪۱۵
۳,۱۹۰,۰۰۰
۲,۷۱۱,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۴۵)
هود مخفی کن مدل 1450 سایز 90
(۱ ساعت پیش)
٪۲۳
۳,۸۷۰,۰۰۰
۲,۹۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۴)
هود کن مدل اطلس سایز 90
(۱ ساعت پیش)
٪۲۳
۳,۶۷۰,۰۰۰
۲,۸۴۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴۴)
هود بیمکث مدل ۲۰۵۱ سایز 90 مشکی
(۱ ساعت پیش)
٪۲۲
۲,۵۰۹,۹۰۰
۱,۹۷۰,۲۷۰ تومان
فروشندگان (۱۸)
هود مخفی H64-TB اخوان سایز 70
(۱ ساعت پیش)
۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۰)
هود مورب بیمکث مدل B2067U سایز 90
(۱ ساعت پیش)
٪۱۸
۲,۳۶۸,۰۰۰
۱,۹۴۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۵)
هود اخوان مدل H64-TS
(۱ ساعت پیش)
٪۱۲
۲,۱۹۴,۰۰۰
۱,۹۳۰,۷۲۰ تومان
فروشندگان (۳۰)
هودمخفی اخوان مدل H64-TCS
(۱ ساعت پیش)
۲,۴۰۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۰)
فر برقی اخوان مدل F42 PRO
(۱ ساعت پیش)
۹,۵۳۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۲)
هود بیمکث مدل B2052U مخفی سایز 70
(۱ ساعت پیش)
٪۱۸
۲,۷۰۷,۰۰۰
۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۸)
هود مخفی اخوان مدل H64-TG
(۱ ساعت پیش)
٪۸
۲,۲۹۰,۰۰۰
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۴)
هود مخفی بیمکث مدل B 2071 U
(۱ ساعت پیش)
٪۲۲
۳,۲۴۲,۹۰۰
۲,۵۴۵,۶۷۰ تومان
فروشندگان (۲۱)
هود مورب بیمکث مدل B2027U سایز ۹۰
(۱ ساعت پیش)
٪۱۵
۳,۴۳۴,۴۰۰
۲,۹۱۹,۲۴۰ تومان
فروشندگان (۳۱)
هود مخفی اخوان مدل H64-TM
(۱ ساعت پیش)
٪۱۶
۲,۹۸۱,۷۹۰
۲,۵۰۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۴)
هود مخفی اخوان مدل H64 TH
(۱ ساعت پیش)
٪۱۵
۲,۷۹۴,۰۰۰
۲,۳۶۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۴)
هود کن مدل 1430 شومینه CAN سایز 90
(۱ ساعت پیش)
۳,۰۵۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴۰)
هود اخوان کد H16 سایز 90
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲,۰۸۸,۵۵۵
۱,۷۹۸,۳۳۵ تومان
فروشندگان (۲۱)
هود اونیکس کن مدل onyx – B
(۱ ساعت پیش)
۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۱)
هود بیمکث مدل 2063 سایز 90
(۱ ساعت پیش)
٪۲۲
۴,۵۷۲,۹۰۰
۳,۵۸۹,۷۲۰ تومان
فروشندگان (۲۸)
هود مخفی مدل پنو داتیس
(۱ ساعت پیش)
۲,۷۵۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۸)
هود مخفی استیل البرز مدل SA 503
(۱ ساعت پیش)
۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۷)
هود شومینه اخوان H49TS
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۳,۰۲۱,۵۰۰
۲,۵۹۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۵)
هود شومینه ای بیمکث B 116 U سایز 90
(۱ ساعت پیش)
٪۱۹
۴,۵۳۵,۹۰۰
۳,۶۷۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۱)
هود آلتون مدل   H315
(۱ ساعت پیش)
٪۱۶
۳,۴۱۰,۰۰۰
۲,۸۸۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۴)
هود شومینه ای بیمکث B7004 U سایز 90
(۱ ساعت پیش)
٪۲۰
۳,۲۵۳,۹۰۰
۲,۶۰۳,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۲۲)
هود مخفی داتیس مدل فالکن Falcon
(۱ ساعت پیش)
۴,۰۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۷)
هود مورب آلتون مدل  H313
(۱ ساعت پیش)
٪۱۶
۴,۲۹۰,۰۰۰
۳,۶۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۵)
هود شومینه ای استیل البرز SA-106
(۱ ساعت پیش)
٪۵
۲,۷۳۸,۰۰۰
۲,۶۰۱,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۲۵)
هود آشپزخانه مورب مدل B2066U بیمکث سایز 90
(۱ ساعت پیش)
٪۲۲
۳,۱۰۷,۹۰۰
۲,۴۳۹,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۲۸)
هود شومینه ای بیمکث B2010 U سایز 60
(۱ ساعت پیش)
٪۲۲
۳,۶۵۲,۹۰۰
۲,۸۶۷,۵۲۰ تومان
فروشندگان (۲۱)
هود استیل البرز مدل sa-107 سایز 60
(۱ ساعت پیش)
٪۵
۲,۷۳۸,۰۰۰
۲,۶۰۱,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۳۱)
هود H 64 اخوان
(۱ ساعت پیش)
٪۱۵
۲,۱۹۵,۰۰۰
۱,۸۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۷)
هود اخوان کد H4
(۱ ساعت پیش)
۲,۷۷۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۶)
هود استیل البرز مدل sa-432
(۱ ساعت پیش)
۳,۱۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۰)
هود مورب بیمکث مدل B 2038 U سایز 90
(۱ ساعت پیش)
٪۱۸
۳,۵۸۹,۰۰۰
۲,۹۴۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۲)
هود مخفی آلتون مدل H607B
(۱ ساعت پیش)
۲,۷۳۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۴)
هود آلتون مدل H316
(۱ ساعت پیش)
٪۱۶
۴,۶۲۰,۰۰۰
۳,۹۰۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۳)
هود مخفی اخوان مدل H64-TL
(۱ ساعت پیش)
۲,۲۲۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۳)
هود شومینه اخوان H63-T سایز 90
(۱ ساعت پیش)
٪۱۵
۳,۶۲۹,۱۷۲
۳,۰۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۰)
هود مخفی SA505 استیل البرز
(۱ ساعت پیش)
٪۵
۲,۲۴۷,۰۰۰
۲,۱۳۴,۶۵۰ تومان
فروشندگان (۳۲)
هود شومینه ای اخوان مدل H89
(۱ ساعت پیش)
٪۱۴
۲,۸۴۴,۵۸۶
۲,۴۳۲,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۳۹)
هودمخفی اخوان مدل H64-TP سایز 70
(۱ ساعت پیش)
٪۱۵
۲,۳۱۶,۶۹۲
۱,۹۶۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۶)
هود  آلتون مدل h603 b
(۱ ساعت پیش)
۲,۶۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۱)
هود مخفی درسا مدل آرام
(۱ ساعت پیش)
٪۲۶
۲,۵۱۵,۰۰۰
۱,۸۴۸,۵۲۵ تومان
فروشندگان (۱۶)
هود مخفی اخوان کد H64-T
(۱ ساعت پیش)
٪۱۵
۲,۱۹۴,۷۱۷
۱,۸۵۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۶)
هود مخفی SA504 استیل البرز
(۱ ساعت پیش)
٪۵
۲,۲۸۷,۰۰۰
۲,۱۷۲,۶۵۰ تومان
فروشندگان (۲۴)
هود مورب بیمکث مدل B2069U سایز 90
(۱ ساعت پیش)
٪۱۸
۴,۲۰۹,۰۰۰
۳,۴۵۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۶)
هود مخفی آلتون H604B
(۱ ساعت پیش)
۲,۸۲۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۴)
هود مخفی اخوان مدل H64-EMF
(۱ ساعت پیش)
۲,۷۷۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۴)
هود کن مدل پاردیک سایز 90
(۱ ساعت پیش)
٪۱۵
۴,۵۷۰,۰۰۰
۳,۸۸۴,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲۰)
هود شومینه ای سایز 90 بیمکث B2005U
(۱ ساعت پیش)
٪۲۲
۳,۱۴۶,۹۰۰
۲,۴۷۰,۳۱۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
هود مورب کد H63 اخوان
(۱ ساعت پیش)
٪۱۵
۳,۶۲۹,۰۰۰
۳,۰۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۵)
هود آشپزخانه درسا مدل دیانا
(۱ ساعت پیش)
٪۲۶
۲,۳۶۴,۰۰۰
۱,۷۳۷,۵۴۰ تومان
فروشندگان (۱۵)
هود داتیس مدل کلاسیک الترا Classic Ultra
(۱ ساعت پیش)
٪۵
۵,۰۴۱,۰۰۰
۴,۷۸۸,۹۵۰ تومان
فروشندگان (۲۷)
هود مخفی آلتون مدل H607S
(۱ ساعت پیش)
۲,۸۲۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۲)
هود آشپزخانه استیل البرز مدل SA-431
(۱ ساعت پیش)
٪۱۷
۳,۷۳۷,۳۰۰
۳,۱۲۰,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۲۶)
هود شومینه ای بیمکث مدل B2064U
(۱ ساعت پیش)
٪۲۲
۳,۱۰۷,۹۰۰
۲,۴۳۹,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۲۶)
هود مخفی کن مدل 1450/60 مشکی
(۱ ساعت پیش)
۲,۸۷۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۴)
هود درسا مدل مایا سایز 90
(۱ ساعت پیش)
٪۲۶
۲,۴۸۶,۰۰۰
۱,۸۲۷,۲۱۰ تومان
فروشندگان (۱۴)
هود اخوان مدل h69 سایز 90
(۱ ساعت پیش)
۴,۱۰۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۱)
1 2 3 4 5 6 17
لیست قیمت هود هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت هود از لیست قیمت هود کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر هود کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین هود های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر هود های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲۹۳,۰۹۵ تومان تا ۳۵۸,۲۲۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های هود در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب هود به ترتیب الویت عبارتند از کن,بیمکث,اخوان,داتیس, ...