ایمالز

لیست قیمت تصفیه هوا


دستگاه تصفیه هوا جی پلاس مدل GAP-J670I
٪۱۰
۶,۹۰۰,۰۰۰
۶,۲۰۹,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
دستگاه تصفیه هوا بیورر آلمان Beurer LW 230 weiß
٪۲۷
۶,۰۰۰,۰۰۰
۴,۴۰۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
OZON 608 Air Purifier
٪۲۸
۹,۰۰۰,۰۰۰
۶,۴۹۹,۹۹۹
تومان
(۵ ساعت پیش)
تصفیه هوا آلما پرایم مدل AP421
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
Samsung J41 Air Purifier
٪۱۱
۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
تصفیه کننده هوا شیائومی مدل Pro
۷,۹۹۱,۱۹۰ تومان
(۱۷ ساعت پیش)
OZON 602 Air Purifier
٪۱۹
۶,۹۰۰,۰۰۰
۵,۵۹۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
Beurer LR330 Air Purifier-Humidifier
٪۱۲
۱۱,۱۵۰,۰۰۰
۹,۸۰۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
دستگاه تصفیه کننده هوا مام مدل PURIFY A1
٪۲۲
۸۹۲,۰۰۰
۶۹۸,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
تصفیه هوا آلما پرایم مدل AP363
٪۷
۸,۶۰۰,۰۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
تصفیه هوا پارس خزر مدل بلو اسکای
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
Xiaomi Mi Air Purifier Filter
٪۵
۱,۵۵۴,۸۰۰
۱,۴۷۹,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
OZON 901 Air Purifier
٪۱۵
۹,۹۰۰,۰۰۰
۸,۳۹۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
تصفیه هوا آلما پرایم مدل AP341
٪۲۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دستگاه تصفیه هوا جی پلاس مدل GAP-J450I
٪۱۰
۴,۹۰۰,۰۰۰
۴,۳۹۹,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
Honeywell Air Touch Air Purifier
٪۶
۱۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۱,۸۹۹,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
تصفیه کننده هوا سامسونگ مدل AC-G35
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۸ ساعت پیش)
تصفیه هوا آلما پرایم مدل AP152
٪۱۶
۳,۱۰۰,۰۰۰
۲,۶۰۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
تصفیه هوای جی‌پلاس مدل 450IK
٪۱۲
۴,۹۰۰,۰۰۰
۴,۳۱۲,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
دستگاه تصفیه هوا بیورر آلمان Beurer LR 500 Connect
٪۴
۲۳,۵۴۵,۷۸۰
۲۲,۵۱۷,۵۸۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
Blueair Classic 680i
٪۱۱
۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۸,۲۴۵,۰۰۰
تومان
(۸ ساعت پیش)
Blueair Classic 280i
٪۷
۱۳,۱۹۰,۰۰۰
۱۲,۳۰۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
دستگاه تصفیه هوا سامسونگ مدل C60
٪۵
۲۳,۸۰۰,۰۰۰
۲۲,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
Easy Well  Air Purifier ACE12
٪۷
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۹۰۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
تصفیه هوا آلما پرایم مدل AP361
۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
تصفیه هوا آلما پرایم مدل AP121
٪۱۴
۲,۹۰۰,۰۰۰
۲,۴۸۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
تصفیه هوا آلما پرایم مدل  AP241
٪۷
۳,۱۰۰,۰۰۰
۲,۸۹۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
دستگاه تصفیه هوا بیورر آلمان BEURER Luftreiniger Beurer LR 310
٪۷
۱۴,۳۹۴,۸۰۰
۱۳,۳۶۶,۶۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دستگاه تصفیه هوا جی پلاس مدل GAP-670IK
٪۱۲
۶,۹۰۰,۰۰۰
۶,۰۷۲,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دستگاه تصفیه هوا فیلیپس Philips 4000i Series Luftreiniger
٪۶
۲۷,۲۰۰,۰۰۰
۲۵,۴۵۲,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
Blueair Classic 205
٪۸
۹,۹۸۰,۰۰۰
۹,۱۹۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
تصفیه هوا آلما پرایم مدل AP362
٪۱۰
۹,۴۰۰,۰۰۰
۸,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
تصفیه هوا آلما پرایم مدل AP151
٪۱۶
۳,۱۰۰,۰۰۰
۲,۵۹۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
فیلتر هپا تصفیه هوا KC-M260UV سایا
٪۳
۶۵۰,۰۰۰
۶۳۱,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دستگاه تصفیه هوا دایسون انگلستان Dyson Pure Humidify+Cool
٪۲
۵۱,۹۴۰,۰۰۰
۵۰,۷۷۴,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
Neotec XJ-902
٪۲۴
۱,۲۰۰,۰۰۰
۹۱۲,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
Honeywell Air Touch P  Air Purifier
٪۳۳
۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۰,۹۹۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
Fellowes Aeramax DX95 Air Purifier
٪۷
۱۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۰,۶۰۲,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
HYUNDAI AIR PURIFIER EOS-501D
٪۵
۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
تصفیه هوای ایرجوی | airjoy مدل AJ 3500
٪۳
۸,۱۰۰,۰۰۰
۷,۸۸۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دستگاه تصفیه هوا هون لند مدل XJ8200
٪۱۰
۲۹,۴۰۰,۰۰۰
۲۶,۴۶۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستگاه تصفیه هوا دایسون انگلستان Dyson Pure Cool Me weiß
٪۸
۲۰,۵۶۴,۰۰۰
۱۹,۰۲۱,۷۰۰
تومان
(۴ روز پیش)
دستگاه تصفیه هوا دایسون انگلستان Dyson AM09 Hot + Cool schwarz
٪۵
۳۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۰,۱۳۵,۸۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دستگاه تصفیه هوای شیائومی مدل Mijia Air Purifier F1
٪۱۱
۶,۹۹۹,۰۰۰
۶,۲۴۹,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دستگاه تصفیه هوا بیورر آلمان  Beurer maremed MK 500
٪۹
۱۸,۵۵۰,۰۰۰
۱۶,۹۵۸,۹۴۰
تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
تصفیه هوای لویت مدل Core 300
۱۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
Blueair Classic 505
٪۶
۱۷,۶۰۰,۰۰۰
۱۶,۴۸۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
Blueair Classic 405
٪۱۳
۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۲,۶۸۵,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
دستگاه تصفیه هوا ماشینی هوشمند مدل Ariel 828
٪۷
۲,۳۴۳,۵۰۰
۲,۱۸۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دستگاه تصفیه کننده هوا مدل N339A
٪۵
۴۳۳,۰۰۰
۴۱۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
دیسپنسر پدالی (دستگاه ضدعفونی کننده دست)
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
کیت تست هوای بیسوس Baseus Formaldehyde Detector ACJHQ-01-1
٪۲۷
۱۳۵,۰۰۰
۹۹,۰۰۰
تومان
(۴ روز پیش)
دستگاه تصفیه کننده هوا تی سی ال مدل KJ300F-A1
٪۶
۵,۲۵۰,۰۰۰
۴,۹۵۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
تصفیه هوا philips AC2889
۲۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دستگاه تصفیه هوا سامسونگ مدل (AX5500 (AX60
٪۲
۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۷,۷۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دستگاه تصفیه هوا نئوتک AP-HC600A
۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
دستگاه تصفیه هوا بویمن Baumen مدل Z400-A
٪۴
۳,۹۵۶,۰۰۰
۳,۷۹۸,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
لیست قیمت تصفیه هوا هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت تصفیه هوا از لیست قیمت تصفیه هوا کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر تصفیه هوا کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین تصفیه هوا های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر تصفیه هوا های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۹,۶۹۲,۱۹۷ تومان تا ۱۱,۸۴۶,۰۱۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های تصفیه هوا در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب تصفیه هوا به ترتیب الویت عبارتند از شیائومی,پارس خزر,سامسونگ,ال جی, ...