دسته‌بندی کالاها

قیمت خرید موکت در رنگ ها و طرح های مختلف (16 آذر)


پالاز موکت طرح شبنم
(۲ ساعت پیش)
۱۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۵)
پالاز موکت طرح پونه
(۲ ساعت پیش)
۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۵)
پالاز موکت طرح صنوبر
(۲ ساعت پیش)
٪۳
۳۹۰,۰۰۰
۳۷۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۸)
پالاز موکت طرح پامچال
(۲ ساعت پیش)
۱۸۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۸)
موکت ظریف مصور طرح سایه
(۶ ساعت پیش)
۴۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
پالاز موکت طرح نیلوفر
(۱۵ ساعت پیش)
۱۹۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۴)
موکت ظریف مصور طرح پارتاک کد 2475
(۱۵ ساعت پیش)
٪۲
۴۶,۵۰۰
۴۵,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
پالاز موکت طرح الماس
(۲ ساعت پیش)
٪۲
۳۹۵,۰۰۰
۳۸۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۵)
پالاز موکت طرح یاسمن
(۲ ساعت پیش)
۲۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۵)
پالاز موکت طرح خزان
(۲ ساعت پیش)
۲۱۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۱)
پالاز موکت طرح راش
(۲ ساعت پیش)
٪۸
۲۳۸,۰۰۰
۲۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۵)
موکت پالاز طرح یاس
(۱۵ ساعت پیش)
٪۵
۴۰۰,۰۰۰
۳۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۵)
موکت ظریف مصور طرح ساینا 1 در 3
(۱۵ ساعت پیش)
٪۲
۴۷,۷۰۰
۴۶,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
موکت پارس طرح پاسارگاد
(۲ ساعت پیش)
۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
پالاز موکت طرح ساج
(۲ ساعت پیش)
۱۳۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
پالاز موکت طرح سایه
(۱۵ ساعت پیش)
٪۵
۴۲,۰۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
موکت ظریف مصور طرح رها زیتونی کد 7051
(۱۵ ساعت پیش)
٪۴
۱۴۱,۳۰۰
۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
موکت ظریف مصور طرح الیکا کد 2375
(۱۵ ساعت پیش)
٪۲
۴۶,۵۰۰
۴۵,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
موکت ظریف مصور طرح جلفا
(۲ ساعت پیش)
٪۶
۵۲,۰۰۰
۴۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
موکت طرح پارکت همدان موکت
(۱۵ ساعت پیش)
۳۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
موکت طرح برگریزان پارس
(۱۵ ساعت پیش)
۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
موکت طرح اسپرینگ
(۱۵ ساعت پیش)
٪۵
۳۸,۰۰۰
۳۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
موکت ظریف مصور طرح واج 1*3
(۱۵ ساعت پیش)
٪۴
۲۲۷,۹۰۰
۲۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
موکت پارس طرح کبریتی
(۱۵ ساعت پیش)
۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
موکت طرح چیکا  ظریف مصور
(۱۵ ساعت پیش)
۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
پالاز موکت طرح نسیم
(۲ ساعت پیش)
۱۶۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
پالاز موکت طرح میخک
(۲ ساعت پیش)
۱۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
موکت ظریف مصور طرح هرمس دلفینی کد 5541
(۲ ساعت پیش)
٪۸
۳۸۳,۱۰۰
۳۵۳,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
موکت ظریف مصور طرح دیبا 0722
(۱۵ ساعت پیش)
۳۸,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
موکت ظریف مصور طرح ماهور 1331
(۱۵ ساعت پیش)
۳۶,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
موکت ظریف مصور طرح شراره 0122
(۱۵ ساعت پیش)
۴۱,۹۵۰ تومان
فروشندگان (۲)
موکت آرتا طرح بلژیک 13619
(۱۵ ساعت پیش)
۱۴۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
موکت پارس طرح کیانا
(۲ ساعت پیش)
۳۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
موکت ظریف مصور طرح مارلیک 8223
(۱۵ ساعت پیش)
٪۲
۵۹,۱۰۰
۵۸,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
موکت ظریف مصور طرح اطلس 5461
(۱۵ ساعت پیش)
۷۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
موکت ظریف مصور طرح النا 1 در 3
(۱۵ ساعت پیش)
٪۴
۲۲۷,۹۰۰
۲۱۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
موکت طرح دنیز نگین مشهد
(۱۵ ساعت پیش)
٪۱۳
۳۸,۰۰۰
۳۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پالاز موکت طرح بوریا
(۱۵ ساعت پیش)
۱۲۹,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
موکت ظریف مصور طرح مانا اکو کد 2111
(۱۵ ساعت پیش)
٪۴
۱۹۲,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
موکت ظریف مصور طرح مارال
(۶ ساعت پیش)
٪۱۴
۴۲,۴۰۰
۳۶,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
موکت ظریف مصور طرح آپادانا کد 6821
(۱۵ ساعت پیش)
٪۱
۷۶,۵۰۰
۷۵,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
موکت ظریف مصور طرح آیلا کد 7011
(۱۵ ساعت پیش)
٪۲
۵۷,۳۰۰
۵۶,۳۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
موکت ظریف مصور طرح سیمین 8223
(۱۵ ساعت پیش)
۴۰,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
موکت طرح رم آرتا موکت
(۱۵ ساعت پیش)
٪۵
۴۴,۰۰۰
۴۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
موکت ظریف مصور طرح مارال 0961
(۱۵ ساعت پیش)
٪۲
۴۰,۵۰۰
۳۹,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
موکت پارس طرح ماهور
(۱۵ ساعت پیش)
۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
موکت طرح الوان فیروزه یزد
(۱۵ ساعت پیش)
۲۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
موکت طرح عروسکی
(۱۵ ساعت پیش)
۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
موکت ظریف مصور طرح رها
(۶ ساعت پیش)
٪۴
۱۳۵,۹۰۰
۱۳۰,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
موکت ظریف مصور طرح رادین 3521
(۱۵ ساعت پیش)
۷۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
موکت ظریف مصور طرح اروند 8742
(۱۵ ساعت پیش)
۴۷,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
موکت ظریف مصور طرح ماهور 1361
(۱۵ ساعت پیش)
۳۶,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
موکت طرح سنگی موکت پارس
(۱۵ ساعت پیش)
۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
موکت پارس تافتینک کات
(۱۵ ساعت پیش)
۱۳۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
موکت پارس طرح راش
(۱۵ ساعت پیش)
۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
موکت ظریف مصور طرح دیبا 0741
(۱۵ ساعت پیش)
۳۸,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
موکت ظریف مصور طرح کارون 9542
(۱۵ ساعت پیش)
۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
موکت طرح سرامیکی
(۱۵ ساعت پیش)
۳۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
موکت ظریف مصور طرح آی سو کد 7444
(۱۵ ساعت پیش)
۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
موکت ظریف مصور طرح دیبا 0721
(۱۵ ساعت پیش)
۳۸,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
موکت ظریف مصور طرح افرا 5521
(۱۵ ساعت پیش)
٪۱
۶۸,۷۰۰
۶۷,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
موکت ظریف مصور طرح مارال 0981
(۱۵ ساعت پیش)
٪۲
۴۰,۵۰۰
۳۹,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
موکت تایل آرتا طرح کلاسیک 04
(۱۵ ساعت پیش)
٪۱۷
۵۹۰,۰۰۰
۴۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
موکت پارس طرح تشریفات
(۱۵ ساعت پیش)
۳۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
موکت پارس طرح گلنار
(۱۵ ساعت پیش)
۳۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
موکت ظریف مصور طرح دلسا 1941
(۱۵ ساعت پیش)
٪۲
۴۸,۳۰۰
۴۷,۳۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
موکت ظریف مصور طرح کارون
(۶ ساعت پیش)
٪۱۲
۶۸,۹۰۰
۶۰,۹۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
موکت ظریف مصور طرح اطلس 5431
(۱۵ ساعت پیش)
۷۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
موکت ظریف مصور طرح اطلس 5421
(۱۵ ساعت پیش)
۷۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
موکت پارس طرح پریفام
(۱۵ ساعت پیش)
۳۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
پالاز موکت طرح افرا 8805
(۱ روز و ۱۳ ساعت پیش)
۲۳۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
موکت طرح سارینا
(۱۵ ساعت پیش)
٪۱۵
۳۹,۰۰۰
۳۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4 5 6 14
لیست قیمت موکت هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت موکت از لیست قیمت موکت کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر موکت کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین موکت های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر موکت های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۲۹,۵۸۸ تومان تا ۱۵۸,۳۸۵ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های موکت در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب موکت به ترتیب الویت عبارتند از شبنم,ظریف مصور,پونه,الماس, ...