ایمالز

قیمت چکش تخریب برقی و انواع هیلتی و پیکور (13 تیر)


چکش تخریب رونیکس مدل 2806
٪۱۰
۴,۱۰۰,۰۰۰
۳,۶۷۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
چکش تخریب رونیکس مدل 2801
٪۱۷
۷,۹۹۸,۰۰۰
۶,۶۳۵,۴۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
چکش تخریب پی ام مدل 0810
٪۵
۲,۱۹۰,۰۰۰
۲,۰۸۰,۵۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب  رونیکس مدل ۲۸۲۱
٪۱۶
۸,۲۹۸,۰۰۰
۶,۹۴۷,۸۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
چکش تخریب رونیکس مدل ۲۸۲۰
٪۱۸
۳,۹۹۸,۰۰۰
۳,۲۹۷,۷۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
چکش تخریب آنکور(PM) مدل PH65A
٪۵
۴,۰۹۰,۰۰۰
۳,۸۸۵,۵۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
چکش تخریب ۱۴ کیلویی رونیکس مدل ۲۸۰۲
٪۱۶
۹,۹۹۸,۰۰۰
۸,۳۷۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
چکش تخریب رونیکس مدل تاپ لاین 2830
٪۹۰
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۱۴۸,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب 5 شیار 11 کیلویی آروا مدل 5243
٪۱۷
۶,۴۹۸,۰۰۰
۵,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب آروا 16 کیلویی مدل 5253
٪۱۷
۷,۹۹۸,۰۰۰
۶,۶۳۸,۳۴۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب 1700 وات  ان ای سی  1770
۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب پوکا مدل 810
٪۵
۲,۲۴۰,۰۰۰
۲,۱۲۶,۹۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
چکش تخریب آنکور   1500 وات Anchor DH7
٪۴
۵,۹۹۰,۰۰۰
۵,۷۵۰,۴۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب 6 کیلویی ادون مدل BR0810A
٪۵
۱,۸۵۰,۰۰۰
۱,۷۵۷,۵۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب 6006DH توسن پلاس
٪۵
۵,۲۹۸,۰۰۰
۵,۰۳۳,۱۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
چکش تخریب نک مدل NEK 1745 DB
٪۶
۹,۲۵۰,۰۰۰
۸,۷۲۹,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
چکش تخریب 1800 وات ادون DH-GL65A
۳,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
چکش تخریب ۱۵۰۰ وات کنزاکس مدل KDH-1150
٪۶
۶,۹۰۰,۰۰۰
۶,۴۹۸,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
چکش تخریب 6 گوش 21/5 کیلویی آروا مدل 5261
٪۱۶
۱۱,۶۹۸,۰۰۰
۹,۷۹۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب اچ ام 1304 ماکیتا
۴۷,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب پوکا مدل H402
٪۹
۶,۴۰۰,۰۰۰
۵,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب محک مدل DEH-1050
٪۱۷
۲,۷۸۰,۰۰۰
۲,۲۹۹,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
چکش تخریب آنکور مدل DH1 سایز 6.6 کیلوگرم
٪۳
۲,۴۸۷,۰۰۰
۲,۴۱۲,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب 6 گوش 7.2 کیلویی آروا مدل 5225
٪۱۶
۳,۹۹۸,۰۰۰
۳,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب بتن کن سوماک مدل ST-2603
۴۷,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
چکش تخریب هیوندای مدل HP1546H-DH
٪۱۳
۸,۹۹۹,۵۰۰
۷,۸۲۹,۵۶۵تومان
(۳ ساعت پیش)
چکش قلمی بادی سوماک مدل ST-2551
۷,۴۳۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
چکش تخریب 7.2 شیار ان ای سی مدل NEC-1446
٪۲
۵,۱۸۸,۰۰۰
۵,۰۸۴,۲۴۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب ۲۴ کیلویی بنزینی آپ اسپریت مدل JG95A
٪۱۵
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب NEC مدل 0810
۲,۹۹۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب 16 کیلویی روغنی لکا مدل DH16
٪۶
۴,۳۵۰,۰۰۰
۴,۰۶۹,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب ادون مدل EDON EP-0810T
٪۱۴
۲,۱۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب H401  پوکا
۶,۶۳۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب آنکور مدل DH6
۲,۳۹۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب فوق صنعتی آپ اسپیریت مدل HK-RH35
٪۱۵
۲,۱۰۰,۰۰۰
۱,۷۹۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب توسن 6015DHX
۹,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب 6 گوش 26 کیلویی آروا مدل 5262
٪۱۷
۱۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۲,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب 16 کیلویی مدل DX-3416 دنلکس
٪۱۰
۷,۷۰۰,۰۰۰
۶,۹۳۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2602
۳۴,۴۴۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب دنلکس مدل DX-3407
٪۱۲
۳,۸۶۵,۰۰۰
۳,۴۰۱,۲۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب ان ای سی مدل 1660
٪۲
۷,۲۵۸,۰۰۰
۷,۱۱۲,۸۴۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب Kzubr مدل KDH35-1200
۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
چکش تخریب 1800 وات دنلکس مدل DX-3411
٪۱۲
۷,۷۹۵,۰۰۰
۶,۸۵۹,۶۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
دریل بتن کن ۱۲۰۰ وات کنزاکس مدل KRH-1120
٪۲
۴,۸۰۰,۰۰۰
۴,۶۹۸,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
چکش تخریب ای پی ان مدل DH15MK
٪۳
۵,۹۰۰,۰۰۰
۵,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب 7 کیلویی هیوندای مدل  HP1340H-DH
٪۶
۵,۵۰۰,۰۰۰
۵,۱۷۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2204H
۱۵,۸۰۲,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب 22 کیلویی بنزینی ایزی پاور
٪۱۱
۸,۱۵۰,۰۰۰
۷,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب 6011DH توسن پلاس
۹,۴۸۸,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
چکش تخریب D25899K دیوالت
۲۴,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب نک مدل NEK 1551 DB
۷,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب بورای مدل BR0506
۲,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش گل زن بادی سوماک مدل ST-2553
۱۴,۶۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
چکش تخریب رونیکس مدل 2812
۶,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب ۸۱۰ ادون
٪۱۵
۱,۸۹۸,۰۰۰
۱,۶۱۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش بادی سوماک مدل ST-2210/R
۱,۹۵۵,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش بادی دامار مدل DM2013R
۱,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
چکش تخریب ۱۰۱۰ وات آنکور مدل P.M0810 SDS MAX
٪۳
۲,۱۹۰,۰۰۰
۲,۱۲۴,۳۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب مدل MHE5 متابو
۲۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
چکش تخریب نک مدل NEK 1010 DB
۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
چکش تخریب دی سی ای مدل ‏ AZG 04-15
٪۷
۹,۴۹۰,۰۰۰
۸,۸۲۵,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2202-H
۱۵,۷۲۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2212-KH
۳,۷۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۹ ساعت پیش)
چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2210-H
۲,۲۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2330H
٪۴
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۸۸۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب ۱۶ کیلویی ۵۵ ژول ۲۰۰۰ وات محک مدل DEH-2000L
٪۱۷
۶,۷۹۰,۰۰۰
۵,۶۳۴,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب برقی 16 کیلویی بوش مدل GSH16-30
٪۲۲
۴۰,۶۹۰,۰۰۰
۳۱,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب هیلتی مدل TE 1000
٪۴
۱۱۴,۶۵۶,۹۲۰
۱۱۰,۵۳۲,۹۶۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب نک مدل NEK 1642 DB
٪۸
۷,۴۶۰,۰۰۰
۶,۸۶۳,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب ان ای سی مدل NEC 2085
۷,۹۲۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب 16 کیلویی گریت DH15001
۳,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
پیکور NEK 2050 DB
۲۰,۳۰۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب نک مدل 1524-DB
٪۵
۷,۹۸۰,۰۰۰
۷,۵۸۱,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب NEC مدل 1445
۵,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
تخریب کن 1100 وات آ اِ گ MH 5G
۱۹,۴۰۴,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش گل زن بادی سوماک مدل ST-2558
۴,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب 16 کیلویی اینتیمکس
۴,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش تخریب بادی سوماک مدل ST-2200H
۹,۰۷۵,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
چکش بادی سوماک قلم ته گرد مدل ST-M3008R
۲,۲۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
چکش تخریب 810 مکس - 810-MAKS
۱,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
لیست قیمت چکش تخریب هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت چکش تخریب از لیست قیمت چکش تخریب کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر چکش تخریب کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین چکش تخریب های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر چکش تخریب های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۸,۲۰۸,۷۰۹ تومان تا ۱۰,۰۳۲,۸۶۶ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های چکش تخریب در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب چکش تخریب به ترتیب الویت عبارتند از رونیکس,آنکور,پوکا,سوماک, ...