ایمالز

لیست قیمت ویلچر (13 تیر)


ویلچر حمام ایران بهکار مدل 790
٪۷
۲,۳۰۰,۰۰۰
۲,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر ارتوپدی حمامی لگن دار جی تی اس JTS-681
٪۱
۳,۶۰۰,۰۰۰
۳,۵۵۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ویلچر برقی مونوچیر مدل 12F250
۳۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۶ ساعت پیش)
ویلچر تاشو فراتک مدل آلفا
۴,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۶ ساعت پیش)
ویلچر مسافرتی کایانگ مدل 9001
۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ویلچر برقی مبله Heartway مدل wheelchair-IMC
۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر سه کاره مدل 791
۳,۵۵۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ویلچر ارتوپدی jts مدل 901
۲,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ویلچر مسافرتی 863LAJ-12
۴,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر مسافرتی 36-9001L
۲,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر ارتوپدی استیل تاشو 901 A
٪۱۱
۳,۲۰۰,۰۰۰
۲,۸۶۳,۹۹۹تومان
(۶ ساعت پیش)
ویلچر برقی تاشو بتا 25 فراتک
۳۱,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۶ ساعت پیش)
ویلچر 809 مهام ویلچر
۲,۱۴۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر استیل JTS مدل 874A-51
۲,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ویلچر حمامی لگن دار جی تی اس JTS-695
٪۳
۲,۷۲۰,۰۰۰
۲,۶۴۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ویلچر تاشو جی تی اس JTS-809B
٪۱۱
۲,۴۵۰,۰۰۰
۲,۱۸۹,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ویلچر JTS 901XS (تاشو – استیل)
٪۱۱
۳,۲۰۰,۰۰۰
۲,۸۵۹,۵۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر دایان تجهیز مدل بادی
۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر اکتیو (فعال) مدل زیگما
۱۴,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۶ ساعت پیش)
ویلچر ارتوپدی استیل تاشو ۹۰۱ (MB)
٪۱۱
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۶۷۹,۵۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
958LCC-36 کالسکه C.P
۹,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر اور سایز مدل 704
٪۱۰
۲,۷۰۰,۰۰۰
۲,۴۲۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر حمل بیمار کایانگ مدل 9003
٪۵
۳,۹۰۰,۰۰۰
۳,۷۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر استیل ساده مدل TA-809
٪۷
۲,۴۰۰,۰۰۰
۲,۲۳۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر حمامی آلومینیومی برانکاردی FS609GCU
۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
ویلچر کایانگ مدل KY863 LAJ
۴,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ویلچر تاشو جی تی اس JTS-901S
٪۵
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۸۶۳,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ویلچر سه کاره مدل 681PU
٪۳
۴,۹۵۰,۰۰۰
۴,۸۰۱,۵۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر سی پی مد اسکای 958LCA-36
۸,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر برقی ایستا FS129F1
۶۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ویلچر برقی کامفورت مدل Gemini
۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر ایران بهکار مدل 719L
٪۷
۳,۲۰۰,۰۰۰
۲,۹۹۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ویلچر سایز بزرگ مد اسکای 951AC-56
۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ویلچر تاشو جی تی اس JTS-874B
٪۴
۲,۶۰۰,۰۰۰
۲,۴۹۵,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ویلچر حمام و توالت موژان 695
٪۱۲
۲,۹۰۰,۰۰۰
۲,۵۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر اورسایزتقویت شده استیل تاشو ۸۷۴ (E)
٪۲
۲,۹۵۰,۰۰۰
۲,۸۹۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ویلچر حمامی شش چرخ جی تی اس 695Q
٪۸
۴,۳۰۰,۰۰۰
۳,۹۷۴,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر های حمامی صندلی تاشو 695
۲,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ویلچر برقی مبله رومبا مدل HP44
۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر یکتا تجهیز البرز مدل عقب توپر کد 48848
٪۵
۲,۸۰۰,۰۰۰
۲,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ویلچر Kaiyang ساده 809
۲,۲۹۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر ارتوپدی Med Sky حمامی 681
٪۷
۴,۲۹۰,۰۰۰
۳,۹۸۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر میرا Meyra 1.850
۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر استیل ارتوپدی لگن دار مدل 681
۵,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
ویلچر مسافرتی جی تی اس مدل JTS863LAJ-12
٪۳
۴,۷۰۰,۰۰۰
۴,۵۸۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر مدل 809
۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر حمامی فوشان مدل 695
۲,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
ویلچر تاشو جی تی اس JTS-809A
٪۹
۲,۹۰۰,۰۰۰
۲,۶۴۴,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ویلچر فراتک مدل 750
۵,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۶ ساعت پیش)
ویلچر حمامی یکتا تجهیز البرز مشکی. مدل 68076
٪۶
۲,۷۰۰,۰۰۰
۲,۵۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر برقی مسافرتی آمریکایی welfare سبک و تاشو 4001
٪۲
۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر برقی تاشو جی تی اس مدل JTS 110AB
۳۶,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
ویلچر برقی تاشو جی تی اس مدل JTS 101A
۴۰,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
ویلچر مسافرتی آلومینیومی مداسکای 9003L
۵,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
ویلچر گیتی تک البرز مدل 1808
۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچیر برقی مدل NMC LY-EB206-RS1
۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر استاندارد توپر 809N
٪۹
۲,۴۰۰,۰۰۰
۲,۱۸۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر برقی کامفورت EB206 comfort
۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ویلچر بی تی بی مدل FS681
۳,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ویلچر حمام جی تی اس مدل 695
۲,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ویلچر حمامی ایران بهکار مدل 791
۳,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر برقی جی تی اس مدل 140LA
۳۷,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۲ ساعت پیش)
ویلچر مسافرتی مد اسکای 9001
۴,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر ارتوپدی استیل تاشو (B (901
٪۱۶
۳,۲۰۰,۰۰۰
۲,۶۷۳,۹۹۹تومان
(۲ ساعت پیش)
ویلچر فوشان(foshan) مدل 908AQ
۵,۲۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
ویلچر ارتوپدی تکنو مدل 104
۲,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر برقی فراتک مدل فاتح II
۶۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
ویلچر ام آر آی MRI
۱۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر برقی مد اسکای مدل 160 اسکوتر
۴۱,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱۸ ساعت پیش)
ویلچرJTS ساده تاشو ضربدری دوبل 809 (C)
٪۴
۲,۵۷۰,۰۰۰
۲,۴۷۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر ارتوپدی فراتک مدل آلفا951
۷,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچیر برقی مدل NMC LY-EB206-RS2
۶۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر ارتوپدی Med Sky 980AC
۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
ویلچر استیل ساده تاشو 809 (A)
٪۱
۲,۷۵۰,۰۰۰
۲,۷۳۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر بزرگسال 56-951B
۶,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
ویلچر ایران بهکار مدل 718
٪۱۳
۳,۳۲۰,۰۰۰
۲,۸۹۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر Med Sky مدل 809NP
۲,۳۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر برقی استاتیک کایانگ مدل 110A
۳۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر آلومینیومی JTS مدل 863LAJ-20
۵,۷۳۶,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ویلچر استاندارد BTB مدل FS809
۲,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
ویلچر برقی تاشو ایرانی مدل بتا 25
۲۸,۹۰۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
لیست قیمت ویلچر هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت ویلچر از لیست قیمت ویلچر کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر ویلچر کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین ویلچر های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر ویلچر های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۲,۵۰۶,۶۷۹ تومان تا ۱۵,۲۸۵,۹۴۲ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های ویلچر در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب ویلچر به ترتیب الویت عبارتند از استیل,مد اسکای,البرز,کاپیتان, ...