ایمالز

لیست قیمت پاتختی


پاتختی وینه چوب مدل آلفا
٪۸
۱,۲۱۰,۰۰۰
۱,۱۱۳,۲۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
باکس چند منظوره
٪۲۰
۱۰۰,۰۰۰
۸۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی آکارس مدل آرام
۶۲۹,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی مدل هرمس دکوچید
۴۴۵,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی رز مدل آپادانا نوجوان
۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
میز پاتختی بهار نارنج مدل دلارا
٪۱۰
۱,۶۰۵,۰۰۰
۱,۴۴۹,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
میز پاتختی بهار نارنج مدل ماتیسا
٪۱۰
۹۷۵,۰۰۰
۸۷۹,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
پا تختی هومان کد G68
۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
پا تختی آلوا کد G71
۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
پا تختی مدل FI127-S
۷۲۴,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
پا تختی - مدل T6 تهران فرم
۹۴۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
میز پاتختی مدل 01
۵۵۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۰ ساعت پیش)
میز پاتختی مدل 2Box
۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی دکوچید مدل متیس
۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
پاتختی مدل وستا دکوچید
۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
میز پاتختی کد MD033
۴۴۶,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
میز پاتختی مدل MRain-500
۷۵۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
میز پاتختی مدل الیت
۱۶۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
میز پاتختی مدل E435
۲۴۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
میز پاتختی مدل 99
۴۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
پاتختی TOB-001
٪۹
۷۸۴,۳۵۰
۷۱۰,۱۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی AFB-001
٪۹
۱,۰۱۷,۹۰۰
۹۲۲,۰۵۰
تومان
(۴ روز و ۹ ساعت پیش)
میز پاتختی کد P02
۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
میز پاتختی مدل mp55
۶۳۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
میز پاتختی مدل 808
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
میز پاتختی مدل لوکا کد JP-2K-S03
۴۷۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
میز پاتختی مدل لوکا کد JP-2K-F03
۴۸۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
۴۶۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
میز پاتختی مدل X536
۲۱۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
میز پاتختی ایکیا BRIMNES 102.349.42
٪۱۴
۲,۸۶۸,۰۰۰
۲,۴۸۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
پاتختی پارادایس مدل آپادانا نوجوان
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
میز پاتختی بهار نارنج مدل الیا
٪۱۰
۱,۶۰۵,۰۰۰
۱,۴۴۹,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
میز پاتختی بهار نارنج مدل سلار
٪۱۰
۱,۲۶۰,۰۰۰
۱,۱۳۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
میز پاتختی بهار نارنج مدل وستا
٪۱۰
۷۲۰,۰۰۰
۶۴۹,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی بادیز
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
پاتختی ملودی کد 30
۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی مارتا کد 20
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی میله مدل MI-0024
٪۱۴
۲,۸۶۰,۰۰۰
۲,۴۶۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
پاتختی آکارس مدل ایلیا
۶۲۹,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی آکارس مدل 105
۷۰۸,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی آکارس مدل آرسام
۷۰۸,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی آکارس مدل آرشا
۷۸۷,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی وینه چوب مدل پانی
٪۸
۱,۲۱۰,۰۰۰
۱,۱۱۳,۲۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی وینه چوب مدل پارادایس
٪۸
۱,۳۷۰,۰۰۰
۱,۲۶۰,۴۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
پاتختی وینه چوب مدل نیو پرنس
٪۸
۳,۱۸۰,۰۰۰
۲,۹۲۵,۶۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی وینه چوب مدل لوکا
٪۸
۱,۷۶۰,۰۰۰
۱,۶۱۹,۲۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی وینه چوب مدل سایلور
٪۸
۱,۸۳۰,۰۰۰
۱,۶۸۳,۶۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی وینه چوب مدل ساعت
٪۸
۱,۳۱۰,۰۰۰
۱,۲۰۵,۲۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی وینه چوب مدل آدمیرال
٪۸
۲,۰۱۳,۰۰۰
۱,۸۵۱,۹۶۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی وینه چوب مدل رمانتیک
٪۸
۲,۶۸۰,۰۰۰
۲,۴۶۵,۶۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی وینه چوب مدل باران
٪۸
۲,۱۸۰,۰۰۰
۲,۰۰۵,۶۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی وینه چوب مدل لیدی
٪۸
۱,۹۸۰,۰۰۰
۱,۸۲۱,۶۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی وینه چوب مدل فلورا
٪۸
۱,۱۹۰,۰۰۰
۱,۰۹۴,۸۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی وینه چوب مدل ونیز
٪۸
۱,۶۹۰,۰۰۰
۱,۵۵۴,۸۰۰
تومان
(۷ روز و ۴ ساعت پیش)
پاتختی وینه چوب مدل کاپیتان
٪۸
۱,۳۱۰,۰۰۰
۱,۲۰۵,۲۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی وینه چوب مدل کینگ
٪۸
۱,۸۳۰,۰۰۰
۱,۶۸۳,۶۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی وینه چوب مدل اسمارت
٪۸
۱,۵۷۰,۰۰۰
۱,۴۴۴,۴۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی وینه چوب مدل لیوا
٪۸
۱,۳۶۰,۰۰۰
۱,۲۵۱,۲۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی وینه چوب مدل لورا
٪۸
۱,۵۹۰,۰۰۰
۱,۴۶۲,۸۰۰
تومان
(۸ روز و ۶ ساعت پیش)
پاتختی وینه چوب مدل وستا
٪۸
۱,۲۱۰,۰۰۰
۱,۱۱۳,۲۰۰
تومان
(۷ روز و ۴ ساعت پیش)
پاتختی وینه چوب مدل الگانس
٪۸
۲,۶۸۰,۰۰۰
۲,۴۶۵,۶۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی وینه چوب مدل میلان
٪۸
۱,۵۹۰,۰۰۰
۱,۴۶۲,۸۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی وینه چوب مدل لومینا
٪۸
۲,۳۸۰,۰۰۰
۲,۱۸۹,۶۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
پا تختی دموی کد G69
۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
پا تختی بارمان کد G70
۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی مدل FI122-S
۷۴۱,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی مدل FI137-S
۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی مدل FI115-S
۱,۲۵۲,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی آپادانا مدل پیانو
۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی آپادانا مدل مارتا
۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی آپادانا مدل ناتالی
۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
باکس تخت (وگال) 200 در 90
٪۴۵
۳,۰۱۴,۶۰۰
۱,۶۴۴,۳۰۰
تومان
(۶ روز و ۴ ساعت پیش)
پاتختی آدونیس(دکوچید)
۹۸۶,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
پاتختی رادین (دکو چید)
۱,۰۸۹,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۴ ساعت پیش)
پاتختی نوجوان و جوان آپادانا مدل باتیس
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
پاتختی کلاسیک سیلور آپادانا
۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی نوجوان و جوان آپادانا مدل کالج
۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
پاتختی نوجوان و جوان آپادانا مدل کینگ
۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
پاتختی دکوچید مدل دیانا
۴۴۵,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
میز پاتختی مدل TO-270
۴۶۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۰ ساعت پیش)
میز پاتختی مدل  ah  0090
۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
پاتختی FI112-S
۱,۳۹۱,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی FI103-S
۸۶۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
میز پاتختی مدل کارلا SP-2K-SG03
۷۸۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
میز پاتختی مدل کارلا SP-1K-SG04
۶۴۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۲۰ ساعت پیش)
میز کار ACL-017
٪۵
۱,۷۴۵,۵۵۰
۱,۶۵۱,۰۵۰
تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
پاتختی TOB-002
٪۱۶
۱,۰۰۴,۴۰۰
۸۴۵,۱۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
میز کنار تختی مدل AK01
۶۸۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲ ساعت پیش)
میز کنار تخت مدل AKP01_Valis
۸۲۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
پاتختی RAB-002
٪۱۲
۱,۳۸۳,۷۵۰
۱,۲۲۴,۴۵۰
تومان
(۴ روز و ۹ ساعت پیش)
پاتختی RAB-001
٪۷
۱,۰۷۵,۹۵۰
۱,۰۰۱,۷۰۰
تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
میز مدل HEA P2
۸۹۹,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
میز مدل HEA P3
۵۵۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
میز پاتختی مدل HENGART P6
۶۸۵,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
میز پاتختی مدل HEA P1
۴۲۵,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
میز پاتختی مدل p55
۵۵۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
میز پاتختی مدل شاپر کد 1001
۴۱۵,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
میز پاتختی کد L2299
۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
۴۶۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۴ ساعت پیش)
پاتختی دیواری 50*40
٪۴
۵۶۵,۰۰۰
۵۴۵,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
آیینه ویکتوریا مدل آپادانا نوجوان
۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
پاتختی رامونا مدل آپادانا نوجوان
۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
پاتختی رومانتیک نوجوان آپادانا
۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۱۴ ساعت پیش)
پاتختی روژان (1 کشو)
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
پاتختی روژان (2 کشو)
۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
پاتختی روژان (نشیمن دار)
۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
پاتختی شاران
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
پاتختی هانا کد 40
۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۹ ساعت پیش)
پاتختی رامسس کد 1
۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
لیست قیمت پاتختی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت پاتختی از لیست قیمت پاتختی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر پاتختی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین پاتختی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر پاتختی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱,۲۳۲,۵۲۴ تومان تا ۱,۵۰۶,۴۱۹ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های پاتختی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب پاتختی به ترتیب الویت عبارتند از ایکیا,کاپیتان,البرز,کلاسیک