دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت و خرید میز پاتختی چوبی و ام دی اف (12 آذر)


میز پاتختی مدل BP5
(۴ ساعت پیش)
۳۱۹,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میز پاتختی مدل رادوین
(۴ ساعت پیش)
۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
میز پاتختی هیراد مدل PT111
(۴ ساعت پیش)
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میز پاتختی هیراد مدل PT114
(۴ ساعت پیش)
۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
میز پاتختی هیراد مدل PT112
(۴ ساعت پیش)
۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پاتختی تک کشو مدل سپیدار
(۴ ساعت پیش)
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی روژان (2 کشو)
(۴ ساعت پیش)
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز پا تختی مدل B z 1
(۴ ساعت پیش)
٪۳
۳۳۰,۰۰۰
۳۲۰,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میز پاتختی مدل DLF47L
(۴ ساعت پیش)
۳۸۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میز پاتختی مدل DLF28L
(۴ ساعت پیش)
٪۸
۴۱۸,۰۶۰
۳۸۴,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میز پاتختی مدل DP1
(۴ ساعت پیش)
۷۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پاتختی آپادانا مدل پالی
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
٪۲۰
۲,۸۳۰,۰۰۰
۲,۲۶۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز پاتختی مدل لوکا کد SP-2K-SG-1
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی سفید ایکیا HEMNES
(۴ ساعت پیش)
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی مدل NP13
(۴ ساعت پیش)
۱,۸۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی دو کشو مگنتی مدل سان ست
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی میله مدل MI-0023
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
۴,۴۶۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پا تختی بارمان کد G70
(۴ ساعت پیش)
۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز پاتختی ایکیا مدل TROTTEN
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
میز پاتختی مدل رادوین کد 02
(۴ ساعت پیش)
۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز پاتختی هیراد مدل PT113
(۷ ساعت پیش)
۲,۱۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
پاتختی نوجوان و جوان آپادانا مدل البرز
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
٪۲۰
۱,۴۶۰,۰۰۰
۱,۱۶۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی نوجوان و جوان آپادانا مدل باتیس
(۴ ساعت پیش)
٪۲۰
۱,۹۲۰,۰۰۰
۱,۵۳۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی کلاسیک سیلور آپادانا
(۴ ساعت پیش)
٪۲۰
۳,۱۸۰,۰۰۰
۲,۵۴۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی نوجوان و جوان آپادانا مدل کینگ
(۱۱ ساعت پیش)
٪۲۵
۳,۲۵۰,۰۰۰
۲,۴۳۷,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پاتختی FI112-S
(۴ ساعت پیش)
۲,۷۶۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی FI103-S
(۴ ساعت پیش)
۱,۸۴۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز پاتختی مدل E435
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز پاتختی مدل 99
(۴ ساعت پیش)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی کد pt22
(۴ ساعت پیش)
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی کد pt21
(۷ روز و ۴ ساعت پیش)
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی کد pt20
(۴ روز و ۳ ساعت پیش)
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی کد pt16
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی کد pt13
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی کد pt08
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی کد pt05
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی مدل NP21
(۴ ساعت پیش)
۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی دو کشو
(۴ ساعت پیش)
۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی مدلNP10
(۴ ساعت پیش)
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی مدل NP5
(۴ ساعت پیش)
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی مدل NP16
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
۱,۸۶۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی کد GB148
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی کد GB147
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی کد pt01
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی مدل میلانو
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
۱,۳۶۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز پاتختی مدل لوکا کد JP-2K-S03
(۴ ساعت پیش)
۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی دو کشو مدل ساویز
(۴ ساعت پیش)
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی دو کشو مدل کات
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز پاتختی ایکیا MALM 304.018.93
(۴ ساعت پیش)
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پاتختی نوجوان آپادانا مدل چمپیون
(۴ ساعت پیش)
٪۲۰
۲,۱۱۰,۰۰۰
۱,۶۸۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی رامونا مدل آپادانا نوجوان
(۱۱ ساعت پیش)
٪۲۵
۲,۸۲۰,۰۰۰
۲,۱۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پاتختی رومئو مدل آپادانا نوجوان
(۴ ساعت پیش)
٪۲۵
۳,۴۶۰,۰۰۰
۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پاتختی رومانتیک نوجوان آپادانا
(۴ ساعت پیش)
٪۲۰
۳,۴۶۰,۰۰۰
۲,۷۶۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی میله مدل MI-003
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی میله مدل MI-005
(۴ ساعت پیش)
۴,۴۶۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی آکارس مدل ایلیا
(۴ ساعت پیش)
۳,۱۲۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی آکارس مدل پارسا
(۴ ساعت پیش)
۳,۲۰۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی روکشی تولیکا مدل چیلان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
۵,۹۸۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پا تختی هومان کد G68
(۴ ساعت پیش)
۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی مدل FI122-S
(۴ ساعت پیش)
۱,۷۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی مدل FI137-S
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
۱,۵۹۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی وندیک کد 1040
(۴ ساعت پیش)
۶۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز پاتختی هیراد مدل PT102
(۴ ساعت پیش)
۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز پاتختی مدل BL0090
(۴ ساعت پیش)
۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز پاتختی مدل مونتاک
(۴ ساعت پیش)
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز پاتختی مدل 202
(۲ روز و ۱۱ ساعت پیش)
۲,۴۲۲,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز پاتختی مدل BL0036
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
٪۹
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۲۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز پاتختی مدل 205
(۴ ساعت پیش)
۲,۱۰۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز پاتختی ایکیا مدل TRYSIL
(۹ روز و ۳ ساعت پیش)
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز پاتختی مدل Adorian
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز پاتختی ایکیا مدل VIKHAMMER
(۴ ساعت پیش)
۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میز پاتختی اعیان مدل FH339
(۴ ساعت پیش)
۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز پاتختی مدل 652
(۱۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
۲,۱۹۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میز پاتختی هیراد مدل PT103
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میز پاتختی هیراد مدل PT100-MDF
(۱۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میز پاتختی هیراد مدل PT101
(۴ ساعت پیش)
۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میز پاتختی هیراد مدل  PT111-MDF
(۴ ساعت پیش)
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز پاتختی هیراد مدل PT106
(۴ ساعت پیش)
۱,۹۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز پاتختی هیراد مدل PT107
(۴ ساعت پیش)
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
کنار مبلی پاتختی کد BZ 11481
(۸ روز و ۱۱ ساعت پیش)
۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میز پا تختی سه کشو مدل ELENA النا 577
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
۸,۲۶۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز پاتختی هیراد مدل PT116
(۱۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میز پاتختی هیراد مدل PT110
(۱۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
میز کنار تختی پایه بلند ایکیا مدل IDANAS
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
۶,۸۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
پاتختی مدل کالج بادریس Badris
(۴ ساعت پیش)
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی مدل بلک بادریس Badris
(۴ ساعت پیش)
۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی مدل ونوس بادریس Badris
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
۲,۷۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی مدل هلن بادریس Badris
(۴ ساعت پیش)
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی مدل کینگ بادریس Badris
(۴ ساعت پیش)
۴,۱۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی کد DEP04
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی کد DEP08
(۴ ساعت پیش)
۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی آپادانا مدل فلورانس
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
٪۲۰
۱,۸۴۰,۰۰۰
۱,۴۷۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز پاتختی راتیناج کد DEP13
(۴ ساعت پیش)
۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی نوجوان و جوان آپادانا مدل کشتی
(۱۰ روز و ۲ ساعت پیش)
٪۲۰
۱,۹۲۰,۰۰۰
۱,۵۳۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی نوجوان و جوان آپادانا مدل پرنسس
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
٪۲۰
۱,۸۷۰,۰۰۰
۱,۴۹۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی نوجوان و جوان آپادانا مدل کالج
(۴ ساعت پیش)
٪۲۰
۱,۵۸۰,۰۰۰
۱,۲۶۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی نوجوان و جوان آپادانا مدل کویین
(۱۱ ساعت پیش)
٪۲۵
۳,۴۶۰,۰۰۰
۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
میز پاتختی مدل 01
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی کد 1440
(۱ روز و ۱۰ ساعت پیش)
۵۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی کد pt18
(۱۷ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی کد pt17
(۶ روز و ۳ ساعت پیش)
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی کد pt15
(۱۷ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی کد pt14
(۹ روز و ۳ ساعت پیش)
۲,۷۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی کد pt12
(۴ ساعت پیش)
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی کد pt11
(۹ روز و ۳ ساعت پیش)
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی کد pt09
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی کد pt07
(۷ روز و ۴ ساعت پیش)
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی کد pt06
(۱۷ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی کد pt04
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی کد pt03
(۳ روز و ۳ ساعت پیش)
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی کد ps01
(۷ روز و ۴ ساعت پیش)
۱,۶۶۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی مدل NP20
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
۱,۹۰۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی مدل NP9
(۱۷ روز و ۱۵ ساعت پیش)
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی مدل NP8
(۱۴ روز و ۴ ساعت پیش)
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی مدل NP7
(۷ روز و ۴ ساعت پیش)
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
پاتختی مدل NP6
(۵ روز و ۵ ساعت پیش)
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
1 2 3 4 5
لیست قیمت پاتختی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت پاتختی از لیست قیمت پاتختی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر پاتختی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین پاتختی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر پاتختی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲,۰۸۰,۶۰۰ تومان تا ۲,۵۴۲,۹۵۵ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های پاتختی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب پاتختی به ترتیب الویت عبارتند از هیراد,بدون برند,ایکیا,روژان, ...