ایمالز

لیست قیمت چای ساز


چای ساز دلمونتی مدل DL - 400
٪۲
۲,۱۲۰,۰۰۰
۲,۰۸۰,۰۰۰
تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز بوش مدل TTA5603
۲,۲۰۳,۰۰۰ تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز بوش مدل BS1311
٪۶
۸۵۰,۰۰۰
۷۹۵,۰۰۰
تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز سماوری میگل مدل GTS302
۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز دو کاره بوش روهمی BOSCH – BH-2689
٪۴
۱,۱۸۰,۰۰۰
۱,۱۳۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز میگل مدل GTS 190
٪۲۰
۱,۰۵۰,۰۰۰
۸۴۵,۰۰۰
تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز بوش مدل TTA2201
٪۳
۱,۶۱۰,۰۰۰
۱,۵۶۱,۷۰۰
تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز فلر مدل TS 286
۱,۷۹۸,۰۰۰ تومان
(۱۲ ساعت پیش)
چای ساز روی هم بوش مدل BH-1666
۷۴۰,۰۰۰ تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز فلر مدل TS 117
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز روهمی بوش Bosch BH-1669
٪۱۲
۱,۱۵۰,۰۰۰
۱,۰۱۰,۰۰۰
تومان
(۲۰ ساعت پیش)
چای ساز فلر Feller مدل TS 301
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز تیفال Teafaell مدل TF-200
۴۹۵,۰۰۰ تومان
(۱۶ ساعت پیش)
چای ساز میگل مدل GTS070
٪۳۲
۱,۹۹۰,۰۰۰
۱,۳۵۰,۰۰۰
تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز فیلیپس مدل HD7301/00
٪۱۱
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۵۹۹,۰۰۰
تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز واتسون مدل 3005 St
۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
٪۳۵
۲,۴۰۰,۰۰۰
۱,۵۵۰,۰۰۰
تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز بیم مدل BEEM TM2801MST
٪۱۱
۲,۴۵۵,۰۰۰
۲,۱۸۳,۰۰۰
تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز بوش مدل TTA5883
٪۲
۲,۳۰۳,۰۰۰
۲,۲۵۳,۰۰۰
تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز برقی بوش مدل bk1210
٪۱۴
۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۵۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز گوسونیک مدل GST-768
٪۱۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۳۵۰,۰۰۰
تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز کالوات مدل HA1020
٪۱۶
۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز پارس خزر TM-3500P
٪۲۵
۱,۲۰۰,۰۰۰
۸۹۹,۰۰۰
تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز تفال مدل BK 91944
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز بوش TTA2010
۱,۵۸۴,۰۰۰ تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز میگل مدل TS301
٪۲۱
۱,۸۵۰,۰۰۰
۱,۴۷۰,۰۰۰
تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز فلر TS113
۳,۳۵۹,۰۰۰ تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز فلر مدل TS 300
۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان
(23 دقیقه پیش)
سماور برقی میگل مدل MIGEL GTS 220
٪۱۲
۱,۰۱۰,۰۰۰
۸۹۰,۰۰۰
تومان
(23 دقیقه پیش)
کتری برقی کرکماز مدل Korkmaz Demiks کد A332
٪۲۳
۲,۹۳۶,۰۰۰
۲,۲۵۰,۰۰۰
تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز دسینی مدل 3003
۱,۰۴۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز المپیا Olympia مدل OE-4000A
٪۶
۵۳۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰
تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز فلر مدل TS 112
٪۴
۲,۳۰۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز دسینی مدل KDAKA990
۵۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز میگل مدل GTS 122
۱,۴۵۵,۰۰۰ تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز تکنو مدل Te-913
۱,۷۴۲,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز بونیتو مدل WKF-115T
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز تکنو مدل Te-911
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز دسینی مدل KD990
٪۷
۲۲۱,۰۰۰
۲۰۵,۵۳۰
تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز روهمی نورنبرگ مدل NG-332
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز دسینی مدل 7007
٪۱۴
۱,۱۰۰,۰۰۰
۹۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز دسینی مدل 9009
٪۱۲
۹۹۰,۰۰۰
۸۷۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز همیلتون مدل HTS-998
٪۸
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۲۹۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز فوما مدل FU-771
۸۸۵,۰۰۰ تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز رمانتیک هوم مدل W-K806
۹۸۷,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز سفید تفال مدل BJ201141
٪۹
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۱۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
چای ساز بلزا  مدل 21102
٪۲۳
۳,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز دسینی مدل 8008
٪۱۲
۱,۲۵۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰
تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز فلر مدل TS 050
۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز دسینی مدل 5005
٪۱۳
۹۵۰,۰۰۰
۸۳۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز مایر MR-1988
٪۱۷
۱,۴۴۲,۰۰۰
۱,۲۰۳,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چایی ساز بوش Bosch مدل۱۶۶۸
۹۵۲,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
 چایساز روهمی تمام دیجیتال بوش Bosch
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چایی ساز مایر مدل MR-1977
٪۳۳
۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز گاستروبک 42438
٪۱۵
۸,۱۰۰,۰۰۰
۶,۸۸۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز پیش)
چای ساز لمسی تولیپس مدل TM-459 GG
٪۸
۱,۷۷۰,۰۰۰
۱,۶۳۳,۰۰۰
تومان
(23 دقیقه پیش)
چایساز دیجیتالی بوش مدل BS2618
۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز سام مدل TM-A411W
۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز ایستاده عرشیا T110-2018
۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چایی ساز نیکایی مدل NKT 1730
۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز پارس خزر مدل TM-3500SP
٪۶
۱,۱۷۰,۰۰۰
۱,۰۹۹,۰۰۰
تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز مکسی مدل TM-86CRM
٪۳۴
۱,۹۰۱,۹۰۰
۱,۲۵۵,۲۵۴
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای‌ساز ایستاده GTS 112 میگل
٪۹
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۲۳,۰۰۰
تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز 2110 ویداس
۱,۴۲۲,۰۰۰ تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز میگل GTS 300 B
۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز دو کاره پارس خزر مدل گرمنوش (دیجیتالی)
٪۴
۱,۹۳۷,۰۰۰
۱,۸۵۷,۴۹۸
تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز وندورا ایستاده مدل TF2210
٪۱۴
۱,۹۱۰,۰۰۰
۱,۶۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چایساز کنارهمی تمام لمسی بوش Bosch
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز ناسا الکتریک مدل NS-503
٪۱۶
۱,۶۵۰,۰۰۰
۱,۳۹۰,۰۰۰
تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز بیشل مدل BL-TM-008
۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز میدیا مدل MT-8992T-G1
٪۱۱
۳,۲۰۰,۰۰۰
۲,۸۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز بلانزو مدل BTM-2190
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز فلر مدل TS112-02
۲,۲۹۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز مایر مدل mr-2044
٪۸
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۲۹۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز روهمی بوش مدل 1666
٪۱۳
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۰۴۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز مایر مدل MR-1633
۹۹۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز فوما مدل FU-1981
۹۹۰,۰۰۰ تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز سون استار مدل 7STT337
٪۷
۹۹۰,۰۰۰
۹۱۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز بیم مدل TM2802
٪۱۴
۲,۳۴۹,۰۰۰
۲,۰۱۵,۰۰۰
تومان
(۱۶ ساعت پیش)
چای ساز بوش مدل BS-2688
٪۲۶
۱,۱۵۰,۰۰۰
۸۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز لمسی بوش Bosch
٪۶
۹۶۰,۰۰۰
۸۹۹,۰۰۰
تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز گوسونیک مدل Gst-769
٪۵
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۱۴۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز ولگا مدل volga-19-j
٪۵۰
۱,۳۰۱,۳۰۰
۶۵۰,۶۵۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز فلر TS470S
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز فکر مدل SHAYE
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز بوش مدل BS1622
٪۲۱
۱,۳۵۰,۰۰۰
۱,۰۶۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز کویین هوم مدل QH-8050
۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز مایر مدل MR-2066A
۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان
(23 دقیقه پیش)
چایساز ویداس VIR-2083
٪۵
۱,۱۱۰,۰۰۰
۱,۰۶۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
چای ساز مونوتک مدل 1680
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
قوری چای ساز دلمونتی Delmonti (طرح-ایرانی)
۲۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز دسینی مدل 997
۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز بوش مدل BO-1611
۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز تفال مدل BJ 5094
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز تکنو مدل Te-983
٪۱۴
۲,۱۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چایی ساز رنکارد مدل RAN541
۱,۷۹۲,۰۰۰ تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز برند گاستروبک 42434
٪۲۱
۶,۵۵۰,۰۰۰
۵,۱۵۰,۰۰۰
تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز مایر مدل MR_2015
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(23 دقیقه پیش)
چای ساز برقی کنار هم بوش مدل BS-2718
٪۹
۹۹۰,۰۰۰
۸۹۸,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز دسینی لند مدل 1114
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
چای ساز ایستاده تکنو مدل Te-910
٪۶
۹۴۵,۰۰۰
۸۹۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
لیست قیمت چای ساز هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت چای ساز از لیست قیمت چای ساز کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر چای ساز کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین چای ساز های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر چای ساز های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲,۰۲۸,۹۴۲ تومان تا ۲,۴۷۹,۸۱۹ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های چای ساز در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب چای ساز به ترتیب الویت عبارتند از بوش,فلر,تفال,کرکماز, ...