ایمالز

لیست قیمت کولیس (10 تیر)


کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 15 سانت مدل 1108-150
٪۱۸
۱,۳۹۰,۰۰۰
۱,۱۳۳,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 20 سانت مدل 1108-200
٪۱۸
۲,۰۸۰,۰۰۰
۱,۷۰۹,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت مدل 1108-300
٪۱۹
۴,۱۵۰,۰۰۰
۳,۳۷۹,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
کولیس مدل P150 گستره 0-150 میلی متر
٪۲۸
۲۵,۰۰۰
۱۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس دیجیتال کد 6523
۱۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
کولیس اینسایز مدل 1205-1502S
٪۲۴
۱,۳۰۰,۰۰۰
۹۸۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس مدل R150 گستره 0-150 میلی متر
۱۵۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس میتوتویو ساده 20 سانت مدل Mitutoyo 530-118
٪۱۳
۲,۹۴۶,۰۰۰
۲,۵۷۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس عمق سنج دیجیتال اینسایز مدل 1141-150A
۶۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس میتوتویو ساده 30 سانت مدل Mitutoyo 530-119
۵,۱۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 15سانت مدل 110-221-G
٪۸
۱,۵۴۰,۰۰۰
۱,۴۱۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 30 سانت مدل 1205-3002
٪۱۳
۲,۸۵۰,۰۰۰
۲,۴۷۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس دیجیتال ۱۵ سانتی متال - سیلور
۴۶۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس اینسایز کد 1502-1205 گستره 150-0 میلیمتر
٪۱۱
۱,۰۶۰,۰۰۰
۹۴۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس اپکس 15 سانتی مدل APX-12150-V
٪۱۲
۲۴۲,۰۰۰
۲۱۳,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کولیس Insize ( اینسایز ) ساعتی 30 سانت مدل 1312-300A
۳,۵۹۵,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کولیس دیجیتال Accud ( آکاد ) 20 سانت مدل 111-008-12
۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کولیس دیجیتال Accud ( آکاد ) 15 سانت مدل 111-006-12
۱,۲۱۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 20 سانت مدل 1205-2002
٪۷
۱,۶۹۰,۰۰۰
۱,۵۶۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 50 سانت با فک 10 سانت مدل 501-1106
٪۱۰
۸,۹۷۷,۵۰۰
۸,۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس آکاد کد 12-006-120 گستره 0-150 میلی متر
۹۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
کولیس اینسایز مدل1205-2002S گستره 0-200 میلی متر
٪۱۲
۱,۶۹۰,۰۰۰
۱,۴۹۰,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
کولیس ساعتی اینسایز مدل 150-1312 گستره 0-150 میلیمتر
٪۱۲
۱,۹۵۰,۰۰۰
۱,۷۱۶,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس روپن مدل DI-015 گستره 150 میلیمتر
۲۵۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس مدل وارنیر گستره 0-150 میلی متر
۱۷۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 20 سانت مدل 111-102 HB
٪۷
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۶۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس ورنیه لینکز کد 05-602 گستره 300-0 میلی متر
٪۱۵
۲,۲۳۰,۰۰۰
۱,۸۹۵,۵۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کولیس دیجیتال Guanglu ( گوانگو ) 30 سانت مدل 110-223-G
٪۹
۳,۸۰۰,۰۰۰
۳,۴۶۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس دیجیتال Guanglu ( گوانگلو ) 10 سانت مدل 111-100
٪۹
۱,۲۸۰,۰۰۰
۱,۱۶۸,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کولیس دیجیتال مدل Extra Strong کد 1515
۱۶۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس میتوتویو ساده  100 سانت مدل 406-533 Mitutoyo
۵۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۴ ساعت پیش)
کولیس دیجیتال Accud  ( آکاد ) 15 سانت مدل 111-006-17
٪۹
۳,۲۵۰,۰۰۰
۲,۹۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس دیجیتال مدل CF54 گستره 0-100 میلی متر
۱۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس دیجیتال ضد آب (15cm)
۲,۹۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس دیجیتال مدل Duka CA2
٪۵
۸۰۰,۰۰۰
۷۶۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس 150 میلی INSTAR
۲۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس تایگر کدp1 گستره 0_150 میلیمتر
۳۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس عمق سنج اینسایز کد 2001-1240 گستره 200-0 میلیمتر
٪۱۰
۱,۴۸۰,۰۰۰
۱,۳۳۲,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
کولیس کد 22 گستره 0-155 میلی متر
۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس Accud ( آکاد ) ساده 30 سانت مدل 120-012-12
٪۱۵
۲,۹۰۰,۰۰۰
۲,۴۷۱,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس Guanglu ( گوآنگلو ) ساعتی 30 سانت مدل 171-136-A2
٪۷
۳,۴۰۰,۰۰۰
۳,۱۶۸,۰۰۰تومان
(۵ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس اینکو INGCO VERNIER CALIPER HVC01150
۳۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس عمق سنج اینسایز مدل 1501-1240
۱,۲۲۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
کولیس ساعتی اینسایز مدل  1312-150A
۱,۷۱۰,۷۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
کولیس ساعتی Accud ( آکاد ) 20 سانت مدل 21-008-101
۲,۳۲۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس آلتون مدل CA46300 گستره 0-300 میلی متر
۷۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس دیجیتال 45 سانتیمتری فک بلند
۲۱,۰۰۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس صفر تا 150 میلیمتر
۱۹۸,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کولیس دیجیتال مدل 150.01
۱۶۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس دیجیتال اینسایز کد 20-1108 گستره 200-0 میلیمتر
٪۱۲
۲,۱۰۰,۰۰۰
۱,۸۴۸,۰۰۰تومان
(۳ ساعت پیش)
کولیس میتوتویو مدل 193-500 گستره 0- 300 میلیمتر
۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس رونیکس مدل RH-9702 گستره 1-200 میلی متر
٪۲
۱,۷۳۰,۰۰۰
۱,۶۹۵,۴۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
کولیس دیجیتال میتوتویو کد 197-500 گستره 0-200 میلیمتر
٪۲۵
۲,۴۰۰,۰۰۰
۱,۷۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
شعاع سنج مدل Radius Gauge
٪۱۷
۳۰,۰۰۰
۲۵,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس مدل B150 گستره 0-150 میلی متر
٪۲۵
۵۲,۰۰۰
۳۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) پایه دار 30 سانت مدل 1150-300
٪۲۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۹,۶۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس دیجیتال Accud ( آکاد ) 30 سانت مدل 111-012-12
٪۹
۴,۷۰۰,۰۰۰
۴,۲۹۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس Insize ( اینسایز ) ساعتی 20 سانت مدل 1312-200A
۲,۳۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس Accud ( آکاد ) ساده 20 سانت مدل 120-008-12
٪۱۵
۱,۷۵۰,۰۰۰
۱,۴۸۴,۵۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کولیس Guanglu ( گوآنگلو ) ساعتی 20 سانت مدل 171-134-A2
٪۱۰
۲,۱۸۰,۰۰۰
۱,۹۶۸,۰۰۰تومان
(۴ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کولیس Accud ( آکاد ) ساده 15 سانت مدل 120-006-12
٪۱۲
۱,۱۵۰,۰۰۰
۱,۰۱۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس Insize ( اینسایز ) ساده 15 سانت مدل 1205-1502
۱,۰۶۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 15 سانت مدل 111-101-HB
٪۸
۱,۳۳۰,۰۰۰
۱,۲۱۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس Guanglu ( گوآنگلو ) ساده 15 سانت مدل 141-102
٪۷
۹۹۰,۰۰۰
۹۱۸,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کولیس لینکز کد 01-603A گستره500-0 میلی متر
٪۱۵
۴,۹۰۰,۰۰۰
۴,۱۶۵,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کولیس ساعتی لینکز کد 03-604 گستره 300-0 میلیمتر
٪۱۵
۳,۰۵۰,۰۰۰
۲,۵۹۲,۵۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کولیس میتوتویو مدل 101-530 گستره 150-0 میلی متر
٪۱۰
۲,۴۴۰,۰۰۰
۲,۱۹۹,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۲۰ ساعت پیش)
کولیس دیجیتال 15cm
۷۶۸,۲۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس اینسایز مدل 200-1108
۱,۸۴۳,۴۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس اینسایز مدل 300-1108
۳,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
کولیس دیجیتال Accud ( آکاد ) 15 سانت یونیت پلاستیکی  مدل 11-006-116
٪۸
۶,۳۵۰,۰۰۰
۵,۸۵۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس دیجیتال Accud ( آکاد ) 15 سانت یونیت فلزی  مدل 12-006-112
٪۹
۶,۲۰۰,۰۰۰
۵,۶۴۸,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کولیس Accud ( آکاد ) ساده 50 سانت مدل 11-020-127
٪۷
۵,۸۸۰,۰۰۰
۵,۴۴۸,۰۰۰تومان
(۱۰ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس Accud ( آکاد ) ساده 15 سانت مدل 12-006-123
٪۱۰
۲,۱۰۰,۰۰۰
۱,۸۹۸,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کولیس ساعتی Accud ( آکاد ) 30 سانت مدل 21-012-101
۳,۶۹۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس ساعتی Accud ( آکاد ) 15 سانت مدل 21-006-101
۱,۶۵۵,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کولیس میتوتویو ساده 50 سانت مدل 404-533 Mitutoyo
۲۷,۰۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس میتوتویو ساده 75 سانت مدل 405-533 Mitutoyo
۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس آکاد کد 12-008-120 گستره 0-200 میلی متر
۱,۳۹۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
کولیس آکاد کد 12-012-120 گستره 0-300 میلی متر
۲,۶۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس Accud ( آکاد ) ساده 13 سانت مدل 125-005-11
۱,۰۵۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس ساده Accud ( آکاد ) 30 سانت مدل 122-012-11
۳,۴۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کولیس ساده Accud ( آکاد ) 7 سانت مدل 121-003-11
٪۱۸
۱,۲۵۰,۰۰۰
۱,۰۲۸,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۱۶ ساعت پیش)
کولیس ای ال ای مدل YP030 گستره 0-300 میلی متر
٪۱۸
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
کولیس ای ال ای مدل YP020 گستره 0-200 میلی متر
٪۲۳
۱,۰۶۰,۰۰۰
۸۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
لیست قیمت کولیس هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت کولیس از لیست قیمت کولیس کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر کولیس کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین کولیس های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر کولیس های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳,۱۹۱,۱۲۲ تومان تا ۳,۹۰۰,۲۶۱ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های کولیس در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب کولیس به ترتیب الویت عبارتند از اینسایز,میتوتویو,آکاد,سانت, ...