ایمالز

لیست قیمت تب سنج


تب سنج دیجیتالی مدل GP-300
٪۱۷
۲۵۶,۰۰۰
۲۱۲,۴۸۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
تب سنج لیزری غیر تماسی AiQURA
٪۵۰
۳۷۰,۰۰۰
۱۸۶,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تب سنج رزمکس مدل HC700
٪۴۱
۴,۱۰۰,۰۰۰
۲,۴۱۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
دماسنج دیجیتالی بیورر  Beurer FT65
٪۷
۹۵۰,۰۰۰
۸۸۳,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
ترمومتر پیشانی بیورر Beurer FT90
٪۷
۱,۵۵۰,۰۰۰
۱,۴۴۱,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
تب سنج رزمکس مدل  HA500
٪۴۰
۲,۲۵۰,۰۰۰
۱,۳۵۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
تب سنج گوش رزمکس مدل RA600
٪۱۰
۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۹۹,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
دما سنج لیزری ترمومتر مدل SK-30
٪۵۸
۷۹۹,۰۰۰
۳۳۹,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
ترمومتر دیجیتالی مدل Beurer FT 09 بیورر
٪۲۲
۲۹۰,۰۰۰
۲۲۶,۲۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تب سنج جیوه ای پزشکی
۳,۹۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
تب سنج و دماسنج دیجیتال مدل xhf2001
٪۹
۳۵,۰۰۰
۳۲,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تب سنج اگورا مدل AD801
٪۲۰
۲۳۵,۰۰۰
۱۸۸,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
ترمومتر دیجیتالی بیورر FT70
٪۱۳
۱,۳۲۰,۰۰۰
۱,۱۵۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
تب سنج پیشانی ولکس مدل NT-7
٪۳۲
۱,۳۰۰,۰۰۰
۸۹۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
دماسنج دیجیتالی براون مدل NTF 3000
٪۹
۵,۷۰۰,۰۰۰
۵,۱۹۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تب سنج رزمکس مدل TG380
٪۱۱
۲۰۹,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
تب سنج لیزی دیجیتال با پایه هاب دیک FS 300
٪۱۲
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تب سنج دیجیتالی تفنگی
۲۱۷,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تب سنج دیجیتال غیر تماسی BBLOVE
٪۵۹
۱,۲۰۰,۰۰۰
۴۹۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
تب سنج دیجیتال بریو BRAV
٪۴۶
۱,۳۹۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تب سنج دیجیتال امرون مدل MC-3B
٪۳۳
۲۸۵,۰۰۰
۱۹۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
تب سنج دیجیتالی تفنگی بی بی لاو مدل AET-R1B1
٪۲۱
۷۵۰,۰۰۰
۵۹۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
دماسنج امرن Gentle Temp 520
٪۱۷
۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۲۴۹,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
تب سنج امرن مدل MC246
٪۶
۲۶۰,۰۰۰
۲۴۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تب سنج رزمکس مدل TG100
٪۱۸
۱۸۷,۵۰۰
۱۵۳,۷۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
ترمومتر دیجیتالی گوشی بیورر مدل FT58
٪۷
۱,۸۵۰,۰۰۰
۱,۷۲۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تب سنج اینفرارد مدیسانا مدل FTN
٪۸
۴,۲۹۹,۰۰۰
۳,۹۶۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تب سنج لیزری غیرتماسی TG8818N
۳۸۰,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
تب سنج لیزری تفنگی
۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تب سنج بدون تماس BLIR-3
٪۳۲
۷۳۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
تب سنج  مدیسانا TM750
٪۸
۳,۸۹۰,۰۰۰
۳,۵۶۴,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تب سنج جیوه ای زیر زبانی
۳۸,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تب سنج دیجیتال دهانی آکومدTG380
٪۷
۲۵۰,۸۰۰
۲۳۳,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
تب سنج ihealth
۸۸۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تب سنج دیجیتال کودک مدل 099
۳۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تب سنج دیجیتالی عروسکی با سری منعطف
۶۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
درجه تب اورال جیوه ای
٪۱۲
۴۰,۰۰۰
۳۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
ترمومتر پزشکی مدل HG01
۲۹۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
تب سنج لیزری QQZM
٪۱۱
۱,۲۳۰,۰۰۰
۱,۰۹۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
حرارت سنج (تب سنج) دیجیتالی غیر تماسی سدنا
٪۴
۱,۱۵۰,۰۰۰
۱,۰۹۹,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تب سنج مادون قرمز لیزری hubdic مدل FS-700
٪۱۲
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تب سنج غیر تماسی مادون قرمز P-10
٪۲
۲,۹۰۰,۰۰۰
۲,۸۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
تب سنج غیرتماسی دیجیتال EG720
۴۵۱,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تب سنج زیر زبانی زنیت مد
٪۳۳
۱۲۰,۰۰۰
۸۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
تب سنج دیجیتالی مدل IT-100
٪۲۰
۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۹۹,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تب سنج دیجیتال غیرتماسی BBLOVE
٪۳۸
۱,۲۶۰,۰۰۰
۷۸۵,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تب سنج لیزری غیر تماسی SIMZO
٪۱۹
۸۵۰,۰۰۰
۶۹۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تب سنج غیرتماسی مدیسانا مدل AET-R111
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
تب سنج دیجیتال زنیت مد مدل Zenithmed IT-122
٪۱
۱,۱۵۰,۰۰۰
۱,۱۴۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
تب سنج دیجیتال B.Well مدل WF-4000
٪۲۵
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۰۸۹,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
ترمومتر مدیکال 309H مدیکال حرفه ای (تب سنج 32-45 درجه)
٪۲۶
۳,۳۸۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
ترمومتر (تب سنج) دیجیتال لیزری CIX
٪۳۷
۴۵۰,۰۰۰
۲۸۵,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
ترمومتر مایکرولایف MT16F1
٪۱۳
۱۵۰,۰۰۰
۱۳۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
دماسنج امرن Flex Temp Smart
٪۳
۲۵۰,۰۰۰
۲۴۳,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
تب سنج  مدیسانا مدل FTN
٪۸
۴,۲۹۹,۰۰۰
۳,۹۶۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
تب سنج دیجیتال زیر زبانی
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تب سنج ایزی لایف MT 101
۷۵,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تب سنج دیجیتال براونIRT6020
۲,۰۲۷,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
ترمومترهای الکلی حفاظ دار
۲۹۲,۰۱۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
تب سنج دیجیتال چیکو مدل Maxi Comfort -0 کد C6930
۳۶۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
تب سنج نواری‌ پیشانی‌
۵,۰۰۰ تومان
(۲ ساعت پیش)
تب سنج دیجیتالی کودکان Bwell
۱۴۹,۹۰۰ تومان
(۳ روز و ۵ ساعت پیش)
تب سنج پستانکی نوویتا Nuvita
۳۶۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۸ ساعت پیش)
 تب سنج لیزری پیشانی ولکس Wellex
٪۳
۲,۳۰۰,۰۰۰
۲,۲۳۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
تب سنج لیزری تفنگی XIDIAN-F002
٪۴۶
۱,۲۰۰,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تب سنج دیجیتال غیر تماسی Hti مدل HT-820D
٪۴۰
۸۴۰,۰۰۰
۵۰۴,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تب سنج غیر تماسی هابدیک fs-201
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
تب سنج غیر تماسی هابدیک fs-100
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
(۸ روز و ۵ ساعت پیش)
تب سنج غیرتماسی مادون قرمز MDF مدل Febris-NT13
۲,۰۷۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
تب سنج مادون قرمز داخل گوش هابدیک مدل NET-100
٪۲۲
۸۹۵,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
دوربین حرارتی تب سنج UNI-T UTI65k
۲۰,۷۴۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
تب سنج غیر تماسی دیجیتال Jziki
٪۲۰
۶۰۰,۰۰۰
۴۸۰,۰۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
تب سنج هوشمند شیائومی Xiaomi Fanmi Smart Ear Thermometer FL-BFM001
٪۲۱
۱,۲۵۰,۰۰۰
۹۸۹,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
تب سنج دیجیتالی غیر تماسی مدل OTEMP
٪۱۴
۹۸۵,۰۰۰
۸۵۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
تب سنج دیجیتالی ترمومتر مدل CK-T1501
٪۳
۵۴۰,۰۰۰
۵۲۳,۸۰۰
تومان
(۲ ساعت پیش)
لیست قیمت تب سنج هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت تب سنج از لیست قیمت تب سنج کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر تب سنج کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین تب سنج های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر تب سنج های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۹۵,۹۷۴ تومان تا ۱۱۷,۳۰۱ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های تب سنج در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب تب سنج به ترتیب الویت عبارتند از بیورر,رزمکس,امرن,امسیگ, ...