ایمالز

لیست قیمت عصا


عصای سفید نابینایان
۱۷۵,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصای دوتایی
٪۷
۱۹۷,۵۰۰
۱۸۳,۶۷۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصا چوبی طرح دار
۵۵,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصای زیر بغل
۱۶۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
 عصا چوبی
۹۵,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصای طبی مدل تاشو
۱۱۰,۰۰۰ تومان
(۱۵ ساعت پیش)
عصای زیر بغل الومینیومی
٪۱۰
۱۸۹,۰۰۰
۱۷۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصا چوب گردو
۸۹,۱۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصا یار  17100 طب و صنعت
٪۶
۸۵,۰۰۰
۸۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصای دستی طرح انگشتی
۵۵,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصا چوب صنوبر
۶۹,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصا صندلی شو 911L
۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصا چهارپایه ی تایوانی ATK
۳۷۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
عصای چوبی ساده
۴۳,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصا دستی 929L AZ
۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصادستی چهارپایه خارجی
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصا صندلی شو JTS مدل 911L
۲۳۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصای پیاده روی مدلBM-2
۱۲۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
 عصا زیر بغل زیکلاس مد سایز L
۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصای قابل تنظیم
۵۵,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصا دستی کد M103
۵۹,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصای پیاده روی مدل BH2010
۵۵,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصا آلمینیومی در سه سایز
۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصای طبی آلومین مدل General
۱۱۵,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصا دستی آذر دوچرخ مدل AZ920L
۱۹۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصا دستی مدل metalic کد 4001
۵۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
عصا طبی مدل BM2
۲۱۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصا آلبو کراچ هردگن مدل 03X1
۵۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
عصا چوبی خوشه ای
۵۴,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصا جمع شو آلومینیومی 927M
۱۳۴,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصا صندلی شو مد اسکای 911
٪۷
۳۰۰,۰۰۰
۲۸۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصا زیر بغل زیکلاس مد سایز S
۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصای صندلی شو «مد اسکای»
۲۷۵,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصا لردی 9206L AZ برند آزمد
۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصا لردی چوبی ایرانی
۷۹,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصای آلبوکراچ
۱۸۹,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصای چوپلین مدل 037
۴۲۵,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
بند عصای اف دی آی
۲۹,۷۰۰ تومان
(۴ روز پیش)
عصا چهارپایه آلومینیوم کد 02
۲۹۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
عصا ای تی کا مدل AT-1112
۳۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
عصا زیربغل فلزی فوم دار
۳۴۵,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصا دستی کد S405
۹۹,۲۸۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصا دستی کد M102
۴۷,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصا دستی آزمد مدل AZ 9281 L
۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصا دستی مدل IR1
۵۴,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۳ ساعت پیش)
عصا طبی چهارپایه مدل S001
۳۱۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
عصا آلبو کراچ هردگن مدل 02X1
۶۹۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصا آلبو کراچ هردگن مدل 01X2 بسته 2 عددی
۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
عصا زیر بغل 925 کوچک موژان طب
۳۴۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۲۳ ساعت پیش)
عصا زیر بغل 925 بزرگ موژان طب
۳۸۶,۱۰۰ تومان
(۶ روز و ۲۳ ساعت پیش)
عصا صندلی شو 911 موژان طب
۲۴۱,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
عصا زیر بغل 925 متوسط موژان طب
۳۵۷,۰۰۰ تومان
(۱۳ روز و ۱ ساعت پیش)
عصا چراغ دار موژان طب
۱۹۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
عصا آلبوکراچ طرح کوپر موژان طب
۳۳۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
عصا چهار پایه بریو مدل 4P
۲۷۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۱ ساعت پیش)
عصا طبی چهار پایه شینوره مدل 03
٪۱۵
۳۰۰,۰۰۰
۲۵۵,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۲۱ ساعت پیش)
عصا آلومینیومی قابل تنظیم با دسته چوبی
۱۶۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
عصا آلومینیومی ایبکا مدل MSG05
۲۱۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصای مچی جلو بسته طوسی
۱,۱۸۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
عصا سه پایه سیلور t03 دسته Cane pvc
٪۹
۳۴۰,۰۰۰
۳۱۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
کارگیت _عصا لردی چوبی طرح Cane t08
۱۹۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
عصا لردی چوبی t12 طرح سولیت cane
۱۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
عصا چهارپایه t16 سیلور دسته چوبی cane
۳۳۶,۶۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
عصا مچی البو کراچ ایبکا
۴۶۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصا چوبی ایرانی مدل خراطی
۵۲,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصا لردی آلومینیوم FS933L
۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصای طرح پیچشی فلزی ساخت ایران
۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
عصا 4 پایه  934AZ  برند azmed
۲۷۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصا صندلی سرو پیکر
۱۳۲,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصا تک پایه 920L
۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
عصا چراغ دار مد اسکای
۳۵۵,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصای پایه دار
۲۹۷,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
تک پایه بیک مدل 620 به همراه بال هد
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
(۹ روز و ۱ ساعت پیش)
عصا مدل تاشو
۸۱,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصا 4 پایه 946S AZ
۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصا زیر بغل کودک فوم دار تکی
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصای زیر بغلی معمولی
۱۶۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
عصا سه پایه مدرج تینور مدل L-32
۵۶۸,۴۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
عصا صندلی شو مدل K12
۲۳۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
لیست قیمت عصا هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت عصا از لیست قیمت عصا کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر عصا کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین عصا های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر عصا های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۶۰,۹۹۷ تومان تا ۷۴,۵۵۲ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های عصا در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب عصا به ترتیب الویت عبارتند از زیکلاس مد,جنرال,امسیگ,کلاسیک