دسته‌بندی کالاها

چرخ خیاطی | قیمت خرید انواع چرخ خیاطی صنعتی و خانگی (12 آذر)


JANOME 399A
(۴ ساعت پیش)
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
Janome 802A
(۴ ساعت پیش)
۹,۷۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
چرخ خیاطی  کاچیران نیولایف 4084
(۴ ساعت پیش)
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
چرخ خیاطی ژانومه مدل 8800
(۴ ساعت پیش)
۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چرخ خیاطی خانگی کاچیران مدل رز 2050
(۴ ساعت پیش)
٪۱۰
۵,۲۹۰,۸۰۰
۴,۷۵۴,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۱۳)
Janome A808
(۴ ساعت پیش)
۹,۷۴۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
چرخ خیاطی مارشال مدل 840S/Max
(۴ ساعت پیش)
۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
چرخ خیاطی کاچیران رز 220 پلاس
(۴ ساعت پیش)
۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
JANOME NEW HOME MODEL JH1412 SEWING MACHINE
(۴ ساعت پیش)
٪۱
۵,۵۰۰,۰۰۰
۵,۴۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
چرخ خیاطی سری 7200 ژانومه
(۴ ساعت پیش)
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
Kachiran 1139D Sewing Machine
(۴ ساعت پیش)
٪۱۴
۸,۵۵۰,۰۰۰
۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
چرخ خیاطی ژانومه مدل   1312
(۴ ساعت پیش)
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
راسته دوز جک مدل( اف 4) F4
(۴ ساعت پیش)
۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
چرخ خیاطی ژانومه  مدل 450E
(۴ ساعت پیش)
۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چرخ خیاطی مارشال مدل 940S
(۴ ساعت پیش)
۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۱)
چرخ خیاطی ژانومه مدل 802P
(۴ ساعت پیش)
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
Janome 7000 Sewing Machine
(۴ ساعت پیش)
٪۴۳
۷,۰۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
چرخ خیاطی برادر مدل JV1400
(۴ ساعت پیش)
٪۳
۴,۹۰۰,۰۰۰
۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چرخ راسته دوز جک مدل F10
(۴ ساعت پیش)
۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
چرخ خیاطی ژانومه مدل 902
(۴ ساعت پیش)
۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
چرخ خیاطی مارشال مدل 11000S MAX
(۴ ساعت پیش)
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
چرخ سردوز ژانومه مدل JH203
(۴ ساعت پیش)
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
چرخ خیاطی مارشال مدل ۹۳۵s max
(۴ ساعت پیش)
۳,۹۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
JANOME 815A
(۴ ساعت پیش)
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
چرخ خیاطی ژانومه - ای 393
(۴ ساعت پیش)
٪۳
۷,۳۵۰,۰۰۰
۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چرخ راسته دوز جک مدل F8
(۴ ساعت پیش)
۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چرخ خیاطی مارشال مدل 945S
(۴ ساعت پیش)
۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
چرخ خیاطی مارشال مدل 845S/Max
(۴ ساعت پیش)
۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
چرخ راسته دوز جک مدل F4,F8,F10
(۴ ساعت پیش)
۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چرخ سردوز جک مدل JK-E3-5
(۴ ساعت پیش)
٪۱
۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چرخ خیاطی جانتک مدل K-310
(۴ ساعت پیش)
۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
جعبه چرخ خیاطی های کف تخت مدل ژانومه 500
(۴ ساعت پیش)
٪۱۹
۳۶۰,۰۰۰
۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
چرخ خیاطی جانتک مدل K-300
(۴ ساعت پیش)
۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
Janome – 2040
(۴ ساعت پیش)
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
چرخ خیاطی ژانومه مدل JH1512
(۴ ساعت پیش)
۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چرخ خیاطی مارشال مدل 835S/Max
(۴ ساعت پیش)
۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
چرخ خیاطی ژانومه مدل 760
(۴ ساعت پیش)
۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
چرخ خیاطی کاچیران مدل elizabet 420
(۴ ساعت پیش)
٪۹
۴,۳۷۰,۰۰۰
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
چرخ راسته دوز جک مدل A2-S
(۴ ساعت پیش)
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چرخ خیاطی کاچیران مدل رز 230
(۴ ساعت پیش)
٪۵
۳,۹۰۰,۰۰۰
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
چرخ خیاطی ژانومه مدل ۳۹۸mc
(۴ ساعت پیش)
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چرخ خیاطی مارشال مدل ۹۴۵s max
(۴ ساعت پیش)
۳,۹۰۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
چرخ خیاطی ژانومه SILVER 12 LE
(۴ ساعت پیش)
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چرخ خیاطی 32 کاره جانتک مدل 8000
(۴ ساعت پیش)
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چرخ خیاطی مارشال مدل 8900S-MAX
(۴ ساعت پیش)
٪۱۶
۴,۸۰۰,۰۰۰
۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
چرخ خیاطی  کاچیران  مدل نیولایف 4084-S
(۴ ساعت پیش)
٪۳
۷,۶۰۰,۰۰۰
۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
Janome – 4000
(۴ ساعت پیش)
۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
راسته دوز نخ  قطع کن دار A2 جک
(۴ ساعت پیش)
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چرخ خیاطی جانتک مدل 1012
(۴ ساعت پیش)
۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
چرخ خیاطی و گلدوزی ژانومه مدل6000
(۴ ساعت پیش)
٪۱۵
۵,۵۰۰,۰۰۰
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چرخ خیاطی مینی ژانومه مدل ۸۲۱۰
(۴ ساعت پیش)
٪۲۲
۲,۳۰۰,۰۰۰
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چرخ راسته دوز رویانگ مدل RY-E102
(۴ ساعت پیش)
۹,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
چرخ خیاطی نیولایف مدل 4084D
(۴ ساعت پیش)
٪۳
۷,۸۱۰,۰۰۰
۷,۶۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
Janome 1920 Sewing Machine
(۴ ساعت پیش)
٪۱۱
۵,۱۴۰,۰۰۰
۴,۵۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چرخ خیاطی مارشال مدل 12000
(۴ ساعت پیش)
٪۵
۴,۰۵۰,۰۰۰
۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
میاندوز صنعتی مارشال مدل 3040M
(۴ ساعت پیش)
۱۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چرخ خیاطی جانتک مدل K800
(۴ ساعت پیش)
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
چرخ خیاطی کاچیران مدل +elizabet 720
(۴ ساعت پیش)
٪۵
۴,۶۰۰,۰۰۰
۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چرخ خیاطی کاچیران   S-4084
(۴ ساعت پیش)
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چرخ خیاطی ژانومه مدل 1230A
(۴ ساعت پیش)
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چرخ خیاطی کاچیران مدل نیولایف 5500
(۴ ساعت پیش)
٪۳۳
۱۸,۰۵۰,۰۰۰
۱۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چرخ خیاطی جانتک مدل SP-7000
(۴ ساعت پیش)
۳,۷۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
چرخ خیاطی مارشال مدل 14000
(۴ ساعت پیش)
٪۵
۳,۹۶۰,۰۰۰
۳,۷۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
چرخ خیاطی مارشال مدل 950S
(۴ ساعت پیش)
۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
چرخ خیاطی جانتک مدل SP-1040
(۴ ساعت پیش)
٪۹
۴,۰۸۰,۰۰۰
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
چرخ خیاطی جانتک مدل SP-2040
(۴ ساعت پیش)
٪۹
۴,۰۸۰,۰۰۰
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
چرخ خیاطی جانتک مدل SP-8800
(۴ ساعت پیش)
٪۹
۴,۰۸۰,۰۰۰
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
چرخ خیاطی برادر
(۴ ساعت پیش)
٪۱۲
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
چرخ خیاطی ژانومه مدل 8000
(۴ ساعت پیش)
٪۶
۵,۳۰۰,۰۰۰
۴,۹۸۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چرخ خیاطی کاچیران مدل نیولایف 4048S
(۴ ساعت پیش)
٪۱۳
۸,۶۵۰,۰۰۰
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
چرخ خیاطی جانتک مدل SP-7900
(۴ ساعت پیش)
٪۹
۴,۰۸۰,۰۰۰
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
1 2 3 4 5 6 12
لیست قیمت چرخ خیاطی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت چرخ خیاطی از لیست قیمت چرخ خیاطی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر چرخ خیاطی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین چرخ خیاطی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر چرخ خیاطی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۶,۲۱۴,۷۲۵ تومان تا ۷,۵۹۵,۷۷۶ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های چرخ خیاطی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب چرخ خیاطی به ترتیب الویت عبارتند از ژانومه,کاچیران,مارشال,نیولایف, ...