ایمالز

لیست قیمت چرخ خیاطی


راسته دوز جک مدل( اف 4) F4
۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
چرخ راسته دوز جک مدل F10
۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۱۵ ساعت پیش)
چرخ خیاطی ژانومه - ای 393
۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
چرخ خیاطی  کاچیران نیولایف 4084
٪۲
۶,۰۰۰,۰۰۰
۵,۹۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
چرخ خیاطی ژانومه SILVER 12 LE
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ راسته دوز جک مدل A2-S
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ خیاطی ژانومه مدل N365
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
Janome 802A
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
Kachiran 1139 Sewing Machine
٪۲
۵,۷۰۰,۰۰۰
۵,۶۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
چرخ خیاطی ژانومه مدل 8000
٪۲۷
۵,۵۰۰,۰۰۰
۳,۹۹۵,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
چرخ خیاطی مارشال مدل 815S
۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
راسته دوز نخ  قطع کن دار A2 جک
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
چرخ راسته دوز زوجی مدل A6000
۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ خیاطی ژانومه مدل 902
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
چرخ خیاطی ژانومه مدل 908
۳,۰۴۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
چرخ خیاطی سری 7200 ژانومه
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ خیاطی ژانومه مدل Rivals 840
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ راسته دوز جک مدل F4,F8,F10
۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
چرخ خیاطی ژانومه مدل 5000
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ خیاطی ژانومه مدل JH1512
۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
JANOME 815A
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
Janome – 4000
٪۵
۴,۳۰۰,۰۰۰
۴,۱۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ خیاطی 32 کاره جانتک مدل 8000
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
JANOME 399A
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
چرخ سردوز جک مدل JK-E4-5
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ خیاطی تویوتا
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ خیاطی ژانومه مدل 802P
۱۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ خیاطی کاچیران رز 220 پلاس
٪۱
۳,۱۰۰,۰۰۰
۳,۰۶۹,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
چرخ راسته دوز جک مدل A5
۱۳,۹۷۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
چرخ خیاطی صنعتی راسته دوز جویتا 9900D2
٪۶
۸,۹۰۰,۰۰۰
۸,۴۰۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
چرخ خیاطی ژانومه مدل 8800
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۱۳ ساعت پیش)
Marshall 840S Sewing Machine
٪۶
۳,۵۵۰,۰۰۰
۳,۳۵۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
چرخ خیاطی جگوار
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
چرخ خیاطی کاچیران  رز مدل 230 پلاس
٪۷
۳,۶۵۰,۰۰۰
۳,۴۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
چرخ خیاطی ژانومه ۸۰۲
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
Janome A808
۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ خیاطی مارشال مدل 940S
۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
چرخ کامپیوتری گلدوزی برادر مدل PR655
۱۶۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ راسته دوز بن هورس مدل HR-180
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ خیاطی برادر
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ خیاطی جانتک مدل 2020
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱۷ ساعت پیش)
چرخ راسته دوز دو پایه جک مدل JK-6380
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
Kachiran 6060D Sewing Machine
٪۵
۶,۶۰۰,۰۰۰
۶,۳۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
Janome – 2040
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ژانومه مدل 802N
۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ خیاطی ژانومه مدل JH1010
۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
Janome – 2030
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ راسته دوز جک مدل F8
۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
چرخ خیاطی ژانومه مدل Plaire 810
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ خیاطی ژانومه مدل ST
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ سردوز کامپیوتری جک مدل C4-5
۱۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ سردوز آمرو مدل ۱۰-۱
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ خیاطی ژانومه مدل 8900
۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
چرخ سردوز ژانومه مدل JH203
٪۲
۹,۰۰۰,۰۰۰
۸,۷۸۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
چرخ راسته دوز تیپیکال مدل GC-6910
۱۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ سردوز جک مدل JK-E4-3
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ خیاطی ژانومه مدل 680
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ خیاطی آکسون AX6651
۵۶۵,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ خیاطی ژانومه مدل JANOME 9100
۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
Kachiran 1139D Sewing Machine
٪۶
۶,۴۰۰,۰۰۰
۵,۹۸۵,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
Janome 1916
٪۳
۴,۳۵۰,۰۰۰
۴,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
چرخ خیاطی ژانومه 8400 ( Janome 8400 )
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ خیاطی  ژانومه   مشکی مدل 7300
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
Kachiran elizabet410 Sewing Machine
٪۱۳
۳,۹۸۵,۰۰۰
۳,۴۶۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ خیاطی مارشال مدل 742BL
٪۸
۶,۰۰۰,۰۰۰
۵,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ میاندوز کامپیوتری جک مدل K4-UT
۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ خیاطی ژانتک مدل 7600
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
چرخ راسته دوز تیغ دار جک مدل JK-5558
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ خیاطی ژانومه مدل 672 ژاپن
٪۷
۵,۹۰۰,۰۰۰
۵,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ خیاطی ژانومه مدل ۳۹۹mc cherry
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ خیاطی ژانومه مدل ۳۰۸۰
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ خیاطی ژانومه مدل SELFY 6100
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ خیاطی خانگی کاچیران زیگزاگ 2010 پلاس
٪۴
۳,۵۰۰,۰۰۰
۳,۳۴۷,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
چرخ خیاطی ژانومه مدل 2212
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ خیاطی مارشال مدل 945S
۳,۲۷۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ خیاطی مارشال مدل 825S
٪۲
۳,۱۳۰,۰۰۰
۳,۰۶۷,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ راسته دوز بایو مدل GT-180
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
چرخ خیاطی برادر  Brother Nähmaschine Innov-is 10A
٪۸
۱۸,۸۶۸,۰۰۰
۱۷,۴۰۵,۲۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
لیست قیمت چرخ خیاطی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت چرخ خیاطی از لیست قیمت چرخ خیاطی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر چرخ خیاطی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین چرخ خیاطی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر چرخ خیاطی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۹,۹۶۹,۱۸۴ تومان تا ۱۲,۱۸۴,۵۵۹ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های چرخ خیاطی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب چرخ خیاطی به ترتیب الویت عبارتند از ژانومه,کاچیران,برادر,مارشال, ...