ایمالز

لیست قیمت پمپ لجن کش


لجن کش 8.5 متری 2 اینچ BMV مدل SQS900F
٪۶
۱,۷۰۰,۰۰۰
۱,۵۹۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابر مدل SSA 50-12-0.55 M SF35
۴,۶۱۸,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
لجن کش 4 اینچ 24 متری LEO 100WQ60-13-4
٪۵
۱۴,۶۰۰,۰۰۰
۱۳,۹۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا چدنی 11 5 80DML 13.3 متر
۱۰۳,۳۴۷,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا چدنی 3/7 5 100DML
۵۰,۸۶۷,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا چدنی 15 5 100DML 35 متر
۱۰۸,۴۳۸,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا چدنی 22 5 100DML 40 متر
۱۵۳,۴۲۱,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا چدنی 11 5 150DML 13.3 متر
۱۰۴,۷۷۱,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا چدنی ابارا 150-200DL 537 43 متر
۲۶۲,۷۸۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا چدنی ابارا 150-200DL 545 48 متر
۲۹۶,۴۷۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
پمپ لجن کش چدنی ابارا 250-300DL 530
۲۳۵,۲۴۷,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پمپ لجن کش چدنی ابارا 250-300DL 545
۳۲۶,۱۱۹,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا چدنی خردکن دار 80DL/WC 5 1.5
۳۰,۷۹۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا چدنی خردکن دار 100DL/WC 5 3.7
۴۱,۵۸۷,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا چدنی خردکن دار 100DL/WC 5 5.5
۶۹,۴۸۸,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-16-0.75 M FK
۴,۲۰۴,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-23-1.1 M F
۴,۵۶۴,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابر مدل SSZ 100-38-5.5 T
۱۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابر مدل SST 65-15-3 T
۹,۸۹۶,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش آکوا مدل A-3B-22
٪۵
۷,۶۵۰,۰۰۰
۷,۲۶۷,۵۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش  Pentax DX100/2G
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
لجن کش 3 اینچ 21 متری LEO 80WQ40-13/3
۱۰,۷۱۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
لجن کش 3 اینچ 37 متری LEO 80WQ30-30/5.5
۱۷,۳۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
لجن کش 2و1/2 اینچ 32 متری LEO 65WQ25-28/4
٪۶
۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۳,۶۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
لجن کش 2و1/2 اینچ 22 متری LEO 65WQ25-17/2.2
۸,۵۲۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ABR ابر SSI 40-10/0.75
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا مدل DW150MA
۲۵,۱۰۶,۰۰۰ تومان
(۱۰ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا مدل DW300T
۳۱,۵۸۱,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
لجن کش صنعتی آریا پمپ تک 30 متری 2اینچ مدل 5/5 اسب سه فاز
٪۱
۱۳,۸۶۰,۰۰۰
۱۳,۷۰۰,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
لجن کش 18متری 2 اینچ هسل مدلWQD10
٪۷
۲,۹۵۰,۰۰۰
۲,۷۴۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
لجن کش آریا پمپ تک 20 متری2 اینچ مدل ARL20-S-F-2
٪۱۵
۶,۰۰۰,۰۰۰
۵,۱۰۰,۰۰۰
تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
لجن کش 2 اینچ 23 متری لیو LEO 50WQ15-20/2.2
۸,۹۱۸,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
کفکش 1 اینچ 12 متری لیو LEO QDX 1.5-12-0.25LA
٪۵
۲,۰۲۰,۰۰۰
۱,۹۲۰,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
لجن کش 4 اینچ 25 متری LEO 100WQ65-15/5.5
٪۵
۱۸,۶۸۰,۰۰۰
۱۷,۷۹۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
پمپ لجن کش Aqua مدل A-6S-27
٪۵
۹,۸۶۰,۰۰۰
۹,۳۶۷,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش Aqua مدل A-6SM-27
٪۵
۱۰,۲۶۰,۰۰۰
۹,۷۴۷,۰۰۰
تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
پمپ لجن کش محک مدل M-6SM-27
٪۵
۱۰,۲۶۰,۰۰۰
۹,۷۴۷,۰۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش Aqua مدل A-3BM-20 خروجی بغل
٪۵
۷,۴۵۰,۰۰۰
۷,۰۷۷,۵۰۰
تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا استیل بدون فلوتر RIGHT 100M 10 MT
۱۱,۴۲۶,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا چدنی 2/2 5 80DML
۴۱,۹۰۹,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا چدنی 3/7 5 80DML
۵۰,۰۶۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا چدنی 15 5 80DML 35 متر
۱۰۸,۱۷۷,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا چدنی 22 5 80DML
۱۵۳,۱۴۷,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا چدنی 7/5 5 100DML 25.3 متر
۷۷,۷۲۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا چدنی 11 5 100DML 13.3 متر
۱۰۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا چدنی 5/5 5 150DML 22 متر
۶۹,۳۶۱,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا چدنی 7/5 5 150DML  25.3 متر
۷۸,۸۷۸,۰۰۰ تومان
(۱۱ روز و ۲۰ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا چدنی 15 5 150DML 35 متر
۱۰۹,۵۹۷,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا چدنی 22 5 150DML 40 متر
۱۵۴,۵۷۳,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا چدنی 300DL 5 22 19 متر
۲۲۷,۵۶۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا چدنی ابارا 150-200DL 530 39.7 متر
۲۱۳,۸۶۳,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پمپ لجن کش چدنی ابارا 250-300DL 537
۲۸۹,۰۶۵,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا چدنی خردکن دار 80DL/WC 5 3.7
۳۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا چدنی خردکن دار 100DL/WC 5 7.5
۷۷,۰۳۶,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا چدنی 50DVS 5 1.5
۲۷,۴۹۶,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا چدنی 65DVS 5 1.5
۲۸,۲۵۷,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا چدنی 65DVS 5 2.2
۳۱,۱۸۹,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا چدنی 65DVS 5 3.7
۳۶,۸۴۴,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا چدنی 80DVS 5 1.5
۲۸,۵۹۴,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا چدنی 80DVS 5 2.2
۳۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۱۷ ساعت پیش)
پمپ لجن کش پنتاکس استیل DX 100/1 1.2G
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۶ روز و ۱۸ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابر مدل SSA 50-17-0.75 M SF50
۴,۸۱۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش لئو مدل 50SWE15-20-2.2
۱۰,۶۳۳,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابر مدل SSD 50-12-2.2 T WC X
۹,۱۸۴,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابر مدل SSH 50-16-1.5 MWC X
۷,۹۸۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابر مدل SSH 50-16-2.2 MWC X
۸,۱۷۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابر مدل SSH 80-42-3 T WC
۱۰,۹۵۲,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابر مدل SSH 100-60-5.5 T WC X
۱۸,۷۳۶,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابر مدل SSH 100-65-7.5 T WC X
۲۷,۱۵۲,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابر مدل SSZ 80-30-3.7 T
۹,۷۳۸,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابر مدل SSZ 100-65-7.5 T
۱۶,۵۵۴,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۹ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابر مدل SST 65-30-5.5 T
۱۵,۵۵۹,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابر مدل SST 65-50-7.5 T
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابر مدل SST 100-30-7.5 T
۲۰,۶۱۵,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابر مدل SST 65-60-5.5 T
۱۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSI 40-10-0.75 MF
۴,۰۴۷,۰۰۰ تومان
(۱۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSI 40-12-1.1 T
۵,۶۰۳,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSI 50-15-3 T
۱۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSI 65-22-5.5 T
۱۵,۰۶۴,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSK 100-100-15 TX
۴۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSK 200-250-18.5 T
۵۴,۰۱۲,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSK 100-100-22 TX
۵۵,۹۷۷,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSK 100-130-22 TX
۵۹,۶۴۸,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش تکفاز لئو مدل XSP18-12-75S
۱۱,۶۵۵,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش ابارا چدنی خردکن دار 65DL/WC 5 1.5
۳۰,۶۱۳,۰۰۰ تومان
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
پمپ لجن کش آکوا مدل A-4-27
٪۵
۷,۶۵۰,۰۰۰
۷,۲۶۷,۵۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش Aqua مدل A-4S-27
٪۵
۷,۶۵۰,۰۰۰
۷,۲۶۷,۵۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش آکوا مدل A-4SM-27
٪۵
۸,۰۵۰,۰۰۰
۷,۶۴۷,۵۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش Aqua مدل A-3BM-22
٪۵
۸,۰۵۰,۰۰۰
۷,۶۴۷,۵۰۰
تومان
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
پمپ لجن کش محک مدل M-4-27
٪۵
۷,۶۵۰,۰۰۰
۷,۲۶۷,۵۰۰
تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش لئو مدل XSP16.2-22-1.5S
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش لیو مدل  XSP9-7.5/0.25 S
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
لجن کش سه فاز استریم مدل SWQ25-10-1.5B
۴,۵۷۲,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
پمپ لجن کش  Pentax DG100/2G
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۲۱ ساعت پیش)
الکترو پمپ لجن کش مدل SSJ50-13
۳,۶۷۶,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
پمپ لجن کش فلوتر دار استیل LEO لیو 1.5 کیلووات مدل XSP16.2-22/1.5 S
٪۵
۱۳,۳۰۰,۰۰۰
۱۲,۶۷۰,۰۰۰
تومان
(۵ روز و ۱۸ ساعت پیش)
پمپ لجن کش فلوتر دار استیل LEO لیو 1.1 کیلووات مدل XSP20-9/1.1 I
٪۶
۵,۳۰۰,۰۰۰
۴,۹۸۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
لجن کش 4 اینچ 19 متری LEO 100WQ60-9/3
٪۵
۱۱,۴۸۴,۰۰۰
۱۰,۸۷۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
لجن کش 3 اینچ 16 متری LEO 80WQ40-9-2.2
۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
لیست قیمت پمپ لجن کش هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت پمپ لجن کش از لیست قیمت پمپ لجن کش کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر پمپ لجن کش کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین پمپ لجن کش های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر پمپ لجن کش های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۴۲,۶۳۹,۳۹۳ تومان تا ۵۲,۱۱۴,۸۱۴ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های پمپ لجن کش در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب پمپ لجن کش به ترتیب الویت عبارتند از محک,پنتاکس,کاسپین,کارشر