ایمالز

لیست قیمت فضای اداری (10 تیر)


صندلی کارشناسی نیلپر 712T
٪۵
۳,۲۶۰,۰۰۰
۳,۰۸۹,۰۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی مدیریتی SM850 نیلپر
۴,۰۰۰,۰۰۰تومان
(۸ ساعت پیش)
صندلی کارشناسی مدل I72 لیو
۴,۵۹۰,۰۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی مدیریتی نیلپر مدل OCM 825
٪۹
۴,۹۲۰,۰۰۰
۴,۴۷۷,۲۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی مدیریت مدل 9030
۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
صندلی مدیریتی نیلپر مدل OCM 888
٪۹
۴,۳۷۰,۰۰۰
۳,۹۷۶,۷۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی اداری کارمندی مدل کرکره ای
٪۲۲
۱,۳۹۰,۰۰۰
۱,۰۸۰,۰۰۰تومان
(۱۲ ساعت پیش)
صندلی اداری اوان مدل P101L چرمی
۷۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
صندلی مدیریتی سیلور 1 رایانه صنعت M906
٪۱۱
۴,۴۰۰,۰۰۰
۳,۹۱۶,۰۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی کارمندی نیلپر مدل OCT 450
٪۵
۲,۲۱۰,۰۰۰
۲,۰۸۹,۰۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی کارمندی نیلپر مدل OCT 666S
٪۵
۲,۶۴۰,۰۰۰
۲,۴۹۹,۰۰۰تومان
(۲۰ ساعت پیش)
صندلی مدیریت داتیس مدل MF860
٪۱۱
۴,۱۰۰,۰۰۰
۳,۶۵۰,۰۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی اداری لیو مدل S62t
٪۱۵
۲,۹۸۰,۰۰۰
۲,۵۳۳,۰۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی مدیریتی نیلپر مدل OCM 900E
٪۹
۲,۹۵۰,۰۰۰
۲,۶۸۴,۵۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی کارمندی نیلپر مدل OCT 740KM
٪۵
۲,۷۴۰,۰۰۰
۲,۵۹۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
صندلی مدیریتی راحتیران T1121 با روکش توری
٪۷
۲۸,۵۰۰,۰۰۰
۲۶,۵۰۴,۰۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی ویزیتوری نیلپر مدل SV505X
٪۵
۳,۴۲۰,۰۰۰
۳,۲۴۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
صندلی مدیریتی شیزن مدل O2
٪۵
۳,۱۵۰,۰۰۰
۲,۹۹۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
صندلی کارشناسی i81 لیو
٪۱۵
۴,۷۵۰,۰۰۰
۴,۰۳۷,۰۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
میز کارمندی لمسه WTK1010
۱,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
صندلی مدیریتی لاندا 1 رایانه صنعت
٪۱۱
۷,۹۰۰,۰۰۰
۷,۰۳۱,۰۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی کارمندی گلدیس رایانه صنعت K918
۲,۵۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
صندلی کارشناسی مدل H72T لیو
٪۱۵
۳,۶۱۰,۰۰۰
۳,۰۶۸,۵۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی اداری سام مدل سناتور
۴۳۰,۰۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
میز کارمندی ال K21
۳,۷۳۰,۰۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی مدیریتی نیلپر مدل OCM 925i
٪۹
۶,۴۳۰,۰۰۰
۵,۸۵۱,۳۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی مدیریتی نیلپر SM910
٪۹
۶,۶۲۰,۰۰۰
۶,۰۲۴,۲۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
صندلی کارمندی مدل A52 لیو
٪۱۵
۳,۷۵۰,۰۰۰
۳,۱۸۷,۵۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی مدیریتی رایانه صنعت مدل آریا M931
٪۱۱
۴,۰۰۰,۰۰۰
۳,۵۶۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
نیمست اجلاس
۳,۹۰۰,۰۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی مدیریتی لیو مدل I91gsp
٪۱۵
۶,۴۸۰,۰۰۰
۵,۵۰۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
صندلی مدیریتی نیلپر مدل OCM 809E
٪۵
۳,۲۵۰,۰۰۰
۳,۰۷۹,۰۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
میز کارشناسی Nilper مدل ODE 865S نیلپر
٪۹
۹,۱۱۰,۰۰۰
۸,۲۹۰,۱۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
داتیس صندلی مدیریتی انزو مدل ME640WF
٪۱۳
۳,۴۹۰,۰۰۰
۳,۰۴۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
صندلی کارمندی مدل WORK EW450 داتیس
٪۱۰
۲,۵۳۰,۰۰۰
۲,۲۷۷,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
میز کامپیوتر مدل 1452
۱,۵۵۰,۰۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی کنفرانسی نیلپر 712P
٪۵
۲,۴۷۰,۰۰۰
۲,۳۳۹,۰۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی آموزشی راحتیران مدل C1151A
٪۴
۲,۹۵۳,۰۰۰
۲,۸۴۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
صندلی کارمندی لیو مدل I62gk
٪۱۵
۳,۴۹۰,۰۰۰
۲,۹۶۷,۰۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی مدیریتی برند نیلپر کد OCM 901E
٪۵
۳,۴۶۰,۰۰۰
۳,۲۷۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
میز مدیریت طرح صدفی مبلمان اداری قصرچوب
٪۱۸
۵,۳۰۰,۰۰۰
۴,۳۴۵,۰۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی کارشناسی مدل DCE آرتمن
۲,۹۳۰,۰۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی کارمندی بتا رایانه صنعت K912
٪۱۱
۲,۶۰۰,۰۰۰
۲,۳۱۴,۰۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی کارمندی مدل اریا رایانه صنعت K931
۲,۹۴۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
صندلی کارمندی نیلپر مدل OCT 708Bn
٪۵
۲,۶۸۰,۰۰۰
۲,۵۳۹,۰۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی اداری آرتینکو کد 180A9
۹۳۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
مبل حصیری
۱,۱۶۳,۵۷۵تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی مدیریتی نیلپر مدل OCM 909E
٪۹
۴,۶۵۰,۰۰۰
۴,۲۳۱,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
صندلی کارشناسی مدل SKY XS870 داتیس
۴,۲۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
میز کارمندی ال دار
۴,۳۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
مبل اداری نیلپر FB898N1
٪۹
۷,۰۸۰,۰۰۰
۶,۴۴۲,۸۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی مدیریتی نیلپر مدل OCM 814
٪۹
۲,۹۲۰,۰۰۰
۲,۶۵۷,۲۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
صندلی کارشناسی مدل S3100 راحتیران
٪۴
۳,۲۵۶,۰۰۰
۳,۱۱۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
صندلی مدیریتی مدل T1151 راحتیران
٪۴
۳,۸۰۸,۰۰۰
۳,۶۷۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
صندلی مدیریتی مدل M81 لیو
۴,۶۰۰,۰۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی کارمندی تندیس رایانه صنعت K917
٪۱۱
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۲۲۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
میز کارمندی Nilper مدل ODT 265C نیلپر
٪۹
۳,۴۳۰,۰۰۰
۳,۱۲۱,۳۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
صندلی مدیریتی نیلپر مدل OCM 888S
٪۸
۴,۵۱۰,۰۰۰
۴,۱۴۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
صندلی مدیریتی نیلپر مدل OCM 939
٪۹
۶,۷۴۰,۰۰۰
۶,۱۳۳,۴۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
مبل اداری تک نفره راند صنایع نظری
٪۱۰
۵,۹۰۰,۰۰۰
۵,۳۰۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
کمد وندیک مدل 1442
۶۳۰,۰۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی اداری اوان مدل K320T
۱,۰۴۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
کمد بایگانی رنگ کوره ای
۲,۴۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
صندلی آموزشی راحتیران مدل C5000A
٪۴
۲,۸۶۱,۰۰۰
۲,۷۵۰,۰۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی کنفرانس مدل آرین
۱,۰۸۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
صندلی مدیریتی نیلپر مدل OCM 810
٪۹
۵,۰۵۰,۰۰۰
۴,۵۹۵,۵۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی مدیریتی مدل T5511 راحتیران
٪۷
۴,۱۹۰,۰۰۰
۳,۸۹۶,۶۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
میز کارمندی کد 037
۲,۰۶۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
صندلی انتظار ام پی نبردی
۲۹۰,۰۰۰تومان
(۲۰ ساعت پیش)
میز کامپیوتر کد 19928
٪۲۶
۱,۲۵۰,۰۰۰
۹۲۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
میز مدیریتی شکل ال مدل لیندا
۳,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
صندلی چرم نظری مدل Winner I E201
٪۱۰
۳,۲۰۰,۰۰۰
۲,۸۷۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
صندلی کارشناسی داتیس مدل XP647P
۲,۹۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
مبل اداری نیلپر مدل FB726n1 چرمی
٪۹
۶,۱۵۰,۰۰۰
۵,۵۹۶,۵۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی مدیریتی امگا 2 رایانه صنعت
٪۱۱
۴,۰۰۰,۰۰۰
۳,۵۶۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
صندلی مدیریتی مدل SKY MS870 داتیس
۴,۸۹۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
صندلی کارمندی نیلپر مدل OCT 750
۴,۰۳۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
صندلی کنفرانس اروند مدل 3710
٪۵
۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۱۴۰,۰۰۰تومان
(۲ روز و ۱۷ ساعت پیش)
صندلی مدیریتی SM869m-SM869mi نیلپر
٪۹
۴,۷۲۰,۰۰۰
۴,۲۹۵,۲۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی کارمندی مدیکال رایانه صنعت K911
٪۱۱
۲,۶۰۰,۰۰۰
۲,۳۱۴,۰۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
نیمست سریر دسته وکیوم
۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
صندلی کارمندی لیو I62
٪۱۵
۳,۲۱۰,۰۰۰
۲,۷۲۸,۵۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
صندلی آموزشی راحتیران مدل C6000A
٪۴
۳,۲۵۶,۰۰۰
۳,۱۱۸,۰۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
میز کارمندی مدل M330
۲,۴۰۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
صندلی کارمندی نیلپر مدل OCT 666P
٪۵
۲,۴۶۰,۰۰۰
۲,۳۲۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
صندلی کارمندی نیلپر مدل OCT 708H
٪۹
۳,۲۶۰,۰۰۰
۲,۹۶۶,۶۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
میز کارمندی Nilper مدل ODT 465B نیلپر
٪۹
۳,۶۸۰,۰۰۰
۳,۳۴۸,۸۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
صندلی انتظار Nilper مدل OCW 829N3 نیلپر
٪۴۱
۹,۵۶۰,۰۰۰
۵,۶۵۹,۰۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی کارمندی نیلپر OCT 504F
٪۵
۲,۳۱۰,۰۰۰
۲,۱۸۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
میز کارمندی مدل ساده دوکشو 120 سانتیمتر
۱,۰۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
فایل اداری فلزی 4 کشو رمزدار
٪۸
۵,۵۹۰,۰۰۰
۵,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
صندلی کارشناسی نیلپر SK515O
٪۵
۲,۰۸۰,۰۰۰
۱,۹۶۹,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
صندلی اپراتوری مدل D106 انرژی
٪۴
۱,۳۴۵,۰۰۰
۱,۲۹۲,۰۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
چرخ صندلی مدل ساده سایز 6
٪۳۱
۱۸,۰۰۰
۱۲,۵۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
میز کنفرانس 6 نفره
۶۵۰,۰۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی مدیریتی sm939i -sm939 نیلپر
٪۹
۶,۶۰۰,۰۰۰
۶,۰۰۶,۰۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی کنفرانسی Nilper مدل OCC 769M نیلپر
٪۵
۲,۸۲۰,۰۰۰
۲,۶۷۹,۰۰۰تومان
(۴ ساعت پیش)
صندلی کارمندی نیلپر OCT 415X
٪۷
۱,۷۹۰,۰۰۰
۱,۶۶۴,۰۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
صندلی اداری OCM 850S برند نیلپر
٪۹
۴,۵۱۰,۰۰۰
۴,۱۰۴,۱۰۰تومان
(13 دقیقه پیش)
مبل اداری نیلپر FB722N2
٪۹
۴,۴۴۰,۰۰۰
۴,۰۴۰,۴۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
صندلی کنفرانسی لیو A83
٪۱۵
۳,۷۲۰,۰۰۰
۳,۱۶۲,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
صندلی کانتر مدل ارکید جهانتاب
٪۵
۳,۷۸۰,۰۰۰
۳,۵۹۱,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
صندلی مدیریتی طبی ارگو مدل ME880 داتیس
۴,۷۲۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۱۷ ساعت پیش)
صندلی معاونتی مدل B82 لیو
٪۱۵
۴,۵۸۰,۰۰۰
۳,۸۹۳,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
صندلی مدیریتی مدل T6000 راحتیران
٪۴
۴,۴۸۰,۰۰۰
۴,۳۱۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
صندلی مدیریتی مدل T3310 راحتیران
٪۴
۳,۳۴۸,۰۰۰
۳,۲۱۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
صندلی کارشناسی 2002 رایانه صنعت
٪۱۱
۳,۵۰۰,۰۰۰
۳,۱۱۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
لیست قیمت فضای اداری هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت فضای اداری از لیست قیمت فضای اداری کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر فضای اداری کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین فضای اداری های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر فضای اداری های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳,۹۰۳,۰۶۸ تومان تا ۴,۷۷۰,۴۱۷ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های فضای اداری در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب فضای اداری به ترتیب الویت عبارتند از نیلپر,آفیس,راحتیران,رایانه صنعت, ...