ایمالز

لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی

لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت تجهیزات آزمایشگاهی از لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر تجهیزات آزمایشگاهی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
176,880 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
454,190 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
85,000 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
624,000 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
44,000,000 تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
9,000,000 تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
580,500 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
4,717,000 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
1,104,170 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
2,139,440 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
٪6
1,800,000
1,690,000
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
19,000,000 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
85,000 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
80,000 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
2,800 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
5,322,000 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
4,596,000 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
410,000 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
870 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
192,890 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
307,810 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
47,270 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
6,504,220 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
1,850 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
٪18
550,000
450,000
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
99,000 تومان
(۱۲ روز و ۵ ساعت پیش)
197,000 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
195,000 تومان
(۱۲ روز و ۵ ساعت پیش)
157,000 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
157,000 تومان
(۱۲ روز و ۵ ساعت پیش)
157,000 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
123,000 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
934,570 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
٪4
85,000
82,000
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
120,000 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
130,000 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
٪69
130,000
40,000
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
155,000 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
٪5
4,200,000
4,000,000
تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
9,500 تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
89,000 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
780 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
780 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
1,790,000 تومان
(۸ روز و ۳ ساعت پیش)
1,790,000 تومان
(۸ روز و ۳ ساعت پیش)
823,000 تومان
(۸ روز و ۳ ساعت پیش)
653,000 تومان
(۸ روز و ۳ ساعت پیش)
1,935,000 تومان
(۸ روز و ۳ ساعت پیش)
410 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
1,053,000 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
895,000 تومان
(۸ روز و ۳ ساعت پیش)
1,065,000 تومان
(۸ روز و ۳ ساعت پیش)
306,450 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
85,000 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
532,000 تومان
(۸ روز و ۳ ساعت پیش)
29,000 تومان
(۵ روز و ۲ ساعت پیش)
242,000 تومان
(۵ روز و ۲ ساعت پیش)
4,596,000 تومان
(۵ روز و ۲ ساعت پیش)
3,387,000 تومان
(۵ روز و ۲ ساعت پیش)
3,387,000 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
532,000 تومان
(۸ روز و ۳ ساعت پیش)
532,000 تومان
(۸ روز و ۳ ساعت پیش)
3,387,000 تومان
(۵ روز و ۲ ساعت پیش)
3,387,000 تومان
(۵ روز و ۲ ساعت پیش)
255,800 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
149,640 تومان
(۵ روز و ۲ ساعت پیش)
185,250 تومان
(۵ روز و ۲ ساعت پیش)
468,130 تومان
(۴ روز و ۳ ساعت پیش)
49,400 تومان
(۴ روز و ۳ ساعت پیش)
238,790 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
208,610 تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
3,387,000 تومان
(۵ روز و ۲ ساعت پیش)
3,387,000 تومان
(۵ روز و ۲ ساعت پیش)
2,419,000 تومان
(۵ روز و ۲ ساعت پیش)
241,900 تومان
(۵ روز و ۲ ساعت پیش)
27,095,000 تومان
(۸ روز و ۳ ساعت پیش)
12,096,000 تومان
(۸ روز و ۳ ساعت پیش)