ایمالز

لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی

لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت تجهیزات آزمایشگاهی از لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر تجهیزات آزمایشگاهی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
165,810 تومان
(۲۲ ساعت پیش)
70,710 تومان
(۲۲ ساعت پیش)
197,020 تومان
(۲۲ ساعت پیش)
460 تومان
(۲۲ ساعت پیش)
95,440 تومان
(۲۲ ساعت پیش)
11,500 تومان
(۲۲ ساعت پیش)
95,000 تومان
(۴ روز و ۱۳ ساعت پیش)
225,390 تومان
(۲۲ ساعت پیش)
3,110 تومان
(۲۲ ساعت پیش)
40,000 تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
1,350,000 تومان
(۲۲ ساعت پیش)
٪4
4,650,000
4,460,000
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
3,750,000 تومان
(۲۲ ساعت پیش)
2,000,000 تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
33,000 تومان
(۲۲ ساعت پیش)
589,000 تومان
(۲۲ ساعت پیش)
589,000 تومان
(۲۲ ساعت پیش)
285,000 تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
137,000 تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
115,000 تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
157,000 تومان
(۴ روز و ۱۳ ساعت پیش)
115,000 تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
185,000 تومان
(۴ روز و ۱۳ ساعت پیش)
95,000 تومان
(۴ روز و ۱۳ ساعت پیش)
155,000 تومان
(۴ روز و ۱۳ ساعت پیش)
179,000 تومان
(۴ روز و ۱۳ ساعت پیش)
145,000 تومان
(۴ روز و ۱۳ ساعت پیش)
135,000 تومان
(۴ روز و ۱۳ ساعت پیش)
115,000 تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
109,000 تومان
(۴ روز و ۱۳ ساعت پیش)
65,000 تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
115,000 تومان
(۴ روز و ۱۳ ساعت پیش)
247,000 تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
157,000 تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
145,000 تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
157,000 تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
1,000,000 تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
٪10
5,000
4,500
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
٪11
1,890,000
1,680,000
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
13,200 تومان
(۲۲ ساعت پیش)
٪24
13,000
9,900
تومان
(۲۲ ساعت پیش)
٪3
6,100
5,900
تومان
(۶ ساعت پیش)
121,410 تومان
(۶ روز و ۲۲ ساعت پیش)
840,000 تومان
(۳ روز و ۲۰ ساعت پیش)
510 تومان
(۲۲ ساعت پیش)
19,990 تومان
(۱۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
453,600 تومان
(۴ روز و ۱۳ ساعت پیش)
1,344,000 تومان
(۲۲ ساعت پیش)
353,170 تومان
(۲۲ ساعت پیش)
95,700 تومان
(۷ روز و ۲۲ ساعت پیش)
12,840 تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
1,720 تومان
(۲۲ ساعت پیش)
2,028,100 تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
20,160 تومان
(۲۲ ساعت پیش)
21,000,000 تومان
(۲۲ ساعت پیش)
63,000,000 تومان
(۳ روز و ۲۰ ساعت پیش)
29,904,000 تومان
(۲۲ ساعت پیش)
22,850 تومان
(۲۲ ساعت پیش)
96,350 تومان
(۵ روز و ۲۲ ساعت پیش)
157,900 تومان
(۲۲ ساعت پیش)
94,460 تومان
(۲۲ ساعت پیش)