ایمالز

لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی

لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت تجهیزات آزمایشگاهی از لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر تجهیزات آزمایشگاهی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
3,500 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
6,500 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
460 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
13,000 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
321,980 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
3,556,000 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
1,950,000 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
43,500 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
55,000 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
151,440 تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
136,350 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
40,610 تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
460 تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
220 تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
321,060 تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
444,000 تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
444,000 تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
73,610 تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
79,530 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
13,800,000 تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
6,435 تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
21,360,000 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
143,540 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
150,730 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
31,450 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
6,000,000 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
6,120,000 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
1,347,960 تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
896,340 تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
310,080 تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
236,320 تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
547,080 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
279,470 تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
9,166,700 تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
30,880 تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
7,480 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
53,020 تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
5,060 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
17,770 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
107,000 تومان
(۸ روز و ۱۲ ساعت پیش)
450,000 تومان
(۱۲ ساعت پیش)
880,000 تومان
(۸ روز و ۱۲ ساعت پیش)
8,800,000 تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
6,700,000 تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
16,700,000 تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)