ایمالز

لیست قیمت مبل


مبل چستر ایتالیایی
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
سرویس مبلمان نئوکلاسیک مدل صدفی هیواهوم
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل چستر رویال
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل ال دسته دوبل 1750
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل راحتی دیبا
٪۴
۵,۰۰۰,۰۰۰
۴,۸۰۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
نیم ست مدل کارینا آفر
۴,۳۸۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل ال کاژو
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
مبل راحتی داتیس
۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل راحتی اسکارلت
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
ست مبلمان هفت نفره مدل کوئین صنعت چوب کیان
۴۵,۱۰۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل چستر ۱۱۰
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
مبل چستر آمریکایی
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبلمان مدل یونانی هفت نفره کدM5
٪۳۲
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۶۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل راحتی کارلو
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
مبل چستر فرانسوی
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل دو طرف دسته 1800
۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل راحتی ال کمجا مدل کلاسیک
٪۲
۶,۱۰۰,۰۰۰
۵,۹۹۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبلمان هفت نفره مدل چستر رویال مبل
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل راحتی پادینا
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل راحتی  کارتل
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل راحتی هفت نفره مدل نیو چستر فیلد
۹,۱۴۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل کلاسیک پارمیس
٪۸
۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۲,۶۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل راحتی هفت نفره مدل کم جا کد 003
۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل راحتی هفت نفره مدل Pamir Lau
۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل ال راحتی مدل چستر کمجا
٪۲
۶,۱۰۰,۰۰۰
۵,۹۹۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل راحتی لاکچری
٪۱
۸,۵۵۰,۰۰۰
۸,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبلمان ال یلدیز
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل راحتی فیلون
٪۷
۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۶۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل استیل نازگل کد 104S106M1601
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل راحتی پیکاسو 7 نفره چوب روس
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل راحتی مدل ال چستر
٪۸
۱۵,۸۰۰,۰۰۰
۱۴,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل راحتی چستر آلپی مدل پاتریس
٪۳
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل استیل چراغان
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل راحتی 7 نفره پانیذ مدل نیروانا
٪۷
۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۳,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
مبل ال چستر
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل کلاسیک مدل ناتالی
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل کلاسیک میلر
۲۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل استیل امپراطور
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبلمان راحتی ۷ نفره مدل ژینو
٪۶
۱۱,۳۶۶,۰۰۰
۱۰,۶۸۴,۰۴۰
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل راحتی لاسیلیا 7 نفره
٪۳۷
۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل ال راحتی کمجا تخت خوابی
٪۴
۶,۲۵۰,۰۰۰
۵,۹۹۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل راحتی 7 نفره مدل دیبا 2021
۱۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل استیل ایتالیایی مدل شیپوری
٪۷
۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۹,۸۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبلمان نئوکلاسیک مدل ماریا 100/02 هیواهوم
٪۵
۶۳,۳۰۰,۰۰۰
۶۰,۲۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل بادی راحتی شیبدار intex مدل 68564
٪۶
۸۰۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل راحتی فرانسوی الیکا
۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل نیمه استیل مدل نارسیس
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل راحتی سورنا
٪۲
۸,۹۰۰,۰۰۰
۸,۷۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبلمان و میز آنتیک چوبی کد ۵۱۳
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل سلطنتی فاخر 7 نفره
۶۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل چستر مارشال
۲۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل ال راحتی پارچه چروک
٪۲
۶,۱۰۰,۰۰۰
۵,۹۹۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل کلاسیک مدل صدف
٪۱۸
۱۵,۲۸۰,۰۰۰
۱۲,۵۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل کلاسیک هفت نفره مدل رز 313-1010
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
نیم ست اطلس
۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبلمان راحتی مدل اقلیما شرکت لمکو
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل تک نفره سنو نیلپر FA757N1
٪۳
۴,۱۸۰,۰۰۰
۴,۰۵۵,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل کلاسیک ویکتور
۳۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل استیل آیسان
۴۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل راحتی لوکاس
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل راحتی آلپی مدل نیلپر
٪۱۵
۲۰,۶۴۶,۷۸۰
۱۷,۶۱۶,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل استیل نایس
۵۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل کنج نشیمن 1650
۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
ست مبلمان هفت نفره صنعت چوب کیان مدل النا
۴۵,۱۰۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل اداری Nilper مدل OSS 851N2 نیلپر
٪۷
۸,۰۴۰,۰۰۰
۷,۴۷۷,۲۰۰
تومان
(۱۱ ساعت پیش)
مبل تک نفره ZAF آرتمن مدل ZAF711
٪۱۱
۲,۹۱۰,۰۰۰
۲,۵۸۹,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل کلاسیک مدل ویکتوریا
٪۲۵
۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۵,۹۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
ست مبلمان 4 نفره بابل کد 001
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۳ ساعت پیش)
مبل سارینا مدل رز2
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل استیل سلطنتی 3PL
۲۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
صندلی شنی مدل بین بگ وندا رنگ مشکی
۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل راحتی هفت نفره کد 007
٪۵
۵,۹۰۰,۰۰۰
۵,۵۹۴,۵۵۰
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل کلاسیک پیزارو
۳۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل چستر دلسی
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل استیل کاجی
۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل استیل آیسیما
۶۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل کلاسیک فرانسوی
۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل راحتی آنابل زوفا چوب
۲۸,۶۷۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل راحتی رادلا ۸ نفره
٪۱۱
۳۰,۲۳۰,۰۰۰
۲۶,۹۰۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل چستر چلسی 8 نفره
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
ست مبلمان هفت نفره مدل استیل لورا
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل راحتی 8 نفره مدل دوک کد SO2 پامیکس
۴۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۷ ساعت پیش)
مبل استیل کریستوفر گای
۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل چستر رونیا کد 101S121M1588
۲۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل راحتی مونت کومری
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل دو نفره نظری مدل دریم
٪۳۳
۴,۵۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰
تومان
(۱۱ ساعت پیش)
مبل ال کلاسیک (الویرا)
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل تک نفره آرتمن مدل KEF710
۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان
(۱۱ ساعت پیش)
مبل تک نفره مدل میلانو آفر
۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبلمان تختخواب شو یکنفره دیلا کمجاچوب
۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
قسمت بدون دسته مبل ال بری آفر
۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
نیمکت مدل کامیرا جهانتاب
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل دو نفره مدل b872 انرژی
٪۶
۸,۳۸۵,۳۰۰
۷,۹۰۶,۱۴۰
تومان
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
مبل تک نفره Wave هلگر
۴,۸۰۶,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
ست مبلمان هفت نفره مدل مونترال آفر
۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل تک نفره مدل FIORE SF50 1 داتیس
٪۵
۳,۶۵۰,۰۰۰
۳,۴۵۲,۹۰۰
تومان
(۱۱ ساعت پیش)
مبل چستر
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
هنرچوب ارنیکا سرویس مبل 7 نفره مدل تسلا
٪۱
۲۳,۶۰۰,۰۰۰
۲۳,۳۱۲,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
هنرچوب ارنیکا سرویس مبل 8 نفره مدل زارا
۵۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل سه نفره ایکیا مدل EKTORP
۲۰,۵۱۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
ست مبل کلاسیک مدل ژوبین هفت نفره
۱۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل راحتی 2 نفره مدل چستر
٪۷
۲,۷۰۰,۰۰۰
۲,۵۱۱,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۵ ساعت پیش)
مبل راحتی دو نفره چشمه نور کد MA201/2
٪۵۰
۶,۳۲۰,۰۰۰
۳,۱۶۰,۰۰۰
تومان
(۴ ساعت پیش)
لیست قیمت مبل هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت مبل از لیست قیمت مبل کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر مبل کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین مبل های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر مبل های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲۷,۶۱۱,۵۶۶ تومان تا ۳۳,۷۴۷,۴۶۹ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های مبل در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب مبل به ترتیب الویت عبارتند از چشمه نور,کلاسیک,رویال,ایکیا, ...