دسته‌بندی کالاها

لیست قیمت ترازو (11 آذر)


ترازو امرن مدل BF511
(۵ ساعت پیش)
٪۱۷
۲,۹۰۰,۰۰۰
۲,۴۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲۹)
ترازو جیبی 200 گرمی  MH-200
(۵ ساعت پیش)
۸۵,۸۶۰ تومان
فروشندگان (۱۳)
ترازوی دیجیتال بی ول مدل WK-166
(۱ روز پیش)
٪۴
۶۲۰,۰۰۰
۵۹۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳۰)
ترازوی مکانیکی امسیگ مدل MW84
(۵ ساعت پیش)
٪۱۱
۶۵۰,۰۰۰
۵۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۸)
ترازو کودک بیورر BY80
(۹ ساعت پیش)
٪۳
۲,۲۶۰,۰۰۰
۲,۱۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
ترازو تشخیصی بی ول WK-168BT
(۵ ساعت پیش)
٪۴
۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱۲)
ترازوی دیجیتال امسیگ مدل GW32-F
(۵ ساعت پیش)
٪۹
۶۴۵,۰۰۰
۵۸۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
ترازو دیجیتال مدل SF-400C
(۵ ساعت پیش)
٪۳۴
۴۳۸,۰۰۰
۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
ترازوی دیجیتال اکسیر
(۹ ساعت پیش)
۲۴۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
ترازو دیجیتال بریسک مدل bs24
(۱۹ ساعت پیش)
٪۱۸
۷۷۱,۰۰۰
۶۲۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
ترازو دیجیتال بی ول مدل WK-160
(۵ ساعت پیش)
٪۱
۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۴۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
ترازو دیجیتال رزمکس مدلWE-300
(۵ ساعت پیش)
٪۹
۱,۹۲۵,۰۰۰
۱,۷۴۸,۹۷۷ تومان
فروشندگان (۱۴)
ترازو دیجیتال نوت بوک مدل ATG
(۵ ساعت پیش)
۱۶۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ترازو دیجیتال کمری EB9400
(۱ روز پیش)
٪۱۳
۳۰۰,۰۰۰
۲۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
ترازوی امسیگ مدل GW30-Z4
(۱ روز پیش)
۸۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
ترازوی امسیگ مدل GW30-Z1
(۵ ساعت پیش)
۶۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
ترازو دیجیتال هوآوی مدل Scale 3
(۵ ساعت پیش)
٪۱۹
۱,۳۹۰,۰۰۰
۱,۱۱۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ترازو دیجیتال هایلو مدل CM01
(۵ ساعت پیش)
۵۰۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
ترازو دیجیتال زیکلاس مد مدل ZYKDS07
(۵ ساعت پیش)
٪۵
۶۳۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
ترازوی دیجیتال کمری
(۱ روز پیش)
۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ترازو دیجیتال زنیت مد zenitmed D5B
(۱ روز پیش)
٪۷
۷۰۰,۰۰۰
۶۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
ترازو دیجیتال مدل I-2000
(۵ ساعت پیش)
۱۶۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
ترازو دیجیتال بیورر مدل GS 11
(۵ ساعت پیش)
٪۲
۹۰۰,۰۰۰
۸۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
ترازو دیجیتال Personal Scale
(۵ ساعت پیش)
٪۷
۲۳۰,۰۰۰
۲۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ترازو دیجیتال 500 گرمی
(۵ ساعت پیش)
٪۲۱
۱۲۵,۵۰۰
۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ترازو بیورر GS39
(۵ ساعت پیش)
٪۷
۱,۵۵۰,۰۰۰
۱,۴۴۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
ترازو وزن کشی کمری Camry EF751
(۱ روز پیش)
٪۱۱
۹۹۹,۰۰۰
۸۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ترازو دیجیتال بریسک مدل B22 مشکی
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
ترازو دیجیتال کمری مدل 854
(۱۹ ساعت پیش)
۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ترازو دیجیتال بریسک مدل  BS22
(۱۹ ساعت پیش)
۶۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
ترازو دیجیتال بیورر مدل GS202
(۴ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۸۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
ترازو بیورر GS206
(۱ روز پیش)
٪۱۱
۱,۳۰۰,۰۰۰
۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
ترازو دیجیتال فکر مدل SUN
(۱ روز پیش)
٪۵۶
۱,۸۵۰,۰۰۰
۸۱۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
ترازو دیجیتال وزن کشی افق طرح توپی
(۱ روز پیش)
٪۴۱
۴۷۵,۰۰۰
۲۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ترازو دیجیتال بیورر مدل GS 213
(۱ روز پیش)
٪۶
۱,۰۵۰,۰۰۰
۹۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
-- ترازو SF-400D
(۱ روز پیش)
۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ترازوی صدر مدل ویستا 60 کیلو پلاس Vista Plus
(۵ ساعت پیش)
٪۱
۱۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
قدسنج دیواری 2M
(۵ ساعت پیش)
۹۸,۸۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ترازو دیجیتال وکتو مدل EB9872 کد 48891
(۴ روز و ۶ ساعت پیش)
٪۹
۵۹۰,۰۰۰
۵۳۷,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ترازو کمری 40 کیلویی
(۱ روز پیش)
٪۶
۹۰۰,۰۰۰
۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
ترازو دیجیتالی تایمر دار scale
(۱ روز پیش)
٪۱۶
۴۵۰,۰۰۰
۳۷۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ترازو دیجیتال نوزاد رویمکس مدل EBST-20L
(۲ روز و ۱۹ ساعت پیش)
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
ترازو دیجیتال کمری مدل 853
(۱ روز پیش)
۸۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
ترازو دیجیتال بیورر مدل GS 235
(۱ روز پیش)
٪۳۲
۲,۸۰۰,۰۰۰
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
ترازو دیجیتال قد و وزن نوزاد زنیت مد zenitmed BABY-H
(۵ ساعت پیش)
٪۸
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۴۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
ترازو دیجیتال زنیت مد zenitmed D7
(۵ ساعت پیش)
٪۹
۸۰۰,۰۰۰
۷۲۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
ترازوی شیشه ای بیورر Beurer GS27
(۹ ساعت پیش)
٪۱۷
۸۴۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ترازوی سکا Seca 755
(۱ روز پیش)
۱۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ترازوی سکا Seca 813
(۹ ساعت پیش)
۴,۴۱۶,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
 ترازوی دیجیتال  MAXY
(۵ ساعت پیش)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ترازوی شیشه ای امسیگ مدل GW30
(۵ ساعت پیش)
٪۱۰
۸۸۸,۰۰۰
۷۹۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ترازوی دیجیتال امرون مدل Body fat meter
(۱ روز پیش)
٪۱۲
۳,۱۴۰,۰۰۰
۲,۷۴۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ترازوی قطعه شمار CAS مدل CS
(۲ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ترازوی میگل GPS 800
(۷ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۶۵۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ترازوی میگل GPS 802
(۱ روز پیش)
۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ترازوی شخصی EB9383H کمری
(۱ روز پیش)
۵۶۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ترازو قپونی نوزاد ای دی ای ADE M110800
(۵ ساعت پیش)
٪۲۴
۳,۸۰۰,۰۰۰
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ترازو دیجیتال لوکاتلی مدل T90
(۱ روز پیش)
٪۱۰
۲۷۵,۰۰۰
۲۴۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ترازو دیجیتال زنیتمد مدل ZTH-D7
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۹
۸۰۰,۰۰۰
۶۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ترازو دیجیتال بیورر مدل BF 180
(۵ ساعت پیش)
٪۸
۳,۰۴۰,۰۰۰
۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ترازو BMI دیجیتال زنیت مد (Zenithmed) مدل ZTH-B8
(۵ ساعت پیش)
٪۱۲
۸۴۰,۰۰۰
۷۳۹,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
ترازو دیجیتال بیورر مدل GS 10
(۵ ساعت پیش)
٪۱۵
۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۵۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
ترازو قد و وزن دیجیتال سکا 763
(۱ روز پیش)
۴۳,۳۲۷,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
ترازو دیجیتال مدل NOTEBOOK
(۵ ساعت پیش)
۱۶۱,۷۴۰ تومان
فروشندگان (۲)
ترازو عقربه ای زنیت مد zenitmed M1
(۱۹ ساعت پیش)
٪۱۲
۱,۲۵۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
ترازو دیجیتال نوزاد زنیت مد zenitmed BABY-S
(۱ روز پیش)
٪۱
۱,۴۰۰,۰۰۰
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
ترازو دیجیتال زیکلاس مد مدل ZYKDS06
(۱ روز پیش)
٪۸
۶۳۰,۰۰۰
۵۸۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
1 2 3 4 5 6 17
لیست قیمت ترازو هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت ترازو از لیست قیمت ترازو کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر ترازو کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین ترازو های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر ترازو های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱,۶۴۲,۰۰۳ تومان تا ۲,۰۰۶,۸۹۲ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های ترازو در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب ترازو به ترتیب الویت عبارتند از شیائومی,امرن,امسیگ,بیورر, ...