ایمالز

لیست قیمت حشره کش و سوسک کش (13 تیر)


درمین اسپری دافع حشرات 60 میلی لیتر
٪۹
۲۴,۴۰۰
۲۲,۲۶۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
حشره کش برقی صاعقه مدل SA210
٪۸
۱,۸۷۰,۰۰۰
۱,۷۲۴,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
اسپری سوسک کش تار و مار
۱۷,۲۸۰تومان
(۱ ساعت پیش)
درمین اسپری دافع حشرات 450 میلی لیتر
٪۶۲
۶۵,۰۰۰
۲۴,۳۷۵تومان
(۱ ساعت پیش)
حشره کش برقی صاعقه مدل SA208
٪۹
۱,۷۱۰,۰۰۰
۱,۵۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
پودر سوسک کش بکش بکش  65 گرم
٪۱۰
۱۶,۵۰۰
۱۴,۸۵۰تومان
(۱ ساعت پیش)
چسب حشره کش بسته 50 عددی
۱,۶۵۰تومان
(۱ ساعت پیش)
تله موش چسبی مدل کتابی تاشو نبرد 1 عددی
٪۱۰
۱۷,۰۰۰
۱۵,۳۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
تله موش مدل s16
۵,۹۵۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
حشره کش ویداسی مدل WD-977A
۱۱۸,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
دستگاه دفع موجودات TM-315
٪۳
۱,۳۵۰,۰۰۰
۱,۳۰۹,۵۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
دستگاه برقی قرص حشره کش اتک
٪۵
۴۰,۰۰۰
۳۸,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
تله نوری - فرمونی فرولایت
٪۶
۴۱۵,۰۰۰
۳۹۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
حشره کش برقی
٪۵
۹۵,۰۰۰
۹۰,۰۰۰تومان
(۹ ساعت پیش)
چسب موش کتابی
۸,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
قرص پشه کش  تارومار 30 عددی
۲۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
پودر سوسک کش 130 گرم اتک
٪۲
۱۱,۰۰۰
۱۰,۸۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
پودر حشره کش کنترل 2
۱۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
حشره کش برقی صاعقه مدل SA215 سبز
۱,۸۵۶,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
حشره کش برقی صاعقه مدل SA220
٪۸
۲,۳۲۰,۰۰۰
۲,۱۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲ ساعت پیش)
سوسک کش خمیری نبرد مدل Roach
٪۸
۲۱,۰۰۰
۱۹,۳۲۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
قرص حشره کش کنسل 30 عددی
۲۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
خمیر سوسک‌کش امحا
۲۳,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
ژل سوسک کش برسودا پلاس مدل B25 وزن 25 گرم
٪۱۰
۵۰,۰۰۰
۴۵,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
حشره کش دی پی مدل LED-802
٪۷
۱۳۰,۰۰۰
۱۲۰,۹۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
پودر حشره کش پرتو
۱۴,۹۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
حشره کش برقی و چراغ شب خواب
۴۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
طعمه سوسک تارومار مدل T12 بسته 12 عددی
٪۳
۴۹,۵۰۰
۴۸,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
حشره کش برقی صاعقه مدل SA220 صنعتی
۲,۱۵۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
حشره کش چسبی صاعقه مدل SAG220
٪۱۰
۱,۹۰۰,۰۰۰
۱,۷۱۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
قرص حشره کش بسته 30 عددی اتک
٪۲
۲۱,۵۰۰
۲۱,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
سم موش کش گندمی ضربه وزن 200 گرم
٪۱۳
۱۵,۰۰۰
۱۳,۰۰۰تومان
(۹ ساعت پیش)
حشره کش برقی بیسوس مدل ACMWD-LF02
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
دستگاه دفع حشرات مدل RIDDEX PLUS
۷۹,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
اسپری حشره کش اتک
٪۱۵
۳۷,۰۰۰
۳۱,۴۵۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
مایع سوسک کش قهرمان حجم 2 لیتری
٪۱۰
۹۹,۵۰۰
۸۹,۳۴۰تومان
(۹ ساعت پیش)
قرص حشره کش 12 ساعته 30 عددی تار و مار
٪۱۵
۲۴,۹۵۰
۲۱,۲۱۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
قرص حشره کش کوپکس 30 عددی
٪۷
۲۲,۰۰۰
۲۰,۴۶۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
مرگ موش راکومین بایر مدل RD
٪۶
۱۶,۰۰۰
۱۵,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
حشره کش برقی جیپاس مدل GBK1132N
٪۱۲
۸۵۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
کارت حشره گیر چسبی زرد
٪۳۰
۲,۰۰۰
۱,۴۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
حشره کش دیازینون 1 لیتری پرتونار
٪۸
۳۹۰,۰۰۰
۳۶۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
خمیر آنتی تارلو (زئوزران)
۴۲,۲۵۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
حشره کش  و لامپ شب خواب  مدل HN-666
۴۴,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
اسپری حشره کش تارومار
۳۲,۸۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
حشره کش چراغ خواب
۲۹,۰۰۰تومان
(۵ ساعت پیش)
اسپری حشره کش شهاب کد 01 حجم 400 میلی لیتر
٪۳۳
۳۳,۵۰۰
۲۲,۳۶۵تومان
(۲۳ ساعت پیش)
اسپری حشره کش کنسل 400 میلی لیتر
٪۱۵
۱۶,۸۰۰
۱۴,۲۸۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
مایع سوسک کش و حشره کش بکش بکش 60 ml
٪۱۰
۱۰,۰۰۰
۹,۰۰۰تومان
(۹ ساعت پیش)
خمیر سوسک کش تاچ
٪۱۰
۲۰,۰۰۰
۱۷,۹۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
تله موش ضربتی مکانیکی ترمینکس مدل Rat
۴۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دستگاه قرص حشره کش کنسل
۴۵,۳۰۰تومان
(۴ روز و ۲۲ ساعت پیش)
حشره کش دیازینون 150 سی سی پرتونار
۶۵,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
مایع سوسک کش کنسل 1 لیتر
۲۱,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
حشره کش برقی صاعقه مدل SA215
٪۹
۲,۰۳۰,۰۰۰
۱,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
حشره کش آبامکتین آریا شیمی 60 سی سی
۳۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
حشره کش برقی صاعقه مدل SA-PLL118
٪۷
۱,۹۸۵,۰۰۰
۱,۸۵۰,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
لامپ حشره کش زپ لایت مدل CHN-001
۸۵,۴۷۰تومان
(۱ روز و ۶ ساعت پیش)
حشره کش برقی نورسان مدل شبخواب
٪۳۸
۴۵,۰۰۰
۲۸,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
چسب موش گرین پالم لیف مدل Glue Snare
٪۳۶
۲۰,۲۰۰
۱۲,۹۱۵تومان
(۱۷ ساعت پیش)
لامپ حشره کش برقی
٪۳
۱۸۵,۰۰۰
۱۷۹,۰۰۰تومان
(۱۳ ساعت پیش)
سم مورچه هلاک مدل 7040
۲۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
طعمه سوسک کش گرین لیف ( GREEN LEAF  ) پنج گرمی
٪۲۳
۱۱,۰۰۰
۸,۵۰۰تومان
(۱۷ ساعت پیش)
مایع سوسک کش کتابی ۴۵۰ سی سی اتک
۲۶,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
دانه مگس کش پیل
۲,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
اسپری مایع حشره کش ساپکس
٪۵
۶۵,۰۰۰
۶۲,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
دستگاه دفع موش و سوسک UAW-919
۷۵۰,۰۰۰تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
سم سوسک کش فاضلاب اسپاد
٪۱۰
۳۹,۰۰۰
۳۵,۰۰۰تومان
(۲۳ ساعت پیش)
حشره کش پریزی مدل شب خواب
٪۱۲
۳۹۹,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
حشره کش مالاتیون آریا شیمی
٪۴۰
۵۵,۰۰۰
۳۳,۰۰۰تومان
(۶ روز و ۲۱ ساعت پیش)
دستگاه دور کننده حشرات پست ریجکت مدل PR310
٪۲۳
۱۳۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰تومان
(۱ ساعت پیش)
حشره کش برقی پست کیلر مدل MT-030
۷۹۹,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۲۳ ساعت پیش)
حشره کش برقی دلتا مدل دیواری DP160
۱,۷۵۰,۰۰۰تومان
(۳ روز و ۱۳ ساعت پیش)
لیست قیمت حشره کش و سوسک کش هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت حشره کش و سوسک کش از لیست قیمت حشره کش و سوسک کش کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر حشره کش و سوسک کش کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین حشره کش و سوسک کش های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر حشره کش و سوسک کش های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۳۱,۶۲۹ تومان تا ۳۸,۶۵۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های حشره کش و سوسک کش در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب حشره کش و سوسک کش به ترتیب الویت عبارتند از درمین,اتک,قهرمان,ارگانیک, ...