دسته‌بندی کالاها

خرید و لیست قیمت داکت و ترانک شبکه (11 آذر)


ترانکینگ دانوب 50*101 با درب
(۶ ساعت پیش)
۳۸,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
داکت ساده دانوب 40*40
(۶ ساعت پیش)
٪۱۲
۲۰,۰۰۰
۱۷,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۹)
داکت ساده دانوب 20*20
(۶ ساعت پیش)
٪۱۳
۷,۰۰۰
۶,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
ترانکینگ لگراند (Legrand) 50*105
(۶ ساعت پیش)
۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
مسدود کننده 50*101 ترانکینگ دانوب
(۱ روز پیش)
٪۱۵
۱۲,۰۰۰
۱۰,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
داکت ساده دانوب 60*80
(۶ ساعت پیش)
٪۳۵
۶۰,۰۰۰
۳۹,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
داکت ساده دانوب 40*50
(۶ ساعت پیش)
٪۱۲
۲۴,۰۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۷)
داکت ساده دانوب 16*25
(۶ ساعت پیش)
٪۲۲
۸,۵۰۰
۶,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۱۰)
داکت ساده دانوب 40*80
(۶ ساعت پیش)
۳۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
زاویه داخلی ترانک لگراند 80 و 105
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۲۷,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
کادر ماژول 50*101 ترانکینگ دانوب
(۱ روز پیش)
٪۵
۱۵,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
فروشندگان (۵)
پارتیشن ترانکینگ البرز
(۶ ساعت پیش)
۱۱,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
داکت شیاردار رعد 80x60
(۶ ساعت پیش)
۶۷,۰۵۵ تومان
فروشندگان (۴)
حلقه چنگکی لگراند تک خانه
(۶ ساعت پیش)
۳۲,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
داکت ساده 60×60 دانوب
(۶ ساعت پیش)
٪۱۳
۳۵,۰۰۰
۳۰,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
ترانکینگ سوپیتا 50*80
(۱ روز پیش)
٪۸
۵۴,۰۰۰
۴۹,۶۸۰ تومان
فروشندگان (۴)
داکت شیاردار رعد 40x40
(۱ روز پیش)
۲۷,۵۳۵ تومان
فروشندگان (۴)
زاویه خارجی ترانکینگ البرز
(۱ روز پیش)
٪۸
۲۵,۰۰۰
۲۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
داکت ساده دانوب 40*100
(۶ ساعت پیش)
۴۲,۷۵۰ تومان
فروشندگان (۵)
داکت ساده دانوب 30*30
(۶ ساعت پیش)
٪۱۳
۱۱,۵۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
زاویه تخت 50*101 ترانکینگ دانوب
(۶ ساعت پیش)
٪۱۵
۲۵,۰۰۰
۲۱,۲۵۰ تومان
فروشندگان (۷)
داکت ساده دانوب 40*35
(۶ ساعت پیش)
۱۵,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۸)
داکت 1 ساده سوپیتا 1077
(۱ روز پیش)
۳,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
سه راهی 50*101 ترانکینگ دانوب
(۱ روز پیش)
٪۱۵
۲۵,۰۰۰
۲۱,۲۵۰ تومان
فروشندگان (۶)
داکت بدون شیار رعد 60x40
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
۳۰,۸۴۰ تومان
فروشندگان (۲)
داکت بدون شیار رعد 30x30
(۶ ساعت پیش)
۱۶,۲۷۵ تومان
فروشندگان (۳)
داکت شیاردار رعد 100x80
(۱ روز پیش)
۹۰,۳۷۵ تومان
فروشندگان (۳)
داکت شیاردار رعد 60x40
(۱ روز پیش)
۳۸,۹۹۰ تومان
فروشندگان (۶)
داکت شیاردار رعد 25x60
(۶ ساعت پیش)
۳۱,۶۰۰ تومان
فروشندگان (۳)
داکت ساده دانوب 12*12
(۱ روز پیش)
٪۱۲
۴,۰۰۰
۳,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۶)
بست انتهایی ترانک سوپیتا سایز 50*80
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
۸,۲۴۵ تومان
فروشندگان (۲)
زانوی داخلی ترانک سوپیتا سایز 50*80
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
۲۲,۳۱۰ تومان
فروشندگان (۳)
زاویه خارج ترانکینگ دانوب 50*101
(۶ ساعت پیش)
٪۱۵
۲۵,۰۰۰
۲۱,۲۵۰ تومان
فروشندگان (۳)
زاویه داخل ترانکینگ دانوب 50*101
(۱ روز پیش)
٪۱۵
۲۵,۰۰۰
۲۱,۲۵۰ تومان
فروشندگان (۳)
داکت 6 بلند -60x60- سوپیتا
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۳۱,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
زاویه تخت ترانکینگ 50*80 لگراند – 10767
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۵۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
داکت ساده دانوب 10*15
(۱ روز پیش)
٪۱۱
۴,۵۰۰
۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
Ground Gluey Duct
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۱۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
زاویه داخلی 50*101 ترانکینگ دانوب
(۱ روز پیش)
٪۱۵
۲۵,۰۰۰
۲۱,۲۵۰ تومان
فروشندگان (۴)
زاویه تخت 50*105 ترانکینگ البرز
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪۸
۲۵,۰۰۰
۲۳,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
سه راهی ترانکینگ 50*150 سوپیتا
(۱۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
٪۱۳
۵۷,۰۰۰
۴۹,۴۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
داکت بدون شیار رعد 25x20
(۳ روز پیش)
۹,۵۲۵ تومان
فروشندگان (۲)
داکت بدون شیار رعد 20x20
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۸,۸۲۰ تومان
فروشندگان (۲)
داکت شیاردار رعد 25x40
(۱ روز و ۸ ساعت پیش)
۲۲,۳۴۵ تومان
فروشندگان (۴)
کادر 4 ماژول ترانک لگراند درب 65
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۳۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
سه راهی ترانک سوپیتا سایز 50*100
(۱۳ روز و ۱ ساعت پیش)
٪۱۶
۲۸,۵۰۰
۲۴,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
سه راهی ترانک لگراند 50*105
(۱ روز پیش)
۷۵,۰۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
بسته 50 متری داکت ساده 25×25 دانوب
(۱ روز و ۲۳ ساعت پیش)
۸,۱۰۰ تومان
فروشندگان (۴)
داکت ساده دانوب 25*40
(۶ ساعت پیش)
٪۱۳
۱۴,۰۰۰
۱۲,۲۰۰ تومان
فروشندگان (۵)
داکت نیم گرد زمینی چسبدار دانوب 10*30
(۴ روز و ۱ ساعت پیش)
۱۴,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
بست انتهایی ترانک سوپیتا سایز ۵۰*۱۰۰
(۸ روز و ۲۲ ساعت پیش)
۱۱,۵۰۰ تومان
فروشندگان (۲)
داکت 5 -30x50- سوپیتا
(۶ روز پیش)
۲۰,۷۰۰ تومان
فروشندگان (۱)
داکت شیاردار 6بلند -60x60- سوپیتا
(۶ ساعت پیش)
٪۸
۳۴,۵۰۰
۳۱,۷۴۰ تومان
فروشندگان (۳)
1 2 3 4 5 6 8
لیست قیمت داکت و ترانک شبکه هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت داکت و ترانک شبکه از لیست قیمت داکت و ترانک شبکه کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر داکت و ترانک شبکه کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین داکت و ترانک شبکه های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر داکت و ترانک شبکه های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۴۱,۲۰۱ تومان تا ۵۰,۳۵۶ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های داکت و ترانک شبکه در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب داکت و ترانک شبکه به ترتیب الویت عبارتند از دانوب,سوپیتا,لگراند,البرز, ...