ایمالز

لیست قیمت بذر و تخم گیاهان


بذر چغندر قند
۳,۹۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
بذر خربزه آناناسی (4 گرمی)
۴,۹۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
بذر گل تاج خروس
۶,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
بذر گیاه شاه تره بسته نیم گرمی
۹,۹۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
بذر سرو نقره ای-cupressus arizonica
۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
نهال لیمو ترش پرشین لایم
۵۸,۹۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
بذر گیاه پنیرک بسته سه گرمی
۳,۹۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
بذر فیسالیس نارنجی آذر سبزینه مدل A30
٪۱۹
۱۱,۰۰۰
۸,۹۰۰
تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
بذر کاکتوس اپونتیا میوه دار
۴,۹۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
بذر درخت آلوچه بویین زهرا
۳,۹۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
بذر کاکتوس نئوپورتریا کلاواتا
۶,۹۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
نهال پشن فروت فوتیدا (پشن فروت دو گل)
۶۴,۹۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
بذر نوئل کونیکا گلوکا
۶,۹۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
بذر کاکتوس مامیلاریا اسپینوسیسما
۳,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
تاج گل سر مجلسی همراه با جعبه
٪۶
۸۰,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
بذر ترب هندوانه ای (5 گرمی)
۶,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
بذر گل مینا آرتان بذر
۱۲,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
بذر گیاه بابونه شیرازی
٪۲۹
۷,۰۰۰
۵,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
بذر تربچه سفید کشیده ژاپنی
۳,۹۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
بذر پشن فروت گراندیلا نارنجی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
بذر گل گاو زبان اروپایی
۵,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
 بذر ترب سفید کشیده
۴,۰۰۰ تومان
(۴ روز پیش)
بذر کنگر وحشی
۵,۹۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
بذر گل رعنای زیبای قرمز
۴,۹۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
نهال انجیلی (درخت آهن)
۱۰۳,۹۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
بذر درخت کاج کورینا 3 عدد
۶,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
بذر گل تاج خروس پاکان بذر
٪۳۳
۱۵,۰۰۰
۱۰,۰۰۰
تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
بذر جعفری پاکان بذر
۴,۹۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
بذر هویج گلباران سبز
۸,۸۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۲ ساعت پیش)
بذر گل ختمی
۳,۹۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
بذر کدو تنبل
۳,۹۰۰ تومان
(۴ ساعت پیش)
بذر خیار بوته ای
٪۱۴
۶,۹۰۰
۵,۹۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
بذر گل مارگریت
۳,۹۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
بذر ذرت پاپ کرن -pop corn
٪۲۰
۸,۰۰۰
۶,۴۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
بذر ذرت علوفه ای (بلال) -corn
٪۲۹
۷,۰۰۰
۵,۰۰۰
تومان
(۴ روز پیش)
بذر شاهدانه -canabis sativa
۱۰,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
بذر پیاز سفید -white onion
۶,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
نهال نارنگی پیج
۶۴,۹۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
نهال انگور عسگری
۵۱,۹۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
نهال انگور رشه (سیاه سردشتی)
۲۶۹,۹۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
نهال کام‌کوات
۵۸,۹۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
بذر گیاه زوفا بسته یک گرمی
۳,۹۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
بذر تره عربی زر بذر
۴۳,۹۰۰ تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
بذر چمن دایکوندرا (شبدر زینتی)
٪۲۹
۷,۰۰۰
۵,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
نهال گیلاس تکدانه سیاه --
۳۸,۹۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
بذر شاهی زر بذر پاکت 25 گرمی
٪۸
۱۳,۰۰۰
۱۱,۹۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
بذر گوجه فرنگی قرمز بوته ای رویال آذر سبزینه مدل A84
٪۱۹
۱۱,۰۰۰
۸,۹۰۰
تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
بذر کلم برگ سبز آذر سبزینه مدل A122
٪۱۹
۱۱,۰۰۰
۸,۹۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
بذر فلفل قلمی تند الوان آذر سبزینه مدل A96
٪۱۹
۱۱,۰۰۰
۸,۹۰۰
تومان
(۲ روز و ۱۲ ساعت پیش)
بذر لوبیا سبز زر بذر مدل P24
٪۸
۱۳,۰۰۰
۱۱,۹۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
بذر کدو خورشتی هیبرید F1
٪۲۹
۷,۰۰۰
۵,۰۰۰
تومان
(۲۳ ساعت پیش)
بذر گل کتان قرمز گل درشت
۴,۹۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
بذر گل شاهپسند الوان شرکت عنبری
۴,۹۰۰ تومان
(۶ روز و ۲۲ ساعت پیش)
بذر گل گندم الوان بذر طلایی برتر کد BZT-29
٪۷
۱۵,۰۰۰
۱۳,۹۰۰
تومان
(۲ روز و ۱۲ ساعت پیش)
بذر شاه پسند بنفش آذر سبزینه مدل A165
٪۱۹
۱۱,۰۰۰
۸,۹۰۰
تومان
(۴ روز و ۱۵ ساعت پیش)
بذر گل محمدی آذر سبزینه مدل A205
۳,۹۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
بذر گل لیمونیوم (زرد) - Limonium Sinuatum seed
۶,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
بذر گل لوپن - Lupinus polyphyllus seed
٪۱۰
۲۵,۰۰۰
۲۲,۵۰۰
تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
بذر ریحان سبز آردین
۸,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
بذر فلفل مینیاتوری بنفش
۴,۹۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
بذر فلفل  اجی دو سی میکس
۴,۹۰۰ تومان
(۱ روز و ۲۲ ساعت پیش)
بذر درخت عرعر
۳,۹۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
بذر درخت داغداغان
۳,۹۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
بذر یونجه نیک شهری
۸۹۹,۹۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
بذر یونجه مائوپا
۷۶۹,۹۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
بذر یونجه بغدادی
۸۴۹,۹۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
بذر گل لاله عباسی زرد
۳,۹۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
بذر کدو مسما زرد
۵,۰۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
بذر کاکتوس آگاو ماکروکانتا
۵,۸۰۰ تومان
(۲ روز و ۲۲ ساعت پیش)
بذر درخت باران طلایی
۴,۹۰۰ تومان
(۲۳ ساعت پیش)
بذر چوکبری سیاه
۱۹,۹۰۰ تومان
(۶ روز و ۲۲ ساعت پیش)
بذر بابونه کامومیل
۵,۹۰۰ تومان
(۵ روز و ۳ ساعت پیش)
لیست قیمت بذر و تخم گیاهان هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت بذر و تخم گیاهان از لیست قیمت بذر و تخم گیاهان کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر بذر و تخم گیاهان کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین بذر و تخم گیاهان های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر بذر و تخم گیاهان های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۲۵,۰۷۳ تومان تا ۳۰,۶۴۴ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های بذر و تخم گیاهان در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب بذر و تخم گیاهان به ترتیب الویت عبارتند از فلاور,گرین,ویولت,رویال, ...