ایمالز

لیست قیمت شمع و جا شمعی


شمع حروف انگلیسی
٪۴
۵,۰۰۰
۴,۸۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
شمع یلدایی در پک 4 تایی
٪۱۴
۷۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
شمع موم عسل
۱۵,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
جاشمعی سه تایی
۲۵۵,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
جاشمعی طرح فانوس
٪۲۵
۸۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
شمع وارمر رنگی
٪۲۰
۵,۰۰۰
۴,۰۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
شمع تولد قلبی مدل STC124
۱۲,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۹ ساعت پیش)
جاشمعی طرح پیچ مدل A01
۳۷,۲۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
شمع چشم زخم کاسه ای ام اچ پی مدل 20112
۱۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
شمع های موم عسل رنگی
٪۱۰
۳۱,۰۰۰
۲۸,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
شمع طرح جغد
٪۹
۵,۵۰۰
۵,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
جاشمعی طرح فرعون نقره ای  مجموعه 3عددی
۱۴۸,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
جاشمعی مدل قفس پروانه
۴۶,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
شمعدان وارمر ایکیا مدل STILLHET
۴۳۵,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
شمع تولد موزیکال
۱۲,۸۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
شمع تولد اعداد خال دار مدل STC134
۹,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
جاشمعی مدل پایه گوزن
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
شمع تولد آس مدل عدد 0
۵,۸۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
جاشمعی چوبی طرح قلب رنگ قرمز
۱۹,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
جاشمعی دیواری طرح مگنولیا
۲,۵۵۶,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
شمع تولد عروسکی عدد صفر کد 2323S
۷,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
شمع اسم میترا،وحید
٪۳
۶۲,۱۰۰
۶۰,۳۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
شمع فرشته محافظ مدل 20208
۱۵,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
ست ۳ تایی شمع مرمر بنفش
٪۴
۲۵۵,۰۰۰
۲۴۵,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
جا عودی چوبی بیضی oudc1005
٪۱۸
۳۹,۰۰۰
۳۲,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
جاعودی تنه درختی مدل بودا کد0085
٪۱۸
۳۵,۰۰۰
۲۸,۷۰۰
تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
فانوس چوبی کوچک
۱۵۵,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
شمع مدل Simple
۱۲,۲۴۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
شمع وارمر ایرسا طرح گل بسته 4 عددی
٪۷۵
۱۲,۰۰۰
۳,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
شمعدان طلایی گلدکیش، مدل BRIGHT کد 649712
۱۲۹,۰۰۰ تومان
(۴ روز و ۹ ساعت پیش)
شمع قلب اکلیلی
٪۲۲
۹,۰۰۰
۷,۰۰۰
تومان
(۲ روز و ۱۵ ساعت پیش)
شمع حروف اکلیلی
۵,۵۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
جا شمعی آرتا کد 330
۲۰۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
شمع وارمر ایرسا طرح گل رز بسته 4 عددی
٪۱۱
۱۳,۵۰۰
۱۲,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
شمع وارمر مشکی مدل STC140
۵۵,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
شمع ال ای دی شعله متحرک مدل C1VFC01
٪۶۳
۱۰۹,۰۰۰
۳۹,۹۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
شمع بانیبو مدل Lovely
۱۲,۵۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
شمع تولد طرح بچه رئیس کد 183
۱۱,۵۸۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
جاشمعی رز مدل فانوس قهوه
۶۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
شمع تم تولد پوکویو
۱۴,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
جاشمعی دیواری طرح فلور
۱,۵۱۷,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
اسانس سوز سرامیکی مدل پیپ
۴۵,۵۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
جاشمعی مدل منظومه والریا
۲۷,۵۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
شمع طرح اسکلت مدل 20210
۱۵,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
شمع قلب فلزی ام اچ پی مدل 20132
۳۰,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۴ ساعت پیش)
شمع چشم نظر 3 عددی
۹۵,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
شمع گل رز
٪۱۷
۱۲,۰۰۰
۱۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
شمعدان کریستال بوهمیا چک
۷۶۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
ست ۳ تایی شمع استوانه ای زرد رنگ
۸۸,۰۰۰ تومان
(۳ روز و ۶ ساعت پیش)
شمع فانوسی طرح Love
۲۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
شمع سلین کد Celine 024
۳۹,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
جاشمعی مدل ترازو
۱۹۹,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
شمع شامپاین مدل STC213
۱۱,۰۰۰ تومان
(۱۲ روز و ۶ ساعت پیش)
جاشمعی مدل وان یکاد کد 70-17
۲۵,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
جاشمعی مدل کتاب
۱۳۵,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
شمع وارمر معطر سی عددی ایکیا
٪۵۹
۲۲۱,۰۰۰
۹۱,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
شمعدان بشقابی ایکیا مدل Skurar
٪۱۶
۱۶۷,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
شمع پارتی مدل Wavy
٪۱۷
۱۸,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
تومان
(۱۸ ساعت پیش)
جاشمعی گره کد 6264
۸۷,۰۰۰ تومان
(۲ روز و ۳ ساعت پیش)
شمع های تزئینی
۱۰,۰۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
شمعدان وارمر چهار عددی GALEJ
۸۴,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
جاشمعی طرح آباژور
٪۶
۱۸۰,۰۰۰
۱۷۰,۰۰۰
تومان
(۵ ساعت پیش)
شمع هونیا کد Y880
٪۸
۳۸,۰۰۰
۳۴,۹۶۰
تومان
(۱ روز و ۴ ساعت پیش)
شمع سورتک طرح شب یلدا
۲۱,۰۰۰ تومان
(۱ روز و ۱۸ ساعت پیش)
شمعدان شیک و تک مدل DSH100-3
۲۹۵,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
 شمع رنگی لیوانی معطر
۳۵,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
شمع طرح چشم نظر بسته 4 عددی
٪۲۱
۲۳,۰۰۰
۱۸,۲۰۰
تومان
(۳ ساعت پیش)
گل شمعدانی بزرگ
۳۰,۰۰۰ تومان
(۵ ساعت پیش)
جاشمعی طرح ستاره
۲۳,۵۰۰ تومان
(۳ ساعت پیش)
شمعدان ANGEL، مدل GK6556
۱۱۹,۵۰۰ تومان
(۶ روز و ۴ ساعت پیش)
لیست قیمت شمع و جا شمعی هر چند ساعت بروز می شود و جهت مشاهده زمان بروز رسانی دقیق ، خرید اینترنتی ، مقایسه قیمت فروشندگان و یا پیگیری قیمت شمع و جا شمعی از لیست قیمت شمع و جا شمعی کالای مورد نظر خود را انتخاب کنید ، همچنین شما می توانید برای انتخاب دقیق تر از لیست برند های فوق استفاده کنید لازم به اشاره است که ایمالز یک بازار رقابتی می باشد و یک فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت درج شده برای هر شمع و جا شمعی کمترین قیمت فروشنده می باشد، برای مشاهده سایر پیشنهادات مانند گارانتی های مختلف و رنگ های مختلف می بایست بر روی هر کالا کلیک کنید تا علاوه بر مشخصات کامل سایر پیشنهادات کالا را نیز مشاهده کنید
محبوب ترین شمع و جا شمعی های بازار حدودا چه قیمتی هستند؟

اکثر شمع و جا شمعی های محبوب در بازار در بازه قیمتی ۱۷۳,۷۴۷ تومان تا ۲۱۲,۳۵۸ تومان قرار دارند

محبوب ترین برند های شمع و جا شمعی در بازار چه برند هایی هستند؟

برند های محبوب شمع و جا شمعی به ترتیب الویت عبارتند از ایکیا,کریستال,چشمه نور,پرووال, ...